Hoppa till sidans innehåll

Om Kvadrat

Vår affärsidé

Kvadrat är ett konsultföretag med motiverade spetskonsulter. Vi verkar som kompetens- och resursförstärkning i kundernas företag och erbjuder tjänster inom management, IT och IoT.

Alla våra konsulter har engagemang, problemlösningsförmåga och får saker gjorda – vi är konsultbranschens entreprenörer.

Vår affärsidé

Kvadratboken

Vi hoppas att du som läser den här boken kommer att få förståelse för den kraft som finns i att jobba som fri konsult, men tillsammans – i ett ömsesidigt utbyte – med en massa andra duktiga, energiska och goda människor. Det är det som är Kvadrat!

Beställ ditt ex kostnadsfritt här nedan!

Beställ boken om Kvadrat

Våra företagslöften

På Kvadrat brinner vi för att se människor utvecklas och nå sin fulla potential. Genom att basera egenföretagande och entreprenörskap på en trygg plattform frigörs den energi som behövs för att nå ett tillstånd av självförverkligande. Det är detta vi kallar lycka och det ger oss modet att formulera vår vision för företaget - ”Världens lyckligaste yrkesmänniskor."

Vi vill utveckla och sprida vår modell så att fler konsulter får möjlighet att utveckla sig själva och sina företagsidéer. Kvadrat ska vara en positiv kraft i näringslivet och samhället. Vi har därför formulerat sju löften till oss själva och vår omgivning. Vi arbetar dagligen med att uppfylla dem.

 1. Kvadrat arbetar för alla Kvadratares lycka
  Hela Kvadrats vision ryms i detta löfte. Genom att skapa trygghet och gemenskap samtidigt som medarbetarna får möjlighet att utveckla sina egna idéer når vi till sist någon form av självförverkligande. Det kan vara utmaningar man hittar på Kvadrat eller genom att gå vidare och utveckla en ny idé.Friheten att själv få välja och förverkliga sina mål med livet är själva grunden för lyckan. Det lovar vi att jobba för.

 2. Kvadrat utmanar alltid kundens beställning för att kunna leverera det kunden verkligen behöver
  Vi lever i en omvärld med snabba förändringar. Vår förmåga att både se och förutse dessa förändringar ger oss möjlighet att leverera överraskande lösningar, lösningar som brukar överträffa både förväntningarna och de ursprungliga beställningarna.

  Vi lovar att alltid leverera det som våra kunder faktiskt behöver, inget annat.

 3. Kvadrat är det självklara valet för konsulter som vill utvecklas som entreprenörer tillsammans med andra
  Att starta och driva ett eget företag är en dröm för de flesta konsulter. När man förverkligar den drömmen förvandlas man samtidigt till en entreprenör. Framgångsrika entreprenörer arbetar nästan alltid tillsammans med andra entreprenörer. Kvadrat är platsen där detta sker.

  Vi lovar att jobba för att erbjuda alla konsulter med rätt kompetens, attityd och motivation en plats för utbyte och utveckling av sin kompetens och sina idéer.

 4. På Kvadrat får du vänner för livet
  För att kunna göra affärer tillsammans måste vi lita på varandra. Tillit uppstår när vi kommer nära varandra genom att dela upplevelser och gemensam historia. Kvadrat har därför fokus på gemenskap och en stark kultur. Vår kultur präglas av en vänskap som du tar med dig genom livet, även efter din tid på Kvadrat.

  Vi lovar att alltid jobba för att skapa livslång vänskap mellan våra medarbetare.

 5. Kvadratarna äger och styr Kvadrat
  Kvadrat kan inte ägas av några andra än de som jobbar på företaget. I så fall skulle själva essensen i våra övriga löften gå förlorade. Vi jobbar för våra egna mål. Dessa får inte hamna i konflikt med externa intressen.

  Därför lovar vi att Kvadrat alltid ska ägas och drivas av Kvadratare.

 6. Kvadrat är det schyssta företaget
  Det som samlar människorna bakom Kvadrat är en vilja att leva upp till ett antal goda föresatser gentemot varandra och omvärlden. Vi ska vara ärliga, rättvisa och hederliga på ett sätt som sätter mänskliga värden i främsta rummet.

  Vi lovar helt enkelt att vara ett schysst företag.

 7. Kvadrat bidrar till en positiv samhällsutveckling
  Innovationer och ständiga förbättringar är en förutsättning för utveckling av samhället. Det är entreprenörerna och intraprenörerna som har drivkraften att åstadkomma detta. Kvadrat frigör sådana drivkrafter.

  Vi lovar att påverka samhället positivt genom att utveckla entreprenörskap.
Kvadrats styrelse

Styrelse

Kvadrats styrelse

 • Thomas Kjelldorff, styrelseordförande och partner, Kvadrats grundare och tidigare koncernchef. Civilingenjör från KTH och diplomerad marknadsförare från IHR.
 • Tony Wiréhn, ledamot. Utbildad på IHM Management School och entreprenör med över 30 års VD- och managementerfarenhet från verksamheter inom branscherna IT, FMCG, Konsult, Varumärken, Event och Sport. Styrelseledamot i Linköpings Hockey Club, LHC Event AB.
 • Catrin Wirfalk, ledamot. Catrin har haft ledande roller under många år och varit med och byggt upp verksamheter från grunden med mycket bra resultat. Detta med bibehållet entreprenörskap och starka värderingar. Hon är utbildad på IHM Management School. Styrelseordförande i C Land, Proflow och Meridion. Styrelseledamot i Aventi, Modexa, Wideco, Inkubatorn i Borås och Teamfront AB.
 • Fredrik Wessberg, ledamot. Fredrik är konsult i Kvadrat Stockholm inom IT och Ekonomi och arbetade i flera olika roller i Kvadrats ledning 2001-2007. Grundare av IT-konsultbolaget Red Oak som från 2012 kom att bli en del av Kvadrat. Var COO för Kvadratkoncernen under 2013-2016 med uppgift att bygga om det interna IT- och ekonomistödet.
 • Pia Nilsson, ledamot. Varumärkesstrateg och Executive Coach i Bubcom AB. Utbildning: MBA Stockholm School of Economics. Övriga styrelseuppdrag: Kvadrat Jönköping/Växjö AB, Green Furniture Concept AB, MVIC AB, Adalbert Schmitz Stiftelse.
 • Martin Asztely, ledamot. Martin är konsult i Kvadrat sedan 2016. Civilingenör från CTH 1991. Har en förkärlek för stora komplexa projekt då dessa alltid inbegriper så många olika människor, kompetenser och discipliner. Erfarenhet från tidigare styrelsearbete.

Klimatkompensation och CSR

Varje gång vi ansluter en ny Kvadratare planterar vi 17 träd. Vi tycker det är självklart att klimatkompensera för alla resor vi gör i våra uppdrag och när vi reser tillsammans.

Vi är miljöcertifierade sedan 2010 och samarbetar med The South Pole Group.

Kvadrat är klimatneutrala och satsar på en hållbar utveckling

I en värld där klimatrapporter ifrågasätts och klimatarbete inte alltid ses som värdeskapande, fortsätter Kvadrat att ta ansvar för långsiktig hållbarhet. Redan 2008 började Kvadrats hållbarhetsarbete och idag finns en uttalad process för arbetet där man beräknar klimatpåverkan för lokalkontor och gemensamma aktiviteter. Sedan 2010 är Kvadrat certifierade som klimatneutralt bolag.

Varje år skickar Kvadrat i samarbete med The South Pole Group ut en enkät till samtliga Kvadratare för att sammanställa företagets klimatpåverkan. I sammanställningen ingår klimatpåverkan av Kvadrats lokaler, resor i tjänsten och hotellnätter.

Kvadrat har under årens lopp investerat i flera olika projekt inom The South Pole Group, som är pionjärer inom globalt klimat och hållbarhetsarbete. Deras projekt har nedanstående faktorer gemensamt.

 • Projektens CO2-reducerande effekt är ett direktverkande faktum då investeringarna är gjorda. Jämför till exempel med plantering av skog, som förhoppningsvis får stå kvar, kräver flera år av tillväxt innan utlovad effekt uppnådd.
 • Projekten har alltid en dubbel effekt. Utöver CO2-reduceringen finns det även en samhällssocial positiv verkan. Två exempel är att mindre tid behöver läggas på att leta ved - kvinnor och barn kan i större utsträckning gå i skola och utbilda sig, och att man tar fram mer effektiva spisar, vilket bidrar till bättre hälsa i och med mindre farlig rök inomhus.

Dessutom är det viktigt för Kvadrat att vidare fortsätta sitt hållbarhetsfokus i vardagen genom att källsortera, välja tågresor framför andra transportmedel och i den mån det går använda moderna möteslösningar där man helt kan avstå från att resa.

 

 

Om webbplatsen

Har du frågor kring något som är publicerat på vår webbplats? Här kan du läsa om hur vi använder cookies och om vår personuppgiftspolicy.

Denna webbplats använder cookies

Från och med den 1 juli 2011 gäller ändrade regler för att få använda cookies. Enligt de nya bestämmelserna ska besökaren bli medveten om dess förekomst och lämna sitt samtycke till att kakor används på en webbplats. Kvadrat.se använder sig av cookies och om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator.

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen.

Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas automatiskt om besökaren. Personlig information som besökaren själv registrerar, sparas i syfte att optimera användarupplevelsen och för att Kvadrat ska kunna anpassa kommunikationen efter varje användares unika intressen. Vi delar inte med oss av information till tredje part.

Det finns två typer:

 • En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid
 • En sessions-cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida.

Session-cookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Om personuppgifter

Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa individens personliga integritet och säkerheten för personuppgifter som vi hanterar i vår verksamhet.

Kvadrat samlar in och behandlar nödvändiga personuppgifter för verksamhet som är konsulttjänster inom IT, Teknik och Management. Vill du veta mer om hur Kvadrat hanterar dina personuppgifter kan du läsa mer i våra policies nedan.

Du har möjlighet att fråga efter vilka personuppgifter som finns om dig, rätta dina personuppgifter samt be oss ta bort uppgifter om dig. Läs mer här:

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med ansvarig utgivare och informationsansvarig för denna webbplats, kontakta webmaster@kvadrat.se.

Kvadrat i siffror

 • 449

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 341

  Kunder senaste året

 • 4,5/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning