Hoppa till sidans innehåll

Henrik Andoff Sjölund

Lead Developer

Henrik är Civilingenjör Datateknik med examen 1997. Han har sedan dess arbetat med programvarukonstruktion, koordinering och mentorskap för att åstadkomma tekniska mjukvarulösningar. Med en proaktiv läggning, god samarbetsförmåga och god kännedom om mjukvaruarkitektur, kvalitetsattribut och senaste tekniken är Henrik en trygg medlem i gruppen. Henrik trivs bäst i en roll som systemutvecklare med stort ansvar för teknisk funktion.

Områden

 • Lead Developer
 • Systemutvecklare

Om Henrik

Henrik är van att arbeta i grupper med eget ansvar, och även att självständigt driva idéer och göra nödvändiga prioriteringar för att nå uppsatta mål. På senare tid har Henrik främst arbetat med .Net, Javascript, React/ReactNative och molntjänster, men har också erfarenhet av Java, Golang, Ruby, Objective C, C och C++. Henrik är alltid öppen för att gripa in där jag behövs och uppfyller väl det som benämns fullstack utvecklare. Henrik kan designa databaser, bygga REST-tjänster som deployas som docker-containrar, eller cloud native, och bygga de klienter som behövs antingen i webb eller som mobilappar. Bland de arkitektroller som IASA Sweden har definierat har han arbetat som Lösningsarkitekt och Mjukvaruarkitekt. Oftast tycker Henrik att det konkreta skapandet är det som är roligast. Detta är också det som ger bäst förståelse för nya utvecklingsverktyg och tekniker. Numera använder Henrik enbart online-kurser för vidareutbildning, men han har också genomgått följande certifieringar: • Certifierad IT-arkitekt, Dataföreningen, 2009 • Sun Certified Java Developer, 2007 • Sun Certified Java Programmer, 2006

Henriks CV

 • Funmed AB

  ARKITEKT/SYSTEMUTVECKLARE

  2021 - 2023

  Funmed är en läkarklinik specialiserad på att identifiera bakomliggande orsaker till sjukdom. För att kunna göra detta samlas en stor mängd data in från labb och genom kontakt med patient.

  Initialt arbetade Henrik med att genomlysa och överse ett offshore bolag som byggde tjänster i Java. Dessa konsulter ersattes och Henrik har tagit fram och konfigurerat den tekniska infrastrukturen (Docker, Linux i nationell molnplattform med kostnad i åtanke), satt upp säkerhetslösningen (ORY open source) + BankId, huvudansvarig för patient-appen (React Native), byggt Data Warehouse (SQL). Henrik hade en ledande roll i val av open source produkter och framtagandet av arkitektur och byggde delar av systemet som är implementerat med en backend med REST-api där Java ersatts av Golang, NATS som systembuss, MongoDB, Contentful med GraphQL, intern webb i ReactJS och en massa integrerade kringliggande system, som t ex NextCloud.

  Linux, Docker, Ory open Source, BankId, Go, NATS, React Native, Node, SQL, MongoDB, Java, MariaDB, Firebase
 • Erik Penser Bank

  SYSTEMUTVECKLARE

  2020 - 2021

  Byte av depåsystem från Wizer till AbaSec. Henrik ansvarade för utformningen av den meddelandebaserade plattform som utgjorde basen för den backend med REST-api:er som hanterade affärslogiken och skrev diverse mikrotjänster i denna platform. Initialt driftades allt på Azure, men flyttades till nationell molnplattform.

  Henrik ansvarande också för implementationen av Skatteverket Mekanismen enligt ISO20020.

  .NET Core, SQL Server, Micro Services, Docker, Rabbit MQ, Azure
 • Lattja Vinnova MVP

  ARKITEKT / UTVECKLARE

  2020 - 2020

  Lattja är en idé av två småbarnsföräldrar om att samla info om alla lekplatser. Vinnova finansierade utvecklingen av en MVP som utfördes av Henrik. Resultatet blev en progressive web app utvecklad i React Native for Web och REST-api i Google Firebase.

  https://lattja-e6f93.firebaseapp.com
 • HamnaRätt AB

  ARKITEKT / UTVECKLARE

  2020 - 2020

  Hamna Rätt är en tjänst som hjälper båtgäster hitta lämpliga övernattningsplatser längs Sveriges kust. Administrationsverktyget är skriver i React och Google Cloud Platform. Apparna för iOS och Android är skrivna i React Native. Apparna finns på Google Play och Apple AppStore.

  http://www.hamnarätt.se
 • H&M Hennes & Mauritz AB

  SYSTEMUTVECKLARE

  2019 - 2020

  Utveckling, underhåll och drift i gruppen med ansvar för Store Stock Applications. Store stock applications är mobilappar som är installerade på mobiltelefoner med extra hårdvara som t ex IR-scanner. Butikspersonalen använder dessa för att utföra logistiska uppgifter som att läsa pristaggar, skriva ut extrainformation på klisterlappar på mobila bluetooth skrivare, aktivera flytt av artiklar mellan butiker eller lager, hantera utlåning och så vidare.

  Den tekniska miljön är Android- och Windows Mobile med utveckling i Xamarin Visual Studio (.Net på Mono). Som backend används SQL Server, Stored Procedures och batch-jobb.
 • Forex Bank

  SYSTEMUTVECKLARE

  2018 - 2019

  Gruppen Gemensamma Komponenter utvecklar de tjänster och system som håller bankens kund-master data. Henrik deltar i utveckling av webbverktyg för övervakning och i utveckling av REST-tjänster som anropas av andra system.

  Den tekniska miljön är Microsoft .Net Core, ASP.Net, Node och SQL Server.
 • Enter Awoo

  ARKITEKT / UTVECKLARE

  2017 - 2018

  Konstruktion och underhåll av webbverktyg för att analysera data och nå besparingar genom att minska orsaker till defekter och variation i tillverkningsprocesser (Six Sigma).
  Nyckelord: Ruby on Rails, Bootstrap, Docker, AWS.
 • LifeMesh

  ARKITEKT / UTVECKLARE

  2017 - 2018

  eHälso-system för prevention och behandling av alkoholrelaterade problem. Systemet består av en mobilapp och en SPA-webb som går mot en REST-server. Använder SITHS för inloggning.

  Nyckelord: Javascript (ES6), ReactJs, React Native, Bootstrap, MVC, REST, Groovy, Apputveckling, Docker, AWS (EC2, ECR), NPM, Git
 • Marginalen

  SYSTEMUTVECKLARE

  2014 - 2017

  Underhåll och vidareutveckling av ett flertal interna webb-baserade stödsystem för backoffice funktioner. Henrik var intagen som .Net utvecklare och kom förutom .Net främst att arbeta med de system som var utvecklade med Ruby on Rails.
  Nyckelord: MVC, Bootstrap, C#, MS SQL Server, Ruby, TFS, Windows Server, Linux
 • Handelsbanken

  SYSTEMUTVECKLARE

  2012 - 2014

  Projektet syftade till att tekniskt modernisera och framtidssäkra ett system för limithantering. Hela systemet var byggt i en Microsoft-miljö. Gamla delar skrivna i C++, som använde inköpta tredjepartskomponenter, byttes ut mot egenutvecklad kod skriven i C#. Henrik var inblandad i utvecklingen av tjänster skrivna i WCF, webbgränssnitt skrivna med ASP.NET och MVC3 och en rik klient i WPF (blandad C++/C#).

  Nyckelord: Entity Framework, MS SQL Server, Web, Web Services.
  Teknisk miljö: C#, C++, ASP.NET, jQuery, WCF, WPF, TFS, IIS, SQL, SQL Server, Web Services.


  Teknisk miljö: C#, C++, ASP.NET, jQuery, WCF, WPF, TFS, IIS, SQL, SQL Server, Web Services.
 • ServerNow AB

  ARKITEKT / UTVECKLARE

  2012 - 2013

  Framtagande av system för dynamiskt allokerade spelservrar. Målgruppen var framför allt föräldrar till tweenies som ville kunna bli delaktiga i, och ha koll på, sina barns spelvanor online. En förälder kunde t ex starta och övervaka ett fritt antal spelservrar från sin mobil och tidsbegränsa dem på minutnivå.

  Infrastrukturen byggdes i Amazons molntjänst AWS där systemet använde Linux på EC2 (framför allt spot-instanser ), Route 53, S3, RDS och SQS. All styrprogramvara i backend skrevs i Python.

  Mobilplattformen var iOS där appen utvecklades i Objective C. Kommunikationen med backend gick via REST över http med JSON som databärare.

  Systemet hade också en web-portal implementerad i Wordpress med funktionalitet för kreditkortsbetalningar skriven i PHP.

  Henrik skrev all programvara i systemet.

  Nyckelord: Systemintegration, datamodellering, betalsystem, mobilapp, web.

  Teknisk miljö: Linux, iOS, Wordpress, SQL (datamodelering), Python, Objective C, Java script, JQuery, Ajax, REST, html, css, AWS, EC2, Route 53, S3, RDS och SQS.
 • CATRON AB

  TESTARE

  2012 - 2012

  Ansvarig för test av hård- och mjukvara i ett projekt som utvecklar ett nytt flygburet intercom-system åt SAAB. Historiskt brukade man utveckla skräddarsydda tester som laddades ner och kördes på korten. Henrik föreslog i stället att man tog fram en generell test-tolk som lades på target och att en testbänk utvecklades i .Net på en PC. Testerna kunde då styras från en PC och presenteras på ett snyggt sätt. Kommunikationen skedde med JSON över RS-232.

  Teknisk miljö: C, C#, IAR Embedded Workbench, Visual Studio 2010.
 • SEB IT (WEALTH)

  ARKITEKT / UTVECKLARE / UNDERHÅLLSANSVARIG

  2007 - 2011

  Ansvarig för utveckling och förvaltning av delsystem KRS inom SEB Wealth. Systemet aggregerar kunddata från en mängd SQL databaser och andra system olika typer av riskberäkningar, innehavspresentationer, värdepappersutvecklingar m m.

  Delprojekt under uppdraget:

  • Refaktorering (2008 - 2009)
  Ansvarade för att se över arkitekturen samt därefter föreslå och genomföra de förändringar som krävdes för att framtidssäkra systemet. Detta innebar att kapsla in C++ i .Net, skapa ett webb-gränssnitt i ASP.NET samt publicera funktionalitet som web service tjänster.

  • Vidareutveckling (2009 - 2010)
  Utveckling av nya tjänster i .Net för att möta växande marknadskrav.

  • Underhåll (2011)
  Förvaltningsansvarig för den dagliga verksamheten och mindre vidareutvecklingar.

  Nyckelord: Private Banking, .NET, C# C++, ASP.NET, refaktorering, kvalitetsattribut, ITIL, Kanban, MS SQL Server, Spring.NET, Web Services, StreamServe.

  Teknisk miljö: C#, C++, ASP.NET, Windows, Visual Studio 2010, TFS, IIS, SQL Server, Spring, Linq, Web Services (WS).
 • SEB IT MB (MERCHANT BANKING)

  SYSTEMUTVECKLARE

  2004 - 2007

  Den del av linjen som jag tillhörde hanterade backoffice-systemet för derivathandeln. God kunskap för hur derivaten var uppbyggda krävdes. Systemet bestod av en inköpt del (Misys OPICS) och ett stort antal egenutvecklade samarbetande komponenter som till exempel affärsgränssnitt, revaluering, reconciliering, SWIFT-betalningar, Euroclear settlements, bekräftelserapporter, riskhantering och bokföring. Var delaktig som utredare och systemutvecklare vid nyutveckling och underhåll av samtliga komponenttyper.

  Delprojekt under uppdraget:

  • Systemanalys / utveckling (2005 - 2007)
  Frankfurt togs in som ny site vilket innebar analys av befintlig verksamhet samt avveckling, systemutveckling och integrering mot befintliga system. En ny integreringsplattform baserad på testdriven utveckling, ”continuous integration tools” för bygge, testrapporter och olika typer av kodanalysrapporter samt driftsättning i en J2EE-miljö togs fram i samband med detta. Teknisk miljö: UNIX, CVS, WinXP, OPICS, Java, Spring, Message Beans, Oracle, Eclipse, Tomcat, WebSphere Java Application Server (WAS), WebSphere MQ Server, WebSphere Integration Message Broker.

  • Systemanalys / utveckling (2006)
  Projektet gick ut på att ersätta ett befintligt system med samma inköpta system som användes för derivat. Arbetet innebar analys av befintlig funktionalitet samt systemutveckling och integrering i samma tekniska miljö som punkten ovan.

  • Förvaltning / utveckling (2004)
  Förvaltning och utveckling i det befintliga systemet. Den tekniska miljön bestod till att börja med av en plattform där en inköp del körde på Windows och den egenutvecklade koden var skriven i C / C++ på Solaris. Deltog vid framtagande av prototyp för driftsättning i Java med Hibernate.

  Teknisk miljö: Java, C, C++, Eclipse, Spring, WebSphere MQ, WAS, Tomcat, WebSphere Message Broker, Oracle
 • ENEA EMBEDDED TECHNOLOGY

  UTVECKLARE

  2003 - 2004

  Arbetet bestod i att integrera utvecklingsverktyg som kompilatorer och debug-hjälpmedel för Eneas realtidsoperativsystem OSE i det öppna Javabaserade ramverket Eclipse.

  Teknisk miljö: Eclipse, Java, Swing, SWT, GCC, Make.
 • ERICSSON RADIO SYSTEMS

  UTVECKLARE / TESTARE

  2002 - 2003

  Ingick i ett team som utförde underhåll och vidareutveckling av en RNC-simulator (Radio Network Controller) kallad ”Node B Application Protocol Mass Traffic Generator”. Simulatorn användes internt på Ericsson av testare för att generera testdata till nyutvecklade radiobasstationer.

  Teknisk miljö: VxWorks, MS Visual Studio C++, Rational Rose (UML), ClearCase, ClearDDTS.
 • ENEA REALTIME AB

  UTVECKLARE

  2001 - 2001

  Enea ville ta fram en utvärderingsplattform för potentiella OSE-kunder som innehöll en LCD-display. I arbetet ingick att skriva drivrutiner för realtidsoperativsystemet OSE samt portering och integrering av open source källkod för fönstersystemet Microwindows. Plattformen var Eneas EVK A7 med ett CS89712 chip och ett flertal LCD displayer.

  Teknisk miljö: ARM kompilator/debugger, Make, Multi ICE processor emulator. Programmeringsspråk: C.
 • ERICSSON UTVECKLINGS AB

  UTREDARE

  2001 - 2001

  Ericsson utvecklings AB var ansvariga för att tillhandahålla alla verktyg som användes vid utveckling av de nya 3G-basstationerna. Framtagning av "Implementation Proposals" hos kund gällande miljö för utveckling av radiobasstationer för i första hand Java-utveckling (Cello Application Development Environment).
 • ENEA REALTIME AB

  UTVECKLARE

  2001 - 2001

  Enea håller bland annat kurser i realtidsteknik. För att skapa en pedagogisk elevplattform gjorde man en specialutgåva av OSE som gick att exekvera i Legos robot byggsats ”Mindstorms”. Arbetet gick ut på att ta fram drivrutiner och laborationsexempel för legorobotens sensorer.

  Teknisk miljö: Linux, GCC, Make, CVS, OSE.
 • ERICSSON RADIO SYSTEMS AB

  UTVECKLARE / MENTOR

  1999 - 2001

  I den nya plattformen för 3G-basstationer utvecklades modulen för operation and maintenance i Java. Henriks största insats bestod i en vidareutveckling av OSE-signalgränssnitt för Java-trådar som jag tidigare tagit fram i ett annat projekt. I det existerande Java OSE API:et för signallering behövde hela Java-systemet länkas om då en ny signal infördes eftersom man var tvungen att använda Java Native Interface (JNI). Med den nya signaltypen som jag uppfann behövdes inte längre detta. Denna mekanism används av i princip all kommunikation mellan Java program och C-processer som exekverar i OSE idag. I projektet ingick även framtagning av ett kodgenereringsverktyg för att underlätta integration av kod skriven i C, C++ och Java i en OSE-miljö.

  Teknisk miljö: Java (standard och enterprise edition), Unix, OSE, GCC, Make, ClearCase.
 • ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB

  UTVECKLARE

  1998 - 1999

  Ericsson Mobile Communications utvecklade Ericssons mobiltelefoner före det att Ericsson gick ihop med Sony. Projektet syftade till att ta fram vad som då kallades en ”Smartphone” - en telefon med extra stor display, tangentbord och pekskärm.
  Henrik deltog i porteringen av Sun Microsystems ”Personal Java Virtual Machine” till OSE (utveckling i C och Java), framtagning av fönstergränssnitt, signalpaket för Java-OSE kommunikation, portering av javax.comm för RS232-kommunikation, framtagning av Telefon API samt en applikationshanterare för inbyggda Java-applikationer. Plattformen möjliggjorde bättre utnyttjande av resurser i ett inbyggt Java-system. Applikationshanteraren kunde jämföras med en mindre variant av dagens applikationsservrar för Java där det som ska driftsättas paketeras som komponenter enligt en bestämd struktur innehållande kod, resurs- och konfigurationsfiler.
 • MANNESMAN REXROTH

  UTVECKLARE

  1997 - 1997

  Webbutveckling av site som kunder kunde använda för att utföra konstruktionsberäkningar, direkt se om alla ingående komponenter fanns i lager samt göra beställningar. Hela systemet byggdes från grunden med servlet-teknik i Java.
 • SILVA PRODUCTION AB

  UTVECKLARE

  1997 - 1997

  Silva är en av världens största tillverkare av kompasser och navigeringsutrustning för fritidsbåtar. Jag deltog vid utvecklingen av en ny handhållen GPS-mottagare. GPS-chip köptes färdiga från Rockwell och Sirf. Positions- och tidsdata från dessa chip lästes av en 8-bitars processor som omvandlade datat till information användbar för navigering. Teknisk miljö: C++ och assembler.

Henriks kompetensområden

 • Systemtyper

  Systemtyper allmänt, Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Systemförvaltning, Systemintegration, Systemarkitektur - systemnivå, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Mobilapplikationer
 • Verktyg & Middleware

  Stream Serve, MS Visual Studio, Visual Studio .NET, Entity Framework, React
 • Utvecklingsspråk

  C, HTML, Java, Javascript, C#, MS .NET, ASP.NET, Rust, MVC
 • Branscherfarenhet

  Bank & Finans
 • Operativsystem/plattformar

  .NET Server
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Implementation, Införande och överlämning
 • Test & Verifiering

  Testautomatisering
 • Utbildning

  civ.ing
 • Roller

  Designer, Utvecklare/Programmerare, Lösningsarkitekt
 • Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt, KANBAN

Henriks utbildningar

 • Tyska, LINKÖPINGS UNIVERSITET

  1994 - 1994

 • Civilingenjör Datateknik, LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

  1991 - 1997

 • G RAY BODLEY HIGH SCHOOL, NEW YORK, USA

  1987 - 1988

Till konsultsök

Kontakt

Anna Bohlin Archer Kundansvarig säljare, Bransch: Bank, Finans, Försäkring 070-370 53 63 anna.bohlin@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning