Hoppa till sidans innehåll

Andreas Karlsson

Andreas har varit verksam i branschen sen 2004 och jobbat med både infrastruktur som IT-tekniker och som systemutvecklare, bl a med ett längre förvaltningsåtagande åt Energimyndigheten och Transportstyrelsen. Andreas har i och med dessa uppdrag en bred kunskap om system och miljöer, och har god erfarenhet kring felsökning, användarstöd och utveckling av affärsnyttiga system.
Specialiteter/roller:
Andreas har en bred datateknisk grund att stå på, med kunskaper i utvecklingstekniker som C#, ASP.Net, Silverlight och MVC, samt inom infrastruktur, webbutveckling, och Microsoft-plattformen.

Områden

Om Andreas

Som person är Andreas ansvarstagande, noggrann och positiv, denna positiva anda sprider sig allt som oftast till omgivningen och skapar ett trivsamt arbetsklimat. Andreas är en kreativ och nytänkande person som ser lösningar där andra ser problem.

Andreas CV

 • Transportstyrelsen

  Team lead, Systemutvecklare

  2021 -

  Andreas ansvarar för ett av två utvecklingsteam som arbetar i projektet USB. Projektet har till uppgift att nyutveckla systemet som hanterar skatter och avgifter.
  Andreas roll består bl.a. av att leda och fördela arbetsuppgifter, ta fram systemdesign och stödja utvecklare i teamet.
 • Transportstyrelsen

  Systemutvecklare

  2019 - 2021

  Andreas ingår i Förvaltningsobjektet för Körkort och är där utvecklare i ett av två agila team. Andreas team ansvarar för utveckling av olika webtjänster, dels för allmänheten och dels för interna användare. Teamet ansvarar även för utveckling och underhåll av körkortsdelen av vägtrafikregistret.

  6 månader in på uppdraget så blev Andreas utlånad för att stärka upp det interna projektet USB på Transportstyrelsen. Projektet har till uppgift att nyutveckla systemet för skatter och avgifter.
 • Statens Energimyndighet

  Systemutvecklare

  2019 - 2019

  Andreas medverkade vid skapandet av en POC för att visa på hur delar av uppgifterna i en applikations databas kunde lyftas ut och hämtas från AD(Active Directory) istället. Tjänsterna utgjorde en central del i kundens systemflora och bestod av ett antal WCF-tjänster.
 • Epiroc

  Systemutvecklare

  2018 - 2019

  Andreas uppdaterade Nystab, en windowsapplikation för beräkningar av begränsningar för olika typer av underjordiska maskiner utvecklades. Däet gjordes en del tekniska lyft till nya versioner av .Net, Visual studio, Crystal reports samt en del uppdateringar och förbättringar av själva programmet.
 • Region Sörmland

  Systemutvecklare

  2018 - 2018

  Andreas har uppdaterat och rättat en webservice med ett antal operation för externa användare som ska ansluta sig med Region Sörmlands interna system för reservpersonnummer.
 • Stanley Security

  Systemutvecklare

  2018 - 2019

  Andreas skapde en ny webbapplikation för visning och anmälan av serviceordrar. Applikationen skapades för att kunder till Stanley Security enkelt skulle kunna felanmäla brister i sina anläggingar. Applikationen är utvecklad i Angular med tillhörande WebAPI.
 • Transportstyrelsen

  Systemutvecklare, Scrum master

  2016 - 2018

  Andreas ingår i Förvaltningsobjektet för Yrkestrafik och är där utvecklare i ett av två agila team. Andreas team ansvarar för utveckling av olika webtjänster, dels för allmänheten och dels för interna användare. Teamet har hand om ca 15 olika system med bakomliggande WCF-tjänster. Samtliga system integrerar med vägtrafikregistret, diaresystemet eller andra system inom transportstyrelsen.

  Efter ca 6 månader gick Andreas in och tog över ansvaret som scrum-master för sitt team. Arbetsuppgifter består av databasutveckling, backendutveckling, frontendutveckling och en del arkitekturarbete.
 • Statens Energimyndighet

  Systemutvecklare

  2015 - 2016

  Uppdraget bestod av att utveckla tre olika WCF-tjänster som används för att samla in fastighetsdata och mätdata från olika fastigheter.
  XML-filer skickas in systemet för validering och konvertering för att sedan sparas ner i en databas. Datat används sedan som underlag till ett antal rapporter utvecklade i reporting services.

  Andreas del har varit att utveckla dom tre backend-tjänster som används samt skapat upp tillhörande databaser. Andreas har även varit delaktig i framtagandet av vissa rapporter.
 • Atlas Copco

  Systemutvecklare

  2015 - 2015

  Intelliquoter är en MVC-baserad webblösning för att hantera och skapa offerter för serviceavtal på borrigar. Care är en offerttyp och arbetet bestod av att konvertera ett
  excelark in till en AngularJS baserad webbsida. Det gjordes även en konvertering av en befintlig lösning då AngularJS ersatte MVC och javascript kod.

  Andreas var med och konverterade den befintliga MVC-lösningen till AngularJS samt nyutvecklade den nya delen i AngularJS och bakomliggande API.
 • FMV

  Systemutvecklare

  2015 - 2015

  Felsökning i befintlig system efter att kunden bytit plattform från Windows XP till
  Windows 7. RAN är ett register över placeringar av radioantenner m.m. Felsökning bestod
  av att hitta fel och brister vid installation av systemet på Windows 7.
 • Transportstyrelsen

  Systemutvecklare

  2013 - 2015

  Förvaltning och vidareutveckling av transportstyrelsens register för förarprövare/utbildningsplatser och trafikskolor/personal. Systemet är ett centralt system som används internt av 17 andra system på transportstyrelsen. Det används bland annat av systemen för förprövning och yrkestrafik. En ny E-tjänst utvecklad i MVC 4 skapades så att trafikskolor och förarprövare kunde gå in administrera sin personal och se sina utbildningar.

  Andreas del bestod av databasutveckling, backendutveckling, frontendutveckling, design och en del arkitektarbete.
 • Preem

  Systemutvecklare

  2012 - 2013

  Kunden behövde hjälp med att bygga en applikation för att hålla reda på deras ekonomiaktiviteter som är utspridda över varje år (600-800 aktiviteter). I systemet skall användaren kunna söka fram och visa de aktiviteter som denne är ansvarig för, vilken status aktiviteten har samt om den förfallit eller ej.
 • Atlas Copco

  Systemutvecklare

  2011 - 2013

  MAP - Market Reportal – är en Silverlightbaserad webblösning för insamling av data I form av olika rapporter med syfte att användas globalt. De publicerade rapporterna exporteras till en analysdatabas där data kan analyseras via Qlikview. Rapportdata presenteras också via Atlas egna Dashboard. Andreas har både varit delaktig i framtagande av gränssnitt (Silverlight) och bakomliggande Services (WCF).
 • Leanstream AB

  Systemutvecklare

  2010 - 2011

  Leanstream 4 är senaste versionen av processtyrningssystemet bestående av tre gränssnitt; ett för Administration, ett Informativt samt ett för Filhantering. I Administrationsgränssnittet definieras verksamhetens processer. Dessa publiceras sedan till Informationsgränssnittet där berörda kan ta del av processerna. I Filhanteringsgränssnittet kan sedan ny projekt hanteras med mappstrukturer skapade efter befintliga processer.

  Datalagret bygger på Entity Framework 4 med en SQL Azure databas. Data hanteras med contexter för datastruktur, behörighet, filer i syfte att optimera Windows Azure’s skalbarhet. Tjänstelagret är byggt med WCF. Administrationsgränssnittet är byggt med Silverlight 4, Informationsgränssnittet med ASP.Net MVC3 och Filhanteringsgränssnittet är byggt i WPF. För Admin- och Filhantering har gränssnittet valts designas enligt Windows Ribbon UI med komponenter från Telerik RadControls.

  Andreas del i projektet har varit utveckling av delar i SIlverlightklienten, webbsidan i MVC samt bakomliggande tjänster.
 • Företagsekonomiska Institutet

  Systemutvecklare

  2010 - 2010

  Utveckling av kursbokningssystem baserat på Outlook/Exchange samt en elevportal i Umbraco. Systemet är en plugin till Outlook där administratörer lägger upp kurser samt bokar in elever, lärare samt lokal och sparar det som en kalenderhändelse. Eleverna får en inloggning till en websida där de kan se schema för kurserna som de är inbokade på samt annan information. Andreas har varit ansvarig för den webbaserade delen samt delar av Outlook pluginen.
 • Supportansvarig

  Leanstream AB

  2010 - 2011

  Supportansvarig för Leanstreams kvalitetsledningssystem.

  Andreas har varit ansvarig för hantering av inkommande supportärenden och kontinuerlig kontakt med kund och leverantör för avstämning.
 • Kommuninvest i Sverige AB

  Systemutvecklare, Support

  2009 - 2010

  Uppdraget innefattade utveckling av en autentiseringsfunktion mot en extern leverantör, där lösningen är en cookieautentisiering krypterad med md5-algoritmen. Likaså ingick support och felsökning åt kunden när de haft problem med en applikation utvecklad i InfoPath, samt support och felsökning vid problem med kundens interna Webb-sida.
 • Statens Energimyndighet

  Systemutvecklare, Förvaltare

  2008 - 2009

  Uppdraget innefattade utveckling, felsökning och användarstöd av ett 15-tal olika system, utvecklade av Precio, som används av Energimyndigheten i sitt dagliga arbete. Arbetet omfattade såväl utveckling som arbete med infrastruktur, i samarbete med ATEA. Felsökning av applikationer, utveckling av nya funktioner i systemen samt analys av systemen för bedömning och beslut av förbättringsåtgärder. Arbetet skedde till största delen på plats hos Energimyndigheten i Eskilstuna. I utvecklingen ingick ändringar i databaser, backend-tjänster samt frontenddelar av dom olika systemen.

Andreas kompetensområden

 • Systemtyper

  Webb- och Internetbaserade system
 • Utvecklingsspråk

  C#, MS .NET, ASP.NET, Webservices, MVC
 • Projektfaser

  Utveckling/Genomförande, Implementation
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare
 • Verktyg & Middleware

  Windows Communication Foundation

Andreas anställningar

 • Konsult - Systemutvecklare, Precio Fishbone AB

  2008 - 2019

 • IT-Tekniker, Munksjö Aspa Bruk AB

  2004 - 2008

Andreas utbildningar

 • Advanced Distributed Systems Design using SOA & DDD, Particular Software

  2023 - 2023

 • CERTIFIED SOFTWARE ARCHITECT MICROSOFT PLATFORM, Microsoft - Sundblad & Sundblad

  2018 - 2018

 • Microsoft® Certified Solutions Associate: Web Applications Charter Member, Microsoft

  2016 - 2016

 • Microsoft Certified Solutions Developer: App Builder Charter Member, Microsoft

  2016 - 2016

 • Microsoft Certified Solutions Developer: Web Applications, Microsoft

  2015 - 2015

 • Microsoft Specialist: Programming in C#, Microsoft

  2013 - 2013

 • Microsoft Certified Professional, Microsoft

  2013 - 2013

 • Microsoft® Certified Technology Specialist: .NET Framework 4, Web Applications, Microsoft

  2012 - 2012

 • Högskoleingenjör i datateknik, Högskolan Dalarna

  2000 - 2003

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning