Hoppa till sidans innehåll

Daniel Attström

Projektledare

Jag arbetar och trivs bäst i projektledarroller i förändringsprojekt där tempot är högt och innovationsbehoven är stora. Genom att tillföra struktur, erfarenhet och driv styr jag mot prioriterade mål. Jag har en god förmåga att söka och hitta gemensamma lösningar vilket jag gärna använder i mina projekt för att uppnå verksamhetsmålen.

Med ett ben i systemarkitektur, integration och teknik och ett annat i verksamhetsfrågor och kravställningar har jag en synnerlig god förmåga att både sätta sig in i de övergripande målbilden i projekt såväl som bidra till lösning på både hög och låg nivå i sina projekt.

Områden

 • Projektledare
 • förändringsledning
 • epic owner

Om Daniel

Jag är en mycket målfokuserad person i min yrkesroll då jag alltid eftersträvar att leverera enligt förankrad plan. Jag är strukturerad och anser att struktur och metodik skapar tillförlitlighet och en förutsägbarhet som alla uppskattar. Som projektdeltagare är jag pragmatisk, öppen, lösningsorienterad och fokuserar på att alla i teamet ska få de bästa förutsättningarna för att lösa sin uppgift och bidra till den totala lösningen.

Daniels CV

 • Handelsbanken

  Epic owner

  2019 -

  Daniel är engagerad som Epic owner i två stora epics i ett agilt tåg (ART) inom S.A.F.e-ramverket. Ansvar som Epic owner innebär att kontinuerligt följa upp, rapportera till intressenter och säkerställa att hinder röjs och teamen har vad de behöver för att leverera. Övergripande planering av milstolpar såsom tester, driftsättning och avslut både mot interna och externa parter.
 • Handelsbanken

  Projektledare

  2016 - 2019

  Daniel är engagerad som projektledare och driver ett antal parallella IT-projekt. Ansvar som projektledare innebär att hålla i uppstart av projekt, kontinuerligt följa upp, rapportera till intressenter och säkerställa att resurser finns tillgängliga. Planera milstolpar såsom tester, driftsättning och avslut. Projekten är både utvecklingsprojekt och infrastrukturprojekt
 • Enoro

  Projektledare

  2015 - 2016

  Daniel har tagit över som leveransprojektledare. Införande av ny version av verksamhetskritiskt system för E.ON (Meter data management, Generis). Arbetet innefattar att tillsammans med kund planera leveranser, scope, resurser, koordinera releaser med intern QA och gentemot kund. Sitter med i gemensam styrgrupp och rapporterar till egen styrgrupp. Kombineras med testledarraroll .
 • Enoro

  Testledare

  2015 - 2016

  Projektet innebär Införande av ny version av verksamhetskritiskt system för E.ON (Meter data management, Generis). Daniel är ansvarig för att samordna tester mellan leverantör (Enoro) och slutkund (E.ON Elnät). Ansvaret innebär att planera tester, följa upp, bevaka, leda analyser, utvärdera krav och sammanställa rättningar och release notes. Koordinera med interna resurser, både i projektet och experter i bolaget.
 • E.ON Elnät

  Inventering och testledning

  2014 - 2014

  Byte och införande av extern logistikpartner i deras verksamhet för Smart metering, AMR. Daniel ansvarade för inventering och koordination av flytt av utrustning från tidigare lager till ny partner. Uppdraget utökades sedermera till test och testledning av det nya system som skulle understödja beställningsverksamheten. Daniel bidrog med struktur och energikunskap och såg till att systemet var kvalitetssäkrat och att delprojektet levererade till tiden.
 • PostNord

  Projektledare

  2012 - 2014

  Projektledare och lösningsarkitekt för en masterdata-lösning (MDM). MDM-lösningen byggdes för att stödja PostNords nya CRM-plattform, Salesforce. Daniel var ansvarig för att lösningen levererades enligt budget och kravspecifikation mot CRM-projektet. Det innebar bl.a. ansvar för kravställning, lösningarkitektur och design och rapportering och förändringshantering gentemot intressenter i CRM-projektet. Ett stort implementationsprojekt med intressegrupper från olika nivåer och med kulturella skillnader(SE/DK/NO/FI). Med sin projektledarkompetens bidrog Daniel starkt till att projektet levererade till tiden och med korrekt kravställt resultat.
 • Ej uppgett

  Verksamhetsanalys

  2012 - 2012

  Analytiker och kravställare för en ny prognosförbättringsfunktion. Den baserade sig på detaljerade mätningar av referensgrupper tillsammans med väderprognoser för att skapa underlag till förbättrade inköp av el på Nordpool. Projektet krävde god insyn inom elbranschen, analytisk förmåga, förmåga att sammanställa verksamhetskrav till systemlösning och en innovativ approach till problemlösning. Resultatet kunde mätas i kraftfulla besparingar genom minskade differenser mellan beställd och uttagen effekt i elnätet.
 • ONE Nordic

  Projektledare

  2012 - 2012

  Projektledare och verksamhetsutvecklare med ansvar för att omstrukturera legala kontrakt och teknisk dokumentation gentemot kunder med syftet att kvalitetssäkra tjänsteleveranser och support för en ny serviceorganisation. Arbetet krävde god social och kommunikativ förmåga med en strukturerad förhållning till arbetet. Resultat blev mycket bra med uppnått mål att få struktur på dokumentation och även vad som saknades för att det skulle vara komplett, därmed kunde potentiella avtalskonflikter undanröjas.
 • EON Värme

  Kravanalytiker

  2011 - 2011

  Kravanalytiker för kravspecifikation av mobila enheter som ska användas av fältservicepersonal vid mätarbyten och även vid massutrullning av AMR-mätare (fjärravläsning). Uppdraget innebar undersöka och föreslå förbättringar i deras nuvarande mätarbytesprocess. Uppdraget innebar även att definiera/förfina kvalitetssäkringsrutiner för timavlästa fjärrvärmekunder. Aktiviteter var bl.a. att analysera och föreslå förbättringar till det existerande i form av nya triggers och analysmetoder för att hitta avvikande förbrukningsmönster. Projektet krävde djupa kunskaper inom fjärrvärme, god analytisk förmåga, mobila plattformar samt AMR-utrustning samt dess leverantörer. Projektet var på 2 månader med högt tempo och krav på leverans då Daniel togs in ett sent skede då projektet redan var försenat. Resultat användes sedan som underlag för att upphandla och införa förändringarna i verksamheten.
 • SWITCO

  Projektledning

  2009 - 2010

  Eget konsultföretag med uppdrag inom projektledning, test och konceptutveckling.
 • CSAM A/S

  Produktspecialist/säljsupport

  2007 - 2009

  Anställd som produktspecialist och säljsupport på norskt bolag verksamt inom IT i vården. Arbetsuppgifter var att internt kravställa produkterna utifrån ett svenskt perspektiv. Andra arbetsuppgifter var att projektleda utställningar, genomföra säljpresentationer och marknadsföra produkterna i branschforum.
  Produkterna var dels fristående kliniska applikationer, dels en journalportal där underliggande journal- och specialistsystem integrerades till en gemensam patientöversikt.
 • Västmanlands läns landsting

  Ansvarig arkitekt

  2006 - 2007

  Ansvarig lösningarkitekt för införandet av en processorienterad klinisk portal för konsolidering och integration av patientinformation från ett 10-tal olika system som innehöll klinisk information om patienter. Ansvaret som arkitekt innebar övervakande av integrationsspecifikationer, ansvara för en pilot samt koordinering av partners och underleverantörer. Ett komplext projekt med kritiska framgångsfaktorer som standardiserad säkerhet, sekretess, tillförlitlighet såväl som att förhålla sig till standarder stipulerade inom IT i vården. Daniel bidrog i hög grad till att integrationsarbetet var strukturerat genom sin djupa integrationskunskap samt erfarenhet inom samarbete över företagsgränser och internationell rutin.
 • Logica (inkl Atos Origin)

  Solution manager

  2003 - 2006

  Lösningsansvarig för stora offerter inom företaget. Rollen innebar ansvar för att säkerställa att offererad lösning var i linje med kundens krav och att den var genomförbar inom budgeterade ramar. Ofta komplicerade lösningar med flera kommersiella och tekniska parter inblandade. Kravanalys, projektledning och riskbedömning var en viktig bit i arbetet.

Daniels kompetensområden

 • Databaser

  Databaser allmänt, Datamodellering, Datalager, Datawarehousing
 • Systemtyper

  Data Warehouse, Systemintegration, Beslutstöd- och BI-system
 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Agile project systems, Projektledning
 • Test & Verifiering

  Testledning, Funktionstestning, Systemtestning, Acceptanstest
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Strategisk planering, Workshopledning, Kravanalys, Kravmodellering, Metodstöd
 • Ledarskap

  Ledarskap allmänt
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Energi, Hälso-Sjukvård
 • Databashanterare

  MS Access
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Projektering, Utveckling/Genomförande, Test, Implementation, Införande och överlämning
 • Försäljning

  Säljsupport
 • Utbildning

  Systemvetenskap, Annan högskoleutbildning 3 år
 • Roller

  Delprojektledare, Huvudprojektledare, Testledare, Teknisk projektledare
 • Metoder & Processer

  SAFe

Daniels anställningar

 • Projektledare, Knowit Energy Management

  2013 - 2015

 • Senior Consultant, Prevas Management Consulting

  2010 - 2013

 • Consultant, SWITCO

  2009 - 2010

 • Product specialist, CSAM A/S

  2007 - 2009

 • Konsult, Logica (inkl Sema Group, Schlumberger, Atos)

  1998 - 2007

Daniels utbildningar

 • SVELAV Pro 1 Lavinkunskap, SVELAV

  2016 - 2016

 • PRINCE2 Practitioner, Metier Academy

  2010 - 2010

 • Technical Architect Level 7, Atos Origin

  2003 - 2003

 • Systemvetenskapligt program, Lunds universitet

  1993 - 1996

 • 4-årigt tekniskt gymnasium, Polhemsskolan, Lund

  1983 - 1987

Till konsultsök

Kontakt

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning