Hoppa till sidans innehåll

Testarean Trygghetsskapande Teknologier

Detta är ett exempel på utveckling av en innovativ miljö och testbädd som drivs av Linköping Science Park.

Testarena Trygghetsskapande Teknologier drivs av Linköping Science Park är en framstående och dynamisk innovationsmiljö. Det är en ekosystem där företag, akademiska institutioner och offentliga organisationer samarbetar för att främja innovation, forskning och företagsutveckling inom olika vetenskapsområden.

Testarenan utgörs av platser, miljöer och en process där olika teknologier testas och utvärderas. Det är en plattform där teknikföretag, forskningsinstitutioner och andra intressenter kan samarbeta för att utveckla och implementera tekniska lösningar som syftar till att förbättra säkerhet och trygghet i samhället.

Syftet med Testarena trygghetsskapande teknologier är att främja innovation och utveckling av teknologier som kan användas för att förebygga brott, öka säkerheten och skapa en tryggare miljö för människor. Det kan inkludera områden som övervakningssystem, säkerhetssensorer, smarta städer, biometriska identifieringssystem, nödsystem och andra liknande teknologier.

Här ges möjlighet att testa och utvärdera teknologier i verkliga eller simulerade miljöer. Det kan innefatta samarbete med myndigheter, polis, räddningstjänst och andra säkerhetsrelaterade organisationer för att få insikter och feedback från användarna och experterna inom området.

Genom att samla olika aktörer och experter inom trygghetsskapande teknologier på en plats kan Testarena trygghetsskapande teknologier främja kunskapsutbyte, samarbete och utveckling av nya idéer och lösningar. Det kan också bidra till att skapa en bättre förståelse för hur teknologi kan användas för att skapa tryggare samhällen och bidra till att lösa säkerhetsrelaterade utmaningar.

Linköping Science Park fungerar som en hubb för teknikintensiva företag och organisationer inom områden som informationsteknologi, mjukvara, elektronik, bioteknik och materialvetenskap. Linköping Science Park är också hem för Linköpings universitet och flera forskningsinstitut och centra som bedriver banbrytande forskning inom sina respektive områden.

Lösning

Kvadrat och ansvarig konsult Joakim Falkäng fungerar som process manager med ett övergripande ansvar för att mobilisera teknikföretag, behovsägare och forskare för att utveckla och bedriva testverksamheten och bygga upp organisation, processer och ekonomi för satsningen.

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning