Hoppa till sidans innehåll

Kotayba Walid

Utvecklare

Jag är en fullstack utvecklare med expertis inom frontend utveckling främst inom, JavaScript, React.js, Next.js. Mina kunskapsområden inkluderar finans, bilindustrin och e-sport. Jag har utvecklat lösningar för IoT och semantiska dataintegrationsplattformar på Scania Group och webbapplikationer för pensionshantering på Nordnet. Som frilansare har jag arbetat med kunder inom e-sport och utvecklat anpassade webbapplikationer.

Områden

 • Utvecklare
 • Frontend utvecklare

Om Kotayba

Jag är en självgående frontend-utvecklare med bred erfarenhet av att skapa användarvänliga webbapplikationer. Min styrka ligger i att kunna ta itu med olika klientbehov och att kunna arbeta både självständigt samt i team tillsammans andra utvecklare, designers och produktchefer.

Kotaybas CV

 • TENENCE AB

  SOFTWARE ENGINEER (FULLSTACK)

  2022 - 2022

  I have been working as a freelance developer developing web applications for clients within the E-sport niche. My primary responsibility in this role is to create and deliver custom web applications that meet the unique requirements of each client. I have been responsible for all aspects of the software development life cycle, from requirements gathering and analysis to design, development, and deployment. Working as a freelancer, I have been working with various clients, which has provided me with extensive experience in handling different client requirements and expectations. In my role as a Fullstack Software Engineer, I have utilized various technologies such as React.js, Next.js, Node.js / Express, and MySql. I have developed web applications that are responsive and easy to use, ensuring a seamless user experience for customers.
  Tech Stack: React.js, Next.js, Node.js / Express, MySql
  Organisation: TENENCE AB
 • NORDNET

  SOFTWARE ENGINEER (FRONTEND)

  2021 - 2021

  I worked in the Pension team and was responsible for developing a part of nordnet.se, as well as other pensionrelated projects. My role involved developing and maintaining the frontend of these web applications, ensuring that they are user-friendly, responsive, and meet the highest standards of performance, accessibility, and security. Working in the Pension team, I was responsible for implementing new features, fixing bugs, and optimizing the code to improve the user experience. My work involved collaborating with other developers, designers, and product managers to ensure that the applications met the requirements and expectations of stakeholders. In my role as a Software Engineer (Frontend) at Nordnet, I utilized technologies such as React.js and Typescript. I have extensive experience in developing web applications using React.js. I also have experience in using Typescript. Throughout my time at Nordnet, I worked in a highly collaborative environment, working closely with other developers, designers, and product managers to ensure the successful delivery of projects. I was also responsible for participating in code reviews, providing feedback to other developers, and continuously learning and improving my skills.
  Tech Stack: React.js, Typescript
  Organisation: NORDNET
 • SCANIA GROUP

  FRONTEND DEVELOPER

  2019 - 2021

  My experience as a Frontend Developer at Scania Group involved creating user interfaces for the Semantic Data Integration Platform and IoT platform, which were used internally by other departments within the organization. I gained extensive experience in using technologies such as React.js and AWS to develop visually appealing, responsive, and secure user interfaces.
  Tech Stack: React.js, AWS
  Organisation: SCANIA GROUP
 • SCANIA GROUP

  BACKEND DEVELOPER

  2017 - 2019

  As a Backend Developer, I gained experience in building / architecting end-to-end integration solutions using Linked Data, Java, Graph Database, and AWS. Linked Data is widely used in the development of semantic web applications. I leveraged my knowledge of Java, Graph Database, and AWS to build solutions that are scalable, secure, and efficient in managing and storing linked and semantic data.
  Tech Stack: Java, Graph Database, AWS
  Organisation: SCANIA GROUP
 • ÅF GROUP

  APP DEVELOPER

  2017 - 2017

  During my time at ÅF Group, I participated in Scanias Young Talent program for six months, where I was employed as a junior app developer. In this role, I worked on developing hybrid mobile applications using the Ionic framework and Azure Cloud.
  Tech Stack: Javascript, Ionic, Angular.js, Azure
  Organisation: ÅF GROUP
 • LEEDO HB

  JOINT OWNER/ SOFTWARE ENGINEER (FULLSTACK)

  2014 - 2021

  I gained extensive experience in developing and marketing web applications for my own company. My role required me to work on the full stack of development, from the frontend to the backend. To achieve this, I utilized various technologies such as React.js, Next.js, Node.js/Express, MySql, NoSql, and Neo4j (Graph database). In addition to development, I was also responsible for marketing the web applications to attract and retain users. Overall, my experience at Leedo HB allowed me to gain a broad understanding of web development, from ideation to deployment, and the importance of delivering high-quality web applications that meet the needs of users.
  Tech Stack: Reactjs, Next.js, Node.js / Express, MySql, NoSql, Neo4j (Graph database)
  Organisation: LEEDO HB

Kotaybas anställningar

 • Freelance, Tenence AB

  2022 - 2023

 • Software Engineer (Frontend), Nordnet AB

  2021 - 2021

 • FRONTEND DEVELOPER, SCANIA GROUP

  2017 - 2021

 • Backend Developer, SCANIA GROUP

  2017 - 2019

 • JOINT OWNER/ SOFTWARE ENGINEER (FULLSTACK), LEEDO HB

  2014 - 2021

Kotaybas utbildningar

 • Bachelor of Science in Computer Engineering, KTH- Royal Institute of Technology Stockholm

  2013 - 2016

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning