Hoppa till sidans innehåll

Ann Sandström

Agil Coach

Ann är en erfaren ledare och coach som trivs med att jobba operativt, men gärna kombinerar det med strategiskt arbete. Ann har i sina senaste uppdrag haft rollen som Agil Coach, Projektledare och Scrum Master. Anns ledarskapsstil kännetecknas av aktivt coachande där alla individer motiveras att jobba mot ett gemensamt mål. Ann tror alla team/projekt mår bra av ”ordning och reda”, men ur det Agila manifestet har hon trots det fastnat för ”individer och interaktion framför processer och verktyg” vilket också kan beskriva Anns signum; Tydliga ramar och processer som fundament, men möjlighet att situationsanpassa i varje givet ögonblick.

Områden

 • Agil Coach
 • Scrum Master
 • Projektledare

Om Ann

Ann är väldigt målinriktad och trivs bäst i organisationer med högt tempo och en vilja att förändras, men viktigast av allt, ett tydligt mål. Ett stort intresse för både människor och teknik gör att hon gärna tar sig an alla delar som krävs för att göra ett team/projekt framgångsrikt. Ann är väldigt social och har lätt för att bli omtyckt i sina uppdrag. Hon beskrivs ofta som en person med hög integritet utan att för den skull anses vara tråkig och rigid.

Anns CV

 • Westermo Network Technologies

  2024 -

 • Kvadrat Stockholm

  VD

  2021 - 2023

 • Spotify

  Agil Coach

  2020 - 2021

 • Mycronic

  Scrum Master

  2018 - 2020

  Scrum Master/Team-ledare i ett team med ansvar för mjukvaran i Mycronics Pick'n'Place-maskin. Ann har i sin roll lett ett mjukvaruteam och tillsammans med teamet skapat rutiner för leveranser och samarbete. Anns första uppdrag var att starta upp teamet för att sedan fortsätta leda teamet i det dagliga arbetet. Förutom Scrum Master-rollen har Anns arbete bestått av koordinering av nya funktioner, byggen, leveranser, dokumentation, felhantering och allt annat som hör till ett mjukvaruteam. Ann har också varit projektledare för ett migreringsprojekt där kunden ska byta versionshanteringssystem.
 • Spotify

  Agil Coach

  2016 - 2018

  Spotify är en snabbväxande dynamisk organisation med krav på att snabbt leverera skalbara lösningar. Som Agil Coach har Ann jobbat med att coacha team till att bli autonoma med eget ansvar för kvalitet och leverans.

  Rollen som Agil coach på Spotify innebär att praktisera ett ”servant leadership” där arbetsuppgifterna varierar från utbildning/coachning i agilt arbetssätt (planering, estimering, user story mapping, team velocity, rollbeskrivningar, working agreements etc), förändringsledning, workshop-facilitering och sätt att hjälpa team att jobba med visioner och strategier för att nå sina mål. Vid behov har Ann också deltagit i det operativa arbetet och hjälpt team att undanröja hinder samt rapporterat till och koordinerat med ”stakeholders”.

  Ann har haft uppdrag i två olika tribes (avdelningar):

  Platform & Partner Experience
  Ann har arbetat i ett team med ansvar för att integrera Spotify i högtalare. Då teamet jobbar med partners och ofta har leveranser som föregås av press-releaser ställs stora krav på hög leveranssäkerhet.

  Infrastructure & Operations/Tech Procurement
  Ann har arbetat som Agil Coach på avdelningen Infrastructure and Operations, mestadels av tiden tillsammans med ett team som hanterar Sourcing/Procurement av Spotifys backend-lösningar. Ann har utöver generella coachuppgifter jobbat med jira-processer, rekrytering samt målstyrning med hjälp av OKR:er (Objectives and Key Results).
 • Transmode/Infinera

  Scrum Master/Agil Coach/Projektledare

  2012 - 2016

  Ann har som projektledare framgångsrikt ansvarat för hela produktutvecklingsprocessen, dvs koordinering av hård- och mjukvara, kontakt med produktion och produktledning, dokumentation och certifieringar.

  I rollen som Scrum Master arbetade Ann i ett flertal tvärfunktionella mjukvaruteam. Teamen hade ansvar för ett antal produkter under hela livscykeln, dvs allt från ”board bringup” till hantering av felrapporter i redan levererade produkter.

  Ann fick också förtroendet att med sin mångåriga erfarenhet av agilt arbetssätt vara Agil coach åt övriga team på mjukvaruavdelningen.
 • Ericsson

  Projektledare

  2010 - 2012

  Ann har på uppdrag av det projekt som levererar radiomjukvara i en radiobasstation haft ett övergripande felrapportansvar. 

  I rollen har ingått att driva och leda ett team på elva personer som arbetat med analys och klassificering av felrapporter. Vidare har arbetet med implementationen av felrapporterna fördelats mellan ett tiotal Scrumteam med bas i Kista, Kanada och Kina.

  Ann har som Radios representant deltagit i tekniska forum på Ericsson där man diskuterar/klassificerar och följer upp felrapporter. Uppföljning och leveransplanering har ingått i arbetsuppgifterna och resultatet har rapporterats till Radios styrgrupp.

  Som kontaktperson och ansvarig för Radios felrapporter har det ställts krav på att alltid rapportera korrekta svar både internt på Radio samt till övriga intressenter på Ericsson. Anns operativa arbetssätt har kommit väl till pass i rollen då arbetet ofta varit både stressigt och krävande. 

  Under uppdragets gång har antalet resurser på avdelningen fördubblats och vilket inneburit stora förändringar i arbetssätt där Ann fortlöpande jobbat med att effektivisera och uppdatera befintliga arbetsprocesser.

  Anns flexibilitet och förmåga att fatta snabba beslut kombinerat med sociala färdigheter har gjort att hennes arbete rönt mycket uppskattning både internt på Radio och bland andra Ericsson-avdelningar.
 • Sony Ericsson

  Teamledare utvecklingsteam

  2007 - 2010

  Gruppledare i ett team som ansvarade för C++-utveckling av mjukvara för nästa generations Symbian OS-baserade smartphones. Utvecklingen skedde i en komplex miljö med hög press och hårda deadlines och projektet bedrevs på ett flertal siter i världen. Projektet har styrts med Critical Chain Management, en agil projektstyrningsmetod.

  Anns team hade ansvar för tjänsterna SMS, paketdata, Cell Broadcast och Network. Som teamledare blev Ann snart känd som pålitlig "med koll" och med stor drivkraft och ansvarskänsla levererade hon både nyutvecklings- och underhållspaket med kvalitet i tid. Anns domänansvar i teamet var paketdata och under Anns ledning levererades den första Symbiantelefonen från Sony Ericsson med support för HSDPA.
 • Föräldraledig

  2006 - 2007

 • Sony Ericsson

  Teamledare modultest

  2004 - 2006

  Gruppledare för modultest av interna gränssnitt i Sony Ericssons smarta telefoner. Ann ansvarade för planering, utveckling och utförande av tester. Testprogrammen gjordes i C++ i SymbianOS-miljö.
 • Perten Instruments

  Programmerare

  2004 - 2004

  Programmering av PIC-processor i assembler och C.
 • Datarutin

  Kommunals medlems- och avgiftshanteringssystem

  2002 - 2004

  Vidareutveckling och förvaltning av Sv. Kommunalarbetareförbundets medlems- och avgiftssystem. Systemet innehåller Kommunals medlemmar och hanterar medlemsavgifterna via löneavdrag, bankinbetalningar etc.

  Ann jobbade med analys, design och tillverkning av tuxedotjänster i C++ och programmering av SQL och lagrade procedurer till en Sybase-databas. Ann gjorde också krav för det grafiska gränssnittet på klientsidan.
 • Ericsson Network Technologies

  Krav/Utveckling/Test

  2001 - 2002

  Framtagning av en Recoater (återförslutare av optisk fiber).

  Ann ansvarade för mjukvaran samt val av hårdvara. Utveckling i C++ på WinCE 3.0. Utvecklat GUI för att styra och konfigurera maskinen likväl som serverdelarna för att kommunicera med hårdvaran.
 • Ericsson Cables

  Krav/Utveckling/Test

  2000 - 2001

  Ann ansvarade för framtagandet av en produkt som hanterade automatisering av prepareringsverktyg för fibersvetsning. Styrning av hårdvara via ISA-bussen med mjukvara utvecklad i C++ för Windows NT. Arbetet utfördes i Visual Studio.
 • ISIS Kvalitetsinstitut

  Kravframtagande och programmering

  2000 - 2002

  Vidareutveckling av Windows-applikation för att hantera kvalitetsdata. Ann utvecklade i Visual Studio C++ med MFC. Applikationen innehåller en beräkningsmodul för att hantera inmatade värden, en modul som ritar grafer och åskådliggör data på ett användarvänligt sätt samt en del som skapar enkäter utifrån inmatad data.
 • Ericsson Wireless

  Utveckling av Ericsson Virtual Office (EVO)

  1999 - 2000

  EVO var ett client-/serversystem för mobil datoranvändning med trådlös mail-, fil- och webåtkomst. Ann utvecklade i Visual Studio C++ MFC för Windows/Windows NT.
 • Sv. Kommunalarbetarförbundet

  Programmerare

  1997 - 1999

  Utveckling av nytt system för medlems- och avgiftshantering i tre-skikts c/s-teknik. Ann programmerade Tuxedotjänster i C++ och lagrade procedurer i SQL (Sybase).
 • Ericsson Radio Systems

  IS/IT-ingenjör

  1995 - 1996

  Ann jobbade med kravframtagande för en objektorienterad databas (Comet) med syfte att lagra Ericssons elektronikkomponeter. Bland övriga uppgifter fanns att skapa en HPGL-parser för att underlätta hanteringen av datalagrade ritningar. Programmeringen gjordes i yacc och lex.
 • 0001 -

Anns kompetensområden

 • Branscherfarenhet

  Medlemsorganisationer & Fackförbund, Service/Tjänster, Teleoperatörer, Tillverkande Industri, Tillverkare av Telekomutrustning
 • Roller

  Testare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Workshopledare, Systemanalytiker, Coach, Facilitator, Teknisk projektledare, Scrum master

Anns anställningar

 • Konsult, Resco

  1996 - 1999

 • IS/IT-ingenjör, Ericsson Radio Systems

  1995 - 1996

Anns utbildningar

 • Elements of AI, University of Helsinki

  2020 - 2020

 • Certified Scrum Product Owner, Crisp

  2014 - 2014

 • Rätt fokus i styrelsearbetet, StyrelseAkademien

  2013 - 2013

 • Certified ScrumMaster, Crisp

  2010 - 2010

 • ITIL Foundation V3 Certifiering, Profecto

  2010 - 2010

 • PROPS Projektledarutbildning, Ericsson Education

  1995 - 1995

 • Civilingenjör Maskinteknik, KTH

  1990 - 1995

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning