Hoppa till sidans innehåll

Lyckliga människor gör ett bättre jobb

Hos oss blir du en del av en gemenskap med kunniga, intressanta och roliga kompisar.

Vi träffas flitigt kring kompetensutveckling, intressanta föredrag, sociala aktiviteter och gemensamma resor - du lär snabbt känna dina nya kompisar.

Kvadratare är kompetenta och drivna - alla har tagit steget och startat eget. Här hittar du spännande relationer, utveckling och intressanta uppdrag. Och lycka.

De gemensamma funktionerna på Kvadrat underlättar ditt egenföretagande. Du får hjälp med ekonomi, fakturering, ansvarsförsäkring och sälj, tillgång till ramavtal och ett inarbetat varumärke. Du får mer tid till det du brinner för. Om du inte redan har eget aktiebolag redan stöttar vi dig så du kommer igång. Vi har hjälpt hundratals att starta eget. Läs mer om vår affärsmodell här.

Gemenskap

Men det är så mycket mer. Vi bjuder in till luncher, kurser och kompetensforum som hjälper dig att hålla dig i framkant inom ditt område. Vi fixar event, konferenser och resor där vi lär känna varandra och har kul tillsammans. Alla Kvadratare har möjlighet att boka Kvadrats lokaler för kundmöten eller egna fester.

Dina Kvadratkompisar håller hög klass med egenföretagardriv och idéer som gillar att ses och utbyta erfarenheter. Många av oss ses även på fritiden kring olika gemensamma intressen.

Våra 4K

När man ska jobba tillsammans är det viktigt att vara överens. Vi brukar sammanfatta de förväntningar vi har på varandra i det som vi kallar 4K:

Kompisar

Vi blir en del av det sociala livet på Kvadrat. Vi är kompisar som litar på och hjälper varandra.

Kompetens

Vi är kunnigare än genomsnittet, håller oss i framkant och utvecklas tillsammans med andra.

Kunder

Vi tillför nya kundrelationer och tips - och får samtidigt tillgång till alla andras.

Kapital

Vi bidrar med en del av omsättningen till vår gemensamma plattform. Därmed ökar vår gemensamma styrka.

Det är sant

Egenföretagare och entreprenörer är faktiskt lyckligare än andra. Det visar flera internationella undersökningar.

Kvadrat är Sveriges största bolag byggt kring egenföretagande konsulter och entreprenörskap. Vi har utvecklat vår modell under 30 år och kan tryggt säga att vi är Sveriges lyckligaste konsulter.

Jag vill bli kontaktad av Kvadrat

Den perfekta yrkesformen

Många har letat efter den perfekta yrkesformen – en modell som tar till vara på den inneboende kraften och lusten att prestera på topp, samtidigt som vi mår som bäst. Vi på Kvadrat tror att vi har kommit mycket nära den optimala modellen genom att kombinera fördelarna från att vara anställd med fördelarna från egenföretagande. Vår idé är enkel – entreprenörskap föder lycka och lyckliga människor gör ett bättre jobb. 

Entreprenörer är lyckligare

Det finns vetenskapligt stöd för att entreprenörer är lyckligare än andra. Global Entreprenurship Monitor, GEM, är ett omfattande forskningsprojekt som årligen mäter och analyserar entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder. I GEM:s material om företagare och anställda framgår att båda grupperna är nöjda med sitt arbete och sitt liv, men företagarna är nöjdast. 

Egenföretagare är lyckligare

I England har Universiteten i Sheffield och Exeter publicerat en studie kallad Work, Employment and Society. Där fann forskarna att egenföretagare var mer engagerade i sitt arbete, bland annat tack vare att möjligheterna till innovation.

"Engagemang i arbetet gör att de upplever att de får energi och tillfredsställelse av det de gör" säger en av studiens författare, professor Ilke Inceoglu. Även när hänsyn tas till de extra svårigheter som egenföretagare kan ha - till exempel utökad arbetstid och ökad osäkerhet - är egenföretagarna mer nöjda.

Professor Peter Warr, som också arbetat med studien säger att "Yrkesmänniskor som är egenföretagare värderar verkligen den egenmakt de har. De har frihet att innovera, uttrycka sina egna uppfattningar, påverka utöver sin egen roll och konkurrera med andra företag och människor". 

Detta bekräftas även i en undersökning som Företagarna gjort med sociologiska institutionen vid Umeå Universitet. Se nyhet här och läs rapporten Hur mår företagaren?.

Vi är entreprenörer och egenföretagare

Kvadrat är Sveriges största bolag byggt kring egenföretagande konsulter och vi har utvecklat vår modell under 30 år. Med stöd av de här undersökningarna, vår egen 30-åriga erfarenhet och våra årliga eNPS-mätningar, där vi har mycket höga resultat (65 för 2020) har vi länge hävdat att vi att vi är Sveriges lyckligaste konsulter. För att kolla om det faktiskt stämmer tog vi fram ett lyckoindex för konsulter tillsammans med undersökningsföretaget Novus 2019. Undersökningen visade att konsultbranschen överlag är välmående, men Kvadratare är lyckligast, läs mer här. Här kan du även se hur du placerar dig i lyckotestet som är byggt på samma frågor som Novus undersökning.

Egen men inte ensam

Kvadrat kombinerar fördelarna med att vara anställd och fördelarna med att vara egenföretagare. Du kan fokusera på din kärnkompetens och dina kunder, Kvadrat bidrar med gemensamma praktiska lösningar.

Samtidigt har du frihet att styra och bestämma själv och skapa ett arbetsliv som är i balans med dina drömmar. Typen av uppdrag du vill jobba med, hur mycket du vill jobba och hur länge du ska vara ledig. Du bestämmer, samtidigt som du har stöd av dina Kvadratkompisar och styrkan i vårt gemensamma varumärke.

Beställ boken om Kvadrat
Egen men inte ensam

Att vara egen, men inte ensam. Att bestämma allt själv och ändå ha kollegor, en stark säljorganisation, ramavtal, konferenser, kompetensutveckling, resor och fester. Alla praktiska arrangemang du har som anställd. Balans mellan arbete och fritid. På Kvadrat är det möjligt.

Vi är konsultägda

Kvadrat är konsultcentriska – företaget ägs och kontrolleras av oss som arbetar i företaget. Alla konsulter kan bli partners/delägare. Vi styrs av kraften i vår idé och våra värderingar. Vi behöver inte tillfredsställa några externa ägare och har inga egentliga tillväxtmål. Vår uppgift är att förverkliga drömmar och visioner och göra våra medarbetare lyckliga.

Fördelarna med ett etablerat varumärke

Kvadratare sätter av en del av sina intäkter för att bekosta gemensamma aktiviteter och funktioner. I praktiken vägs stora delar av den kostnaden upp av att du får bättre betalt när du arbetar under ett etablerat varumärke med tillgång till ramavtal och skickliga säljare. Ställtiden mellan uppdragen blir kortare när du har en säljorganisation som kan börja sälja in nästa uppdrag redan innan du avslutar det pågående. Dessutom är kvaliteten på uppdragen du får ofta bättre än om du hade varit ensamföretagare.

Vi kombinerar det bästa med att vara anställd och det bästa med att vara egenföretagare!

Jag vill bli kontaktad av Kvadrat

 

Konsultbranschens entreprenörer

En del av Kvadrats DNA är att stimulera idéer, nytänkande och entreprenörskap. I Kvadrat delar vi idéer, metoder och kompetens med varandra, vilket är till stor nytta för alla våra kunder.

Vi hjälper även våra konsulter att omvandla sina idéer till verkliga affärer genom vår inkubator, Inkubik.

Vi erbjuder våra konsulter en unik plattform för entreprenörskap och lycka. Samtidigt får våra kunder tillgång till konsulter med ett unikt driv - kombinationen av konsultens expertis och egenföretagarens engagemang, attityd och motivation att alltid lyckas. Vi jobbar ständigt med att utveckla och  hitta nya sätt att dela med oss av våra kunskaper till varandra. 

Kvadratuniversitetet

Kvadratare delar idéer och kompetens med varandra på flera olika sätt, bland annat genom föreläsningar i Kvadratuniversitetets regi . Vi jobbar också med tvärgeografiska  kompetensforum. Vi tillgängliggör alla våra konsulters kreativa kraft och erfarenhet när våra kunder behöver få idéer till lösningar på sina problem - och skapar ofta oväntade men uppskattade resultat. 

Inkubik

Vi hjälper även våra konsulter att utveckla sina egna affärsidéer. Det sker genom metoder och arbetssätt som ger dem tillgång till innovationsworkshops, draknäste, crowd funding och inkubatorverksamhet. Som ansluten till Kvadrat kan dina idéer omvandlas till verkliga affärer. Läs mer om vår inkubator - Inkubik

Kvadrat i siffror

 • 449

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 341

  Kunder senaste året

 • 4,5/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning