Hoppa till sidans innehåll

David Hamrén

Produktägare

David är en uppskattad ledare inom Agil mjukvaruutveckling i roller som produktägare, projektledare, verksamhetsutvecklare, testledare eller Scrum Master. Han har lång erfarenhet av hela kedjan inom IT-projekt med förstudie, kravinsamling, utveckling, testning och implementering inom flera branscher. David är dessutom certifierad Projektledare, Scrum master och SAFe Agilist och verkar gärna som en länk mellan verksamhet och IT (beställare och utförare).

Områden

 • Produktägare
 • Agil Projektledare
 • AI/ML entusiast

Om David

David är en lagspelare som både är en tekniker och har affärsförståelse. David har kunskap i ett brett spektrum från ekonomi till programmering. David är van att leda ett stor antal medarbetare men kan även självständigt lösa uppgifter. David är strukturerad och analytisk, att David kan fokusera på mål och uppnå resultat snabbt brukar uppskattas av uppdragsbeställare.

Davids CV

 • Skatteverket

  SCRUM master för flera Infra utvecklingsteam

  2022 -

  Uppdrag med mål att sprida det agila arbetssättet.
  Arbetar som Scrum master/teamleader för flera team, inkl automation som levererar virtuella servrar med OS+applikationer och Linux-teamet som levererar RHEL-servrar mha OCP.

  Enheten för Gemensam it-service (Gits) inom Skatteverket ska leverera fungerande tekniska tjänster främst internt.

  Uppdraget omfattar att vara Scrum master för ett eller flera team och coacha teammedlemmar i vad Scrum är och vad det innebär för teamen.
  Samt att bidra till utveckling i Agilt arbetssätt.
  Som Scrum master är fokus att hjälpa teamet att få framdrift och effektivitet i arbetet, koordinera med andra team samt att utveckla teammedlemmar i agilt arbetssätt.
  Utöva agilt ledarskap genom att bistå teamet att:
  o Tillämpa ett agilt arbetssätt
  o Etablera teamregler
  o Estimera sitt arbete
  o Redovisa teamets framdrift
  I ledarskapet ingår att facilitera agila möten så som:
  o Sprintplanering
  o Stå upp möten
  o Demo
  o Retrospektiv
  Dessutom:
  o Aktivt verka för övergång till ett mer agilt arbetssätt inom Gemensam it-Service.
  o Skydda teamet från störande moment
  o Hantera kommunikation och koordinering med andra team
  o Stödja i planering och genomförande av den gemensamma utvecklingsplaneringen s.k. ”Big Room Planning”
 • H&M

  ScrumMaster/konsult inom Chatbot+Sociala Medier

  2021 - 2022

  Team Bot and social media care,
  Our chatbot on HM.com ensures a high level of automation for inbound enquires with a great customer experience.
  We meet our customers on the Social Media channels that they prefer.

  David drev produktutveckling för flera externa system. Typiska uppgifter var att strukturera önskemål och ansvara för dem genom utveckling, test och leverans. David skapade processer för incidenthantering, test och produktförbättring.

  H&M har en chatbot som besvarar kunder 24/7 på flera språk. David deltog i framtagandet av strategin för funktionaliteten för produkten efter insikter som teamet fått.

  Kunder som kontaktar H&M på sociala medier blir besvarade på rätt språk mha ett tredjepartssystem. David var den mest seniora applikationsexperten/arkitekten inom H&M:s satsning på sociala medier. David ansvarade för produkt förbättringarna för ett system som används av tusentals anställda på hundratals kanaler.
 • H&M

  Produktägare Finance: Sales accounting

  2021 - 2021

  H&M Group har en Finance Product Area inom nya Business Tech-organisationen där David har rollen som produktägare för teamet Sales accounting Store and Online. Där arbetar teamen med tvärkompetenser som bokföringsexperter, applikationsexperter och utvecklare. Teamen är distribuerade i flera länder. Systemen som sköts är främst SAP men även Azure. Teamen arbetar agilt och/eller DevOps.

  David tog över ett team i början av en transformation från vattenfallsmetodik till Scrum/SAFE. Teamet expanderade från 15 till 25 personer.
 • Veoneer

  Software Team Leader: 3 team

  2020 - 2020

  Veoneer är en amerikansk-svensk leverantör av bilteknik baserad i Stockholm. Företaget är resultatet av en avknoppning av Autolivs divisioner inom elektronik och automatisk körning 2018.
  Veoneer i Stockholm utvecklar Lidar, Laser Radar för avståndsmätning. Lidar utvecklas för placering på personbilar för att bilarna ska kunna bli självkörande.

  16 jan 2019 skrev tidningar att Velodyne och Veoneer har gjort en deal för Ford och Argo AI: s autonoma fordon 2021.
  Argo har två stora investerare: Ford Motor Co. (2017) och Volkswagen Group (2020). Argo's Self Driving System (SDS) -teknik kommer att införlivas i fordon som tillverkas av biltillverkarna genom dessa partnerskap.

  Projektet heter Lidar Vehicle Connection Platform projekt, LVCP.
  LVCP gör mjukvara för Lidar och en fordonsburen plattform för att ansluta sensorer via Ethernet.
  Davids roll var LVCP Software Team leader för 3 SCRUM team. Uppgiften var att få lokala och outsourcade team i Indien att leverera kod i tid med kvalité. 3 SCRUM team utvecklade maskinnära kod i 3veckors sprinter.
  Utmaningar inkluderade pressad tidsplan, utspritt projekt i mer än 12 länder och tidsskillnader mellan Indien, EU och USA. Hårdvara tillverkades hos underleverantörer och internt vilka skeppades mellan länder. Flera versioner av hårdvara och spår av mjukvara utvecklades i samma release-train. David deltog när krav togs fram av ett tech-team, kod utvecklades av 3 team och releasades till kund.
  David hade ansvar över 3 SCRUM-master och tillgång till release train engineer och arkitekt.
 • Stor svensk bank

  Projektledare: AI/ML, OCR

  2020 - 2020

  Banken använder en programvara som tillhandahålls av Navigate Consulting. Programvaran är relaterad till bokföring och fakturering och har många användare. En förbättring behövdes för att öka effektiviteten med hjälp av maskininlärning.
  Ett fungerande koncept skapades efter månader av arbete och resultatet verifierades av en doktorand vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Artificiell intelligens kan i de flesta fall ersätta manuella steg av användare. Konsulten hade en ledande roll och fick en ökad skicklighet inom ML / AI.
 • H&M

  IT Projektledare: SAP

  2018 - 2019

  : IT projektledare för att implementera en SAP-modul inom logistik. Tidsfristerna för global lansering var ambitiösa och en utmaning var ett arv från tidigare utgåvor där kvalitet var lägre prioriterade. Erfarenhet inom distribuerade team saknades vilket konsulten åtgärdade. Coaching av offshore-team i Indien för att rätta till kvalitetsproblem. Teknisk utredning och releasehantering.

  SAP-modulen lanserades vilket var en förutsättning för övergången av hela den globala detaljhandelsplattformen. Uppmätt ökad försäljning i länder där modulen används. Modulen gick från oanvändbar till marknadsledare, delvis tack vare strukturerad mottagning av leveransen och felsökning.


  Konsulten hade en nyckelroll som funktionsansvarig inklusive produktägare, utvecklingsansvarig och förvaltningsansvarig. Han var bron mellan affärsutveckling och tekniskt team och delegerade och samordnade arbetet med leverantörerna.
  H&M drev SAP projektet enligt Vattenfallmodellen men övergick till SAFe och systemet förvaltades enligt ITIL.
 • Kriminalvården

  Projektledare: custom development

  2016 - 2017

  Ansvarig för utveckling av nytt delsystem. Rollen innefattade krav, test, planering, resurshantering, ledning, releasehantering. Leda 3 team som agilt skapade en applikation i .Net m.h.a. TFS. Delsystemet driftsattes och används. Projektet klarades i tid och effektmålen nåddes.
 • TeliaSonera

  Projektledare: Rollout PayLater B2C

  2015 - 2016

  David tog över ett projekt i samband med en bred lansering av flera säljkanaler samtidigt. Projektets mål var att erbjuda kontokredit från extern finansbolag till konsumenter för att finansiera hårdvaruköp. David hade upp till 19 personer säkrade i projektet för att lansera tjänsten och en stor del av arbetet bestod av att leda och koordinera dessa resurser. David ersatte två stycken heltidsanställda: en projektledare och en IT-projektledare, båda seniora och mycket erfarna.
  David ansvarade också för att leda utvecklingen i en säljkanal från praktisk kravhantering, design, utveckling, testning, driftsättning och lansering inkl utbildning.
  Till Davids uppgifter ingick också att planera och följa upp ekonomi (resurser, utvecklingskostnader, lanseringskostnader) i projektet vilket rörde sig om över 20Msek. David rapporterade direkt till en styrgrupp och stod som ansvarig för projektets planering och utfall.
 • TeliaSonera

  IT Projektledare: PayLater B2B

  2015 - 2015

  Leda en förstudie för att lansera en ny tjänstkredittjänst till företagskunder. Både affärs- och IT-aspekter, flera system, leverantörer och uppgifter. David styrde ett team bestående av Kravanalytiker, Lösningsarkitekt och testledare. Utifrån en idé om en tjänst så skapade David ett erbjudande med avgränsningar och en teknisk lösning med ekonomiska förutsättningar. Arbetet bestod initialt av praktisk kravhantering: samla in önskemål och matcha dem mot förutsättningar. Därefter att realisera önskemålen i en teknisk lösning vilket innebar förändringar i ett trettiotal IT-system. Arbetet resulterade i att ett större projekt skapades för att genomföra förändringen och realisera erbjudandet.
 • SAS

  IT Projektledare

  2014 - 2015

  Uppdrag: IT Projektledare för implementering av digitala handböcker (manualer) på Surfplattor för SAS flygplans servicetekniker i Sverige och Norge. Praktisk kravhantering, inköp, testning, ledning.
  Implementera intranät med hjälp av Sharepoint: Sharepoint strukturering, funktionsutveckling och testning. Utvecklingen gjordes av offshore team i Indien. Sharepoint lansering inklusive utbildning och golive support på plats och offsite.

Davids kompetensområden

 • Systemtyper

  Nätverk och kommunikation
 • Modulkunskap affärssystem

  Kundreskontra, Lönehantering, Projektredovisning/Projektstyrning, Tidrapportering
 • Verktyg & Middleware

  MS Project, Subversion, Atlassian Jira, Jira
 • Hårdvara

  PC
 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Projektadministratör/assistent, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Projektledning
 • Test & Verifiering

  Testledning, Testautomatisering, Acceptanstestledning
 • Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, Scrum, Agila metoder allmänt, LEAN, KANBAN, Continious Delivery, SAFe, Processkartläggning
 • Tillämpningar

  e-handel, Ärendehanteringssystem, Affärssystem
 • Roller

  Produktledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Testledare, Affärsutvecklare, Workshopledare, Kravanalytiker, Interimschef, Produktägare, VD, Teknisk projektledare
 • Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Detaljhandel, Postorder/ e-handel, HR & Lön
 • Projektfaser

  Förstudie, Utveckling/Genomförande, Test, Implementation, Införande och överlämning, Drift
 • Utbildning

  civ.ing
 • Kvalitetsstyrning

  Dokumenthantering, Dokumentation

Davids anställningar

 • Konsult, C.A.G.

  2020 - 2021

 • Konsult, Navigate Consulting

  2017 - 2020

 • Konsult, Cervino Consulting

  2014 - 2017

 • VD, Fastpool

  2011 - 2014

 • Konsult, Optimal Solutions

  2009 - 2011

Davids utbildningar

 • AWS Cloud Practitioner, AWS Newbies

  2023 - 2023

 • IT-säkerhet, informationssäkerhet och dataskydd, IT-säkerhetsbolaget

  2022 - 2022

 • Leading SAFe Course (5.0), scaledagileframework

  2020 - 2020

 • IPMA C - Project Manager, Projektforum

  2014 - 2015

 • Scrum Master, Computer Software Engineering, Scrum Alliance

  2014 - 2014

 • Civ.ing, Industriell ekonomi, inriktning projektledning och mjukvaruutveckling, Linköpings universitet

  2004 - 2008

 • UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, fhs.se

  2004 - 2004

Till konsultsök

Kontakt

Anne-Li Appelberg Sälj och rekrytering inom Management/Verksamhetskonsulter och projektledning 073-398 81 59 anne-li.appelberg@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning