Hoppa till sidans innehåll

Håkan Svedén

Systemutvecklare .NET C#

Håkan är en självgående konsult som behärskar hela kedjan från identifiering av kundbehov till utveckling och leverans av lösningar.

Håkans tekniska förståelse för systemarkitektur och systemdesign i kombination med förmågan att analysera och förstå verksamhetens behov gör att han snabbt levererar skalbara och logiska systemlösningar.

Håkan har lätt för att sätta sig in i såväl ny teknik som nya verksamhetsområden.

Håkan har jobbat inom IT-branschen i drygt 20 år, mestadels som konsult. Han har haft roller både som systemutvecklare och lösnings-/applikationsarkitekt samt också deltagit i förstudiearbeten och kravspecifikation.

Områden

 • Systemutvecklare .NET C#
 • Lösningsarkitekt
 • Systemarkitekt

Om Håkan

Håkan är en mycket social person som har lätt för att samarbeta med andra och trivs att jobba i team. Samtidigt som han gärna är drivande i framtagande av tekniska lösningar är han väldigt lyhörd för andras idéer och tankar och tycker mycket om kreativa diskussioner kring arkitektur och design. Han drar sig inte heller för att kavla upp armarna och sätta sig in och lösa komplexa problem tillsammans med andra eller på egen hand om så krävs. Han är alltid intresserad av att lära sig nya tekniker och ramverk och hålla sig ajour med utvecklingen.

Håkans CV

 • Handelsbanken

  Systemutvecklare .NET

  2021 -

  Nyutveckling, vidarutveckling och förvaltning av bankens rådgivningssystem, både privat- och företagsrådgivning.
  Nyutveckling främst framtagande av nya mikrotjänster(REST-api:er) och subsystem inom konceptet rådgivning. Vidareutveckling och förvaltning av det centrala Rådgivningssystemet.

  Min roll har förutom att vidareutveckla och förvalta det befintliga centrala Rådgivningssystemet främst bestått i framtagande av nytt system för strategisk planering för företag. Där har jag haft rollen både som lead-developer och även varit väldigt delaktig i frågor kring arkitektur och design och funktionalitet/krav. Har även varit med och tagit fram ett antal mikrotjänster som det centrala rådgivningssystemet konsumerar.
  Utvecklingen har för nästan uteslutande varit backend-programmering med några få undantag.

  Utöver ovan nämnda det så har jag också ingått i ett projekt som migrerade alla applikationer/tjänster inom rådgivningsområdet från TFS till AzureDevOps med uppsättande av pipelines för bygge/deploy med tillhörande konfiguration.

  Har också vikarierat som Scrum Master på 50% under ett av sAFE-inkrementen.

  Arbetsformen har varit med metodramverket sAFE i ett tåg bestående av ca 30-35 personer och 4 utvecklingsteam.

  Miljö/Teknik/Ramverk: .Net 6/8, .Net Framwork, C#, SQL Server, SQLite, Visual Studio, Visual Studio Code, AzureDevOps, Pipelines(yml), ASP.NET Core Web API, REST, Wcf, WorkerServices, React/Typescript, XUnit, NUnit, NSubstitute, Moq, iText7/Pdf, Kibana, Git, Jira, Confluence, Microsoft Teams.
  Metoder: sAFE, Agil utveckling
 • Arbetsförmedlingen

  Systemutvecklare .NET

  2020 - 2021

  Vidareutveckling och förvaltning av system för kompletterande aktörer(KA). Dessa aktörer(externa leverantörer) som ingår avtal med AF tillhandahåller utbildningar och stöd med uppgift att få deltagarna ut på arbetsmarknaden.
  En intern och en extern webbapplikation innehållande ärendehantering kring periodiska rapporteringar, beräkning av ersättning, avvikelserapportering mm.

  I min roll ingår mycket arbete med integrationer med andra system inom AF, både via REST-apier, wcf-tjänster och meddelandeköer. Även utveckling både i backend och frontend och även en del utredning av krav i samarbete med tjänsteutvecklare.

  Projektet bedrivs agilt (scrum).

  Miljö/Teknik: .Net Framwork, C#, Visual Studio 2019, Oracle, Oracle SQL Developer, Active MQ, Git, Jira, Bitbucket, Confluence, REST, Windows services, HTML/CSS/JQuery.
 • LÖF-Landstingets ömsesidiga försäkringar

  Systemutvecklare .NET

  2019 - 2020

  Utveckling av nytt ärendehanteringssystem gällande försäkringsärenden av felbehandlade patienter inom alla landstingsanslutna vårdgivare. En publik webb för anmälan av skada och en intern webb för handläggning av ärende(för handläggare, medicinska rådgivare mm).

  Ansvarade också för framtagande/utveckling av en ny .NET Core tjänst för personregister med både integration mot externt centralt persondatasystem (Bisnode/SPAR) och REST Api för LÖF:s att konsumera personinformationen med hänsyn till GDPR.

  Projektet bedrivs agilt (Scrum).

  Miljö/Teknik: .Net Framwork, .Net Core, C#, Visual Studio 2019, SQL Server 2016, Entity Framework 6 & Core, ASP.NET MVC, ASP.NET Core Web API, ASP.NET Core Middleware, TFS, Git, xUnit, Moq, Javascript, HTML, CSS, JQuery, REST.
 • Thomas Cook Northern Europe

  Applikationsarkitekt/Fullstackutvecklare .NET

  2016 - 2019

  Anställd som applikationsarkitekt för teamet som hanterar Dynamiska produkter (ej charterpaket). System för att söka och boka hotell, flyg, paketresor, transfers, kryssningar mm.

  Rollen har inneburit både design och arkitektur för nya system men även utveckling och viss förvaltning. Förutom helt nya system/tjänster, både backend och frontend, så har även rollen inneburit att se över äldre system av monolitkaraktär och bryta ut delar av funktionaliteten till mindre system/tjänster(microtjänster).

  Utvecklingsarbetet har även inneburit en hel del integration mot externa parter och deras
  api:er för söka och boka bl a hotell och flyg.

  Miljö:C# .NET, VisualStudio 2015/2017, ASP.NET Core Webbapplication(Razor Pages), SQLServer, MongoDb, Dapper, NancyFX(.NET REST-ramverk) Html, CSS, JQuery, JavaScript, Knockout.js, Jenkins, Azure DevOps(VSTS), Octopus Deploy, Git, TFS, Launch Darkly.
  Metoder: Agil utveckling (Scrum), sAFE
 • Skandia

  Systemutvecklare .NET

  2015 - 2016

  Uppdrag: Nyutveckling av webbaserat rådgivarsystem för företagskunder.
  Framtagande av formulär med frågor för olika rådgivande tjänster
  såsom hälsa, trygghet, pension och placeringar samt formulär för
  att göra riskanalys. Uppdraget har omfattat utveckling både i front-
  end och back-end.

  Miljö: C#, Visual Studio, ASP.NET MVC, Html, JQuery, JavaScript, MS-SQL, TFS.
 • PwC

  Systemutvecklare .NET

  2015 - 2015

  Uppdrag: Nytt REST-API framtaget som ersätter befintlig WCF-tjänst i ekonomisystemet ProDeb.
  Inkluderade vidareutveckling med ny funktionalitet.

  Miljö: C#, Visual Studio 2013, WCF, WEB API 2(REST), OctopusDeploy
 • PwC

  Lösningsarkitekt, Kravhantering, Systemutvecklare

  2015 - 2015

  Två parallella uppdrag:
  MyBusinessUppföljning: Framtagande av första version av nytt uppföljningssystem - ett
  system som möjliggör att för en vald kund och månad göra en uppföljning av rapporterad nedlagt projekttid mot den beräknade avtalstiden. Projektet bedrivs agilt med automatiska byggen(Continuous Integration).

  MyBusinessOffert: Ny REST-tjänst framtagen för att förse nytt uppföljningssystemmed avtalstid för en efterfrågad kund och månad, samt även för en viss arbetsroll.

  Miljö: C#, VisualStudio 2013, Web API 2, EntityFramework(Code-First), SQL Server, OctopusDeploy.
 • PwC

  Kravhantering, Lösningsarkitekt, Systemutvecklare

  2012 - 2015

  Framtagande av helt nytt offerthanteringssystem, MyBusinessOffert. Systemet är en webbapplikation för flexibel hantering av kundärenden med tillhörande händelser såsom prisindikationer, offerter och uppdragsbrev. Dynamisk rapportgenering av ovan nämnda händelser.
  Tilll systemet har även ett webbaserat administrationssystem för
  registerunderhåll av grunddata tagits fram.
  Håkans roll har var som lösnings- och systemarkitekt, utvecklare i .NET, objekts- och entitets-modellering samt involverad i kravhanteringen.

  Miljö: C# Visual Studio 2012, SQL Server 2008, Entity Framework 5(CodeFirst), ASP.NET MVC4 Razor, Telerik MVC Ext., TFS, Knockout JS, HTML-CSS, Javascript/Jquery, Unity, Itext sharp.
 • PwC

  Kravhantering, Lösningsarkitekt, Systemutvecklare

  2012 - 2012

  Uppdrag(ProDeb): Framtagande av nytt debiteringssystem, ProDeb, som dessutom är master
  för produkter och dess beställningar kopplade till andra PwC-system.

  WCF-tjänster för beställning av produkter, initialt för systemet MyBusiness med flexibel möjlighet att ansluta andra PwC-systems produkter och beställningar. Diverse processer framtagna för att hantera debitering av beställda produkter, såsom ”import av beställningsinfo”, ”skapa/uppdatera projekt”, ”uppdatera klient”, ”skapa utläggstransaktioner” samt ”export till faktureringssystem”.

  Håkan roll: Databasmodellering, lösnings- och systemarkitekt, deltagande i kravhantering samt utvecklare .NET.

  Miljö: C#, Visual Studio 2010, MS-SQL 2008, Entity Framework (DatabaseFirst), TFS, WCF, WinForms, Enterprise Library.
 • 24H

  Systemutvecklare .NET

  2011 - 2011

  Uppdrag: Utvecklare inom ett projekt för framtagande av webbapplikation
  för streamad video. Främst programmering av front-end men även
  vidareutveckling i back-end systemet.

  Milö: C#, ASP.NET WebForms, WCF, ECO, MS-SQL, HTML, CSS, Javascript/Jquery
 • Riksidrottsförbundet

  Kravhantering, Systemutvecklare

  2010 - 2011

  Uppdrag: Nytt tävlingssystem framtaget för tävlingsadministration för fem
  individuella idrotter. Utvecklingsprojektet bedrevs enligt Scrum.

  Håkans roll: Deltagande och drivande i kravanalys och utvärdering av ärvd kodbas från befintligt tävlingssystem. Systemutvecklare .NET.

  Miljö: C#, ASP.NET WebForms, MS-SQL 2008, Visual Studio 2010, EntityFramework, TFS
 • Bilprovningen

  Systemutvecklare Java, Lead Developer

  2009 - 2010

  Uppdrag: Mina Fordon Företag, version 3. Analys och kravhantering (användningsfall och kravspec). Framtagande av lösningsförslag för schemaläggning och generering av rapporter. Vidareutveckling av applikationen med helhetsansvar för GUI och affärslogik(back-end) samt vissa DB-anpassningar. Ajax-anpassningar i GUI. Ny funktionalitet för schemaläggning och rapportgenerering.

  Miljö: Java/J2EE, EJB, Bea WebLogic Server, Eclipse, AccuRev, JSF, JUnit,JPA.
 • Bilprovningen

  Systemutvecklare Java, Lead Developer

  2009 - 2010

  Framtagande av ett webbaserat system(Mina Fordon Företag) ämnat för Bilprovningens kunder. Funktionalitet såsom inloggning och egen administration av användare, tillgång till sina fordon med bokningsinfo och bokningsmöjligheter, tillgång till avtal mm.
  Projektet tillämpade MDA(model driven architecture) för utveckling i serverlagret.

  Utveckling i presentationslager och affärslager(Java).

  Programmeringsledare med nära kontakt med kravställare från
  verksamheten för fastställande av funktionalitet.

  Miljö: Bea WebLogic Server 8.1.6, WebLogic Workshop, J2EE/JAVA, EJB, JSP-Netui HTML,CSS, Javascript, Eclipse, ArcStyler(MDA), AccuRev
 • SEB

  Systemutvecklare .NET

  2008 - 2008

  Uppdrag: Vidareutveckling av ett Löne- och avgiftshanteringssystem, en fristående winforms applikation.

  Miljö: C#, MS-Sql, WinForms
 • Almi företagspartner

  Systemutvecklare, Kravhantering, Lösningsarkitekt

  2006 - 2008

  Uppdrag: Nytt system Navet.
  Helhetsprojekt i tre faser för att skapa ett helt nytt webbaserat
  kredithanteringssystem:
  1. Förstudie med framtagande av kravspecifikation och objektmodell.
  2. Förfinande av kravspecifikation, framtagande av databasmodell, design och arkitektur av system.
  3. Utveckling i .NET-miljö med C#.
  Håkans roller:
  Fas 1: Ansvarig för genomförandet av förstudiearbetet.
  Fas 2: Deltagande i samtliga delar(främst kravdel och DB-modell, men även design och viss arkitekturarbete).
  Fas 3: Utveckling främst i affärs och databaslager(C#) men även en del arbete med utveckling i presentationslager, databasadministration (inkl stored procedures), fortsatt kravarbete med nära kontakt med beställare.

  Miljö: Visual Studio 2005(C#, ASP.NET), MS SQL Server 2005, Visual Source Safe, Html, CSS, Javascript.
 • Diverse uppdrag

  Systemutvecklare, Kravhantering, förstudie

  1995 - 2005

  Uppdrag som konsult och anställd:
  - Telia Sonera
  - Riksantikvarieämbetet
  - Cell Network Germany (München)
  - Mandator ITS (InterAct)
  - Riksförsäkringsverket
  - ICA Handlarna
  - Procter & Gamble

  Miljöer: Java/J2EE ,JSP, Oracle, ArcIms, Cobol, CICS, DB2 OS/2, JCL.

Håkans kompetensområden

 • Systemtyper

  Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Systemintegration, Windowsapplikationer
 • Databashanterare

  MS SQL-server, SQL server
 • Utvecklingsspråk

  SQL, C#, MS .NET, ASP.NET, Rust, MVC
 • Branscherfarenhet

  Fordon, Stat/kommun/Landsting, Resebranschen
 • Verktyg & Middleware

  MS Visual Studio, Visual Studio .NET, Git, Team Foundation Server, Visio, MVC.net, Modelleringsverktyg, Entity Framework
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande
 • Databaser

  Datamodellering
 • Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem, Affärssystem
 • Utbildning

  Systemvetenskap
 • Roller

  Arkitekt, Utvecklare/Programmerare, Lösningsarkitekt
 • Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt

Håkans anställningar

 • Applikationsarkitekt, Thomas Cook Northern Europe

  2016 - 2019

 • Konsult, Input Consulting

  2004 - 2016

 • Konsult, Ementor

  2001 - 2004

 • Konsult, Mandator/Cell Network

  1999 - 2001

 • Systemutvecklare, ICA

  1997 - 1999

 • Systemutvecklare, Proctor & Gamble

  1995 - 1997

Håkans utbildningar

 • Data och Systemvetenskap, Stockholms Universitet

  1993 - 1995

Till konsultsök

Kontakt

Johan Huss Kundansvarig säljare, Bransch: Offentlig sektor och Bank 070-783 83 36 johan.huss@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning