Hoppa till sidans innehåll

Jim Nyberg

Cybersäkerhetsexpert

.

Områden

 • Cybersäkerhetsexpert
 • Rådgivare
 • Projektledare
 • Chefsstöd
 • Utbildare

Om Jim

Jag är en erfaren cybersäkerhetsexpert med unik utbildningsprofil som brinner för hur chefer och anställda ska uppmuntras till att agera cybersäkrare i en föränderlig omvärld. Jag är prestigelös och metodisk i sitt sätt att ta sig an nya utmaningar. Att bygga förtroendefulla relationer och tät kommunikation är en av mina främsta styrkor för att nå framgång.

Jims CV

 • SVENSKA KRAFTNÄT AB

  IT-säkerhetssamordnare

  2023 -

  Koordinera IT-säkerhetsarbete

  o Stötta projekt och förvaltning i IT-säkerhetsfrågor

  o Medverka i framtagande av IT-säkerhetskrav för system och IT-tjänster

  o Stödja företrädesvis projekt med beslutsunderlag och vara föredragande i IT-säkerhetsfrågor

  o Identifiera verksamhetens behov av säkerhetsnivå i IT-systemen

  o Genomföra särskild säkerhetsbedömning (PMFS 2022:1) av system

  o Genomföra periodiska risk-och sårbarhetsanalyser

  o Stötta projekt i att definiera säkerhetskrav mot leverantörer av IT-tjänster till Svenska kraftnät
 • SANDVIK AB

  Stream Lead Vulnerability Management

  2022 - 2023

  Längre uppdrag på heltid för att leda ett delprojekt som syftade till att stärka upp företagets förmåga till effektiv sårbarhetshantering för att på så vis minska riskexponering. Förmågan bestod av flera komponenter såsom implementering av IT-stöd, utforma policys och processer samt föreslå ny linjeorganisation. Arbetsledning av 2-6 medarbetare och konsulter. Budgetansvar. Organisation: SANDVIK AB
 • NCSC

  Operativ styrgrupp

  2019 - 2020

  Representant för FRA och del i operativ styrgrupp för att utforma Nationellt Cybersäkerhetscenter (NCSC) tillsammans med Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och MSB.
 • FÖRSVARETS RADIOANSTALT

  Stabschef för cyberavdelningen

  2014 - 2022

  Som stabschef ansvarar jag med att stödja avdelningschefen i styrnings- och ledningsfrågor samt leda verksamhetsplaneringen på strategisk nivå. Jag ingår i avdelningens ledningsgrupp och är regelbundet tjänsteföreträdande avdelningschef och deltar då i FRA:s ledningsgrupps arbete.
  Jag var chef för 6 medarbetare som har varierande ansvarsområden, såsom seniora informationssäkerhetsexperter, juridiskt stöd samt stabshandläggare. Har eget budgetansvar.
  Har under min tid som stabschef även drivit ett förändringsarbete i syfte att skapa en organisationskultur som uppmuntrar samarbete och innovation i syfte att nyttja synergieffekter som finns mellan avdelningens två uppdrag.
 • FÖRSVARETS RADIOANSTALT

  Handläggare GD-stab

  2012 - 2013

  Stödja Generaldirektören och Överdirektören med verksamhetsplanering och uppföljning samt sammanställa underlag och förslag till beslut. I rollen ingick även att vara kontaktperson mot myndighetshandläggare vid Försvarsdepartementet.
  Planera och genomföra högnivåbesök vid myndigheten samt interna och externa möten där myndighetsledningen närvarade.
 • FÖRSVARETS RADIOANSTALT

  Handläggare informationssäkerhet

  2010 - 2012

  Stabshandläggare med ansvar för verksamhetsplanering och budgetering samt controlleruppgifter vid avdelningen för teknisk informationssäkerhet
 • HAMMER & HANBORG AB

  Kommunikationskonsult

  2008 - 2010

  Hammer & Hanborg är ett rekryterings- och konsultbolag inom kommunikationsområdet.
  Jag fick två konsultuppdrag, varav den ena var på Vattenfall AB och det andra på FRA som pressansvarig och kommunikatör. Blev sedan rekryterad av FRA.
 • FORA AB

  Kommunikatör

  2006 - 2008

  Fora är en försäkringscentral som administrerar försäkringar och pensioner för ca 1,8 miljoner arbetstagare. Ansvarig för utformningen och förenklingen av tjänstepensionsbesked och tillhörande kommunikation.
 • TELIA INTERNATIONAL CARRIER

  Product Marketing Manager (konsult)

  2000 - 2004

  Telia International Carrier äger och driver en av de största globala IP-nätet i världen
  Som produktmarknadsförare ansvarade jag för att stödja en internationell säljarkår med marknadsföringsmaterial, säljverktyg och intern utbildning kring företagets IP och co-locationtjänster. Konsult via Manpower.
 • INDEX UTBILDNING AB

  Kursledare

  1997 - 1999

  Familjeägt utbildningsföretag med fokus på utbildning av administrativ personal och chefer.
  Utvecklade och genomförde 1-5 dagars kurser i olika programvaror, främst MS Office.

Jims anställningar

 • Director Cyber Advisory, PALISCOPE AB

  2022 - 2023

 • Div tjänster, FÖRSVARETS RADIOANSTALT (FRA)

  2010 - 2022

 • Kommunikationskonsult, HAMMER & HANBORG

  2006 - 2008

 • Konsult Marknad, MANPOWER AB

  2000 - 2004

 • Kursledare, INDEX UTBILDNING AB

  1997 - 1999

Jims utbildningar

 • ISC2 CISSP, ISC2

  2023 - 2024

 • Strategisk chefsutveckling för högre chefer i Totalförsvaret, FÖRSVARSHÖGSKOLAN

  2021 - 2022

 • Cybersecurity - Managing risk in the information age, HARVARD UNIVERSITY, USA

  2020 - 2020

 • Cybersecurity - Intersection between policy and technology, HARVARD UNIVERSITY, USA

  2019 - 2019

 • Diplomerad coach (ACC), SVENSK COACHUTBILDNING AB

  2010 - 2010

 • Chefs- och ledarutvecklingsprogram, FRA

  2010 - 2020

 • Civilekonom (Magisterexamen), STOCKHOLMS UNIVERSITET

  2005 - 2005

 • Diplomerad marknadsekonom, PACE UNIVERSITY, USA & IIU SVERIGE

  1999 - 2000

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning