Hoppa till sidans innehåll

Farhan Ul-Haq

Technical Lead

Farhan är en erfaren systemutvecklare med över 10 års erfarenhet inom mobilapp- och webbutveckling. Med sin förmåga att arbeta i komplexa miljöer och samarbeta med flera utvecklingsteam, har Farhan varit en viktig del i att ta fram och utveckla nya koncept samt att omvandla visioner till verklighet.

Han är kommunikativ och ansvarstagande, tar ansvar för sina uppgifter och levererar högkvalitativa resultat. Farhan har erfarenhet av att samarbeta med flera utvecklingsteam samtidigt, och har bidragit till framgångsrik utveckling och implementering av digitala tjänster för kunder.

Farhan upprätthåller starka relationer med kollegor och kunder, och är välkänd för sin förmåga att samarbeta och kommunicera effektivt.

Områden

 • Technical Lead
 • Software Architect
 • Full-stack developer

Om Farhan

Som person är Farhan ödmjuk, nyfiken och hjälpsam. Han är en teamplayer som spelar med laget men fungerar lika bra som ledare. Farhan är en "out of the box"-tänkande problemlösare som gillar att ta sig an nya utmaningar. Han är en snabblärd person som brinner för ny kunskap och teknik. Farhan har svenska som modersmål och talar engelska, urdu/hindi på avancerad nivå.

Farhans CV

 • Sjöfartsverket

  Cloud Engineer

  2023 -

  UPPDRAG: Bidrog genom teknisk support för deras Sea Traffic Management (STM) system. Projektet omfattade driftsättning, löpande underhåll och strategisk rådgivning för att säkerställa systemets robusthet och effektivitet.
  Roll: Farhans roll omfattade tekniskt stöd och utveckling för STM-systemet, genom att erbjuda expertis inom systemdriftsättning, funktionsförbättringar och säkerhetsuppdateringar.
  Teknik: Amazon Web Services, AWS Beanstalk, AWS EC2, Wordpress, PHP, MailChimp
 • Globe Technologies

  Cloud Solution Engineer

  2023 -

  UPPDRAG: Stöttar Globe Technologies med stärka sin infrastruktur genom driftsättning och övervakning av avancerade IoT-system i kundens molnmiljö. Fokus låg på att garantera systemens driftsäkerhet och effektivitet genom proaktiv identifiering, felsökning och åtgärdande av IoT- och molnrelaterade driftsproblem.
  Teknik: AWS Management Console, AWS EC2, ELB, NLB, AWS CDK, MySQL, NodeJS, JDK, Nginx, MongoDB, RabbitMQ, MQTT, Redis, Redis Cluster, Kafka, ZooKeeper, Zabbix, DotNet Hosting och IIS
 • Motillo

  Systemutvecklare

  2023 - 2023

  UPPDRAG: Motillo behövde hjälp med att bygga ut nya webbshoppar
  och anpassa Litium för sina egna projekt.
  ROLL: Farhan gick in som utvecklare för att hjälpa till leverera och
  anpassa olika delar av webbshoppar.
  Teknik: Litium, ReactJS, HTML5, CSS, C#, .NET,
 • IST

  Fullstack Developer

  2022 - 2022

  UPPDRAG: IST sökte expertis för att vidareutveckla och förbättra IST Home Skolplattform, ett viktigt administrativt verktyg inom offentlig sektor. Projektet syftade till att stärka plattformens funktionalitet och användarvänlighet.
  ROLL: Farhan anslöt som ett tekniskt stöd för att avlasta IST:s befintliga utvecklingsteam, med fokus på både apputveckling och backend-förbättringar. Hans insatser bidrog till att accelerera utvecklingsprocessen och höja kvaliteten på både appen och dess underliggande system.
  Teknik: React-Native, Typescript, React, Redux, Node, Express, GraphQL, Javascript, Microservices, OpenApi (Swagger).
 • Husqvarna

  Android Chapter Lead / Javautvecklare

  2019 - 2022

  UPPDRAG: Ledde och stöttade ett team av Android-utvecklare i utvecklingsprocessen för Husqvarnas app, inför lanseringen av deras nya robotgräsklippare utrustade med EPOS (Exact Positioning Operating System). Projektet inriktades på att integrera EPOS-teknologin med den befintliga Automower® Connect-appen, vilket möjliggjorde enkel installation och användning för slutanvändarna.
  ROLL: Farhan hade det övergripande ansvaret för ett team av Android-utvecklare, där han inte bara ledde apputvecklingen utan också spelade en avgörande roll i integrationen av EPOS-systemet. Han ansvarade för att styra både utvecklings- och testprocesserna, säkerställande av högsta kvalitet och användarupplevelse.
  Teknik: Android, Mobile app architecture, Kotlin, Java, MVVM, Jetpack, jUnit, Test automation, PowerMockito, BLE, Google Maps SDK, RestApi, Dependency Injection (DI), Firebase, Analytics, Technical Lead.
 • Gardena / Husqvarna

  Androidutvecklare

  2018 - 2019

  UPPDRAG: Ta fram en mobilapp för Gardenas budget robotgräsklippare McCulloch
  ROLL: Farhan spelade en central roll i Android-appens utvecklingsteam, där hans gedigna erfarenhet från arbetet med Automower® Connect-appen gjorde honom till en ovärderlig tillgång. Han bidrog med sin expertis i appdesign och funktionalitetsintegration, vilket säkerställde en smidig och effektiv utvecklingsprocess.
  TEKNIK: Android, Java, Kotlin, Jetpack, MVVM, Firebase, Google Analytics
 • Husqvarna

  Front-end utvecklare

  2017 - 2017

  UPPDRAG: Husqvarna ville integrera sina Automowers® och skapa en betaplattform för några av deras kunder.
  ROLL: Farhan ansvarade för att ta fram en webbportal som gjorde det möjligt för Husqvarnas Fleet kunder att integrera med flera Automower.
  Teknik: Webb, Vuejs, React, Redux, HTML5, CSS3, Javascript, RestAPI, Google Maps, AWS, Amazon S3
 • Husqvarna

  Androidutvecklare / Javautvecklare

  2017 - 2019

  UPPDRAG: Projektet syftade till att hjälpa Husqvarna med lansering av robotgräsklippare med bluetooth och Automower® Connect@Home.
  ROLL: Farhan ansvarade för att uppgradera tidigare app för Automower® Connect till native android och stödja kommunikation över bluetooth.
  Teknik: Android, Java, RestAPI, MVP,
 • Husqvarna

  Androidutvecklare

  2017 - 2019

  UPPDRAG: Projektet syftade till att hjälpa Husqvarna med lansering av robotgräsklippare med bluetooth och Automower® Connect@Home.
  ROLL: Farhan ansvarade för att uppgradera tidigare app för Automower® Connect till native android och stödja kommunikation över bluetooth.
  Teknik: Android, Java, RestAPI, MVP,
 • ITAB

  Front-end utvecklare

  2017 - 2017

  UPPDRAG: ITAB behövde konsultation och hjälp kring val och implementering av webbbaserad front-end lösning.
  ROLL: Farhan gick in som expert och hjälpte implementera UI för kundens kassasystem.
  TEKNIK: Mobil, Responsive Webb, HTML5, CSS3, Javascript,
 • Husqvarna

  Front-end mobilutvecklare

  2014 - 2017

  UPPDRAG: Projektet syftade till att hjälpa Husqvarna komma in på IoT marknaden genom att utrusta deras robotgräsklippare med Automower® Connect.
  ROLL: Farhan ansvarade för mobilappen som byggdes för att köras på både iPhone och Android.
  Teknik: Cordova, Javascript, MVC, HTML5, PhoneGap, Google Analytics, Google Maps JS
 • Cybercom/Evry

  Javautvecklare

  2014 - 2014

  UPPDRAG: Farhan skulle hjälpa migrera över ett proxy system till nyare version av Java och ersätta Java applet mot modernare HTML5 med REST.
  ROLL: Systemutveckling
  Teknik: Java, JSP, Rest, JPA, EJB
 • Navet / Borås kommun

  Webbutvecklare

  2013 - 2013

  Uppdrag: Genomförandet av projektet innebar att utveckla och implementera en ny webbplats åt Navet i Borås med fokus på SEO och responsiv design.
  Roll: Farhan gick in som webbutvecklare och ansvarade för kravställning och önskemål samt utförde byggandet av både frontend och backend. Farhan hjälpte även till vid drift och service på AWS som Systemförvaltare.
  Teknik: WordPress, PHP, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, MySQL, Google Analytics, AWS, SEO-optimering.
 • Skandinaviska Glassystem

  Webbutvecklare

  2013 - 2013

  Uppdrag: Skandinaviska Glassystem var i behov av en ny hemsida.
  Uppdraget gick ut på att hemsidan enkelt och smidigt att uppdatera och lägga in nya projekt som de jobbar med utan att ha några webbkunskaper alls.
  Teknik: Php, Html, CSS, Javascript, jQuery, MySQL, AWS, AWS EC2
 • GRADEUP ACADEMY I BORÅS AB

  Webbutvecklare

  2013 - 2013

  UPPDRAG: Projektet handlade om att ta fram ett intranät för GradeUp. Intranätet skulle göra de möjligt för elever och studiecoacher att planera och dokumentera sin läxhjälp. Föräldrar till eleverna kunde komma åt dokumentation och administratörer kunde lägga till elever och studiecoacher.
  ROLL: Farhan ansvarade själv för hela projektet. Han fick skissa fram ett UX som tidigare byggde på ett ramverk han hade byggt åt Wettermedia och därefter utveckla hela plattformen samt sätta upp servrar och drifta tjänsten.
  Teknik: Php, Html, CSS, Javascript, jQuery, MySQL, Aws Ec2, AWS SNS, AWS Route53
 • Appland

  Backend Utvecklare

  2012 - 2012

  UPPDRAG: Projektet syftade till att hjälpa Appland expandera sina tjänster och ansluta till fler internationella telekombolag.
  ROLL: Farhan arbetade som backend utvecklare och ansvarade för att utveckla betalningssystem mot ett nytt telekombolag.
  TEKNIK: Php, Drupal, SOAP, WSDL, RestAPI, AWS
 • Upzone Borås

  Webbutvecklare

  2012 - 2012

  Uppdrag: Utveckling och lansering av en modern och attraktiv webbplats för Upzone i Borås med fokus på SEO baserad på WordPress-plattformen.
  Roll: Webbutvecklare, Systemförvaltare och Systemtekniker.
  Teknik: WordPress, PHP, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, MySQL, Google Analytics och AWS.

Farhans kompetensområden

 • Systemtyper

  Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Mobilapplikationer
 • Utvecklingsspråk

  Java, Javascript, PHP, Jquery, Android
 • Projektledning

  Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning
 • Ledarskap

  Mentor
 • Branscherfarenhet

  Service/Tjänster, Skola och utbildningsväsende, Konsumentelektronik
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Utveckling/Genomförande, Test, Implementation, Införande och överlämning, Drift
 • Utbildning

  Systemvetenskap, Högskoleingenjör
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare
 • Tillämpningar

  AJAX, Internet of Things
 • Metoder & Processer

  Scrum, Parprogrammering, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, Continious Delivery
 • Verktyg & Middleware

  Git, Atlassian Jira, Jira, Atlassian Stash, Cordova/PhoneGap, IntelliJ, Azure DevOps.
 • Kommunikation & Information

  Engelska
 • Operativsystem/plattformar

  AWS

Farhans anställningar

 • Associate Partner / Senior Consultant, Cybercom Group AB

  2018 -

 • Consultant / Senior Consultant, Cybercom Group AB

  2014 - 2017

 • Webbutvecklare, Wettermedia

  2009 - 2014

Farhans utbildningar

 • Professionell Androidutveckling, Informator

  2016 - 2016

 • Datorteknik, Kungliga Tekniska Högskolan

  2008 - 2011

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning