Hoppa till sidans innehåll

Fredrik Larsson

Mjukvaruutvecklare

Fredrik är en erfaren mjukvaruutvecklare med kompetens inom C, C++, och Python på Linux, Windows, containerbaserat och inbäddade system, såväl som testdriven utveckling, agil metodik och kontinuerlig integration och leverans. Han har ett stort tekniskt kunnande och har arbetat som mjukvaruutvecklare, DevOps engineer, teamledare och teknisk projektledare och hjälpt organisationer att utforma, införa och utveckla sina arbetssätt, verktyg och plattformar. Han har därför förmågan att ta teamledarroller/scrummaster roller men arbetar gärna nära kod och teknik. Förutom det tekniska kunnande får han lovord från tidigare kunder för sina sociala egenskaper.

Områden

 • Mjukvaruutvecklare
 • DevOps engineer
 • Teamledare

Om Fredrik

Fredrik är både tekniskt och socialt skicklig och kan samarbete med människor på olika nivåer där han ofta sprider trygghet och lugn omkring sig. Fredrik är konsultativ, förändringsbenägen, målmedveten och har lätt att arbeta i team.

Fredriks CV

 • Kronofogdemyndigheten

  Verktygsspecialist, CM, DevOps

  2019 -

  Verktygspecialist och devops engineer för mjukvaruutvecklingsverktygen inom utvecklingsplattformen, vilket inkluderar konfiguration av utvecklings och byggmiljön, utveckling av ci/cd pipelines, utveckling och införande av metoder för effektiv konfiguration, bygg och releasehantering i både container och VM-baserade miljöer. Utveckling har bedrivits med bl.a. Git, GitHub, Jira, Jenkins, Nexus, Artifactory och
  Ansible på Linux, Windows och Kubernetes/OpenShift.
 • Infinera AB

  Configuration Manager, DevOps engineer

  2018 - 2019

  Configuration Manager och DevOps engineer för att utveckla och underhålla bygg och releaseprocessen och konfigurationshanteringsprocessen samt konfiguration och tillämpning av dom verktyg som användes för ändamålet (Git, Jenkins, Jira, Artifactory).
 • 4C Strategies AB

  Product Application Specialist

  2017 - 2018

  Applikationsspecialist, teknisk projektledare och teamledare för design,implementation och införande av systemstöd för riskhantering, kontuinitetshantering, incident och krishantering och kontroll och inspektion. Implemention innebar konfigurering av systemet Exonaut, programmering av integrationer med omkringliggande system via REST-baserade APIer i Python samt design av business intelligence/dashboards baserade på Qlik Sense.
 • Saab AB

  Mjukvaruutvecklare

  2016 - 2017

  Mjukvaruutvecklare för inbyggda och serverbaserade mjukvarusystem inom affärsområdet Surveillance. Utvecklingen var primärt i C++ och med verktyg som Eclipse, Git, Google repo, Jira och Jenkins. Del av ett Scrumteam som samarbetade med andra Scrumteam för att leverera ett komplett system med hårdvara, firmware och mjukvara. Utvecklade och höll kurser i konfigurationshantering med Git.
 • Combitech AB

  Mjukvaruutvecklare, agil coach, CM

  2014 - 2016

  Hjälpte mjukvaruutvecklingsprojekt och organisationer att utforma, införa och vidareutveckla arbetssätt och stödjande verktyg för agil projektplanering, kravhantering, konfigurationsstyrning, ändringshantering och kontinuerlig bygg-, integration-och releasehantering. Större införanden som gjordes var ClearCase för konfigurationshantering på Bombardier, Git för konfigurationshantering på Saab och Jira för ändringshantering och agil planering på Saab.
  Mjukvaruutvecklare för inbyggda och serverbaserade mjukvarusystem på Saab, utvecklingen var primärt i C++.
 • IBM Svenska AB

  Solution Architect, Technical Lead

  2013 - 2014

  Ledde grupp på tio IT specialiaster och utformade och införde lösningar för hela mjukvaruutvecklingslivscykeln på Ericsson. Lösningarna baserades på IBM Rational teknologi som IBM CLM tillsammans med tredjepart och/eller open source.
 • IBM Svenska AB

  Product Solution Area Manager

  2008 - 2013

  Hjälpte projekt och organisationer på Ericsson att utforma, införa och vidareutveckla agila lösningar och arbetssätt för projektplanering, konfigurationsstyrning, ändringshantering och kontinuerlig bygg-,integration-och releasehantering baserade på IBM Rational
  teknologi som Team Concert, ClearCase, ClearQuest och Build Forge tillsammans med tredjepart och/eller open source.
 • IBM Svenska AB

  Senior IT Specialist

  2003 - 2008

  Konsult inom konfigurationsstyrning, ändrings och releasehantering och hjälpte projekt och organisationer att utforma, införa och vidareutveckla lösningar i dom områdena baserade på IBM Rational teknologi som ClearCase, ClearQuest, Build Forge och RUP.
 • Rational Software AB

  Technical Representative

  2000 - 2003

  Verktygsspecialist, konsult och teknisk säljstöd inom konfigurations och ändringshantering med verktygen Rational ClearCase och Rational ClearQuest.
 • Siemens Elema AB

  Mjukvaruutvecklare

  1997 - 2000

  Mjukvaruutvecklare för ett hårdvarunära subsystem i ett hjärtkateteriseringssystem. Utvecklingen gjordes i C++ i Microsoft Visual C++ med målmiljö pSOS och Windows CE.
 • CelsiusTech AB

  Mjukvaruutvecklare

  1996 - 1997

  Mjukvaruutvecklare för ett operativsystemnära bassystem, på vilket stridledningssystemets applikationer utvecklades. Utvecklingen gjordes i C och Ada i Apex med målmiljö AIX.

Fredriks kompetensområden

 • Systemtyper

  Objektorienterade system, Mjukvaruarkitektur - programnivå
 • Operativsystem/plattformar

  Linux
 • Utvecklingsspråk

  C, C++
 • Hårdvara

  PC
 • Drift/Support/Service

  Användarsupport
 • Verktyg & Middleware

  Clearcase, ClearQuest, Git, Atlassian Jira, Jira, Jenkins, Atlassian Stash
 • Projektfaser

  Utveckling/Genomförande, Implementation, Införande och överlämning
 • Utbildning

  civ.ing
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare, Lärare, Configuration Manager (CM), Teknisk projektledare
 • Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, KANBAN, Continious Delivery
 • Kommunikation & Information

  Engelska

Fredriks anställningar

 • Product Application Specialist, 4C Strategies AB

  2017 - 2018

 • Mjukvaruutvecklare, Saab AB

  2016 - 2017

 • Mjukvaruutvecklare, Agil coach, CM, Combitech AB

  2013 - 2016

 • Senior IT Specialist, IBM Svenska AB

  2003 - 2013

 • Technical Representative, Rational Software Nordic AB

  2000 - 2003

 • Mjukvaruutvecklare, Siemens Elema AB

  1997 - 2000

 • Mjukvaruutvecklare, CelsiusTech Systems AB

  1996 - 1997

Fredriks utbildningar

 • Elektrotekniklinjen 180p, KTH

  1990 - 1996

Till konsultsök

Kontakt

Lena Forvik Kundansvarig säljare 0725026676 lena.forvik@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning