Hoppa till sidans innehåll

Johan Persson

Utvecklare

Erfaren konsult inom SharePoint och projektledning. Johan har under sina 17 år i IT-branschen jobbat som utvecklare och lösningsarkitekt inom SharePoint i 10 år, varav 6 år i Microsofts egen konsultorganisation. Uppdragen har varit inom telekom, myndigheter, sjukvård, retail, bank och olika EU-institutioner i Sverige och andra länder i Europa. Projekten har varit olika migreringar, implementeringar av intranät, verksamhetsstödjande applikationer, utredningar och rådgivning. Den absolut vanligaste rollen har varit som utvecklare, men Johan har även axlat roller som arkitekt, projektkoordinator, rådgivare och föreläsare.

De senare åren har Johan jobbat på Microsoft som Pursuit Lead, vilket kan liknas vid en form av projektledare inom presales och upphandlingar. Arbetet går ut på att koordinera team bestående av Microsofts egna arkitekter, konsulter och projektledare i samarbete mellan kund, säljare, olika account-alignade roller, kontrakt- och legal-experter samt affärsledningen för att ta fram vinnande bud i form av övergripande teknisk approach, tidsestimat & kostnad, arbetsbeskrivning och kontrakt i upphandlingar för konsultuppdrag.

Johan trivs i den koordinerande rollen där han får utnyttja sin breda tekniska kompetens, men också jobba nära kunden med planering, genomförande, riskmitigering, analys, kvalitetssäkring och förändringsarbete.

Områden

 • Utvecklare
 • Projektledare
 • Arkitekt
 • Rådgivare
 • Utbildare

Material

Om Johan

Johan gillar att göra livet lättare för andra. Hans prestigelösa attityd och hängivenhet att få saker att fungera gör honom till en uppskattad lagspelare. I en ny miljö är Johan bra på att konsumera ny information, förstå affären, processer, problem och behov och omvandla dessa till smarta lösningar. Kunder uppskattar att Johans är ödmjuk och lätt att arbeta med; att kunna lyssna och samtidigt komma med kreativa förslag. Hans breda utbildning kommer ofta till nytta när det kommer till mer avancerade problem. Om det är möjligt att lösa så är Johan en sån som får det gjort - med kvalitet. Johan har ofta ledande roller i projekt och ser till att hjälpa andra i sitt team att prestera sitt bästa. Johan trivs i gränslandet mellan teknik och verksamhet där han kan ha dialogen med alla projektintressenter men också bidra i de tekniska frågorna. Under tidspress brukar andra beskriva Johan som lugn och organiserad.

Johans CV

 • Statens Institutionsstyrelse

  Teknisk Projektledare, Lösningsarkitekt/Utvecklare

  2023 - 2024

  Teknisk projektledare av ett implementationsprojekt bestående av ett nytt intranät baserat på Optimizely med SharePoint som dokumenthanteringsystem. Uppdraget bestod både i att koordinera med utvecklingsteam, kund och kontaktpersoner på institutioner, och även i konfigurering av en SharePoint SE-miljö, design av informationsstruktur, migrering från befintlig SharePoint 2013-miljö, stötta utvecklarna kring integration med SharePoint, framtagning av olika PowerShell-script, dokumentation av miljö och rutiner, utbildning av- och överlämning till IT-Support, Drift & Förvaltningsorganisation.
 • Microsoft

  Pursuit Lead

  2016 - 2023

  Pursuit Lead i Microsofts globala Pursuit Lead-organisation.

  Arbetet innebär att utveckla säljleads hela vägen från kvalificerad lead till färdigt kontrakt för leverans. Pursuit Lead sätter ihop ett bid-team bestående av Microsofts egna arkitekter från olika expertområden, konsulter och projektledare och driver framtagning av övergripande teknisk approach, scoping, tidsestimat, arbetsbeskrivning, kostnadsberäkning, initial projektplanering, resurssättning, review, godkännande och överlämning till leveransprojektledare.

  Projekteten är främst inom lösningsområdet Modern Work (Office 365/Microsoft 365) men även Modern Apps (Azure), Business Apps (Dynamics 365), Adoption & Change Management och ITSM.

  Pursuit Lead är en nyckelperson där varje upphandling är ett projekt med projektbudget och resurser i form av interna stakeholders som säljare, presalesarkitekter, kundansvariga, legalexperter, kontraktsexperter och beslutsfattare inom leveransorganisationen såväl som sponsorer, kundens IT-avdelning, produktägare, HR och legal, samt leveranspartners.

  Arbetet innebär tidvis hög arbetsbelastning för att se till att leverera vinnande bud i upphandlingar som ofta har hårda deadlines. Projekten är varierande i komplexitet och längd, men typiskt sett består projektportföljen av ett dussintal samtidiga upphandlingar.
 • European Securities and Markets Authority

  Teknisk Rådgivare

  2016 - 2016

  Genomförde workshops kring hantering av dokumentmallar i SharePoint och levererade strategisk rådgivning och dokumentation hos ESMA.
 • Stortinget

  Utvecklare

  2016 - 2016

  Implementerade en app för beställning av nya sites i SharePoint Online med schemalagd provisionering.
 • Helsingfors och Nylands Sjukvårdsdistrikt

  Utvecklare

  2016 - 2016

  Deploy, konfiguration och förvaltning av ett verktyg baserat på SharePoint Online för att planlägga och hantera migrering av mailboxar i Exchange Online samt automatiserad kommunikation till slutanvändarna.
 • Gjensidige

  Utvecklare

  2016 - 2016

  Utveckling av ett nytt intranät baserat på SharePoint Online med integration till den befintliga Enonic-lösningen.

  Johan utvecklade intranätportalen med olika funktionalitet som nyhetspublicering, search och personalisering i samarbete med Enonic-konsulter, UX designers och Gjensidiges egen personal.
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

  Arkitekt

  2016 - 2016

  Granskning av SharePoint-arkitektur och rådgivning kring implementation av sociala features i SharePoint.
 • Helsingfors och Nylands Sjukvårdsdistrikt

  Arkitekt, Utvecklare

  2016 - 2016

  Assessment av den befintliga SharePoint 2010 onprem-lösningen och en serie workshops för att fånga krav kring ett nytt intranät i SharePoint Online.

  Automatiserad och manuell kodanalys av befintliga lösningen och tidsestimat av transformation av den gamla lösningen till SharePoint Cloud App Model.

  Undersökte olika migreringsalternativ med information från workshops, lösningsanalys och intervjuer, och skapade en rekommenderad migreringsstrategi.
 • Nokia

  Utvecklare

  2016 - 2016

  Deploy, konfiguration och förvaltning av ett verktyg baserat på SharePoint Online för att planlägga och hantera migrering av mailboxar i Exchange Online samt automatiserad kommunikation till slutanvändarna.
 • Stockholms Läns Landsting

  Utvecklare

  2016 - 2016

  Implementation av en proof-of-concept för att visa hur SharePoint kan användas för att förenkla snabb access och tillgänglighet av procedurer och processer för medicinsk personal vid akutavdelningen på Karolinska Sjukhuset.
 • Nokia

  Översiktsarkitekt

  2016 - 2016

  Översikt och kvalitetssäkring av leveranspartners leverans kring fusionen av Nokia och Alcatel-Lucents Office 365 tenants.

  Johan fungerade som bollplank i frågor kring migreringen av ett antal SharePoint-farms och lösningar till O365 och implementationen av ett nytt intranät.
 • Kongsberg Defence & Aerospace

  Teknisk Rådgivre

  2015 - 2015

  Workshop kring hur Kongsberg skulle kunna använda Office 365 för att dela information med externa parter.
 • European Aviation Safety Agency

  Arkitekt

  2015 - 2015

  Genomförde en SharePoint migration assessment och tog fram en plan för hur EASA ska migrera sina befintliga SharePoint 2010-lösningar till SharePoint 2013.

  Kodanalys av befintliga anpassningar för att identifiera hinder och impediment i migreringen till SharePoint Add-In model.

  Skapade en rekommenderad strategi för migreringen till SharePoint 2013 och vidare till SharePoint vNext eller SharePoint Online.
 • Sörmlands Läns Landsting

  Arkitekt

  2015 - 2015

  Design av två nya SharePoint-miljöer i landstingets datacenter. Implementation av script av installation, deploy och konfigurering, samt dokumentation och överlämning till drift.
 • Enel

  Utvecklare

  2015 - 2015

  Utveckling av ett par applikationer för att managera projektportföljen av byggprojekt för nya kraftverksbyggen hos ett av världens största energiföretag för att understödja processen från idé till byggstart.

  Applikationerna är Azure-hostade i SharePoint Online, tight kopplade mot Project Online och med frontend som utnyttjar MVC samt ett antal olika javascriptramverk.
 • Stockholms Läns Landsting

  Projektkoordinator

  2014 - 2015

  Uppgradering till Windows 7 och utrullning av ca 22,000 fysisk datorer till Karolinska, Huddinge, SÖS och Danderyd.

  Skapade och implementerade processer, procedurer och verktyg för inventering, samarbete, utrullningsplanering och tekniska förberedelser, exekvering och uppföljning.

  Assisterade projektledarna i planeringen av de olika delprojekten, milstolpar och deadlines. Utbildning, och ledning av 12 olika team bestående av 140 verksamhetspersoner i parallella processer för att säkerställa att alla nödvändiga förberedelser gjordes i tid inför varje utrullningsdag.

  Identifierade och mitigerade risker, samt drev frågor och säkerställde att problem som uppstod under projektets gång inte störde den känsliga tidplanen.
 • Skanska

  Teknisk Rådgivare

  2014 - 2014

  Coachning av Skanskas utvecklare i Malmö. Teknisk rådgivning i det dagliga arbetet, samt bollplank för uppkommande migreringar och nya lösningar baserade på SharePoint 2013.
 • Telia

  Utvecklare

  2014 - 2014

  Utveckling av en webapplikation för att bygga komplexa kontrakt och offerter i telekomindustrin. Lösningen baserades på SharePoint 2013 och en Azure-hostad webapplikation med ett responsivt UI.
 • Sveriges Riksdag

  Utvecklare, Teknisk Rådgivare

  2013 - 2014

  Utveckling av nya verktyg baserade på SharePoint 2013 för medlemmar av Sveriges Riksdag och administratörer för hanteringar av frågor och interpellationer till regeringen samt planeringen av interpellationsdebatter.

  Kompetensöverföring och coachning av Riksdagens utvecklare och konsulter.
 • Ericsson

  Utvecklare

  2012 - 2013

  Planering och konfigurering av 8 SharePoint-farms, migrering och refaktorering av den gamla SharePoint 2007-lösningen till SharePoint 2010 för att utnyttja moderna best practices, utveckling av migreringsscript och processer för migrering av 45,000 site collections och omkring 100,000 användare.

  Vidareutveckling av den nya lösningen.
 • Kungliga Tekniska Högskolan

  Föreläsare

  2012 - 2012

  Framtagning av material och föreläsning för studenter på KTH kring SharePoints tekniska funktioner och SharePoint-utveckling.
 • Ericsson

  Utvecklare

  2012 - 2012

  Implementation av en proof-of-concept och prototyp av ett storskaligt Knowledge Management-system baserat på SharePoint och Enterprise Search.
 • Electrolux

  Arkitekt, Utvecklare, Teknisk Rådgivare

  2012 - 2012

  Design och implementation av en lösning baserad på SharePoint 2010 för ärendehantering på Electrolux legal-avdelning. Integration av en tredjepartsprodukt som interface mot företagets Lotus Notes-implementation.
 • Svenska Handelsbanken

  Arkitekt

  2012 - 2012

  Framtagning av Powershell-script för installation och konfiguration av SHB's nya SharePointmiljö.
 • Landstinget Blekinge

  Utvecklare

  2011 - 2011

  Utveckling av en applikation för avvikelserapportering baserad på SharePoint 2010, InfoPath och workflows.
 • SEB

  Technical Advisor

  2011 - 2011

  Granskning av SEB’s SharePoint-lösning från ett tekniskt perspektiv och projekthanteringsperspektiv. Workshops tillsammans med SEB och implementationspartnern. Summering i en rapport med observationer, anmärkningar och rekommendationer för det fortsatta arbetet.
 • Hennes & Mauritz

  Utvecklare

  2011 - 2011

  Genomförande av förstudie och proof of concept för team collaboration, och sedan utveckling av ett detta baserat på SharePoint 2010.

  Arbetet innebar att lägga grunden för HM's nya intranät, med design och utveckling av en sitebeställningsportal och provisioneringslösning baserat på olika sitemallar.

  Framtagande av en grundläggande informationsarkitektur, utseende och deployprocess. Dokumentation och överlämning till förvaltningen.
 • Sida

  Utvecklare, Arkitekt

  2010 - 2011

  Utveckling av den nya interna samarbetsplattformen baserad på SharePoint 2010. Projektet rörde allt ifrån dokumenthantering, samarbete, nyhetspublicering, processer/arbetsflöden för Sidas globala biståndsinsatser, ett nytt e-arkiv/ERM, sökning, integration av befintliga system, migrering och ett nytt användargränssnitt med höga krav på design och användarupplevelse.

  Systemet används av ett 500-tal medarbetare på Sida, inklusive internationella fältarbetare på Sidas kanslier.

  Johan hade i detta projekt en central utvecklarroll som senare övergick till en arkitektroll.
 • Regeringkansliet

  Utvecklare, Utbildare, Driftansvarig & Support

  2008 - 2010

  SharePoint-utrullning för 4500 användare på de 12 departementen, framtagning av material och utbildning av användare och förvaltningsavdelningens first line support, utveckling av migreringsscript och olika verktyg till support- och förvaltningsavdelningen, vidareutveckling, drift, uppsättning av arbetsrutiner, dokumentation och överlämning till förvaltningsavdelningen.

  Utveckling av ett processtödjande system för ett 70-tal EU-handläggare inklusive kravfångst, design, dokumentation och överlämning.

  Teknisk rådgivning och utredning kring inköp, framtida funktionalitet, granskning av tidigare utförda projekt och ansvarig för att löpande avrapportera SharePoint-plattformens driftstatus och incidenter.
 • PRI Pensionsgaranti

  Utvecklare

  2008 - 2008

  Migrering av ett system för reglering av försäkringsskador. Utveckling i SharePoint, InfoPath samt Reporting Services för att generera ekonomirapporter.
 • BDO

  Utvecklare

  2008 - 2008

  Utveckling av SharePoint-webparts samt script för att migrera personuppgifter till företagets interna personalsite.
 • Veolia Transport

  Utvecklare

  2007 - 2008

  Förvaltning och av företagets EpiServer-lösning för externa webbplatser i ett 50-tal länder.
 • SACO IT

  Utvecklare

  2006 - 2008

  Utveckling och förvaltning av ett verktyg avsett för skapandet av både externa och interna webbplatser. Verktyget baseras på SharePoint 2007 och används som publiceringsverktyg av webbredaktörer för ett 20-tal olika webbplatser med skilda utseenden. Arbetet innebar även att utbilda ett 30-tal användare i olika arbetsroller.

Johans anställningar

 • Senior Consultant / Senior Pursuit Lead, Microsoft

  2011 - 2023

 • SharePoint-Utvecklare, HumanData

  2010 - 2010

 • Utvecklare, HiQ

  2006 - 2010

Johans utbildningar

 • Civilingenjör Teknisk Datavetenskap, Umeå Universitet

  2002 - 2007

 • Naturvetenskapliga Programmet, Östra Gymnasieskolan

  1997 - 2000

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning