Hoppa till sidans innehåll

Martin Albrektson

Informations/Lösningsarkitekt SharePoint

Martin är en arkitekt/strateg som använder sin erfarenhet och sitt engagemang för att hjälpa företag och organisationer att förändra beteenden och uppnå effekter i verksamheten genom att använda verktygen i Microsoft 365. Från beteendeförändringar till ökad produktivitet och innovation. Från kulturförändringar till vilka verktyg man skall använda för olika uppgifter.

Martin har varit ansvarig för att ta fram lösningen i fler än 20 digitala arbetsplatser där kommunikation (intranät i SharePoint), samarbete (t.ex. Teams) och öppen dialog (Yammer) är viktiga hörnstenar.

Martin brinner för detta område, både de mjuka och de mer tekniska aspekterna. Ena dagen sitter han med en VD. Nästa dag hjälper han någon med Teams. Ibland är han projektledare och ibland sätter han upp hela intranätet själv. Han leder workshops och redigerar sidor i intranätet. Han har jobbat med allt från Folkspel (100 användare) där han satte upp hela intranätet själv till Volvo Group (100.000 användare) där han var ansvarig för utformningen av hela deras intranät och digitala arbetsplats.

Områden

 • Informations/Lösningsarkitekt SharePoint
 • Strateg digitala arbetplatser och intranät i Microsoft 365
 • Projektledare

Om Martin

Bredden är Martins spets och han har en unik kompetens inom området digitala arbetsplatser och intranät i Microsoft 365 och SharePoint. Martin har erfarenhet från såväl privat som offentlig sektor och har arbetat som projektledare, strateg och informations/lösnings/verksamhetsarkitekt inom dessa områden.

Martins CV

 • Göteborg Energi

  Intranät, ledningssystem. Teknisk projektledare

  2022 -

  Teknisk projektledare, Lösningsarkitekt, Strateg. Martin använde sin erfarenhet från fler än 20 intranät och ledningssystem för att snabbt identifiera krav på bland annat informationsarkitektur och funktioner. Intranätet och ledningssystemet kommer sedan att sättas upp med 100% standardfunktioner i Microsoft 365. Huvuddelen i SharePoint, Teams samt Viva Connections men även andra verktyg används
 • Lynk & Co

  Uppgradering av intranät, SharePoint

  2022 -

  Martin använde sin erfarenhet från fler än 20 intranät för att stötta Lynk & Co i arbetet med att utifrån existerande innehåll på intranätet skapa en hållbar informationsarkitektur inklusive navigering och mallar. Intranätet sätts upp med 100% standardfunktioner i Microsoft 365. Huvuddelen i SharePoint.
 • Fackföreningen Vision

  Intranät, Lösningsarkitekt

  2021 -

  Martin använde sin erfarenhet från fler än 20 intranät för att stötta Vision i arbetet med att utifrån existerande innehåll på intranätet skapa en hållbar informationsarkitektur inklusive navigering och mallar. Intranätet sätts upp med 100% standardfunktioner i Microsoft 365. Huvuddelen i SharePoint.
 • Volvo Group

  Expert Intranät - SharePoint, Microsoft Viva

  2021 -

  Leda arbetet med att ta fram en lösning för hur Volvo Group skall kunna använda ännu mer standardfunktioner i sitt intranät/digitala arbetsplats med syfte att kunna börja Microsoft Viva. Fokus ligger i första skedet på att se till att startsidan och Volvos mycket avancerade nyhetspublicering kan ske med 100% standardfunktioner
 • Strömstad kommun

  Projektledare och strateg digital arbetsplats

  2021 - 2022

  Martin arbetade som projektledare och strateg vid införandet av Microsoft 365 i Strömstads kommun. Arbetet genomförs genom att sex relativt autonoma arbetsströmmar definierats. Arbetet samordnas genom att ledarna för strömmarna bilder en projektgrupp. Följande strömmar finns i projektet: IT, Licenser, Appar och styrning, Regelefterlevnad, Förvaltning och förändringsledning.
 • Stena Metall

  Lösningsarkitekt intranät, SharePoint

  2021 - 2021

  Martin använde sin erfarenhet från fler än 20 intranät för att snabbt identifiera Stena Metalls krav på bland annat informationsarkitektur och funktioner. Intranätet sattes sedan upp med 100% standardfunktioner i Microsoft 365.
 • Ud Trucks / Volvo Group

  Informations/Lösningsarkitekt, SharePoint

  2020 - 2021

  När Volvo sålde sitt japanska bolag ingick det i dealen att Volvo skulle stå för UD Trucks intranät. Martin använde sin erfarenhet från fler än 20 intranät för att snabbt identifiera UD Trucks krav på bland annat informationsarkitektur och funktioner. Intranätet sattes sedan upp med 100% standardfunktioner i Microsoft 365. Huvuddelen i SharePoint men även andra verktyg användes.
 • Folkspel

  Uppsättning av intranät, SharePoint

  2020 - 2020

  Martin använde sin erfarenhet från fler än 20 intranät för att snabbt identifiera Folkspels krav på bland annat informationsarkitektur och funktioner. Intranätet sattes sedan upp med 100% standardfunktioner i Microsoft 365. Huvuddelen i SharePoint men även andra verktyg användes
 • CGI

  Strateg och lösningsansvarig, Teams

  2020 - 2020

  I samband med pandemin blev det oerhört viktigt att snabbt få igång användningen av Microsoft Teams. Lösningen blev att samma personer som tagit fram lösningen för Volvo Group även fick göra det för CGI globalt (80.000 användare). Lösningen bestod i beställning av olika typer av Team och hantering av metadata för teamen. Avancerad sökfunktion med möjlighet att filtrera på tex organisation och plats.
 • Flexlink

  Informations/Läsningsarkitekt, SharePoint

  2019 - 2020

  Modernisering av Flexlinks digitala arbetsplats i Microsoft 365. Martin tog fram lösningsförslaget.
 • Volvo Group

  Strateg digital arbetsplats och SharePoint

  2018 - 2020

  Ansvarig för att ta fram lösningen för hela den digitala arbetsplatsen i Microsoft 365 inklusive intranät (100.000 användare globalt). Fokus på att använda standardfunktioner där möjligt. De största utmaningarna var att designa en nyhetslösning för en organisation med 14 organisationsnivåer samt att ta fram en startsida som både har en bra användarupplevelse samtidigt som svarstiderna skall vara bra. Samt att möjliggöra för Volvo att modernisera sin kommunikation genom att komplettera det traditionella sändandet av information med interaktion.
 • Volvo Group

  Informations/Lösningsarkitekt ledningssystem (QMS)

  2018 - 2019

  Informations/Lösningsarkitekt för Volvo Groups ledningssystem (QMS, Quality Management System). Avancerad dokumenthantering. SharePoint och Microsoft 365
 • Lindex

  Informations/Lösningsarkitekt SharePoint

  2017 - 2019

  Ansvarig för att ta fram lösningen för hela den digitala arbetsplatsen inklusive intranät. Fokus på att använda standardfunktioner där möjligt. Huvuddelen i SharePoint.
 • SKF

  Förstudie digital arbetsplats

  2016 - 2017

  Ansvarig för att genomföra en förstudie med fokus på intranät och digital arbetsplats i Microsoft 365
 • Älmhults kommun

  Informations/Lösningsarkitekt, SharePoint

  2016 - 2017

  Martin använde sin erfarenhet från många intranät för att snabbt identifiera Älmhults krav på bland annat informationsarkitektur och funktioner. Den digitala arbetsplatsen sattes sedan upp i Microsoft 365. Huvuddelen i SharePoint.
 • Atlas Copco

  Informations/Lösningsarkitekt ledningssystem (QMS)

  2015 - 2016

  Ansvarade för att ta fram ett ledningssystem i SharePoint för 700 av Atlas Copcos platser världen över. Lösningen gjordes i SharePoint. Avancerad dokumenthantering

Martins kompetensområden

 • Projektledning

  Teknisk projektledning, Projektledning
 • Kvalitetsstyrning

  Change Management
 • Branscherfarenhet

  Fordon, Detaljhandel, Stat/kommun/Landsting, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Tillverkande Industri, Läkemedelsindustri, Verkstad och Automotive, Forskning och utveckling (FoU)
 • Verktyg & Middleware

  MS Sharepoint, Office 365
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Utveckling/Genomförande, Implementation
 • Roller

  Huvudprojektledare, Utredare, Affärsutvecklare, Kravanalytiker, Systemanalytiker, Förändringsledare, Omvärldsbevakare, Lösningsarkitekt, Teknisk projektledare
 • Kommunikation & Information

  Internkommunikation, Kommunikationsstrategi, Intranät

Martins anställningar

 • Strateg dig. arbetsplatser och Microsoft 365, Kvadrat

  2021 -

 • Strateg dig. arbetsplatser och MS 365, Director, CGI

  2019 - 2021

 • Ansvarig Office 365 och SharePoint CoE, Acando

  2008 - 2019

 • Projektledare, lösningsarkitekt, Consignit / Altran

  2002 - 2008

 • Projektledare, lösningsarkitekt, Softronic

  2001 - 2002

 • vVD Göteborg, Projektledare, Lösningsarkitekt, Cybercom Group

  1999 - 2001

 • Utvecklare, business analyst, projektledare, IDK Datakonsulter / Frontec

  1987 - 1999

Martins utbildningar

 • Ett stort antal konferenser om SharePoint och Microsoft 365, USA

  2008 -

 • Bachelor of science in systems analysis, Göteborgs universitet

  1984 - 1987

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 489

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 348

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning