Hoppa till sidans innehåll

Henrik Jirner

Systemarktitekt / Systemutvecklare

Med över 25 års erfarenhet inom IT-branschen har Henrik skaffat sig en bred kunskapsbas och kontaktyta. Primärt har Henrik arbetat inom Bank/Försäkring/Finans men har också djupa kunskaper om parlamentariska system för fullmäktigen inom kommuner och regioner.

Områden

 • Systemarktitekt / Systemutvecklare
 • Teknisk projektledare
 • Datawarehouse utvecklare

Om Henrik

Som person upplevs Henrik som mycket social, strukturerad och kunnig. Med sin långa erfarenhet sätter sig Henrik snabbt in sig i nya tekniska miljöer och verksamheter. Har är resultatorienterad och är en god problemlösare.

Henriks CV

 • Handelsbanken

  Utvecklare

  2021 -

  Design och utveckling av REST-tjänster för bankens interna system. VS2019, WCF, C#, SQL
 • Fria läroverken

  Utvecklare

  2017 - 2020

  Utveckling av migreringslösning för att automatiskt synkronisera elever i Schoolsoft med det egna Active Directory och tilldela dessa i olika grupper. Lösningen är byggd i PowerShell.
 • Handelsbanken

  BI-utvecklare

  2015 - 2020

  Utveckling och förvaltning av DataWarehouse-lösning för Handelsbankens utlandskontor som ligger till grund för rapportering till huvudkontor, myndigheter samt affärsverksamheten.

  Utveckling av webservice Bank Data Retreiving Portal för den Nederländska marknaden där myndigheter kan göra förfrågningar i bankernas system.

  SQL Server, TFS, MDS, .Net, C#, WCF, REST WebAPI, PowerShell, XML/JSON.
 • Handelsbanken US, New York

  Utvecklare

  2013 - 2014

  Utveckling och migration i samband med att banken implementerade en ny banksystemplattform. Ett antal system har skrivit om till C# från olika äldre utvecklingsspråk bl a Visual Basic och 4GL. Utveckling av BI-plattform och nya affärsrapporter.
 • Västerås stad

  Utvecklare

  2013 - 2013

  Installation och anpassning av voterings- och debattstödsystemet Plenum i Västerås stadshus. Mobil klientplattform i iPad med dokumenthantering. Systemutveckling i C# och SQL Server.
 • Österåkers kommun

  Utvecklare

  2012 - 2013

  Installation och anpassning av voterings- och debattstödsystemet Plenum. Vidareutveckling av mobil klientplattform i iPad för talarstolsklienter och dokumenthantering. Systemutveckling i C# och SQL Server.
 • Trafikanalys

  Förvaltning/Utveckling

  2012 - 2015

  Förvaltning och underhåll av intervjusystem för resvaneundersökningar. Systemet är egenutvecklat och driftas hos den aktör som ansvarar för intervjuerna på Trafikanalys uppdrag. Verktyg: SQL Server 2008 R2, Reporting Services och Visual Basic .NET
 • Sparinstitutens Pensionskassa

  Förvaltning/utveckling

  2011 - 2013

  Förvaltning, utredning och utveckling av försäkringssystem för banktjänstepension för anställda och pensionärer inom Swedbank/Sparbanken.
 • Handelsbanken Liv

  Verksamhetsstöd och utveckling

  2011 -

  Verksamhetsstöd och utveckling för den Norska försäkringsverksamheten. Utveckling och förvaltning av system som används på alla bankkontor för att ta fram offerter och avtalsunderlag för olika typer av försäkringar.
 • Handelsbanken Liv

  Utvecklare

  2010 - 2011

  Konvertering av batchar i olika försäkringssystem från VB6 till .Net C# samt tester.
 • Handelsbanken Liv

  Projektledare

  2009 - 2010

  Migrering av tjänstepensionsbestånd från Handelbanken Liv i Norge till extern parter.
 • Sundbybergs Kommun

  Systemarkitekt / Utvecklare

  2009 - 2009

  Installation och anpassning av voterings- och debattstödsystemet Plenum. Vidareutveckling av mobil klientplattform i IPod/IPhone för alla platsutrustning. Systemutveckling i VB6, .NET, SQL Server.
 • IMS Sweden AB

  BI Utvecklare

  2009 - 2009

  Drift, förvaltning och utveckling av DataWareHouse för den Svenska läkemendelsmarknaden. Avregleringen av Apoteksmonopolet ställer stora krav på förandringar och anpassningar mot fler aktörer. MS SQL Server, SSIS, DTS, C#
 • IMS Sweden AB

  BI utvecklare

  2008 - 2009

  Design och konstruktion av DataWareHouse för den Norska läkemedelsmarknaden. Microsoft SQL Server och DTS-paket, ASP, C#
 • Handelsbanken Liv

  Teknisk rådgivare

  2008 - 2009

  Analyser, utredningar och säkerhetsrevisioner. Teknisk projektledning och viss utveckling i Java och VB.
 • Stockholms Stadshus

  Arkitekt och utvecklare

  2008 - 2008

  Voteringssystem till Stockholms Kommunfullmäktige.
 • Handelbanken Liv

  Kvalitetssäkrare

  2008 - 2008

  Samordning och kvalitetssäkring av förändringar i system avseende pensionssparande och försäkringar.
 • Handelsbanken Liv

  Utredare

  2008 - 2008

  Säkerhetsutredning av webbaserat system för pensionshantering.
 • IMS Sweden AB

  Förvaltare / Utvecklare

  2006 - 2008

  Förvaltning och vidareutveckling av datawarehouse för läkemedelsstatistik. Utveckling av ETL-flöden, datakonvertering och migrering. Miljö är SQL 2000, SQL 2005, DTS, SSIS och Microsoft .NET
 • Aranea Certifiering AB

  Systemutvecklare

  2006 - 2006

  Vidareutveckling av planeringssystem för hantering av kontroller och kontrollanter. ASP.NET och Sql Server 2000.
 • Citibank

  Data warehouse utvecklare

  2006 - 2007

  Databasdesign och implementering av data warehouse för Citibanks kortsystem.
 • Citibank

  Data warehouse utvecklare

  2005 - 2006

  Databasdesign och implementering av data warehouse för Citibanks ansöknings- och lånesystem. Utveckling av DTS-paket för dataimport.
  Teknisk miljö:
  Windows 2000 Server, MS SQL Server, Visual SourceSafe.
 • Krav

  Systemutvecklare

  2005 - 2005

  Utveckling av planeringsverktyg för säsongsoberoende kontroller som komplement till det befintliga affärssystemet.

  ASP.NET och MS SQL 2000
 • Uppsala universitet

  Systemutvecklare

  2005 - 2005

  Vidareutveckling av webbaserad ansökningssystem med tillhörande antagnings- och administrationsdel. Baserad på Microsoft .NET med ASP.NET och VB.NET samt SQL Server 2000.
 • AccessIT AB

  Systemarkitekt/utvecklare

  2004 - 2005

  Konstruktion och utveckling av e-handelssystem baserat på SQL Server och .NET. Kommunikation via WebServices och XML. Betalningslösning för fakturor och kreditkort.
 • WebTrade AB

  Teknisk projektledare

  2004 - 2005

  Konstruktion och anpassningar av bettingsystem för att driva en spelbörs där bookmakers och spelare skall kunna boka och spela på odds för olika spelhändelser.

  Samordning av olika programmeringsresurser för såväl web- som Win32-gränssnitt.

  SQL Server 2000 används som databas och Microsoft .NET i applikationslager och GUI.

  Utveckling av flerskiktad applikationslösning och GUI i VB.NET.

  GUI för mobiltelefoner och web.
 • Stockholms läns landsting

  Systemarkitekt / Systemutvecklare

  2004 - 2004

  Vidareutveckling av voteringssystem för hantering av talarlistor och talartider. Distribution av realtidsinformation genom publicering av xml-filer samt streaming av xml-dokument via IP socket.

  Utveckling av klient för visning av information på tavlor inne i landstingssalen.
 • Stiftelsen för strategisk forskning

  Systemdesign & konstruktion

  2003 - 2004

  Design och konstruktion av CRM-system för hantering av externa kontakter samt programutlysningar och ansökningar. Konvertering av data till den nya systemet.

  Client / Server struktur med SQL Server 2000 och VB6-klienter med OLE Automation
 • Stockholms läns landsting

  Systemarkitekt

  2003 - 2003

  Design och arkitektur av voteringssystem till landstingsfullmäktige. Systemet har fullt stöd för närvaro- och arvodeshantering.

  Utvecklingsmiljö är SQL Server 2000 och VB 6 samt PLC.
 • Stiftelsen för strategisk forskning

  Utredare

  2003 - 2003

  Utredning kring stiftelsens IT-stöd inför en framtida expansion av elektroniska ansökningar.
 • AON Sweden AB

  Systemerare/Utvecklare

  2003 - 2003

  Utveckling av stöd för budgetering och prognostisering samt kopplingar mot ekonomisystem i tidigare utvecklat kostnadsuppföljningssystem.

  Oracle 8i, Oracle9i samt VB
 • Internationella Programkontoret

  Utvecklare

  2002 - 2003

  Vidareutveckling av webtjänst för Administration och sökning av kurser och utbildningar inom Europeiska unionen. Tjänsten utförs på uppdrag av EU av programkontoret.

  Treskiktad arkitektur i Microsoftmiljö och SQL Server 2000.
 • AON Sweden AB

  Systemerare/Utvecklare

  2002 - 2002

  Systemering och programmering och av client/server system för hantering och allokering av interna kostnader. Test och validering inför produktionstart.

  Klient utvecklad i VB6 och Oracle 8i som databas.
 • Kvadrat AB

  Systemutvecklare

  2001 - 2002

  Systemering och programmering av intranet för informationshantering, evenemangshantering samt kontaktlistor" och tidrapportering.'

  Utveckling av externa webgränssnitt med ASP, VBScript, JavaScript samt SQL Server. Konfigurering av IIS och hantering av 128-bitars kryptering via HTTPS. Tester av databas och webinterface.
 • Robux IT Holding

  Utvecklare

  2001 - 2001

  Modellering och design av webapplikation för hantering av pressreleaser och ekonomiska rapporter. Applikationen består av två delar, dels en publik publicering av informationen som integrerats i en befintlig web-site, dels en administrationsdel där nya releaser och rapporter i form av t ex årsredovisningar och kvartalsrapporter kan skapas.

  Teknisk miljö är ASP-sidor, vbscript, javascript och Access databas.
 • Fondex

  Chief Technology Officer

  2001 - 2001

  Ansvar för drift, underhåll samt utveckling av verksamhetens informationstekniska resurser.

  Handelsystem för fondandelar med depåhantering, cleararing och CRM. Systemplattform: Oracle och SQL.
 • American Express

  Systemarkitekt/Utvecklare

  2000 - 2001

  Utveckling av avstämmningssystem för transaktionsmatchning. Utveckat i VB med kopplingar till SQL-Server och AS/400.

  Import av korttransaktioner från AS/400 till SQL Server där matchning och datatvätt sker. Export tillbaka till AS/400 av färdiga transaktioner.
 • Derank Investment AB

  Affärs- och systemutvecklare

  2000 - 2000

  Uppbyggnad av informationsystem för nyemissioner med bl a e-post distribution samt konstruktion och utveckling av aktie-chat för små och onoterade bolag.

  Utveckling i MS SQL Server och ASP.
  Verktyg: SQL 7.0, ASP, JavaScript, VBScript och XML
 • Institutet för Innovationsteknik

  Projektledare/utvecklare

  2000 - 2000

  Analys, design och utveckling av web-tjänst med syfte att etablera kontakter och kommersialisera forskningsresultat i östra östersjöregionen.

  Systemet byggdes på en Microsoftplattform.
 • Robux IT Holding AB

  Systemutvecklare

  1999 - 2002

  Vidareutveckling och underhåll av handelssystem för backoffice, värdepappersadministration samt orderdriven realtidshandel. Visual Basic, SQL samt ASP-baserat webgränssnitt.
 • IMI

  Systemutvecklare

  1999 - 2000

  Utveckling av simuleringsprogram till börssystem för att simulera olika belastningar från marknadens aktörer under marknadshandeln. Utvecklat i VB med ADO mot SQL.

Henriks kompetensområden

 • Systemtyper

  Systemtyper allmänt, Data Warehouse, Webb- och Internetbaserade system, Systemförvaltning, Systemintegration, Windowsapplikationer
 • Databaser

  Databaser allmänt, Databasadministration, Datamodellering, Datalager, Datawarehousing, Databaskonstruktion
 • Databashanterare

  MS SQL-server, mySQL
 • Utvecklingsspråk

  XML, C#, Visual Basic .NET, ASP.NET, PowerShell, HTML5
 • Projektledning

  Teknisk projektledning
 • Tillämpningar

  e-handel, Affärssystem, Finanssystem
 • IT-strategi

  Teknikutredning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsutveckling
 • Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Stat/kommun/Landsting, Försäkring, Räddningstjänst
 • Utbildning

  civ.ek, Systemvetenskap
 • Roller

  Arkitekt, Utvecklare/Programmerare, Testare, Utredare, Affärsutvecklare

Henriks anställningar

 • Datakonsult, Wedfinans

  1999 - 2000

 • IT-Chef, IM InnovationsMarknaden AB

  1994 - 1999

Henriks utbildningar

 • Systemvetenskap, Stockholms Universitet

  1993 - 1994

 • Civilekonom, Stockholms universitet

  1989 - 1992

Till konsultsök

Kontakt

Johan Huss Kundansvarig säljare, Bransch: Offentlig sektor och Bank 070-783 83 36 johan.huss@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning