Hoppa till sidans innehåll

Jimmi Wimmersjö

Systemutvecklare

Senior utvecklare med mer än 15 års branchvana och över 10 års erfarenhet av
systemutveckling i java. Har arbetat med AWS, Kafka, Machine learning, NLP, och
Big Data.

Övriga kunskaper inkluderar Python, MongoDB, Tensorflow, Elasticsearch, Neo4j,
openshift, Stanford NLP, Pandas och Docker mfl.

Arbetar helst med strömmande data (IoT), avancerade algoritmer (machinelearning, ETL) samt optimering.

Områden

 • Systemutvecklare
 • Testare
 • Devops
 • Dataengineer

Om Jimmi

Som utvecklare gillar jimmi felsökning och optimering. Han har ett sinne för detaljer och struktur, tycker om att lösa problem och kan på ett bra och pedagogiskt sätt förklara problem och lösningar för kollegor och beställare. På fritiden tycker han om att programmera små hobby projekt, umgås med vänner, se på film och skriva musik, och han spelar även elgitarr i ett rock band.

Jimmis CV

 • Warnerbrothers Discovery

  Systemutvecklare Java backend

  2022 - 2023

  Jimmi jobbade som backend utvecklare för discoverys streaming tjänster. Han ingick in team Metadata API som hade som uppgift att tillhandahålla metadata för all content. Teamet deployade och driftade sina egna microservices. Teamet jobbade agilt med SCRUM som förebild.

  Jimmi jobbade direkt med kodbasen och implementerade lösningar i vertx mot kafka, postgressql , elasticSearch samt mot andra teams microservices med grpc androp i protobuf3. Han var också delaktig i att designa, utforma och imlementera utbyggnaden av API'er.

  Kärnteknologier:
  Java 17, VertX, spring boot, ElasticSearch, ElasticCache, Postgresql, protobuff, GRPC

  Omkringliggande teknologier:
  AWS, kubernetes, Kafka, Postman, docker, docker-compose, tilt, maven, git, github, jenkins, github actions, jfrog Artifactory, okta, Pagerduty, grafana, kibana, prometheus, junit, Mockito,
 • Statligt verk

  Systemutvecklare/Data engineer

  2020 - 2022

  Jimmi ingick i ett team som levererade ett par produkter där produkterna bestod av aggregerat data från ett flertal live källor och en del planer.

  Teamet hade ansvaret från början till slut: att se till att data kommer in, omvandla detta data till innre dataformat, aggregera datat enligt specifikationer, samt se till att datat levererades på rätt format, och inom en rimlig tid.

  Jimmi har direkt jobbat med kafka streams applikationer implementerade i kotlin, felsökt, underhållit och byggt ut dessa.

  Jimmi har också direkt jobbat med CICD delen i gitlab där applikationerna byggs, verifieras, testas och sedan paketeras och skickas till artifactory.

  Jimmi har jobbat med deploy mot openshift och configurerat streamapplikationerna med både kustomize och helm templates.

  Han har också varit ansvarig för att historisk data räknas om (då vissa krav ändras under gång) och hål i data fylls ut, samt verifierat att datat är korrekt.

  Förutom huvuduppgifterna så utförde jimmi en mängd allt-i-allo arbeten som att installera och konfigurera Gitlab, Postgresql, Artifactory mfl.

  Nyckelord: Kafka, Kafka streams, Openshift, Kafka connect, Strimzi, Grafana, Kibana, Kotlin, Java, Postgresql, Docker, Gitlab, CICD, intelliJ, Maven, GIT, Artifactory, Xray, Json, Xml.
 • Scania AB

  Systemutvecklare

  2019 - 2020

  Projektets mål är att bygga en IoT platform för maskiner i Scanias fabriker, samt skicka datat vidare till kunder och datalakes för analys.

  Jimmi var direkt delaktig i att se till att data till och från fabrik strömmande utan problem, utvecklade och underhöll maskinnära kod i java för mottagare och sändare i ett pick by light system, där tillverkarens specifikationer avgjorde mjukvarans beteende.

  Jimmi utvecklade och underhöll en rest API microservice vars syfte var ett ge selfservice för kunder att koppla upp sina enheter på platformen, samt var även tillsammans med resten av teamet direkt delaktig i att kravställa och designa vidare utbyggnad av platformen.

  Stödde teamets testare med små java applikationer för testning.

  Scriptade server verifings script i bash som verifierade att beställda servrar motsvarade givna
  specifikationer, samt scriptade ett deployment script som installerade samtliga servrar i IoT
  platformen. Scriptet installerade olika programvaror beroende på serverns roll i platformen, (exempel Mesos master, lastbalanserare, mfl)

  Var med och utvecklade front end GUI't for self service APIet. Var endast temporärt tills en mer
  kvalificerad front end utvecklare anlitades.

  Var också kontaktperson för kunden och beställare.

  Nyckelord Spring Boot, MongoDB, Hibernate, Apache JMeter, Mesos Marathon, Docker, Bash shell scripting, GitLab, Gitlab Runner, AngularJS, TypeScript
 • Klarna AB

  Systemutvecklare/Testare/Devops

  2018 - 2018

  Team basaalt, eller Team Klarna Openbanking API & Widget, utvecklar nästa generations
  banköverföringsmikroservices för Klarna och för Sofort Überweisung.

  Teamet jobbade agilt med en mix av kanban och scrum (scrumban) och jobbade både med frontend och backend komponenter och teknologier.

  Som testare i teamet så använde Jimmi SoapUI för att skapa tester för mikro services där både server och klient anrop implementerades för två av de mest använda flödena.

  Som systemutvecklare så Utvecklade och bugfixade jimmi mikroservices i ett inhouse utvecklat microservices ramverk (ThreadDeath), implementerat i Java.

  Som devops var Jimmi ansvarig för att bygga terraform script för miljöerna i AWS för två mikroservices. Miljöerna bestod av ett RDS cluster med tillhörande routerecord för databaslagring, samt en target group med ec2 instanser som låg under en loadbalancer och ett route record för tjänsten.

  Jimmi var även ansvarig för den initiala kod distributionen till AWS.

  Han var även centralt delaktig i att följa upp att miljöerna för staging, playground och production med motsvarade krav på prestanda och säkerhet, samt att följa upp med grundläggande integrationstestning för dessa miljöer.

  Nyckelord Terraform, AWS, Git, Java 9, Scrum, Scrumban, Kanban, Jackson, EhCache, Jetty, IntelliJ IDEA, Linux, AWS Cli, Bash script, Docker for windows, SoapUI, Groovy script, Postman
 • Arbetsförmedlingen

  Systemutvecklare

  2017 - 2018

  Ingick i team Matchning, vars primära uppgift är att förbättra matchningen mellan sökande och
  arbetsgivare.

  I teamet jobbade Jimmi med NLP för att utöka de nuvarande valbara yrken, kompetenser och förmågor som finns tillgängliga samt bygga klassificerare som avgör vilket som är det efterfrågade yrken och de efterfrågade kompetenserna ur platsannonser.

  Jimmi utvärderade även teknologier för framtida användning, som t.ex KAFKA, SolR, ElasticSearch, Neo4j, samt ett antal NLP verktyg för python som till exempel Stanford NLP, scikit learn, NLTK, spaCy för att nämna några.

  Jimmi utvecklade source- och sinkkonnektorer för Kafka mot flertalet källor som tex EST, SolR och Elasticsearch, samt deltog i designandet och byggandet av ett antal proof of concepts och
  utvärderingsprojekt. Han hjäpte till att skapa och träna NLP modeller och Implementerade Dockerfiles så projekten kunde köras i containers

  Nyckelord Java 8, Neo4J, Python, Kafka, Confluent, Jenkins, Docker, Tensorflow, Spacy, Cassandra, Elasticsearch, Machinelearning, NLP, Elise, Angular JS, Kanban, Stanford NLP, scikit learn, spaCy, IntelliJ IDEA
 • Handelsbanken AB

  Systemutvecklare

  2016 - 2017

  Handelsbanken behövde analysera huruvida ett REST API som tillhandahölls av tredjepart motsvarade de krav de hade på funktionalitet.

  Jimmi utvärderade Rest API't genom att gå igenom dokumentationen samt att verifiera funktionaliten praktiskt. Detta gjordes genom att bygga en tunn browser klient med i html, javascript och jQuery. Denna tunna klient byggdes ut delvis med SOAP anrop mot ett SOAP API för kompletterande funktionalitet.

  Resultatet samanställdes i en avslutsrapport, samt redovisades för Projektbeställare under sista veckan av projektet.

  Nyckelord REST, javascript, jQuery, WS SOAP, AJAX
 • Mobillån sverige AB

  Systemansvarig/Systemutvecklare

  2011 - 2015

  Systemansvarig/Systemutveklare

  jimmi var ensamt ansvarig för mobillåns lånesystem som var implementerat i java och java server pages. I arbetsuppgifterna ingick att underhålla systemet och bygga ut systemet med funktioner som bland annat automatiska utskick av fakturor, påminnelse sms, standard meddelande, mallar mfl, samt tillsammans med ekonomi avdelningen se till att räntorna blev korrekt rapporterade till skatteverket.

  Nyckelord Java5, java server pages, Mysql, CSS, javascript, JDBC, Apache Tomcat, Subversion, NetBeans IDE, REST, HeidiSql
 • Cellpoint AB

  Systemutvecklare

  2004 - 2006

  Jimmi var anställd och delaktig som systemutvecklare i flertalet webprojekt, med bland andra kennelklubben, securitas och fritidsresor

  Arbetet bestod av att skapa, driftsätta och underhålla web och wap applikationer som byggde på xml/xss och IIS. Arbetet utfördes under asp 3.0 med javascript och vbscript mot en mssql databas.

  Nyckelord vbscript, javascript, CSS, XML, XSS, Python, Webservices. CVS, IIS, WAP 2.0, Visual Studio 2003
 • FindAgent AB

  Systemutvecklare

  2003 - 2003

  Findagent spindlade nätet och erbjöd en omvärldsbevakar tjänst där kunder kunde lägga upp
  sökagenter som sammanställde och mailade kund om relevanta träffar.

  Jimmi byggde ut och underhöll spindelprogramvaran med bland annat förmågan att kunna köra javascript och följa javascript länkar på sidor samt kunna konfigureras för att kunna logga in på betalsidor med http eller javascript login.

  Nyckelord Regex, JavaScript, HTML, CVS, C
 • Hapax AB

  Systemutvecklare

  2000 - 2000

  Hapax utvecklade en sökmotor som byggde på lingvistik.

  Jimmi var anställd som systemutvecklare och under sin tid på Hapax så han han med följnade lite större uppgifter:

  1: implementera en modul som indexerade PDF filer genom att extrahera texten ur pdf filen och sedan sortera den med hjälp av x,y koordinaterna så att texten kunde indexeras som den skulle lästs. Detta implementerades i C.

  2: Stöttade Hapax's lingivster med analyseringsverktyg av sökmotorns resultat. Sökmotorn var lingvistiskt, och lingvisterna behövde hjälp med att veta hur vissa kodförändingar avspeglade sig på resultatet. Ett flertal verktyg implementerades i C för detta ändamål.

  3: Var direkt delaktig i att implementera sökmotorns administratörsmodul med både användargränssnitt och backend interface mot sökmotorn. Detta gjordes i ett team av 2 och implementerades i Java one och Swing

  Nyckelord C, PDF, CVS, Java 1, Swing

Jimmis kompetensområden

 • Roller

  Utvecklare/Programmerare
 • Kommunikation & Information

  Engelska

Jimmis anställningar

 • it konsult, Bouvet Stockholm AB

  2016 - 2022

 • Systemutvecklare, Mobillån Sverige AB

  2011 - 2015

 • Systemutvecklare, Cellpoint AB

  2004 - 2006

 • Systemutvecklare, Findagent AB

  2003 - 2003

 • Systemutvecklare, Hapax AB

  2000 - 2001

Jimmis utbildningar

 • Machine learning Neurala nätverk och deep learning, Coursera

  2018 - 2018

 • Machine learning linjär regression, Washingtons universitet via Coursera

  2016 - 2016

 • Machine learning klassifiering, Washingtons universitet via Coursera

  2016 - 2016

 • Machine learning Klustring och sökning, Washingtons universitet via Coursera

  2016 - 2016

 • Matematiskk datalogisk linje, Stockholms universitet

  1997 - 2000

 • Tekniskt gymnasium, Thorildsplan

  1990 - 1993

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning