Hoppa till sidans innehåll

Hans Kalldal

Informationssäkerhet och dataskydd

Hans Kalldal är verksamhetsarkitekt med informationsspecialisering och har omfattande erfarenhet från både privat och offentlig sektor. Hans har ett utpräglat informationsfokus och arbetar gärna i komplexa miljöer där det krävs en helhetssyn för att få informationskvalitet, informationssäkerhet och dataskydd att fungera ihop så att information kan leverera den verksamhetseffekt som krävs i digitala transformationer.

Hans har arbetat länge i försvarsmiljö där både säkerhet och informationssäkerhet är en självklarhet i både utveckling och daglig operativ verksamhet.

Med mångårig erfarenhet av att utbilda har Hans blivit en mycket uppskattad presentatör. Flera kunder har uttryckt förvåning över att det går att beskriva GDPR på ett enkelt och lättbegripligt sätt (sök Hans på Youtube för att se exempel). Hans skapar verksamhetsnytta genom att kunna förankra och förmedla resultatet från sitt arbete.

Områden

 • Informationssäkerhet och dataskydd
 • Informationsarkitekt
 • Informationsstyrning (Information Governance)

Om Hans

”Hans är en lysande pedagog som med professionellt bemötande agerar brygga mellan människa och teknik”. Hans inspirerar och skapar engagemang med sin pedagogiska förmåga och kompetens. Kombinationen av djup verksamhetsförståelse, kännedom om tekniska system och en ödmjuk inställning, gör hans kompetens unik. Detta märks särskilt väl vid teamarbete där han förmedlar kunskap om komplexa problem som löses gemensamt och omsätts till förståeliga modeller. Hans är alltid väl förberedd, levererar med kvalitet och tar ansvar. Genom sin förmåga att se runt hörnet och tänka flera steg framåt, kan Hans beskrivas som en analytisk ”doer” som både motiverar och inspirerar andra genom sin resultatfokus. Hans utvecklar strukturer, eftersom han ser helheten och knyter ihop lösningar med mjukvara och människa. Han sätter sig in i kundens behov, skapar förtroende och presenterar sedan en lösning som både inkluderar och imponerar. Genom sitt professionella bemötande skapar Hans sin egen efterfrågan och mycket nöjda kunder. Sammanställningen baseras på anonyma svar från Hans professionella nätverk i juli 2014. Detta har analyserats av ” Your Professional Reputation”

Hans CV

 • Stockholm School of Business

  Lärare

  2023 -

  Lärare på YH-utbildning inom IT-säkerhet
 • Sjukvårdsregion

  Informationsspecialist

  2022 -

  Informationsrelaterade frågor vid införande av nytt vårdinformationssystem.
 • Göteborg Energi

  Informationsspecialist

  2021 - 2022

  Informationsspecialist, stöd till informationssamordnare med bland annat informationsmodellering.
 • Jönköping Energi

  Verksamhetsarkitekt, informationsspecialist

  2020 - 2021

  Förändringsledning och vidareutveckling av metod för informationsutveckling med fokus på data- och informationskvalitet samt struktur för styrdokument inom området informationshantering med inspiration från CMMI Data Maturity Model (DMM).
 • Christian Berner

  Rådgivare GDPR

  2019 - 2022

  Införande av metoder för styrning och uppföljning av dataskydd.

  Genomgång av dataskydd i stora delar av verksamheten, logistik, inköp, CRM, HR, försäljning, marknadsföring, ekonomi m.m.
 • Halmstad Energi och Miljö

  Verksamhetsarkitekt, informationsspecialist

  2019 -

  Utbildning och ledning av workshops i begreppsmodellering, dataansvar och masterdata för företaget. Uppdraget drivs i workshopform och resulterar i ett förslag till ny övergripande taxonomi för företagets kärnverksamhet, intern ordlista, riktlinjer för hur begreppsarbete skall bedrivas, förslag på ansvariga för datakvalitet samt masterdatasystem.

  Genomgång av av begrepp och information i stora delar av verksamheten: Logistik, inköp, CRM, HR, försäljning, marknadsföring, ekonomi, produktion, distribution m.m.
 • Stena Metall

  Projektledare GDPR

  2018 - 2019

  Stängning av processrelaterade GDPR-gap samt utveckling av handbok för "Data protection by design" enligt GDPR.

  Genomgång av dataskydd i stora delar av verksamheten, logistik, inköp, CRM, HR, försäljning, marknadsföring, ekonomi m.m.
 • KappAhl

  Rådgivare GDPR

  2017 - 2019

  Rådgivning och förändringsledning i samband med GDPR-införande. Drev kundfokuserad metod för analys och dokumentation av efterlevnad och accountability

  Genomgång av dataskydd i stora delar av verksamheten, logistik, inköp, CRM, HR, försäljning, marknadsföring, ekonomi m.m.
 • RISE

  Informationsspecialist

  2017 - 2017

  Kartläggning och sammanställning av lägesbild avseende HR-avtal inför sammanslagning till koncern.
 • Försvarsmakten, Ledningsstaben

  Verksamhetsarkitekt, informationsspecialist

  2016 - 2017

  Framtagning av plan för utveckling av myndighetsövergripande informationsstyrning. Planen utgår från ett NATO-ramverk för informationsstyrning i militär verksamhet. Uppdraget omfattade en analys av organisationens upplevda utmaningar inom området informationshantering samt på förslag hur detta skall åtgärdas. Uppdraget genomfördes i samverkan med myndighetens it-arkivarier och omfattade både verksamhets och arkivperspektiv
 • Försvarsmakten, Ledningsstaben

  Verksamhetsarkitekt, informationsspecialist

  2015 - 2015

  Utveckling av metoder för informationsledning i Försvarsmaktens strategiska ledning.
 • Försvarsmakten, Insatsstaben

  Verksamhetsarkitekt, informationsspecialist

  2013 - 2016

  Utveckling av metoder för informationsledning i Försvarsmaktens insatsverksamhet på operativ och högre taktisk nivå.
 • Flera olika

  Utbildare

  2013 -

  Företagsinterna föreläsningar, utbildningar och workshops från 30 minuter till heldag, ofta i samband med projektstart. Dataskydd (GDPR), informationssäkerhet, informationsstyrning (information governance) och terminologiarbete
 • Försvarsmakten, Ledningsstridsskolan

  Verksamhetsutvecklare

  2009 - 2014

  Utveckling av metoder för informationsledning (Information management) för Försvarsmaktens insatsförband samt utvecklat och hållit Försvarsmaktens första kurs i ämnet informationshantering.
  Deltog i införande av Sharepoint för insatsledning på Högkvarteret för taktiska och operativa staber, övningsverksamheten samt utlandsförband. Arbetet omfattade både uppbyggnad av nödvändiga strukturer i verktyget och dokumentation med vidhängande utbildning.
 • Försvarsmakten och FMV

  Varierande

  2000 - 2010

  Ett flertal uppdrag där arbetsuppgifter har omfattat chefsingenjör i större digitaliseringsprojekt (LedsystT), verksamhetsutvecklare, kravledare för ledningssystem, ledare för arkitekturgrupp i internationellt samverkansprogram, utveckling av handböcker och utbildningar, införande av ledningssystem med mera.
 • Informator Utbildning AB

  Managementkonsult

  1998 - 2000

  Utvecklade kursutbudet, sakkunnig i produktrelaterade frågor då företaget köptes upp och slogs samman med andra företag, genomförde Technical Due Diligence hos uppköpskandidater.
 • Informator Utbildning AB

  Lärare

  1991 - 1998

  Lärare i ett 10-tal olika ämnen inom områdena Objektorienterad systemutveckling, OS/2, Windows, Intranetteknologi. Över 100 kurstillfällen totalt.
 • Ett flertal olika

  Systemutvecklare, utbildare, mentor

  1989 - 2000

  Ett antal mentors-, utbildnings- och systemutvecklingsuppdrag med objektorienterad tyngdpunkt hos både offentlig och privat sektor. Bl.a ADB-kontoret Göteborg, Liber (Akelius Skatt), Ericsson Radio Systems m.fl.

Hans kompetensområden

 • Ledarskap

  Mentor, Kurs- och seminarieledare
 • Branscherfarenhet

  Försvar
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Utbildning, Begreppsmodellering, Information Management, GDPR
 • Tillämpningar

  Ledningssystem
 • Utbildning

  civ.ing, Annan högskoleutbildning 1 år
 • Roller

  Arkitekt, Teknikstöd, Workshopledare, Organisations-och Processkonsult, Kravanalytiker, Lärare, Förändringsledare, Enterprise Architecht, Utbildningsledare, Teknisk projektledare
 • Kommunikation & Information

  Intranät, Utbildningsmaterial

Hans anställningar

 • Konsult i eget företag, Sensinova AB

  1989 -

 • Systemutvecklare och utvecklingschef, Selspot AB

  1984 - 1989

 • Systemutvecklare, Ericsson Radio Systems

  1982 - 1984

Hans utbildningar

 • Grunderna i informationssäkerhet enligt ISO 27000, SIS Utbildning

  2019 - 2019

 • Privacy by design, Ryerson University

  2019 - 2019

 • Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E), IAPP

  2018 - 2018

 • Certified Business Architect (CBA), Certified Business Architecture Guild

  2018 - 2018

 • Cultural Transformation Tools, WestCoach

  2016 - 2016

 • PROSCI Change Management Certification, One Academy

  2015 - 2015

 • REQB Certified Professional for Requirements Engineering, SQEB

  2015 - 2015

 • Biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås

  2012 - 2014

 • Civilingenjör Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola

  1976 - 1982

Till konsultsök

Kontakt

Anna Söderlund VD, Sälj och Rekrytering inom Management/Projektledning 072-200 27 21 anna.soderlund@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning