Hoppa till sidans innehåll

Rickard Tuominen

Service Manager

Rickard presenterar en imponerande erfarenhet på 14 år inom praktisk hantering och drift av storskaliga och komplexa integrationsplattformar.

Genom att visa en unik förmåga att snabbt analysera komplexa frågor, utmärker han sig genom att identifiera omfattande strukturer och holistiska lösningar som inte bara är hållbara utan också lätt hanterbara på lång sikt. Som en erfaren teamledare har Rickard konsekvent främjat miljöer där teammedlemmar känner sig uppskattade och motiverade, vilket resulterar i konstant positiva resultat som väl mottas av kunder.

Rickards expertis ligger i sömlöst sammanfogande av ledarskapsfärdigheter med teknisk kompetens. Även om han har en gedigen bakgrund inom integrationsutveckling, ligger hans sanna passion i att etablera och leda underhållsorganisationer dedikerade till integrationer och integrationsplattformar. Denna distinkta blandning av färdigheter positionerar honom som en värdefull tillgång som klarar av att navigera i skärningspunkten mellan ledning och teknologi med finess.

Områden

 • Service Manager
 • Förvaltningsansvarig
 • Integrationsspecialist|Integrationsutvecklare|Integrationsarkitekt

Om Rickard

En av Rickards största styrkor är hans envishet och beslutsamhet. Detta visar sig genom att han alltid slutför sina uppdrag inom given tidsram och alltid med gott slutresultat. Rickard besitter också en stor portion av social kompetens och blir snabbt omtyckt av både medarbetare och uppdragsgivare. Han är hjälpsam och har flera gånger under åren agerat mentor till nya medarbetare.

Rickards CV

 • Volvo Cars

  Integration Architect

  2022 -

  Rickard har varit verksam inom ICoE (Integration Center of Enablement) på Volvo Cars och har fokuserat på att stödja applikationsutvecklare i designen av deras integrationslösningar. Hans ansvar har sträckt sig från att mentorera design på hög nivå till att hantera utbildning och lösa problem relaterade till ICoE's integrationsplattformar för applikationsteam.

  Rickards arbetsuppgifter har inkluderat:

  • Integrationsdesign
  • Utbildning och marknadsföring av självbetjäningsverktyg från ICoE till applikationsteam
  • Utbildning och support till applikationsteam i användningen av ICoE:s strategiska
  plattformar såsom IBM MQ, 3Scale och Kafka
  • Utredning och förberedelse av backlog för integrationsbehov från specifika
  produktområden
  • Agerat som Single Point of Contact (SPoC) och mentor för SAP PI:s utvecklingsteam
  angående deras integrationsbehov och användning av ICoE:s plattformar
  • Arbete med Proof of Concepts
  • Utveckling och dokumentation av Integration Principles, Guidelines och Policies för
  användning av ICoE:s plattformar

  Nyckelord som beskriver Rickards arbetsområde inkluderar Azure, IBM MQ, Azure ServiceBus, Integrationsarkitektur, Lösningssarkitektur, Apache Kafka, Red Hat 3Scale och SAFe.
 • Samhall

  Service manager/Integration architect/developer

  2018 - 2021

  Rickard klev i slutet av 2018 in i Samhalls digitala transformeringsresa som gick ut på byta ut ERP, HCM, CRM och WFM-system mot SaaS-tjänster och samtidigt integrera dessa med varandra med hjälp av Microsofts molntjänst Azure.

  Rickards första uppdrag var att ta fram och implementera ett ramverk för integrationsplattformen innehållandes ett gemensamt sätt att logga, felhantera och dokumentera integrationerna. Han tog också fram Logic apps-templates för de olika integrationsmönster som användes.

  I oktober 2019 skrev Samhall 3-årigt förvaltningsavtal med Enfo där Rickard fick rollen som Service manager eller förvaltningsansvarig. I avtalet ingick förutom förvaltningsåtagandet på integrationsplattformen i Azure också Samhalls on-preem plattform baserat på Microsoft Biztalk.

  I början på 2020 drev Rickard igenom ett beslut att migrera alla Biztalk-integrationer till plattformen ute i Azure.
  Detta arbetet gjorde Rickard tillsammans med sina medarbetare under 2020 och i slutet på detta år hade alla integrationer migrerats till Azure och Biztalk-plattformen var ett minne blott.

  Nyckelord: Azure, Logic apps, Functions, APIM, ServiceBus, EventGrid, Table storage, Blob containers, Runbooks, Förvaltning, TeamLead, ServiceNow, ITIL, Azure DevOps, Migrering, Integrationsarkitektur, lösningsarkitektur
 • Postnord

  Technical lead/Integration architect

  2015 - 2018

  I och med att PostNord tog ett beslut att flytta den centrala integrationsplattformen och dess integrationer från den danska miljön till den svenska startades projektet CINT SE Reload upp som kom att pågå i över 3 år.
  Rickard hade rollen som Technical lead/Integrationsarkitekt och tog fram riktlinjer (och var med och implementerade dessa) för hur den nya plattformen och dess integrationer skulle se ut.

  Nyckelord: Tibco, BusinessWorks, EMS, BusinessConnect, MFT, ITIL, HPSM, JIRA/Confluence, SVN, TeamLead, Migrering, Integrationsarkitektur, lösningsarkitektur
 • Postnord

  Service manager

  2013 - 2015

  Rickard hade ansvar att leda det team som byggde upp förvaltning kring PostNords nya centrala integrationsplattform.
  Plattformen var baserad på diverse olika produkter från TIBCO.
  Förutom att se till att alla ITIL-processer efterföljdes var Rickard involverad i att bl a ta fram dokumentationsmallar, skapa processer för Hand-over resp. Hyper-care.
  Rickard var också med att ta fram en lösning som automatiskt skapade incidenter i kundens ITSM utifrån fel som uppstod i integrationslösningarna.
  Förutom att leda det inhemska teamet ledde Rickard också ett offshore team som satt i Chennai, Indien.

  Nyckelord: Tibco, BusinessWorks, EMS, BusinessConnect, MFT, ITIL, HPSM, JIRA/Confluence, SVN, Förvaltning, TeamLead, Offshore
 • Outokumpu

  Service manager

  2011 - 2013

  Rickard hade ansvar att leda det team som förvaltade Outokumpus Globala integrationsplattform som var baserad på produkter från TIBCO.
  Förutom att leda teamet så hade Rickard ansvaret för att följande processer efterföljdes:
  - Incidenter
  - Changes
  - Problems
  - Service requests

  Nyckelord: Tibco, BusinessWorks, EMS, BusinessConnect, ITIL, JIRA/Confluence, Unicenter, Förvaltning, TeamLead
 • Outokumpu

  Integration developer

  2008 - 2011

  Rickard var medlem i ett team som hade till uppgift att förvalta Outokumpus Globala integrationsplattform som var baserad på produkter från TIBCO.
  Arbetet gick ut på att ha support samt arbeta med förändrings/förbättringsåtgärder både på integrationslösningar samt på själva plattformen.
  Även utveckling av nya integrationer förekom.

  Nyckelord: Tibco, BusinessWorks, EMS, BusinessConnect, ITIL, JIRA/Confluence, Unicenter, Förvaltning

Rickards kompetensområden

 • Systemtyper

  Systemförvaltning, Systemintegration
 • Drift/Support/Service

  Drift/Support/Service allmänt
 • Ledarskap

  Mentor
 • Metoder & Processer

  ITIL
 • Projektfaser

  Införande och överlämning, Drift
 • Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare, Team-ledare, Systemförvaltare
 • Kvalitetsstyrning

  Dokumentation
 • Utbildning

  Högskoleingenjör

Rickards anställningar

 • Senior integration consultant, Enfo AB

  2016 - 2022

 • Integration consultant, e-man AB

  2008 - 2016

Rickards utbildningar

 • Cloud-Based Integration Using Azure Logic Apps, Addskills Cornerstone

  2018 - 2018

 • TIBCO MFT Platform and Internet server, TIBCO Software Inc. Educational Services

  2016 - 2016

 • TIBCO BusinessWorks 5.x Administration Boot Camp, TIBCO Software Inc. Educational Services

  2009 - 2009

 • TIBCO BusinessWorks 5.x Integration Boot Camp, TIBCO Software Inc. Educational Services

  2008 - 2008

 • Certifierad nätverksadministratör, Roda utbildning

  2006 - 2006

 • Bachelor's degree in Computer Engineering, Mälardalens högskola

  1998 - 2002

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning