Hoppa till sidans innehåll

Magnus Andersson

Systemutvecklare

Magnus jobbar med design och utveckling med fokus på Java och Javascript. Han har omfattande erfarenhet av olika lösningar och plattformar, och har därför lätt att sätta sig in i komplexa miljöer och blir snabbt självgående.

Områden

 • Systemutvecklare
 • Javautvecklare
 • AWS

Om Magnus

Magnus är välstrukturerad, engagerad och målinriktad i sitt arbete. Han delar gärna med sig av sin kunskap och är prestigelös i sitt arbete och har genom sitt engagemang stor förmåga att skapa glädje i de projekt han är deltar i. Att se helheten och affärsnyttan samtidigt som Magnus på detaljnivå konstruerar framtidssäkra lösningar är en styrka som uppskattas av kunderna.

Magnus CV

 • Husqvarna DS

  Utvecklare, SRE (Service Reliability Engineer)

  2017 -

  Husqvarna Digital Services (DS) utvecklar digitala tjänster för Husqvarnas produkter. Arbetet är organiserat i självständiga team som ansvarar för utveckling och drift utifrån dev-ops metodik och med agilt arbetssätt.

  Magnus arbetade med Husqvarnas IoT-plattform till vilken gräsklippare, sensorer och andra uppkopplade produkter ansluter sig. Han ingick i ett team bestående av fem personer med ansvar för design, utveckling och drift av IoT-plattformen.

  Lösningarna implementerades enligt micro-services arkitektur och driftades i Amazons molnmiljö (AWS).

  Tekniker: Java 17, Node.js, Javascript, Typescript, AWS Lambda, AWS ECS, AWS EC2, AWS Aurora MySQL, Eclipse Leshan
  Verktyg: IntelliJ, Eclipse, VSCode, Azure DevOps, AWS, Jira, Confluence
 • Jordbruksverket

  Utvecklare - java

  2015 - 2017

  Magnus var utvecklare/leadutvecklare i projekt Jorden. Projektet hade som mål att ta fram ett handläggningssystem för Jordbrukarstöden i EU:s landsbygdsprogram för 2014-2020. Stöden som jordbrukare/markägare ansöker om gäller t ex svenska lantbruket, att upprätthålla naturvärden mm. Handläggningssystem användes av jordbruksverket samt länsstyrelsen. Årligen handlades och beslutades stöd för runt åtta miljarder kronor i systemet.

  Applikationen utvecklades med en arkitektur enligt event-sourcing och CQRS. Projektet arbetade även med en stor fokus på Domain Driven Design. Front-end implementerades i AngularJS och back-end utvecklades i Java EE6. Kommunikationen mellan dessa hanterades via REST-gränssnitt.

  Magnus jobbade som utvecklare med främsta fokus på back-end. Han var även en av lead-utvecklarna i projektet, då för en grupp bestående av 6-8 utvecklare.

  Projektstorlek: 40-60 personer (antal utvecklare 15-20).

  Tekniker/metoder: Java EE6, AngularJS, Jboss EAP 6, JPA/Hibernate, Domain Driven Design, CQRS, Event-sourcing, REST, TDD, Maven, Jenkins, Subversion, GIT, Scrum.
 • Jordbruksverket

  Utvecklare - java

  2012 - 2015

  I projektet utvecklades en e-tjänst och ett handläggningssystem för hantering av projekt- och företagsstöd i EU:s Landsbygdsprogrammet 2014-2020. I den publika e-tjänsten kan man söka stöd för olika åtgärder som ska främja landsbygdens utveckling (t.ex. att öppna en gårdsbutik). Handläggningssystemet används sedan av Jordbruksverket samt länsstyrelsen för att handlägga ansökningarna.

  E-jänsten utvecklades i JSF med backend java EE5 på Jboss EAP 5. Front-end för handläggningssystemet utvecklades i AngularJS och back-end i Java EE5. Applikationerna utvecklades enligt Domain Driven Design.

  Projektstorlek: 16-20 personer (4-8 utvecklare)

  Tekniker/metoder: Java EE5, AngularJS, Jboss EAP 5, Jboss Seam, Facelets, SOAP, JMS, Maven, Jenkins, Postgres, HSqlDB, Scrum, TDD, Domain Driven Design
 • Jordbruksverket

  Utvecklare - java

  2011 - 2012

  Magnus arbetade med utveckling av Jordbruksverkets behörighetssystem, samt med en ny utvecklingsplatform som infördes under projektets gång. Utvecklingsplattformen utgjordes av JBoss Enterprise Application Platform.

  Utvecklingen skedde i Jboss Developer Studio där komponenter från JBoss EAP användes. Magnus jobbade såväl med med backend-utveckling, GUI-utveckling samt med integration.

  Projektstorlek: 10-12 personer

  Tekniker/metoder: Jboss EAP 5, Jboss Seam, JPA/Hibernate, Facelets, SOAP, JMS, Maven, Jenkins, Postgres, HSqlDB, Scrum.
 • ICA AB

  Utvecklare - java, Oracle PL/SQL

  2010 - 2011

  Magnus arbetade med utveckling av ICAs prognossystem som beräknar kommande tre månaders varubehov för ICAs butiker och lager. Arbetet innebar utveckling i Java och Oracle PL/SQL. Då systemet hanterar stora mängder information var mycket fokus på performance och performancerelaterade frågor. Arbetet drevs med Kanban som metod.

  Projektstorlek: 6-10 personer (4 utvecklare)

  Tekniker/metoder: J2EE, Oracle PL/SQL, Spring, Weblogic, GWT, Webservice, SOAP, maven, IBM RAD, Toad, Oracle
 • Com Hem AB

  Utvecklare - java

  2008 - 2010

  Magnus arbetade som Scrum Master och utvecklare i ett flertal projekt på Com Hem. Han jobbade med design och utveckling främst inom Java EE, samt med Oracle Soa Suite. Som Scrum Master jobbade han med ett utvecklingsteam på sex personer.

  Magnus deltog i BOSS projektet vars mål var att uppgradera Com Hems applikationslandskap. Det befintliga CRM systemet skulle ersättas av Siebel och integrationer mot externa och interna system brytas upp och exponeras som SOA tjänster. Våren 2010 produktionssattes första releasen med gott resultat. Den omfattade Com Hems fastighetsägarkunder.

  I arbetsuppgifterna ingick analys och design, applikationsutveckling i PL/SQL, integrationsutveckling med Java Web Services och Oracle ESB, samt migration av funktionalitet och data.

  Tekniker/metoder: Java EE, Spring JMS, Spring Transactions, Spring DI, Web Services, SQL, PL/SQL, Oracle Soa Suite 10.1.3.4, Oracle 10G, Maven 2, Subversion, Eclipse, Hudson, Oracle
 • Skatteverket

  Utvecklare - java, BPEL

  2008 - 2008

  Magnus arbetade med design och utveckling inom Java och Oracle Soa Suite. Skatteverket införde 2008 en ny processmotor baserad på Oracle Soa Suite. Samtidigt pågick projektet Taxeringsförnyelsen vars mål var att uppgradera taxeringsprocessen. Magnus jobbade med design och utveckling av en testapplikation för att testa integrationen mellan TINA och den nya processmotorn.

  Arbetet innebar modellering och utveckling av Web Services, utveckling av BPEL-flöden samt utveckling av testsimulatorer.

  Projektstorlek: 3-4 personer

  Tekniker/metoder: BPEL, Java EE, SQL, Oracle BPEL PM, Oracle 10G Database, Oracle JDeveloper, SQL Developer, Rational Rose, Rational ClearCase, Bea Weblogic Server 9.2.1, Eclipse
 • TeliaSonera AB

  Utvecklare - java, BPEL, PL/SQL

  2007 - 2008

  Magnus arbetade med design och utveckling av BPEL processer och databaslogik. Målet för NPAS migrationsprojekt var att migrera TeliaSoneras nummerporteringsplattform från Oracle eBS till Oracle Soa Suite. NPAS har gränssnitt till ett antal interna system, samt gränssnitt till andra operatörer genom SNPAC.

  Magnus utvecklade BPEL processer och databaslogik i PL/SQL. Han deltog också i migreringen från gamla till nya plattformen, som genomfördes under en helg.

  Projektstorlek: 6-8 personer

  Tekniker/metoder: Business Process Execution Language, Java EE, PL/SQL, Oracle Soa Suite 10, Oracle 10G, Oracle JDeveloper, Toad, ChangeMan Dimensions.
 • Glocalnet

  Utvecklare

  2007 - 2007

  I början av 2007 köptes telekombolaget Spray upp av Glocalnet. Ett steg i arbetet efter detta uppköp var att flytta kundinformation från Sprays CRM-system Abalon till Glocalnets CRM-system Infranet.

  Viking-projektet ansvarade för att migrera kundinformation och relaterad information från Sprays till Glocalnets system. Magnus jobbade med de tekniska delarna av denna informationsmigrering.

  Magnus utvecklade UNIX- och Perl-script inför migreringen, utredde och åtgärdade fel samt validerade migrerad information i olika testmiljöer. Han deltog även i migreringen som utfördes under en helg, där han körde migrerings-skript och hanterade fel.

  Projektstorlek: 8 personer

  Tekniker/metoder: UNIX-script, Perl, SQL, SQL Developer, CVS versionshantering
 • TeliaSonera AB

  Utvecklare - java, oracle pl/sql

  2006 - 2007

  Magnus jobbade med design och utveckling inom Java och Oracle.
  Projektet utvecklade en resursbokningsapplikation som skulle säkerställa att bokade arbeten verkligen kunde utföras vid bokad tidpunkt. Målet var att öka kundnöjdheten genom att utföra planerad service vid rätt tidpunkt.

  Magnus utvecklade en JMS adapter vilken styrde kommunikation mellan en Oracle databas och TIBCO EMS-server. Han deltog i utvecklingen av användargränssnittet baserat på Servlet, JSP och Apache Tomcat. Magnus utvecklade även funktionalitet i PL/SQL för beräkning av bokningskalendern.

  Projektstorlek: 5 personer
  Tekniker/metoder: Java 1.6, JMS 2.0, XPATH 2.0, PL/SQL
 • IKEA IT AB

  Lösningsarkitekt, Utvecklare - java, oracle pl/sql

  2004 - 2006

  Magnus jobbade som lösningsarkitekt för IKEA:s inköpssystem och som utvecklare i fler projekt på IKEA. Han deltog bland annat i Alphaprojektet som utvecklade process och verktyg för att stödja in- och utfasning av nya produkter i IKEA:s sortiment. Projektet drevs enligt RUP och varje iteration planerades och strukturerades enligt Scrum.

  Magnus jobbade som java utvecklare. Han modellerade business services i Rational Rose; implementerade web services i Java samt ansvarade för databasmodellen. Magnus var även involverad i de funktionella och icke-funktionella tester.

  Tekniker/metoder: Java/J2EE, SQL, IBM Websphere Application Studio, Toad, Oracle Designer, Rational Rose, ClearCase, ClearQuest, RUP, Scrum
 • IKEA IT AB

  Utvecklare - oracle pl/sql, VB6

  2001 - 2004

  Magnus jobbade med design och utveckling inom Oracle och Visual Basic 6. IKEA:s inköpssystem GPS har runt 1000 användare världen över och består av 80 terminal-servrar, fyra ComPlus-servrar samt två Oracle databaser. Applikationen är egenutvecklad och baserad på trelagers arkitektur. Merparten av logiken är placerad i PL/SQL paket i databasen och presentationslagret är implementerat i VB6.

  Utöver underhåll, design och utveckling ingick även kravanalys i arbetet. Magnus hade nära kontakt med IKEAs affärsverksamhet i detta arbete.

  Tekniker/metoder: Visual Basic 6, PL/SQL, SQL (Oracle 8.1.7), MTS/ComPlus, Visual Studio 6, Toad, ClearCase, Visual SourceSafe 6, SQL Navigator

Magnus kompetensområden

 • Systemtyper

  Objektorienterade system
 • Utvecklingsspråk

  Java, PL/SQL, SQL, XML, XSL-T, Webservices, XSD, XSL, JUnit, IntelliJ, Typescript
 • Verktyg & Middleware

  J2EE, JMS, JBoss, Eclipse, Hibernate, Git, Jenkins, Docker, IntelliJ, Azure DevOps
 • Projektfaser

  Utveckling/Genomförande, Implementation
 • Utbildning

  Systemvetenskap
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare, Lösningsarkitekt
 • Operativsystem/plattformar

  AWS

Magnus anställningar

 • IT-konsult (Systemutvecklare), Sogeti Sverige AB

  2011 - 2017

 • IT-konsult (Systemutvecklare), Avega Group

  2010 - 2011

 • IT-konsult (Systemutvecklare), Concrete IT

  2008 - 2010

 • IT-konsult (Systemutvecklare), Capgemini Sverige AB

  2006 - 2008

 • Systemutvecklare, IKEA IT AB

  2001 - 2006

Magnus utbildningar

 • AWS Certified Developer - Associate, Amazon web services (AWS)

  2019 - 2019

 • JBoss BRMS 5.3, Redhat, Kista

  2012 - 2012

 • Sun Certified Web Component Developer for J2EE Platform, Sun

  2007 - 2007

 • Oracle SOA Suite 10g, Oracle, Kista

  2007 - 2007

 • Introduktion till datakommunikation och nätverk, Capgemini, Stockholm

  2007 - 2007

 • Oracle Certified Professional, Oracle, Kista

  2006 - 2006

 • Sun Certified Developer for Java 2 Platform, Sun

  2006 - 2006

 • Sun Certified Programmer for Java 2 Platform, Sun

  2006 - 2006

 • RUP - Fundamentals, Ikea, Älmhult

  2006 - 2006

 • Rational ClearCase Fundamentals, IKEA, Älmhult

  2005 - 2005

 • SQL Statement Tuning, Ikea, Älmhult

  2005 - 2005

 • Java Programmering grundkurs, Linköping

  2005 - 2005

 • PL/SQL basic, Oralce, Kista

  2002 - 2002

 • Visual Basic 6.0 development, Malmö

  2002 - 2002

 • Visual Basic 6.0 Grundkurs, Malmö

  2001 - 2001

 • Systemvetenskaplig linje (120p), Växjö Universitet

  1998 - 2001

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning