Hoppa till sidans innehåll

Fredrik Strese

Testledare

Fredrik har mångårig erfarenhet av testledning och mjukvarutester. Han är väl förtrogen med olika testmetodiker, har stor vana av att arbeta agilt och är certifierad Scrum Master. Fredrik har jobbat som testledare, "testkoordinator" och testare samt är van testprocessens alla delar t ex testplanering, specificering- och utförande av testfall. Fredrik har även haft rollen som projektledare och coach i utvecklingsteam.

Områden

 • Testledare
 • Scrum Master
 • Testare

Om Fredrik

Fredrik är lugn och metodisk till sin läggning och levererar med god kvalitet. Han är också serviceinriktad och noggrann med en god initiativförmåga. Han har hög social kompetens och en god förmåga att stimulera och entusiasmera samt kan tillämpa individanpassat ledarskap för teamet då han har god förståelse för människors olika förutsättningar och behov. Fredrik har över 30 års erfarenhet av uppdrag som domare i olika lagsporter.

Fredriks CV

 • Region Västernorrland

  Projektledare, Test

  2021 - 2024

  Fredrik har ansvarat för att strukturera, samordna och leda kvalitetssäkringsarbetet i FVIS-programmet för införande av ett nytt vårdinformationsstöd.
  Fredrik har också representerat region Västernorrlands i delprojekt test samt den testsamverkan inom Sussa-samarbetet som består av nio regioner.
 • Försäkringskassan IT

  Testledare

  2019 - 2020

  Tekniker: Verktyg: Easit Test Engine. Jira för scrum/kanbanboard samt för bugghantering.
  Metodik: Arbetet har bedrivits Agilt (Scrum och Kanban)

  Uppdragsbeskrivning:
  Arbetet hos Försäkringskassan har bedrivits i projekt.

  Arbetsuppgifterna har inneburit att leda arbetet med att kvalitetssäkra den tekniska lösning som projektet tagit fram gällande avidentifiering av testdata åt myndighetens samtliga leveransområden. Arbetet har även inneburit att planera och samordna användandet av de komplexa testmiljöer som används under projektet. Fredrik ansvarade även för att leda, styra och samordna de samverkanstester och acceptanstester samt följa upp testresultaten för samtliga leveransområden inom Försäkringskassan genomfört under projektet.

  Testledarrollen har också inneburit att verka som kommunikationslänk mellan projekt och leveransområden i deras arbete med att säkerställa att den tekniska lösningen uppfyller deras behov av testdata vid kommande månadsvisa leveranser samt att all testdata blir rättssäker.

  Vidare har Fredrik stöttat och coachat utvecklingsteamen i agilt arbete och agerat Scrum Master under de perioder som projektet arbetade enligt Scrum.

  Arbetat har bedrivits efter Försäkringskassans beslutade modeller och metoder.
 • Jordbruksverket

  Testledare

  2017 - 2018

  Tekniker: Verktyg: Jenkins, PGAdmin, Docker, Jira
  Metodik: Agilt (Scrum), Skriptad testning och utforskande testning

  Uppdragsbeskrivning:
  Arbetet hos Jordbruksverket har bedrivits i projektform.

  Rollen har varit systemtestare och testledare. Arbetet som testare har inneburit systemtest av nyutveckling av Jordbruksverkets systemstöd för Länsstyrelsernas handläggning av jordbruksstöd. Framtagning av testdata samt verifiering av testresultat i postgres-databas.

  Projektet arbetade enligt TDD, testdriven utveckling. Testerna har varit både komplexa systemnära tester och tester mot webb. En del av kvalitetssäkringen i projektet innebar automatiserade regressionstester.

  Arbetet som testledare innebar att leda och samordna systemtester och acceptanstester med övriga utvecklingsteam.

  Inför produktionssättning har uppsättning av testmiljöer till samt ledning av acceptanstestare och uppföljning av testresultatet, samordning av testarbetet med övriga testledare och tekniskt stöd för verksamhetsverifieringen varit inom ansvarområdet.

  Fredrik var även drivande i att förbättra processer i såväl testarbetet som det agila arbetet. Fredrik hoppade in som scrum master vid semester och sjukdom.
 • Försäkringskassan IT

  Testare

  2016 - 2017

  Tekniker: Verktyg: Easit Test Engine, framtagning av testdata SoapUI. Word och excel för krav. RQM för testfall. Jira för scrum/kanbanboard samt för bugghantering.
  Metodik: Arbetet har bedrivits Agilt (Scrum och Kanban), Skriptad testning och utforskande testning

  Uppdragsbeskrivning:
  Arbetet hos Försäkringskassan har bedrivits i projekt.
  Arbetsuppgifterna har bland annat inneburit att ta fram krav och testfall, verifiera förväntad funktion eller resultat samt utvärderat testresultat och skrivit felrapporter.
  Testarbetet har inneburit både systemtest och i viss mån enhetstester samt integrationstester.
  Arbetat har bedrivits efter Försäkringskassans beslutade modeller och metoder.
 • SCA

  Testledare

  2015 - 2016

  Tekniker: Verktyg: TFS (Azure DevOps), Word och Excel, för testfall och krav.
  Metodik: Agilt (Scrum), Utforskande testning

  Uppdragsbeskrivning:
  Arbetet mot SCA har bedrivits i projektform.
  Arbetsuppgifterna har inneburit att ta fram krav och testfall, verifiera förväntad funktion eller resultat såväl direkt i databaser som webb, samt skrivit felrapporter och utvärderat testresultat. Testarbetet har innehållit både systemtest och regressionstest.
  Arbetet har bedrivits agilt enligt Scrum. Fredrik har agerat Scrum Master under projektet och coach för utvecklingsteamet vid införandet av agilt arbetssätt.
 • Norrskog

  Testare

  2015 - 2015

  Tekniker: Verktyg: TFS (Azure DevOps).
  Metodik: Arbetet i projektet har bedrivits agilt (Scrum), Utforskande testning

  Uppdragsbeskrivning:
  Arbetet har bestått av test av ny funktionalitet, Attestrutin.
  Systemtest av all ny funktionalitet samt en del regressionstest av gammal funktionalitet.
 • Bolagsverket

  Testare

  2013 - 2015

  Tekniker: Verktyg: QTP, AQT (Databasverktyg, SQL), felsökning, testdatamanipulering samt framtagning av testdata SoapUI och XML-spy för arbete med XML och XML-scheman, Word och Excel för testfall och krav, eFix för bugghantering.
  Metodik: Allt arbete har bedrivits Agilt (Scrum). Skriptad testning och utforskande testning
  Miljö: Systemet är baserat på UNIX/Linux, Oracle

  Uppdragsbeskrivning:
  Uppdraget hos Bolagsverket har inneburit arbete både i flertalet projekt samt inom förvaltningen.
  Arbetsuppgifterna har bland annat inneburit att ta fram testdata och verifiera data i oracle-databas, ta fram testfall och verifiera förväntad funktion eller resultat samt skrivit felrapporter och utvärderat testresultat.
  Test inom förvaltningen har skett inom ett brett spektra. Såväl systemnära tester som test mot webb och mobila enheter samt behörighets och åtkomstkontroll av både interna och externa system.
  Testarbetet har innehållit både systemtest och integrationstester i systemutvecklingsprojekt som använt utvecklingsplattformarna Jboss, Tuxedo.
  Arbetat har bedrivits efter Bolagsverkets beslutade modeller och metoder.
 • Statens Tjänstepensionsverk (SPV)

  Utbildare

  2012 - 2012

  Tekniker: Microsoft Test Manager

  Uppdragsbeskrivning:
  Att planera och genomföra utbildning för utvecklare i Microsoft Test Manager.
 • SCA

  Testledare

  2011 - 2012

  Tekniker: SQL, SCRUM, ReQtest, Windows 7.
  Metodik: Agilt (Scrum), Skriptad testning och utforskande testning

  Uppdragsbeskrivning:
  SCA är intresserade av att se över kvalitetssäkring i projekt.

  Fredrik hade i uppdrag att se över testmetodik och processer gällande test i ett flertal projekt.

  Ett specifikt projekt väljs ut där processen förändras, strategi gällande kvalitetssäkring gås igenom och förändringar genomförs där införande av verktygsstöd är en del.

  Som verktygsstöd väljs ReQtest som används för att hantera såväl krav som test och testutfall. Fredrik utbildar övriga projektdeltagare i ReQtest.

  Vidare arbetar Fredrik med test och testledning under genomförandefasen av projektet. Både funktionella tester och integrationstester. Fredrik har rollen som testare och testledare i SCRUM-teamet, där han leder och samordnar testarbetet och följer upp testutfall.

  Arbetet består bland annat av slagning i databaser (SQL) för framtagning av testdata samt verifiering av testutfall i stordatormiljö.
  Klienterna använder företrädesvis Windows 7.
  Som testmetodik användes mestadels Exploratory Testing.
 • Bolagsverket

  Testledare

  2010 - 2011

  Tekniker: Dokumentation och hantering av testfall i Word och Excel. Bugghantering med verktyget E-fix
  Metodik: Allt arbete har bedrivits Agilt (Scrum).

  Uppdragsbeskrivning:
  Fredrik hade uppdrag som Testledare och Testare i utvecklingsprojekt hos Bolagsverket. I arbetet ingick att ta fram teststrategi och testplan för projekten samt beställning av testmiljöer. En viss del testning genomfördes även vid arbetstoppar.
  Fredrik hade även rollen som Testledare för migreringsprojekt där kod skulle lyftas från Websphere Application Server till JBOSS. Fredrik genomförde projekt- och produktriskanalyser för att minimera risker i projektet.
  Då projektens ordinarie SCRUM-master hade förhinder klev Fredrik in och agerade SCRUM-master.

Fredriks kompetensområden

 • Test & Verifiering

  Testledning
 • Projektfaser

  Test
 • Roller

  Testare, Testledare, Scrum master
 • Metoder & Processer

  Scrum, ISTQB
 • Ledarskap

  Fackförhandlingar

Fredriks anställningar

 • IT-konsult, Strese IT-konsult AB

  2021 -

 • IT-konsult, Consid

  2017 - 2020

 • IT-konsult, Sogeti

  2010 - 2017

 • QA-engineer, Checkpoint Software Technologies

  2008 - 2010

 • Supporttekniker, SQM

  2007 - 2008

 • IT-tekniker, Yrkesmästarna

  2006 - 2007

Fredriks utbildningar

 • Datateknik, Mittuniversitetet

  1997 - 2006

Till konsultsök

Kontakt

Lars Markström VD, Rekrytering 070-389 38 38 lars.markstrom@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning