Hoppa till sidans innehåll

Michelle Nordqvist

Projektledare

Michelle har en bred kompetens inom IT och har 10 års erfarenhet i roller som verksamhetsutvecklare, projektledare, processledare, business analyst, testledare och kravställare. Som utmärkt kommunikatör och skicklig på att bygga relationer, fokuserar hon på att skapa broar mellan verksamhet och IT, vilket underlättar samarbete och ger resultat.

Områden

 • Projektledare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Affärsanalytiker
 • Processledare
 • Kravanalytiker

Material

Om Michelle

Tillsammans med egenskaper som strukturerad, driven, nyfiken och analytisk ser Michelle både helhet och detaljer och är skicklig på att leda arbete mot uppsatta mål.

Michelles CV

 • Rikshem AB

  Förvaltningsledare IT kund

  2024 - 2024

  Som Förvaltningsledare IT säkerställer Michelle på taktisk nivå att alla system som används mot kund fungerar som de ska och att utvecklingen följer befintliga och framtida behov.

  Detta innefattar exempelvis:

  • Säkerställa att IT tjänster är tillgängliga för verksamhet enligt överenskommen nivå och har fungerande ITIL processer, rutiner och dokumentation för användare och förvaltning

  • Samverka och kravställa mot leverantörer, driftspartner och egna organisationen

  • Koordinera test & deploy inför uppdateringar och uppgraderingar

  • Följa upp leveranser och avtal mot leverantörer och leda operativa & taktiska leverantörsmöten tillsammans med andra berörda Förvaltningsledare IT och Digitaliseringsledare

  • Planera, styra och följa upp (backlogg) verksamhetsnära behov tillsammans med Digitaliseringsledare och specialister för att säkerställa att det digitala stödet fungerar optimalt

  • Följa upp kostnader och säkerställa budget
 • Boplats Syd AB & Uppsala bostadsförmedling AB

  Verksamhetsutvecklare

  2021 - 2024

  Som verksamhetsutvecklare arbetade Michelle för att utveckla de två förmedlingarnas gemensamma tjänst och arbetssätt. Med avstamp i uppsatta mål analyserade hon kvantitativ och kvalitativ data för att hitta förbättringsområden. Genom behovsinsamling via workshops och intervjuer tog hon fram nya, eller förbättringar av befintliga, lösningar där förmedlingarna behövde bli överens om vad som skulle göras. Michelle var verksamheternas kravställare och hade funktion som Produktägare i utvecklingsteamet. Hon verkade också i nära samarbete med UX/UI designer när nya lösningar skulle tas fram. Inför varje release agerar Michelle testledare och säkerställde med hjälp av testare att lösningen fungerade som det var tänkt.
  Tillsammans med medarbetarna arbetade hon fram nya sätt att arbeta på och har vana i processkartläggning och processtyrning.

  Inom rollen har hon också bedrivit flertalet projekt inom förbättringsområdet, exempelvis:

  Open Banking för effektivare informationshämtning.

  Automatisering av beslutsprocesser för att minska handläggningstid.

  PowerBI projekt för visualisering av data internt och externt.

  Tagit fram och implementerat ny förvaltningsmodell.

  Designat flöde för support och infört detta i verksamheterna.
 • Boplats Syd AB

  Projektledare

  2020 - 2024

  Boplats Syd skulle ingå samarbete med Uppsala bostadsförmedling och flytta in i Uppsalas system. Systemet skulle flyttas till Azure cloud och arkitekturen skulle byggas om för att fler parter skulle kunna använda systemet. Samtidigt skulle nya krav från Boplats Syd utvecklas och tjänsten som helhet förbättras. Nya avtal skulle upphandlas enligt LOU.
  Boplats Syd skulle migrera drygt 200 000 kunders konton med persondata, transaktions- och förmedlingshistorik. Projektet pågick under ett års tid.
 • Odd Hill AB

  Konsult projektledare

  2019 - 2020

  Projektledning för kundprojekt och vidareutveckling inom webb, affärssystem och e-handel
  Som projektledare ansvarade jag för att driva kundprojekt och vidareutveckling inom webb, affärssystem och e-handel. Jag hade även ansvaret för byråns marknadsföringsstrategier och arbetade nära med säljansvarig för att attrahera nya kunder.
  Vi skräddarsydde utvecklingsteamen baserat på kundens specifika behov. Teamen bestod vanligtvis av en systemarkitekt & Scrum master, frontend- och backendutvecklare samt en UI/UX designer.

  UTVALDA PROJEKT

  Projekt 1 - Studentlitteratur
  Vi uppdaterade UX/UI för Förskoleforums portal och implementerade ny funktionalitet som filtrering och sökfunktion i deras artikeldatabas.

  Projekt 2 - Boplats Syd
  Genomförde en förstudie för att utvärdera möjligheten att bygga ett eget verksamhetssystem då deras befintliga system nådde livslängdens slut.

  Projekt 3 - Företag inom batteridrivna trädgårdsredskap för B2B
  Vi utvecklade en ny produktväljare och skapade förutsättningar för e-handel för att öka deras marknadstillväxt.

  Projekt 4 - Kund inom bolagsrätt
  Utvecklade ett egenbyggt system som effektiviserade hanteringen av juridiska processer vid emissioner, samt införde nya värdeskapande funktioner.

  Projekt 5 - Bank
  Utvecklade en tjänst för digital låneansökan, vilket förbättrade kundupplevelsen och effektiviserade bankens processer.
 • Resultify AB

  Konsult Projektledare/teamlead

  2017 - 2019

  Projektledning och digital rådgivning för webbprojekt
  Som projektledare och digital rådgivare ansvarade jag för att leda kunders webbprojekt. Mitt team var tvärfunktionellt och inkluderade en designer, fem utvecklare, en testare, samt en analytiker och digital marknadsförare.

  UTVALDA PROJEKT

  Projekt 1 - Företag inom jaktutrustning
  Vi utvecklade ett PIM-system (product information management) för att effektivisera marknadsföringen över tre olika sajter: en för den svenska marknaden, en för den europeiska och en för USA. Systemet designades för att hantera och visa information anpassad för respektive marknad.

  Projekt 2 - Bank
  Utveckling av en ny lånesnurra med integrerad räntekalkulator för bankens webbplats, för att förbättra användarupplevelsen och öka tjänstens tillgänglighet.

  Projekt 3 - LÁNZA
  Skapandet av en ny inspirerande webbplats för marknadsföring av hårprodukter, med fokus på visuell tilltalande design och användarvänlighet.
 • Malmö Opera och Musikteater AB

  Försäljningschef och projektledare

  2014 - 2017

  Projektledare och ansvarig för den dagliga operativa försäljningen
  Jag hade ansvaret för den dagliga operativa försäljningen i kassa, telefon och på webben. Under denna tid ledde jag även mitt första större projekt – ett samarbetsprojekt mellan fyra aktörer som på pappret var konkurrenter. Projektet fokuserade på ett gemensamt affärssystem för CRM och biljettförsäljning, och det blev en stor framgång som levererades i tid, inom budget och med alla mål uppfyllda till 500 000 användare.

  Projekt
  Tillsammans med Malmö Opera och tre andra kulturinstitutioner inledde vi ett projekt för att upphandla ett nytt gemensamt CRM-system. Systemet skulle hantera försäljning av biljetter, kundsegmentering, analys och kundkommunikation, med målet att flytta 80% av biljettförsäljningen från kassa och telefon till online.
  Min roll var som huvudprojektledare, och jag hade en projektledare från varje deltagande bolag som rapporterade till mig. Jag ansvarade för insamling av krav, upphandling av CRM-system, betallösningar, e-postsystem och webbleverantör. Jag ledde även implementeringen och integrationen av alla system, och rapporterade till en styrgrupp. Under implementationen migrerades 500 000 användarkonton med historiska ekonomiska transaktionsdata till det nya systemet.
  Jag koordinerade också utbildningsinsatserna för att säkerställa att användarna från de fyra bolagen var väl förberedda inför driftsättningen. Projektet pågick i ett år, och vi lyckades öka andelen onlineförsäljning från 37% till 90% över en natt.

  Försäljningschef
  Utöver den dagliga verksamheten genomförde jag en omstrukturering där vi bröt upp arbete i silos och istället utnyttjade hela teamets kraft och kompetens för att uppnå våra uppsatta KPI:er.
 • Malm Opera och Musikteater AB

  CRM administratör

  2009 - 2010

  Ansvarig för kundsegmentering och anpassad e-postmarknadsföring

  Jag hade huvudansvaret för att segmentera kunder och planera kundanpassad e-postmarknadsföring. Jag utvecklade även en strategi för att förflytta kunder från de bredare, kommersiella erbjudandena till de mer nischade alternativen. Detta i syfte att öka antalet besök per kund och år.
 • Malmö Opera och Musikteter AB

  KAM

  2008 - 2014

  Kontaktperson för bokningar och nykundsbearbetning
  Jag tjänstgjorde som kontaktperson för företag, föreningar och skolor som ville boka besök för större grupper. Jag assisterade dem inte bara med själva bokningen, utan hjälpte även till att ordna en komplett upplevelse inklusive middag, garderob och pausbeställningar.
  Utöver min roll som kontaktperson, arbetade jag även med nykundsbearbetning riktad mot företag, där jag fokuserade på att bygga nya kundrelationer och utveckla vårt nätverk.

Michelles utbildningar

 • Design Sprint Masterclass, AJ&Smart

  2020 - 2020

 • Workshop Facilitation, LinkedIn Academy

  2017 - 2017

 • Business Process Modeling, LinkedIn Academy

  2017 - 2017

 • MBA, Probana Business School

  2016 - 2017

 • Att leda utan att vara chef, Confex

  2014 - 2024

 • Praktisk Projektledning, Peter & Partner

  2014 - 2014

 • Gymnasieutbildning, Naturvetenskaplig inriktning miljö, Bladins Gymnasium

  2002 - 2005

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning