Hoppa till sidans innehåll

Magnus Lander

BI-specialist

Magnus har en bred teknisk bakgrund från nätverkssäkerhet till modern frontendutveckling. Hans specialistområden är business intelligence och systemintegrationer. Magnus är även en erfaren utvecklare med lång erfarenhet av system- och webbutveckling. Han jobbar agilt i både små och stora projekt. Han har en kandidatexamen i systemvetenskap och även certifieringar inom området. Magnus erfarenhet från varierande branscher och tekniker har gett honom en bredd och lärt honom att vara lyhörd samt förmågan att snabbt kunna möta kundens behov.

Magnus jobbar gärna med molntjänster för att skapa effektivitet och att inte uppfinna hjulet på nytt.

Områden

 • BI-specialist
 • Systemutvecklare
 • Cloud- och DevOps-entusiast

Om Magnus

Magnus är van att vara proaktiv och föreslå lösningar som stödjer varje kund ytterligare. Magnus är också en trygg och hjälpsam kollega som alltid hjälper andra när det behövs. Magnus är ödmjuk och har fattat särskilt tycke för att lyssna in och förstå kunden. Han hämtar gärna inspiration från metoder som motiverande samtal ("MI") för att väcka intresse istället för oro och driva fram en bättre kravställning. Magnus säger att han vill skapa glädje med data och automatisering! Och att han ännu inte stött på ett problem som inte kan lösas med bra kollegor, skratt, högt i tak och Nutella.

Magnus CV

 • Region Örebro län

  BI-utvecklare

  2020 -

  Migrering QlikView till Power BI
 • Assa Abloy AB

  BI-utvecklare

  2019 -

  Kunden har behov av att samla sin data för de skandinaviska länderna i en och samma implementation. Uppdraget bestod till en början att, med hjälp av BIML som automatiseringsteknik, generera SSIS-paket som integrerar källsystem och ett tiotal dataset i Power BI.
  Automatisering har varit nyckeln genom hela projektet och vi har satt upp ett automatiserat flöde från ERP-system till data warehouse och vidare till Power BI dataset till 100 %.
  Prestandaoptimering.
  Teknik: Power BI, Fabric, BIML, TMSL, SSIS, SSAS, DW/datalager, SQL, Power BI deployment pipelines, Power BI datasets, Power BI dataflows, Power BI capacity, Power BI gateways, SQL Server Enterprise, Log Analytics, Azure Data Factory, affärssystem, integrationer, Microsoft Dynamics AX, digital transformation, Tabular Editor, DAX, Dax Studio, ALM Toolkit, Excel, Office365, SSAS, TOM, Azure data lake.
  Metod: Scrum, DevOps, CI/CD, digital transformation
  Roll som Scrum master.
 • Länstrafiken Örebro

  Workshopledare

  2019 - 2019

  Kunden hade en åldrande BI-plattform som skulle bytas ut. Magnus roll gick ut på att, som plattformsexpert och tekniskt kunnig verksamhetsperson, prata med verksamheten och med automatik utreda vilka och vilka delar av de 100+ rapporterna som användes.
  Projektet resulterade i att bara drygt 10 % av rapporterna behövde migreras och ungefär 50 % av innehållet i dem.

  Metod: mingelkort, masterminding, brainwriting
 • Ovako Group AB

  BI-utvecklare

  2018 - 2019

  Strategisk partner till Ovako för deras samtliga applikationer och BI-lösningar. Uppdraget gick ut på att stötta Ovako i deras vardag genom att förvalta ett Kimballmodellerat koncerngemensamt datawarehouse och ett DW för produktions- och orderdata med ~15 faktatabeller och ~80 dimensioner, bygga integrationer och datatvätt mot bland annat affärssystem (Movex/Infor M3), sjukanmälningstjänst (TakeNote), lönesystem (Agda PS) och ordersystem, genomföra dataflytt och datatvätt i runt 800 SSIS-paket och skapa uppföljning i QlikView i 600+ rapporter.

  Teknik: SQL, DW, SSIS, QlikView, Excel, Power Pivot, C#
  Metod: Scrum för projekt, Kanbantavla för förvaltning, DevOps, digital transformation
  Lead developer och mentor.
 • Fackförbundet Byggnads

  Webbutvecklare

  2018 - 2018

  Utveckling av kongresswebben byggnadskongressen.se med komplett adminwebb för motionshantering, användarhantering, mailutskick med mera.
  Lead developer och mentor.

  Tekniker: Umbraco, ASP.NET, MVC, HTML5, C#, CSS3, mobile first, Angular, javascript, jQuery, D3
  Digital transformation, entity framework, automapper
 • Region Örebro län ACMC Assessment of Capacity for Myoelectric Control

  Systemutvecklare, webbutvecklare

  2018 - 2019

  Förvaltning systemutveckling och infrastruktur. ACMC är ett bedömningsinstrument som har utvecklats för att mäta och registrera personers förmåga att kontrollera den myoelektriskt styrda handprotesens grepp.
  Lead developer och mentor.

  Tekniker: ASP.NET MVC, PHP, Wordpress, C#, Azure app-tjänster, Microsoft IIS, Azure VM, mobile first, Angular, javascript, jQuery, entity framework, automapper
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

  Webbutvecklare

  2018 - 2019

  Utveckling av utbildningssiten SPSM Play med koppling mot externt API Vimeo.

  Tekniker: Linux, PHP, Debian Linux, Vimeo, cURL, MySQL, mobile first, Angular, javascript, jQuery, D3
  Lead developer och mentor.
 • Suzuki Garphyttan AB

  BI-utvecklare och arkitekt

  2018 - 2019

  Suzuki Garphyttan hade behov av att migrera från en legacy-installation av affärssystemet MAPICS (numera Infor XA) till Microsoft Dynamics AX. Projeket och Magnus arbete bestod av arbete i hela kedjan: från att tillsammans med verksamheten utreda arbetssätt i XA, till att förstå mappning av tabeller och kolumner från källsystem till AX, till att skriva T-SQL för att tvätta och transformera data, till att använda SSIS för att skyffla data och slutligen skriva XML som AX kan importera.

  Resultatet blev en möjlighet för kunden att utföra dagligt arbete i AX istället för i XA.

  Teknik: kravande, workshoppande, SQL, SSIS, Dynamics AX
  Metod: Scrum för projekt, Kanbantavla för förvaltning, DevOps, CI/CD
  Lead developer och mentor.
 • Länstrafiken Örebro

  Systemutvecklare och integrationsspecialist

  2018 - 2019

  Skapande av Sjukreseportalen som ger verksamheterna inom Region Örebro möjlighet att (själva) boka sjukresor i en webbapplikation istället för att ringa servicecenter och boka. Koppling mot PLANits system PLANET.

  Projektet resulterade i en webbapplikation som används dagligen av initialt drygt tio verksamheter. Vidare utveckling och utrullning är planerad.

  Teknik: ASP.NET MVC, C#, Microsoft SQL Server, Web API, Active Directory, API management, PLANit PLANET, PLANit Pluto, PLANit Solen
  Metod: Scrum, DevOps, CI/CD
 • Länstrafiken Örebro

  BI-utvecklare och arkitekt

  2017 - 2018

  Med avstamp i EU:s trafikdataförordning 2017/1926 om att säkerställa tillgänglighet, utbyte, återanvändning och uppdatering av rese-/trafikdata, och det svenska projektet ”Öppna trafikdata” beslutade Länstrafiken Örebro att införa ett datalager för tidtabellsdata, biljettdata och realtidsdata. Målet var att möjliggöra dataåtkomst från Örebro län till en nationell åtkomstpunkt för lokaltrafik (”Res lätt med biljett”, Ds 2015:11).

  Omfattande datatvätt från källsystemen. Kimballmodellerat datalager. Integrationer med hjälp av BIML och SSIS. Utveckling via Azure Virtual Machines till Azure SQL Server. Proof of Concept med lösningen i Azure via Data Factory istället för on-prem.

  Teknik: BIML, SQL, SSIS, Datalager
  Metod: Scrum, DevOps, CI/CD
 • Tunabyggen AB

  BI-utvecklare, arkitekt och leveransansvarig

  2016 - 2018

  Tunabyggen är Borlänges allmännyttiga bostadsbolag. De hade ett behov av att samla ekonomi- och fastighetsdata för att bättre kunna följa upp sin verksamhet. Projektet innebar att ett Kimballmodellerat datalager skapades och integrationer byggdes med hjälp av BIML och SSIS. Uppföljning gjordes i ett tiotal rapporter med Power BI samt Excel, Power Pivot och PowerView. Även kopplingar mot externt API för realtidsövervakning av energiutnyttjande per fastighet samt API mot Momentums fastighets- och ärendeuppföljningssystem. Magnus har arbetat med allt från arkitektur till design och implementation av lösningen. Proof-of-concept med förbrukning av el, fjärrvärme, vatten i realtid i Power BI.

  Teknik: BIML, SQL, Excel, Power BI, Power View, SSIS, Datalager, Power Pivot
  Metod: Scrum, DevOps, CI/CD
 • K3 Nordic AB

  BI-utvecklare inom säljuppföljning

  2015 - 2016

  Kunden har behov av att följa orderingång samt uppföljning på kund-, projekt- och individnivå för säljare. Magnus skapade integrationer mot Microsoft Dynamics CRM och Dynamics AX och tog fram beslutsstöd i Power BI.

  Teknik: Power BI, Dynamics CRM, Dynamics AX
  Metod: Scrum
 • Nobeli Business Support AB

  BI-utvecklare, arkitekt, leveransansvarig

  2015 -

  Nobeli hade ett behov av att samla upp sin rapportering och analys i en centralt hanterad beslutsstödslösning. Fokus för datalagrets design var förvaltningsbarhet och utbyggnad. Införande av affärslogik i SQL och omfattande datatvätt. Hittills har knappt tio datakällor anslutits.

  Tabulära kuber i SSAS. Projekt- och ekonomirapporter i Reporting Services (SSRS) och Power BI (via Power BI Report Server).

  Magnus fungerade vid införandet av datalagret som designer/modellerare för datalagret samt var en av två huvudansvariga för implementeringen och analysdelarna för presentationen i QlikView. Kimballmodellerat datalager. Integration med hjälp av BIML och SSIS mot affärssystem (Pyramid), hotellsystem (Spectra), ärendehantering (WinServ) m.fl.

  Teknik: BIML, QlikView, SQL, Power BI, SSIS, Datalager, DevOps
  Metod: Kanban, Scrum, digital transformation
 • E-Space Communication AB

  BI-utvecklare

  2014 - 2018

  E-space tillhandahåller webbundersökningar för att mäta förväntningar, nöjdhet och andra faktorer hos besökare på kunders webbplatser. Med hjälp av insamlade data från mer än 800 undersökningar och över 8 miljoner svarande har Magnus varit med att bygga avancerade modeller för att analysera resultat och möjliggöra jämförelser med företag inom samma bransch.

  Magnus har varit ansvarig för den dagliga förvaltningen av systemen och då främst av databasimplementationen och också jobbat med förbättringar och vidareutveckling av systemet med inriktning mot databasdesign och -logik. Besöksdata i MySQL, enkäter och analys i MSSQL.

  PoC med lösning i Azure genom Azure Data Factory, SQL Database, API Management och Power BI.

  Teknik: QlikView, Microsoft SQL Server, Azure, Qlikview Server, MySQL, QlikView QVD
  Metod: Scrum, DevOps, CI/CD
 • Zilenzio AB

  Webbutvecklare

  2014 - 2017

  Nyutveckling och förvaltning av ny webbplats byggd på CMS-verktyget Umbraco.

  Tekniker: Umbraco, ASP.NET MVC, C#, Microsoft SQL Server, Webdesign, bootstrap, Angular JS, mobile first, entity framework, automapper
 • Länstrafiken Örebro

  BI-utvecklare

  2014 - 2018

  Länstrafiken Örebro erbjuder vid sidan av ordinarie trafik även tjänsten ”anropsstyrd trafik”. Uppdraget var att ta fram ett system för hantering av denna tjänst. I uppdraget ingick att integrera det nya systemet med befintligt bussreseplaneringssystem och en publik Reseplanerare. Datahämtningar från PLANits system PLANET för samordning av anropsstyrd trafik och uppföljning av datat i QlikView.

  Teknik: QlikView, SQL, Microsoft SQL Server
  Metod: Scrum
 • Länstrafiken Örebro

  BI-utvecklare, projektledare, leveransansvarig

  2014 - 2018

  För att få bättre underlag vid underhåll och klassificering hade Länstrafiken behov av ett system för hållplatsinventeringar. Projektet innefattade att ta fram datamodell, datalager, integrationer och sedan uppföljning av data i QlikView.
  Över tid innefattade uppdraget även förvaltning av QlikView-server och QlikView-rapporter för ett 50-tal användare. Förvaltning av QlikView-rapporter som hämtar data dagligen från biljett- och resesystemet Atron Atries. Påstigandestatistik från systemet Buspos. Uppföljning av trafikplanering från Forsler & Stjernas system REBUS. Totalt fem olika datakällor. Kartor i QlikView: Esri ArcGIS, MapQuest, Google Maps, QlikMaps. I vissa fall har QlikView Deployment Framework (QDF) använts för standardiserat, modulär och strukturerad utveckling.

  Teknik: QlikView, SQL, Microsoft SQL Server, Qlikview Server
  Metod: Scrum
 • Tankepaus AB

  Webbutvecklare/Systemutvecklare

  1995 - 2010

  Magnus jobbade som frilansande webbutvecklare, drifttekniker, systemutvecklare, it-tekniker och grafisk designer i ett stort antal projekt.

  Han driftade servermiljöer åt ett tjugotal kunder på FreeBSD, OpenBSD och Debian GNU/Linux med tjänster så som Apache, MySQL, postgreSQL, qmail, djbdns, BIND, ezmlm, MRTG med flera.

  I rollerna som webbutvecklare och systemutvecklare byggde Magnus bland annat:
  - En applikation som letar upp lediga, bokningsbara rum på Örebro universitet och via GPS visar vilket som är närmast där du är.
  - Ungsimning.com - En portal fokuserad på simnyheter för ungdomar och barn (2003).
  - Ett program som söker igenom filer skapade av Adobe FrameMaker och extraherar ritningar, bilder och text (2002).
  - En namninsamlingswebb, åt organisationen Kvinnofrid, för det som idag heter samtyckeslagstiftning (2001).
  - Ett bildgalleri för grafiska designers, webbdesigners och andra som vill visa upp sina verk online (2001).
  - Ett system för hantering av sommarjobb i Malmö kommun (2000).
  - En central logghanterare för tjänster på OpenVMS åt ett kommunikationsföretag (1999).
  - Ett open source-projekt för att indexera MP3-filer, kategorisering med hjälp av drag-and-drop, läsning/skrivning av ID3-taggar (1999).
  - Åt en radiokanal byggde han ett system för strömmande webbradiosändning inklusive administration i ett webbgränssnitt samt uppsättande av servrar och servermjukvara (1999).
  - En webbtjänst för prisjämförelse åt ett företag som säljer VVS-produkter online - för att enkelt kunna jämföra sina priser med sina konkurrenters (1998).
  - Julkort.nu - En portal åt ett internetbaserat medieföretag för att skicka digitala julkort (1998).
  - En webbtjänst som jämför två personers profiler och tar fram en matchning, åt ett internetbaserat medieföretag (1998).

  Magnus arbetade med webbdesign, pixelart, grafisk design i Adobe Photoshop och logotyper i Adobe Illustrator åt ett stort medieföretag och ett ledande svenskt it-konsultföretag.

  Teknik: PHP, MySQL, qmail, GD Graphics Library, DCL (DIGITAL Command Language), Perl, .NET, C#, MS SQL, HTML5, CSS, Javascript.
  Metod: Kanbantavla

Magnus kompetensområden

 • Databaser

  Databaser allmänt, Databasadministration, Datamodellering, Datalager, Datawarehousing, Databaskonstruktion
 • Operativsystem/plattformar

  Linux, Apache HTTP Server, Azure
 • Databashanterare

  MS SQL-server, mySQL, MSSQL Server Integration Services, SQL server, MS Analysis Services
 • Utvecklingsspråk

  HTML, SQL, SQL Windows, XML, C#, XSL-T, PHP, ASP.NET, HTML5, XSD, XSL, Typescript, Kusto Query Language (KQL)
 • Drift/Support/Service

  Användarsupport, Datadrift/övervakning, Installation/underhåll, Nätverksadministration, Drift/Support/Service allmänt
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare, Databasadministratör
 • Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt
 • Verktyg & Middleware

  Team Foundation Server

Magnus anställningar

 • Business Intelligence specialist, Knowit AB

  2018 - 2019

 • Business Intelligence specialist, Nethouse AB

  2014 - 2018

 • IT-tekniker, Atea Sverige AB

  1997 - 2002

 • Webbutvecklare/Systemutvecklare, Tankepaus AB

  1995 - 2010

Magnus utbildningar

 • Get started with Microsoft data analytics, Microsoft

  2020 - 2020

 • Create and use analytics reports with Power BI, Microsoft

  2020 - 2020

 • Prepare data for analysis, Microsoft

  2020 - 2020

 • Model data in Power BI, Microsoft

  2020 - 2020

 • Consume data with Power BI, Microsoft

  2020 - 2020

 • Visualize data in Power BI, Microsoft

  2020 - 2020

 • Data analysis in Power BI, Microsoft

  2020 - 2020

 • Manage workspaces and datasets in Power BI, Microsoft

  2020 - 2020

 • Use DAX in Power BI Desktop, Microsoft

  2020 - 2020

 • Accessibility fundamentals, Microsoft

  2020 - 2020

 • Manage your enterprise deployment with Microsoft 365, Microsoft

  2020 - 2020

 • Extending the Power Platform Common Data Service, Microsoft

  2020 - 2020

 • Use Power BI in Microsoft Dynamics 365 Business Central, Microsoft

  2020 - 2020

 • Introduction to Power Platform, Microsoft

  2020 - 2020

 • Get started with Azure DevOps, Microsoft

  2020 - 2020

 • Evolve your DevOps practices, Microsoft

  2020 - 2020

 • Create a build pipeline with Azure Pipelines, Microsoft

  2020 - 2020

 • Manage build dependencies with Azure Artifacts, Microsoft

  2020 - 2020

 • Build applications with Azure DevOps, Microsoft

  2020 - 2020

 • Create a release pipeline in Azure Pipelines, Microsoft

  2020 - 2020

 • Automate Azure Functions deployments with Azure Pipelines, Microsoft

  2020 - 2020

 • Explore computer vision in Microsoft Azure, Microsoft

  2020 - 2020

 • Translate text and speech, Microsoft

  2020 - 2020

 • Create serverless applications, Microsoft

  2020 -

 • AZ-400: Manage source control, Microsoft

  2020 - 2020

 • Common DAX Expressions and Scenarios Power BI Playbook, Pluralsight

  2020 - 2020

 • Exploring Data with PivotTables, Pluralsight

  2020 - 2020

 • Kubernetes Installation and Configuration Fundamentals, Pluralsight

  2019 - 2019

 • Docker and Kubernetes: The Big Picture, Pluralsight

  2019 - 2019

 • Microservices: The Big Picture, Pluralsight

  2019 - 2019

 • Azure Kubernetes Service (AKS) – The Big Picture, Pluralsight

  2019 - 2019

 • Azure fundamentals, Microsoft

  2019 - 2019

 • AWS Developer: Designing and Developing, Pluralsight

  2018 - 2018

 • Getting Started with Azure App Service: Web Apps, edX

  2018 - 2018

 • Developing Microsoft Azure Solutions, edX

  2018 - 2018

 • Building Your Azure Skills Toolkit, edX

  2018 - 2018

 • Architecting Microsoft Azure Solutions, edX

  2018 - 2018

 • Developing IoT Solutions with Azure IoT, edX

  2018 - 2018

 • Effectplan Certified Application Specialist, Effectplan

  2017 - 2017

 • Praktisk ProjektStyrning, PPS, Tieto

  2017 - 2017

 • DevOps Skills for Developers with Visual Studio and TFS 2017, Pluralsight

  2017 - 2017

 • Getting Started with Docker, Pluralsight

  2017 - 2017

 • Getting Started with Kubernetes, Pluralsight

  2017 - 2017

 • QlikView System Administrator Certification, Qlik

  2016 - 2016

 • QlikView Designer, Qlik

  2015 - 2015

 • QlikView Developer, Qlik

  2015 - 2015

 • C# 6 from Scratch, Pluralsight

  2015 - 2015

 • SQL Server 2012 Querying (70-461) Part 1 & 2, Microsoft

  2015 - 2015

 • SSIS Design Patterns for Data Warehousing, Pluralsight

  2015 - 2015

 • Introduction to Wireshark, Pluralsight

  2015 - 2015

 • Introduction to Cryptography in .NET, Pluralsight

  2015 - 2015

 • IIS for Developers, Pluralsight

  2014 - 2014

 • AngularJS for .NET Developers, Pluralsight

  2014 - 2014

 • Advanced Integration Services, Pluralsight

  2014 - 2014

 • TypeScript Fundamentals, Pluralsight

  2014 - 2014

 • Creating and Using Generics in TypeScript, Pluralsight

  2014 - 2014

 • TypeScript: The Big Picture, Pluralsight

  2014 - 2014

 • Building Mobile Web Sites Using Web Forms, Bootstrap, and HTML5, Pluralsight

  2014 - 2014

 • Clean Code: Writing Code for Humans, Pluralsight

  2013 - 2013

 • SQL Server Business Intelligence Overview, Pluralsight

  2013 - 2013

 • Integration Services Fundamentals, Pluralsight

  2013 - 2013

 • Analysis Services Fundamentals, Pluralsight

  2013 - 2013

 • Introduction to Windows Phone 8, Pluralsight

  2013 - 2013

 • Practical LINQ, Pluralsight

  2013 - 2013

 • Systemvetenskapliga programmet, Örebro universitet

  2012 - 2014

 • Introduction to ASP.NET 4 WebForms, Pluralsight

  2012 - 2012

 • Introduction to the ASP.NET Web API, Pluralsight

  2012 - 2013

 • Microsoft Azure Fundamentals, Pluralsight

  2012 - 2012

 • Entity Framework and Data Models, Pluralsight

  2012 - 2012

 • ASP.NET MVC Advanced Topics, Pluralsight

  2011 - 2011

 • ASP.NET MVC Fundamentals, Pluralsight

  2011 - 2011

 • SOLID Principles of Object Oriented Design, Pluralsight

  2011 - 2011

 • Programvaruteknik, Mittuniversitetet

  2010 - 2011

 • Cisco CCNA, Örebro

  2010 - 2010

 • Certificate in Advanced English (CAE), University of Cambridge

  1999 - 1999

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning