Hoppa till sidans innehåll

Pia Johansson

Projektledare

Pia brinner för samhällets digitala mognadsresa med alla dess nyttoskapande effekter och nya möjligheter. Hon ser och uppskattar framförallt digitaliseringen av våra myndigheter och organisationer. Detta ger inte bara ökad effektivisering av samhället som helhet, det ger också möjlighet till ökad involvering på alla nivåer. Pia har också hög kunskap och förståelse om att digitalisering alltid ska ske på ett säkert och korrekt sätt.
Pia är civilekonom med inriktning IT och har lång och bred erfarenhet av verksamhets- och organisations- och IT-utvecklingsuppdrag och som IT-projektledare, verksamhetsutvecklare och förändringsledare i bolag, koncerner och myndigheter, Ofta i arbeten med stort inslag av verksamhetsstödjande digitala resor och förändringar för verksamheten. Hon har genom sina uppdrag och olika roller fått stor erfarenhet om vad som krävs för att få människor att trivas och arbeta tillsammans och mot samma riktning. Hon har arbetat med personer på alla nivåer i organisationerna; alltifrån befattningshavare i koncernledning, CIO och VD-nivå till avdelningschefer, enhetschefer och sektionschefer i myndigheter, till enskilda medarbetare och myndighetshandläggare. Hon har drivit komplicerade och omfattande IT-projekt med många ingående parter och intressenter både på nationell och internationell nivå. Hon har själv varit sektionschef inom myndighet och har hög kunskap om offentlig förvaltning. Pia är lång vana att vara kittet mellan olika typer av verksamhet och parter och hon har dessutom verkat många år som huvudprojektledare och IT-projektledare i internationell miljö.
Pia har goda projektledarerfarenheter från verksamhetsstödjande IT-projekt inom offentlig förvaltning, t.ex. projekt på Arbetsförmedlingen gemensamt med Försäkringskassan om IT-lösning för krav på medicinsk arbetsförmåga, testinstrument gällande medicinsk arbetsförmåga på Arbetsförmedlingen och lösning för informationsdelning med andra länder om gränsöverskridande brottslighet på Rikspolisstyrelsen.
Pia innehar certifieringar inom ett antal relevanta områden: IPMA projektledning, PROSCI förändringsledning och Df certifiering som verksamhetsutvecklare. Under december 2018 kommer Pia komplettera med certifiering som Scrum Master.

Områden

 • Projektledare
 • Förändringsledare
 • Förvaltningsledare
 • Chef
 • Internationellt arbete

Om Pia

Pia är social, strukturerad, målmedveten, lugn och med ett stort driv att leverera framgångsrikt med grupperna hon medverkar i. Hon har hög människo- och gruppdynamikkännedom. Pia har omtanke om och förmåga att coacha, stödja och entusiasmera andra. Hon är van att formulera och kommunicera tydliga mål och följa upp resultat inklusive att ge och ta feedback. Pia kommunicerar kontinuerligt med omgivningen och tydliggör de viktigaste prioriteringarna - tillsammans med gruppen. Pia har lång erfarenhet som senior IT-projektledare och konsult.

Pias CV

 • H&M, Division Sales Store

  Project Manager - Global POS-solution

  2019 -

  Global Base, POS-solution from Fujitsu/Extenda Retail

  Projektledare för vidareutveckling och landsintroduktion/roll-out av H&M:s globala POS-lösningar (butikernas betal- och kassasystem). Märken/Brands och butiker för trettiotalet länder ingår. Arbetet är internationellt och utförs till stor del på engelska.
  Pias ansvar & arbetsuppgifter:
  • Leda och planera projektet, bevaka risker, rapportera till H&M Business, beställare och styrgrupp.
  • Hantera relationer med en mängd intressenter, både inom Sverige och i andra länder
  • Koordinera och styra funktioner för de områden som ingår i projektet.
  • Leveransbevaka, samordna och koordinera leverantörerna.
  • Interagera med och samordna regionernas och ländernas lokala representanter.
  • Vid behov: interagera med de olika ländernas myndigheter.
 • Arbetsförmedlingen IT-avdelningen

  Sektionschef

  2018 - 2018

  Pia vikarierade som chef för sektionen Kompetens och Förändring under föräldraledighet. Pia och sektionens uppdrag var ett stort uppdrag inom området verksamhet- och organisationsutveckling; att stötta hela den komplicerade verksamheten och organisationen hos Arbetsförmedlingens IT-avdelning (650 personer) till agil kultur och arbetssätt, till rätt kompetenssammansättning och rätt bemanningskapacitet samt ansvara inom intern kommunikation och utbildning.
  Sektionen bestod under perioden av 14 anställda med expertis och kunskap inom organisation, agilt arbetssätt och kultur, förändringsledning, personalförsörjning, kommunikation och utbildning.
  Pias roll och ansvar var som verksamhetsansvarig chef, coach och ledare och övrigt som normalt ingår för lönesättande sektionschef inom myndighet.
  Pia och sektionen arbetade då med organisations- och verksamhetsutveckling både för hela IT-avdelningen och för den egna sektionen.
  Pia arbetade ofta med personer i ledande befattningar inom IT-avdelning och deltog själv i enhetens ledning.
 • Arbetsförmedlingen IT-avdelningen

  PL: IT-instrument medicinsk arbetsförmåga

  2017 - 2017

  Myndigheten ser över tjänster och lösningar i Rehabiliteringskedjan. Pia var ansvarig projektledare för ett uppdrag för större offentlig upphandling och verksamhetsinförande av verksamhetsstödjande IT-instrument för arbetspsykologiska utredningar gällande arbetssökandes medicinska hälsa och arbetsförmåga. Leverantörerna av instrumenten och testerna är från olika länder inom EU samt från USA.
  Pias roll var som SG-rapporterande huvudprojektledare med ansvar över planering och genomförande av utvärdering och tilldelning offentliga upphandlingen, införande, tester, införande och utbildning av verksamheten. Arbetet inkluderade processutveckling, projektstyrning och projektledning enligt projektmodellen PPS och utfördes med agil arbetsmetodik.
  Pia ledde själv work-shops med grupper från leverantörer, Af:s IT-avdelning och verksamheten för att utveckla myndighetens verksamhetsprocesser och IT-stöd inom rehabiliteringskedjan.
  I rollen ingick bl.a. att planera och samordna arbetet för olika interna arbetsgrupper, att samverka med andra uppdrag och med instrument- och testleverantörer, att delta i och att själv producera dokumentation och kommunikationsmaterial.
  Pia utförde uppdraget som konsult med eget kundansvar. Pia arbetade ofta med personer i ledande befattningar: sektions- och enhetschefer från rehabiliterings- och IT-avdelningarna.
 • Arbetsförmedlingen IT-avdelningen

  IT-PL: Referensmaterial för arbetsförmåga

  2016 - 2017

  Delprojektledare för Arbetsförmedlingens (Af) och Försäkringskassans (FK) gemensamma initiativ att förbättra och digitalisera myndigheternas referensmaterial för bedömningar av individers medicinska hälsa/förmågor kopplat till krav på arbetsförmåga. Materialet är referensmaterial vid Af:s och FK:s utredningar om enskilda individer i sjukförsäkrings- och rehabiliteringskedjan.
  Pias roll var som SG-rapporterande delprojektledare med ansvar över planering, genomförande och införande av IT-lösning samt att koordinera Arbetsförmedlingens delleverans med Försäkringskassan. Pia deltog också i analyser och dokumentation av arbetsmarknadens krav och förankring av slutsatser bland arbetsmarknadens intresseorganisationer.
  Arbetet inkluderade processutveckling och projektledning enligt projektmodellen PPS och med agil arbetsmetodik.
  I rollen ingick bl.a. att planera och samordna arbetet med IT-gruppen och den verksamhetsgrupp som ansvarade för kravställning och införandet i verksamheten, att samverka med andra inom Af IT-avdelningen och med Försäkringskassan, att själv leda work-shops, att delta i och att själv producera dokumentation och kommunikationsmaterial till FK:s och Af:s verksamhet.
  Pia utförde uppdraget som konsult med eget kundansvar. Pia arbetade i uppdraget ofta med personer i ledande befattningar: sektions- och enhetschefer från rehabiliterings-, analys- och IT-avdelningarna på Arbetsförmedlingen samt från Försäkringskassans metodavdelning.
  Projektet bedrevs i samverkan med många parter och intressenter; flera myndigheter och med förankring bland en mängd intresseorganisationer på arbetsmarknaden.
 • Arbetsförmedlingen IT-avdelningen

  Verksamhetsutvecklare: Af:s Förnyelseresa

  2015 - 2017

  Inom myndigheten pågår Arbetsförmedlingens Förnyelseresa, en omfattande förändringsresa med genomgripande kulturförändring och ny ledningsfilosofi – kort och gott en reformering av myndigheten i grunden till en modern, effektiv och digital myndighet med stor och upplevd kund- och samhällsnytta. Konkret utvecklas en rad områden: förbättrade arbetsgivarkontakter, nya digitala tjänster genom agil och modern IT, en reducering av medarbetarnas administrativa börda, kompetensutveckling m.m. Pia har under perioden haft en aktiv roll med stort ansvarstagande. Hon har i rollen som verksamhetsutvecklare och coach stöttat chefer och enskilda medarbetare med organisations-, verksamhetsutveckling och med personlig utveckling.

  Pias roll var att som förändringsledare, verksamhetsutvecklare och coach stötta hela Af IT:s (650 personer) förändringsresa, där ett genomgripande agilt arbetssätt, organisation och kultur ingår som viktiga förutsättningar och komponenter.
  Pia ingick då i en grupp av anställda och konsulter som genomgick ett GAIA Leadership program med detta fokus.
  Pia planerade och höll i både mindre (5 pers) och större work-shops och event (>100 pers – 650 pers) med syfte att öka förståelsen och gemensamskapen, att utveckla IT-avdelningens, enhetens, sektionens och den egna gruppens verksamhet. Mycket fokus på agil organisation, kultur och arbetssätt.
  Pia utförde uppdraget som konsult med eget kundansvar. Pia arbetade i uppdraget ofta med personer i ledande befattningar: sektions- och enhetschefer från myndighetens IT-avdelning.
 • Arbetsförmedlingen IT-avdelningen

  PL och Förändringsledare: DevOps

  2015 - 2016

  Uppdraget var ett stort uppdrag inom området verksamhet- och organisationsutveckling: att leda och coacha team för kontinuerliga leveranser med ansvar att utveckla hela den komplicerade verksamheten och organisationen hos Arbetsförmedlingens IT-avdelning (650 personer) mot agilt arbetssätt, kontinuerligt förbättringsarbete och effektivare IT-leveranser. D.v.s. organisation, styrning, arbetssätt och kultur med fokus på självledarskap, samarbete, kommunikation och automatiserade IT-leveransflöden.
  Pias roll var uppdragsledare/PL och förändringsledare med ansvar över att konkretisera, inkl. förankra uppdraget och nya arbetssätt och processutveckling inom alla ingående delar av myndigheten. Dessutom att planera, förändringsleda införandet av kultur, organisation och teknik för kontinuerliga leveranser.
  Pia ledde själv work-shops med representanter från teamet och olika delar av avdelningen. Pia planerade och tog själv fram kommunikationsmaterial och veckobrev riktade till både till avdelningen och hela myndigheten.
  Pia utförde uppdraget som konsult med eget kundansvar.
  Pia arbetade i uppdraget ofta med personer i ledande befattningar: sektions- och enhetschefer från myndighetens IT-avdelning.
 • Sveaskog

  Projektledare, Operativa virkesflödet

  2013 - 2015

  Pia var huvudprojektledare för ett stort projekt och uppdrag som spände över stor omfattning och flera år inom området verksamhetsstödjande system, verksamhets- och organisationsutveckling; det Operativa virkesflödesprogrammet. Sveaskogs ledning omnämnde programmet som "ett hjärtbyte för Sveaskogkoncernen.
  Uppdraget omfattade organisations- och verksamhetsutveckling med digital transformering, inkl. verksamhetsstödjande system, av samtliga ingående organisations- och verksamhetsdelar inom Sveaskogkoncernens komplexa kärnprocess: det operativa virkesflödet (mycket komplex logistikprocess; biologisk produkt, många leverantörer som samtidigt är kunder, tillförlitlig geodata och information om faktiska förhållanden på avverkningsplats och vägar, många små föränderliga ”produktionsfabriker”, biologiskt lager ”på väg” med osäker kvalitet vid leverans hos kund etc). Arbetet var omfattande och genomgripande samt involverade större delen av organisationen alltifrån högsta ledningen till enskilda medarbetare.
  Pias roll var SG-rapporterande huvudprojektledare och programledare med ansvar över operativ ledning och koordinering av huvudprojekt samt styrning av flera delprojekt. Dessutom ingick förstudieutredning, koncernförankring, underlag till Sveaskog-koncernens ledning och styrelse, investeringsanalys, verksamhetens förändringsresa och IT-lösning. Arbetet inkluderade processutveckling, projektstyrning och projektledning.
  Projektet planerades och projektleddes av Pia enligt Wenells projektmodell och genomfördes enligt Agil arbetsmetodik. Pias arbete innebar också att leda work-shops och fördela arbetsuppgifter på alla ingående befattningsnivåer: från koncernens ledande befattningshavare och chefer på mellannivå till verksamhetsrepresentanter inklusive IT-företrädare.

  I Pias roll ingick också att delta i att ta fram och att själv producera riktad dokumentation, analys och pedagogiskt kommunikationsmaterial till verksamheten, koncernledningen och till koncernens styrelse.
  Pia utförde uppdraget som konsult med eget kundansvar.
  Arbetet berörde flera viktiga verksamhetsområden och processer för Sveaskogs kärnverksamhet där god kontroll på och tillgång till svensk geodata är viktiga förutsättningar. Deltagare var stationerade på många olika platser i Sverige.
 • Sveaskog

  Förvaltningsledning, förvaltningsstyrning

  2012 - 2013

  Förvaltningsledare och förvaltningsstyrning över de verksamhetsstödjande IT-system som används inom Sveaskogs kärnverksamhet virkesflödet. Arbetet berörde Sveaskogs kärnverksamhet där god kontroll på och tillgång till svensk geodata är viktiga förutsättningar. Arbetet följde Sveaskogs anpassning av Pm3 för förvaltningsstyrning. I ansvaret ingick att kontinuerlig och löpande genomföra nya releaser av Microsoft-baserad mjukvara. Till stöd för arbetet användes bl.a. Jira.
  Pias roll var som förvaltningsledare med ansvar över operativ ledning och förvaltning av flera av Sveaskogs verksamhetspåverkande system.
  I rollen ingick bl.a. att planera och samordna verksamhetens kravställning, att prissätta, prioritera och besluta om införande av nya förmågor i IT-stöden. Att samverka med leverantörer och andra inom IT-avdelningen. Deltagare var stationerade på många olika platser i Sverige.
  Pia utförde uppdraget som konsult med eget kundansvar.
 • Sveaskog

  PL, förändringsarbete produktionsrapportering

  2010 - 2012

  Pia analyserade organisations-, verksamhets-, och IT-förutsättningarna för digitalisering av koncernens produktionsrapportering. Pia ansvarade sedan som projektledare och förändringsledare för att ta fram och utveckla lösningar och verksamhet.
  Arbetet inkluderade processutveckling och projektledning i enlighet Wenells projektmodell och utfördes med agil metodik. Pias roll var som projektledare och utredare/processutvecklare med ansvar över utredning, planering, utveckling, genomförande och införande av IT-lösning med nödvändiga verksamhetsutvecklingsaktiviteter.
  I rollen ingick bl.a. att planera och samordna arbetet med verksamheten och IT-gruppen, att samverka med leverantörer och att delta i och att själv producera dokumentation och kommunikationsmaterial till verksamheten. Pia ledde själv många work-shops med representanter från verksamhet, leverantörer och IT-avdelningen. Deltagare var stationerade på många olika platser i Sverige.
  Pia utförde uppdraget som konsult med eget kundansvar.
 • Sveaskog

  PL, utredare, Uppgradering Oracle

  2009 - 2010

  Pias ansvar var att ta fram långsiktig strategi för uppgradering av en stor del av Sveaskogs systempark. Därefter var Pia ansvarig huvudprojektledare över uppgraderingsprojekten. Arbetet inkluderade processutveckling, projektstyrning och projektledning enligt Wenells modell. Arbetet utfördes med agil metodik.
  Pias roll var att som SG-rapporterande projektledare och utredare med ansvar över utredning, planering, utveckling, genomförande och införande av IT-lösning med planering och koordinering av nödvändiga verksamhetsförändringsaktiviteter.
  I rollen ingick bl.a. att planera och samordna arbetet med IT-gruppen och verksamhetens representanter, att samverka med andra inom IT-avdelningen och leverantörer och att delta i och att själv producera dokumentation och kommunikationsmaterial till verksamheten. Pia ledde själv work-shops med representanter från verksamhet, leverantörer och IT-avdelningen.
  Deltagare var stationerade på många olika platser i Sverige.
  Införandet av IT-lösningen påverkade verksamhetens fastighets-, jakt, boknings- och ekonomiprocesser.
  Pia utförde uppdraget som konsult med eget kundansvar. Pia arbetade i uppdraget ofta med personer i ledande befattningar: verksamhetsansvariga mellannivåchefer inom Sveaskog.
  Pias förmåga att hantera digitala möten var en förutsättning för framgången då deltagarna i arbetet var från olika delar av Sverige.
 • Scandinavian Airlines

  Huvudprojektledare, säkerhetsincidenter flyg

  2009 - 2009

  Projektledare och förändringsledning organisations- och verksamhetsutveckling hantering av alla säkerhetsrelaterade incidenter inom koncernens samtliga flygbolag. Ingick upphandling av och införande nytt digitalt verksamhetsstödjande säkerhetssystem. Arbetet inkluderade processutveckling, projektstyrning och projektledning enligt SAS anpassade variant av Wenells projektmetodik: SAS CookBook. Projektet bedrevs i samverkan med många parter: projektet och Pia som huvudprojektledare samverkade med delprojektledare från flera olika bolag och ingående länder inom SAS-gruppen. Leverantörerna var från bl.a. UAE och USA.
  Pias roll var som SG-rapporterande huvudprojektledare med ansvar över planering och genomförande av verksamhetsprocesskartläggning, krav, systemupphandling, leverantörsavtal, koordinering andra delprojekt, samt införande i och utveckling av verksamheten. I arbetet ingick ledning och koordinering av de verksamhetsrepresentanter som ansvarade för utveckling, kravställning och införandet i verksamheten, att samverka med andra berörda verksamheter och med leverantörer, att delta i och att själv producera dokumentation och kommunikationsmaterial till olika intressenter.
  Verksamheten gällde flygbolagens verksamhetsprocesser inom säkerhet (lagkrav för flygbolagets flygtillstånd), ”ground-handling” och flygavveckling.
  Pia utförde uppdraget som konsult med eget kundansvar. Pia arbetade i uppdraget ofta med ledande befattningshavare: SAS flygsäkerhetsansvarig. Deltagarna i arbetet var från olika länder och befann sig dessutom inom olika tidzoner.
 • Scandinavian Airlines

  Förändringsledare, digital coach

  2008 - 2008

  SAS införde nya versioner av de kontorstödjande systemen och övergick till SharePoint.
  Pia roll var att stötta verksamheten som digital coach. Pias arbete innebar bl.a. att leda work-shops om krav med slutanvändare och införandet av IT-lösningen påverkade verksamhetsprocesser på kontorssidan (t.ex. mail, allmänt kontorsarbete, dokumenthantering m.m.). Arbetet inkluderade processutveckling.
  Pia utförde uppdraget som konsult med eget kundansvar.
 • Scandinavian Airlines

  Programledare och huvudPL IATA meddelanden

  2007 - 2007

  Programmet genomförde digitalisering och genomgripande modernisering av koncernens IATA-hantering (International Air Transport Association) för samtliga flygbolag och destinationer inom SAS-gruppen.
  Pias roll var att vara SAS-koncernens SG-rapporterande huvudprojektledare och förändringsledare med ansvar för utveckling av nytt IATA-system och införande i verksamheten. D.v.s. att lösningen påverkade SAS-gruppens verksamhet och kärnprocesser vad gäller samtliga destinationer, flygrutter och rutt-avveckling. Projektet bedrevs i samverkan med många parter och intressenter; i Pia arbete ingick styrning och koordinering av delprojekt och delprojektledare från samtliga SAS dotterbolag i alla ingående världsdelar samt systemleverantören från Danmark med underleverantörer från Indien. Arbetet inkluderade processutveckling, projektstyrning och projektledning enligt SAS anpassade variant av Wenells projektmetodik: SAS CookBook. (Pia hade själv tidigare i ett annat uppdragit deltagit i anpassningen av Wenells modell).
  Pia utförde uppdraget som konsult med eget kundansvar. Pia arbetade i uppdraget ofta med personer i ledande befattningar: direktörer inom IT Infrastruktur.
  Deltagarna i arbetet var från olika delar av Sverige och länder i Europa.
 • Scandinavian Airlines

  Förvaltningsledning, förvaltningsstyrning

  2007 - 2007

  Pia ansvarade för uppbyggnad av förvaltning av SAS system för meddelandehantering och IATA kommunikation (internationell standard inom flygindustrin). Systemen användes internationellt/globalt inom hela SAS-gruppen.
  Pias roll var som förvaltningsledare med ansvar över operativ ledning och förvaltning av verksamhetspåverkande system.
  I rollen ingick bl.a. att planera och samordna verksamhetens kravställning, att prissätta, prioritera och besluta om införande av nya förmågor i IT-stöden. Att samverka med leverantörer och andra inom IT-avdelningen. Arbetet inkluderade processutveckling.
  Införandet av IT-lösningen påverkade flera viktiga verksamhetsområden och processer inom flyg-avveckling för SAS-gruppen.
  Pia utförde uppdraget som konsult med eget kundansvar.
 • Rikspolisstyrelsen

  Projektledare Nationellt projekt med EU/Europol

  2005 - 2007

  Projektledare för ett stort projekt och uppdrag som spände över stor omfattning och flera år inom området IT-stödjande system samt verksamhet- och organisationsutveckling: ett nationellt och internationellt projekt för utveckling av Sveriges samarbete och informationsdelning med myndigheten EU-Europol och med brottsbekämpande myndigheter i andra länder i enlighet EU-mandatet.
  Uppdraget hade högt säkerhetstänk och var nationellt heltäckande med fokus på internationellt samarbete och åtaganden.
  Pias roll var som SG-rapporterande nationell projektledare, förändringsledare och verksamhetsutvecklare för projekt som inbegrep samtliga Sveriges brottsbekämpande myndigheter.
  Projektet bedrevs i samverkan med många parter och intressenter. I rollen ingick bl.a. att planera och samordna arbetet mellan alla 25 svenska brottsbekämpande myndigheter (polisens dåvarande 21 myndigheter samt SÄPO, Tullen och Kustbevakningen) att samverka med andra brottsbekämpande myndigheter både internationellt (EU/Europol samt polisiära myndigheter respektive land inom EU och Schengen). Arbetet inkluderade processutveckling, projektstyrning och projektledning enligt EU-organets implementation av den brittiska projektmodellen PRINCE2 samt i tillämpliga delar RUP-metoden.
  Deltagarna i arbetet var från olika delar av Sverige och länder i Europa. Pia arbetade i uppdraget ofta med personer i olika typer av ledande befattningar.
 • Scandinavian Airlines

  Projektledare Produktionsplanering och avveckling

  2004 - 2004

  Projektet innebar kostnadsrationalisering av systemstödet till produktionsplanering och avveckling för samtliga skandinaviska flygbolag inom SAS.
  Pias roll var som styrgruppsrapporterande projektledare. Pias arbete innebar bl.a. att leda work-shops med både IT-team och slutanvändare inom krav och planeringsområdet. Arbetet inkluderade processutveckling och projektledning enligt SAS anpassning av Wenells projektmetod benämnd SAS CookBook. Projektet bedrevs i samverkan med många parter och dotterbolagsrepresentanter från olika länder och dotterbolag.
 • Scandinavian Airlines

  Projektledare, utredare beslutsstöd

  2003 - 2003

  Projektets uppdrag var att analysera och rekommendera framtida utveckling av beslutsstödet inom hela SAS-gruppen/koncernen.
  Pias roll var som styrgruppsrapporterande projektledare. Pias arbete innebar bl.a. att leda work-shops med både IT-team och slutanvändare inom krav, planering och verksamhetsanalys. Arbetet inkluderade processutveckling och projektledning enligt SAS anpassning av Wenells projektmetod benämnd SAS CookBook.

  Deltagarna i arbetet var från olika länder i Europa.
 • Scandinavian Airlines

  Projektledare, förvaltningsutveckling

  2002 - 2002

  Koordinering av ett programinitiativ med målet att förbättra digitala tillgången och höja kvaliteten på affärskritisk information inom SAS gruppen.
  Pias roll var som styrgruppsrapporterande projektledare. Pias arbete innebar bl.a. att leda work-shops inom verksamhetsanalysområdet. Projektet bedrevs i samverkan med många parter och dotterbolagsrepresentanter från olika länder och dotterbolag och Pia arbetade i uppdraget ofta med personer i ledande befattningar från de ingående dotterbolagen. Arbetet inkluderade processutveckling och projektledning enligt SAS anpassning av Wenells projektmetod benämnd SAS CookBook.
  Deltagarna i arbetet var från olika länder i Europa.
 • Scandinavian Airlines

  Projektledare, utredare

  2001 - 2001

  Projektuppdraget var att dokumentera och utreda digitala behov för SAS hantering av flygplan och passagerare på marken.
  Pias roll var som styrgruppsrapporterande projektledare. Pias arbete innebar bl.a. att leda work-shops med både IT-team och slutanvändare inom behovsområdet samt modellering av datamodeller. Arbetet inkluderade processutveckling och projektledning enligt SAS anpassning av Wenells projektmetod benämnd SAS CookBook.
  Deltagarna i arbetet var från olika länder i Europa.
 • Vattenfall

  PL, förändringsledning, verksamhetsutveckling

  1999 - 2001

  Pia deltog i programledning och ansvarade för ett mycket stort, långt och omfattande uppdrag inom området verksamhet- och organisationsutveckling: Vattenfallkoncernens genomgripande verksamhetsförändringsprogram benämnt UNO: "Ett gemensamt sätt att arbeta för samtliga 50 svenska bolag inom Vattenfallkoncernen." Programmets uppdrag var att utveckla och införa flertalet koncerngemensamma arbetsprocesser, arbetssätt samt gemensam verksamhetsstödjande IT. Programmets direkta uppdragsgivare var Vattenfallkoncernens VD- och ledning.

  Parallellt var Pia också ansvarig projektledare och verksamhetsutvecklare för ett stort projekt och uppdrag som spände över stor omfattning och flera år inom området verksamhet- och organisationsutveckling för bolaget Forsmarks Kraftgrupp AB:s räkning. Pia ansvar var att införa samtliga UNO verksamhetsförändringar och IT-lösningar inom bolaget.
  UNO-programmet var mycket komplext och omfattande i storlek och pris. Detta gällde även projektet på Forsmark. Pias direkta beställare på Forsmark var bolagets vice VD och båda uppdragen (UNO programledning, Forsmarks projektledning) medförde att Pia kontinuerligt samverkade med många personer i ledande befattningar inom Vattenfall och Forsmark. Arbetet inkluderade processutveckling, projektstyrning och projektledning enligt Vattenfalls anpassning av Ericssons projektmetod PROPS.
  Pias förmåga att hantera alternativa mötesformer till att ”sitta på samma plats” var en förutsättning för framgången då deltagarna i arbetet var från många olika landsändar.
 • Vattenfall, Forsmark

  Projektledare, förändringsarbete

  1998 - 2000

  Projektledare för större och mindre digitaliseringsprojekt, flera med ansvar över införande och förändringsledning.
 • Vattenfall, Forsmark

  Administrativ chef teknik

  1997 - 1998

  Chef över enheten för administrativt stöd till Forsmarks Tekniska avdelning.
  Chefsansvaret inkluderade funktionerna för HR, Inköp, Ekonomi.
 • Vattenfall, Forsmarks Gymnasium

  Gymnasielärare

  1988 - 1994

  Ansvarig lärare för Programmering, systemering och företagsekonomi.
  Skolan drevs av Forsmarks Kraftgrupp AB med lärare från bolaget.
  Forsmarks Gymnasieskola utsågs vid den här tiden till Sveriges bästa gymnasieskola av Finansdepartementet.
 • Vattenfall, Forsmark

  Utredare

  1987 - 1996

  Utförde IT-tekniska utredning, t.ex. konfigurationsstyrningssystem
 • Vattenfall, Forsmark

  Databasadministratör, Programmerare

  1987 - 1996

  Oracle 5 till Oracle 7, Oracle*Forms 2 till 4, Oracle*Case etc
 • Vattenfall, Forsmark

  Programmerare

  1987 - 1996

  Programmering i stordatormiljö, COBOL, Codasyl DMS etc

Pias kompetensområden

 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning, Administrativ delprojektledning, Projektledning inom Supply Chain, Agile project systems, Projektledning
 • Kvalitetsstyrning

  Kvalitetsledning
 • Metoder & Processer

  PROPS, Processer och metoder allmänt, PENG, Agila metoder allmänt, PM3
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Organisationsutveckling, Processinförande, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Förändringsledning, ERP Implementation, Projektledning
 • Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Operativ ledning
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Transport/Spedition/Flyg, Energi, Skog och Papper, Passagerartransport, Resebranschen, Säkerhet, Fastighet
 • Upphandling

  Offertutvärdering, Beställarstöd, LOU, Resurs i upphandlingsprocess
 • Projektfaser

  Förstudie, Projektering, Utveckling/Genomförande, Implementation, Införande och överlämning, Drift
 • Utbildning

  civ.ek
 • Roller

  Lärare
 • Kommunikation & Information

  Internkommunikation, Kommunikationsstrategi, Kommunikationsplanering, Pedagogik, Engelska
 • Marknadsföring

  Målgruppsanalys

Pias utbildningar

 • Offentlig Förvaltning för chefer, Arbetsförmedlingens chefskurser

  2018 - 2018

 • krav som statsanställd, Arbetsförmedlingens kurser

  2018 - 2018

 • Arbetsmiljö, Arbetsförmedlingens chefskurser

  2018 - 2018

 • Verksamhetsutveckling, personlig utveckling och Coaching, Gaia Ledership

  2016 - 2017

 • PROSCI Förändringsledning certifiering, Prosci

  2015 - 2015

 • Offentlig Upphandling, Kvadrat Academy

  2014 - 2014

 • IT-upphandling, Dataföreningen

  2013 - 2013

 • Lean IT Foundation Training, Profecto

  2012 - 2012

 • Utveckla Business Case, Learning Tree

  2011 - 2011

 • Agil Projektledning med SCRUM, Learning Tree

  2011 - 2011

 • Kravanalys, Learning Tree

  2010 - 2010

 • Kurs och certifiering verksamhetsanalytiker, Dataföreningen

  2008 - 2008

 • Nyttohemtagning - statlig finansiering, Rikspolisstyrelsen

  2005 - 2005

 • Kurs och certifiering IPMA projektledning, IPMA - Projektforum

  2003 - 2003

 • PMI project management preparation course, PMI Sverige

  2002 - 2002

 • Kurs i Krav och Riskhantering, Niveau

  2002 - 2002

 • Vattenfalls ledarskapsprogram, Vattenfall Utbildning

  2001 - 2001

 • kurser projektledning, processutveckling, MBL, olika företagsutbildningar

  1999 - 2002

 • COBOL-programmering, fortsättning, UNISYS Utbildingscenter

  1998 - 1998

 • SAP ASAP Accelerated, SAP

  1998 - 1998

 • SAP 4.0 R/3 Basis Technology, SAP

  1998 - 1998

 • SAP R/3 Accounting, Cap Gemini Professional Development

  1997 - 1997

 • SAP R/3 LO Procurment, SAP

  1997 - 1997

 • kurser programmering, systemutveckling, databashantering, olika företagsutbildningar

  1995 - 1999

 • Oracle 7 Performance Tuning, Oracle

  1994 - 1994

 • Oracle Case 5.1, Oracle

  1994 - 1994

 • Client/server, Dataföreningen

  1993 - 1993

 • Oracle 7 upgrade, Oracle

  1993 - 1993

 • Oracle Case*Generator, Oracle

  1993 - 1993

 • Oracle Forms 3.0 to 4, Oracle

  1993 - 1993

 • SQL*Forms 3.0, IFS

  1992 - 1992

 • ORACLE 7 preparation, Oracle

  1992 - 1992

 • UNIX-system, Learning Tree

  1991 - 1991

 • Reflex Verksamhetsanalys, Programator

  1989 - 1989

 • CODASYL, Databaskonstruktion, Connector Data

  1988 - 1988

 • DMS-1100 (Codasyl) Programmering, Connector Data

  1988 - 1988

 • Projektstyrning ADB, ADB-ledning

  1988 - 1988

 • Civilekonomexamen, Uppsala Universitet

  1984 - 1987

 • High School Exam, Ohio, USA

  1983 - 1984

 • Naturvetenskaplig Linje, Celsius Gymnasiet, Uppsala

  1982 - 1983

Till konsultsök

Kontakt

Anna Bohlin Archer Kundansvarig säljare, Bransch: Bank, Finans, Försäkring 070-370 53 63 anna.bohlin@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning