Hoppa till sidans innehåll

Mikael Berg

Digitalisering

Mikael har lång erfarenhet inom områdena ledning, styrning samt omvärldsanalys, verksamhets-, kvalitets- och processutveckling, och han verkar såväl inom näringslivet som i den offentliga sektorn. Mikael agerar rådgivare till företag och organisationer som vill förbättra eller effektivisera sin verksamhet, samt att driva eller stödja de förändringsprojekt som detta medför.

Digitalisering och innovation går som en röd tråd genom hela Mikaels karriär och utgångspunkten är alltid att utgå från affärs- eller användarnyttan som den digitala tekniken kan erbjuda, så att utvecklingen blir resultat- och behovsdriven snarare än teknikdriven.

Mikael har lång erfarenhet av att arbeta i internationella miljöer. Han är certifierad projektledare enligt den internationella PMI-standarden Project Management Professional (PMP). Mikael använder sig av olika agila (lättrörliga) metoder i sitt förändringsarbete samt Design Thinking-koncept för ledning av innovationsarbete.

Mikael använder också olika Lean-principer, -metoder och -verktyg i sina uppdrag för kvalitet och kundnytta. Lean-utbildning har genomgåtts vid bl.a. LERC (Cardiff University) och JMAC/MIC Lean Training Center i Japan.

Områden

 • Digitalisering
 • Agil projektledning
 • LEAN verksamhetsutveckling

Om Mikael

Mikael är entusiastisk och söker ständigt efter nya situationer och utmaningar som kan ge nya spännande perspektiv på olika fenomen. Oavsett om hans projekt är målstyrda eller målsökande driver han dessa med en tydlig fokus på att leverera resultat inom uppsatta tids- och budgetramar. Han söker dynamiska miljöer präglade av glädje, tvärvetenskap och ifrågasättande. Mikael bidrar till att skapa dessa miljöer genom att arbeta tillsammans med andra kreativa människor, från olika professionella discipliner och med olika bakgrund. Mikael har stor vana av, och är bekväm med, att agera på olika nivåer i organisationen i sina uppdrag – allt ifrån den övergripande styrningen till ledning och i operativ verksamhet.

Mikaels CV

 • Migrationsverket

  Projektledarstöd

  2023 -

  Stöd, coach och bollplank för projektledare. Även rådgivare i specialistområden inom projektledning.
 • Migrationsverket

  Projektledare verksamhetsutveckling

  2021 - 2023

  Projektledare för en verksamhetsanalys om förutsättningarna för en anslutning av Migrationsverkets tjänster till Statens servicecenters (SSC) servicekontor. Projektet resulterade i en samverkan med SSC. Vid projektslut tillhandahålls allmän service för Migrationsverket vid 14 SSC-servicekontor.
 • Migrationsverket

  Projektledare digitalisering, verksamhetsutv.

  2019 - 2021

  Projektledare för ett av Migrationsverkets strategiska digitaliseringsprojekt, vidareutveckling av verkets e-tjänst ”Min sida” till en mer sammanhållen plattform för verkets digitala tjänster. Nuvarande Min sida har tagits fram i ett föregående uppdrag, även det under projektledning av Mikael. Det nya projektet har som mål att ta nästa steg och driva en kanalförflyttning till digitala kanaler och verka för ökad nytta genom att en större andel frågor och kontakter hanteras genom digitala tjänster. Projektet är målsökande, styrs mot effekter, och projektledaren leder projektet mot dessa effekter.
 • Migrationsverket

  Projektledare digitalisering, verksamhetsutv.

  2016 - 2020

  Projektledare för ett av Migrationsverkets strategiska digitaliseringsprojekt, ”Min sida 1.0”. Projektet syftar till att realisera Migrationsverkets övergripande mål för att erbjuda sökande en bättre service samt att öka sökandens trygghet och förtroende.
 • Migrationsverket

  Projektledare digitalisering, verksamhetsutv.

  2013 - 2014

  Projektledare för ett förändringsprojekt för att fullfölja verkets direktiv att skapa en kundfokuserad och effektiv e-förvaltning som bygger på LEAN och en digitaliserad ärendehandläggning. Specifikt att planera och leda vidareutvecklingen, införandet och kontinuerlig uppföljning av LEAN-baserade ärendeprocesser i prövningsverksamheten - det s.k. "Standardiserade Ärendeflödet" (SÄF) för tillståndsärenden.
 • Kriminalvården

  Leanledare (LeanBox)

  2011 - 2011

  Ledare vid leanspel, steg 1 i Lean Box. Leanträning och utbildning av kundens personal avseende LEAN-principer, timebox-metoder och teamarbete.
 • Migrationsverket

  Projektledare digitalisering, verksamhetsutv.

  2011 - 2013

  Projektledare för e-Flöde - ett projekt inom e-Migration – verkets strategiska förändringsprogram för att skapa en modern och effektiv e-förvaltning baserat på en digital ärendehandläggning. Specifikt avseende att leda planering, utveckling, införande och kontinuerlig uppföljning av och genomgående transformering till en digital LEAN-baserad ärendeprocess i prövningsverksamheten. De standardiserade LEAN-processer som tagits fram är nu i drift för digital handläggning av arbetstillstånds-, studerande- och anknytningsärenden.
 • Migrationsverket

  Projektledare digitalisering IT e-tjänster

  2009 - 2010

  Projektledare för ett arbetspaket med syfte att ta fram nya e-tjänster för prövningsärenden, inom ramen för e-Migration - verkets initiativ för att skapa en modern och effektiv e-förvaltning.
 • Migrationsverket

  Projektledare LEAN verksamhetsutv.

  2009 - 2011

  Projektledare för ett arbetspaket inom verkets initiativ för att skapa en modern och effektiv e-förvaltning. Specifikt avseende analys och kartläggning av LEAN-baserade processer för en effektiv och standardiserad ärendehantering inom prövningsverksamheten.
 • SMHI Företag & Media

  Analys digital produktutveckling

  2008 - 2008

  Projektledare för förstudie/analys produktutvecklingsprojekt.
 • SMHI Företag & Media

  Verksamhetsutvecklare, processmodellering

  2008 - 2008

  Översyn och kartläggning av tjänster, produkter och processer inom ett av SMHIs verksamhetsområden.
 • Migrationsverket

  Projektledare, verksamhetsutv.

  2008 - 2009

  Projektledare för ett delprojekt inom verkets initiativ för att skapa en modern och effektiv e-förvaltning.

  Delprojektet gjorde en översyn och analys av verkets prövningsprocesser, rutiner och arbetssätt, samt identifierade de områden i ärendehandläggningsprocesserna verket ska använda gemensamma rutiner och standardiserade arbetssätt enligt LEAN-principer för att öka kvalitet och effektivitet.
 • Ida Infront

  Verksamhets- och metodutveckling

  2007 - 2008

  Utredning, utvärdering och rådgivning angående bolagets utvecklingsprocess och -metod.
 • Netsurvey

  Strategisk affärsplanering samt processmodellering

  2007 - 2009

  Analys och rådgivning angående bolagets produktstrategi och utvecklingsprocess.
 • Netsurvey

  Strategisk affärsplanering

  2006 - 2006

  Analys och rådgivning angående bolagets teknikplattform.
 • Anonym uppdragsgivare

  Strategisk affärsplanering, projektledning

  2005 - 2008

  Rådgivning i frågor som rör användningen av informationsteknik inom marknadskommunikationsområdet. Projektledare, företrädesvis i teknikintensiva projekt.
 • Jeeves Information Systems

  Koncept- och produktutveckling

  2005 - 2006

  Utveckling av produktkoncept och -positionering tillsammans med bolagets produktledare, marknadsavdelning och extern reklambyrå.
 • Optimal Solutions

  Strategisk affärsplanering

  2005 - 2006

  Rådgivning avseende produktstrategi och -positionering samt marknadskommunikation. Utveckling av produktkoncept.
 • Intentia R & D

  Director, Concept Development

  2004 - 2005

  Ansvarig för att omvärldsbevaka och -analysera den globala marknaden för nya trender och fenomen. Tillsammans med bl.a. marknadsorganisationen, respektive produktchef och externa samarbetspartners ta fram sådana nya koncept som kan utveckla kundernas verksamhet och organisation i relation till Intentias utbud av produkter och tjänster.
 • Intentia R & D

  Projektledare digital RFID-teknik

  2004 - 2005

  Ledde och samordnade utvecklingen av Intentias RFID-initiativ, funktionellt, tekniskt och marknadsmässigt.
 • Intentia R & D

  Relationsansvarig, IT-analytiker

  2004 - 2005

  Ansvarig för utvecklingsbolagets kommunikation med IT-analytiker. Omvärldsanalys, bevakning och bearbetning av branschens analysrapporter, insamling och bearbetning av material och underlag till analysföretagen.
 • Intentia R & D

  Director, Technology Requirements Center

  1999 - 2004

  Startade och drev en avdelning inom Intentia R&D - Technology Requirements Center. Det huvudsakliga ansvaret var att definiera och kommunicera bolagets digitala teknikstrategier, omvärldsanalys, samt insamling och hantering av de tekniska kraven på affärssystemet Movex (numera M3) som fortfarande är ett av de ledande affärssystemen på marknaden.
 • Intentia R & D

  Strategiansvarig, e-businesskoncept

  1999 - 2000

  Verksamhets-, produkt- och organisationsutveckling. Initierade Intentia R&Ds e-businessinitiativ. Ansvarig för definition av strategi och krav för bolagets utbud av e-business-applikationer inklusive stöd för samverkande affärsmodeller (collaboration) och applikationsintegration.
 • Intentia R & D

  Projektledare, Java Platform

  1997 - 2001

  Ledande i framtagandet av den initiala specifikationen av Intentias Java-satsning. Detta arbete bidrog till att Intentia lyckades som den första ledande affärssystemleverantören genomföra ett framgångsrikt teknikskifte till en modern teknikplattform baserat på JAVA.

Mikaels kompetensområden

 • Systemtyper

  Webb- och Internetbaserade system
 • Modulkunskap affärssystem

  Fakturering, Inköp/lager, Order/Distribution
 • Utvecklingsspråk

  UML
 • Metoder & Processer

  PROPS, RUP/UP, Processer och metoder allmänt, Scrum, Agila metoder allmänt, LEAN, KANBAN, Lean Six Sigma, Lean-baserad processmetodik
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Organisationsutveckling, Strategisk planering, Processutveckling, Affärsutveckling, Workshopledning, Utredning, Processinförande, Verksamhetsmodellering, Metodstöd, Utbildning, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Affärs och IT strategi, Change Management
 • Tillämpningar

  CRM-system, e-handel, Ärendehanteringssystem, Affärssystem
 • IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö
 • Kvalitetsstyrning

  Change Management
 • Marknadsföring

  Marknadsplanering, Profilering & positionering, Strategisk affärsplanering, Digitalisering
 • Roller

  Produktledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Utredare, Affärsutvecklare, Workshopledare, Organisations-och Processkonsult, Systemanalytiker, Coach, Lärare, Förändringsledare, Produktägare, Facilitator
 • Ledarskap

  Mentor, Ledarskap allmänt, Kurs- och seminarieledare, Mentorskap
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Service/Tjänster, Tillverkande Industri
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Utveckling/Genomförande, Implementation, Införande och överlämning
 • Affärssystem

  Movex, M3
 • Trådlös datakommunikation

  RFID
 • Upphandling

  Kravformulering, LOU
 • Utbildning

  Systemvetenskap, Workshopledning
 • Kommunikation & Information

  Förändringskommunikation
 • Projektledning

  Agile project systems, Projektledning, Effekt- och nyttohemtagning

Mikaels anställningar

 • Director Lean Consulting, Projektledare, eCraft International

  2015 - 2015

 • Konsult, Concept Minds AB

  2005 -

 • Director of Concept Development, projektledare etc, Intentia Research and Development

  1990 - 2005

 • Systemutvecklare, Kriminalvårdsstyrelsen

  1989 - 1990

Mikaels utbildningar

 • Rätt fokus i styrelsearbetet, Styrelseakademien

  2019 - 2019

 • Introduction to the 2030 Agenda: A New Agenda for a Sustainable World, United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)

  2019 - 2019

 • Certified SAFe 4 Agilist, Scaled Agile Inc.

  2019 - 2019

 • Leading for Creativity, IDEO-U

  2017 - 2017

 • Storytelling for Influence, IDEO-U

  2017 - 2017

 • Agile Certified Practitioner (PMI-ACP), Project Management Institute, Inc

  2014 - 2014

 • Lean Management Leadership System (Japan), JMAC / GPS Training Center, Japan

  2014 - 2014

 • Lean Competency System - Lean Leader, PLAN / Cardiff University

  2013 - 2013

 • Project Management Professional (PMP), Project Management Institute, Inc

  2012 - 2012

 • Lean Management Production System (Japan), JMAC / Management Innovation Center, Japan

  2011 - 2011

 • Professional Management Consultant Program, Executive Management Institute

  2010 - 2010

 • Utvecklingsprogram Förändringsledarskap, Ekman & Partners

  2010 - 2010

 • Lean Services Advanced, LERC Cardiff University

  2009 - 2009

 • Systemvetenskapliga linjen (120 p.), Linköpings Universitet

  1987 - 1990

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning