Hoppa till sidans innehåll

Konsulter inom innovation

Upplever du att din organisation behöver finna nya innovationslösningar som svarar mot utmaningar, behov och problem i verksamheten, på marknaden eller i samhället?

Etablering av innovativa system och arbetssätt

Våra erfarna innovationsledare hjälper dig att skapa metodik, ramverk och strukturer med målet att implementera och etablera ett bestående system för innovationer i organisationen.

Att aktivt jobba med – och tillåta – ett innovativt arbetssätt i din organisation ger inte bara högre motivation och engagemang, utan även bättre resultat. Arbetssättet kan du använda när du skapar nya produkter och tjänster men kan även som metod för att utveckla och förändra din organisation.

Vi arbetar med utgångspunkt i tre olika perspektiv för att bygga upp er innovationsförmåga.

Vi arbetar med utgångspunkt i tre olika perspektiv för att bygga upp er innovationsförmåga.

Bygga innovationsförmåga

Värdesystem och organisation är i princip unika för varje organisation, medan grundläggande metodik och modell för att driva projekt optimerade för innovation, är mer generiskt. För att kunna hantera både de specifika och de generiska delarna arbetar vi med en kombination av vedertagna ”bottom-up-” och ”top-down”-baserade innovationsmetoder och -modeller som anpassas efter er situation och uppdraget.

Metodsteg för innovationsutveckling

Vi utför uppdraget, att utveckla organisationens innovationsförmåga, genom tre metodsteg:

 1. Utbildning i hur man bedriver innovation – Utbildning i synsätt, metoder och verktyg för att bedriva innovation. En utbildning för bredare målgrupp, med chefer och medarbetare, som behöver en generell kunskapshöjning och förståelse för innovation – och en utbildning med träning på mer avancerad nivå, för de befattningshavare som ansvarar för, eller aktivt deltar i innovationsprojekt.
 2. Utveckling av designlösning - Ramverk för designmetodik utvecklas och anpassas till karaktären hos era utvecklingsprojekt.
 3. Införande och test – När vårt uppdrag är slutfört ska er organisation ha etablerat ett innovativt arbetssätt. Ni ska kunna driva ett fortsatt innovativt arbete, huvudsakligen utan stöd av externa resurser.

Roller
Vi kan bemanna innovationsuppdrag med följande roller:

Ledare för radikal verksamhetsutveckling

 • Erfaren Kvadratkonsult, uppdragets Senior Team Leader. Leder introduktion och drift av metod- och arbetsprocessen hos kunden och ansvarar för train-the-trainer-utbildning. Stöder projekt och medarbetare i att utveckla samverkans- och finansieringsformer och samarbeten/partnerskap. Ansvarig för utbildning och coaching av chefer och medarbetare i att kunna leda och driva det interna innovationsarbetet.

Innovationsledare

 • Expertroll knuten till den aktuella utvecklingsidén, med kompetens och förmåga att leda större innovations-och utvecklingsprojekt. Innovationsledarna är medarbetare från den egna organisationen, eller dess partners, som får stöd från Kvadrats konsulter.

Metodstöd

 • Stöder projekt för radikal verksamhetsutveckling i organisationen och tillsammans med partners. Ser till att innovationsledarna får stöd med till exempel resurser och projektspecifik expertis. Metodstödet förbereder också workshops, hackaton, designsprintar och/eller andra möten och aktiviteter som stödjer processen.

Projektledare

 • Driver innovationsprojektet mot uppsatta mål och tidplaner, med mätning av uppnådda resultat. Hanterar resurser och risker samt är den övergripande kontaktperson hos uppdragsgivaren.

Läs mer här

Kontakta Sara Kallblad så berättar hon mer!

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning