Hoppa till sidans innehåll

Sofia Näslund

Projektledare

Sofia har en väldigt bred kompetens inom IT och har arbetat i alla steg i utvecklingsprocessen som hon har varit verksam i under 25 år. De senaste 10 åren av hennes yrkeskarriär jag haft ett flertal olika ledarroller kopplat till systemutveckling och systemförvaltning. Hon är certifierad projektledare och scrum master och har fått sin erfarenhet genom att driva ett stort antal projekt, uppdrag och förstudier inom ett flertal olika områden.

Sofia har arbetat med utveckling och förvaltning i flera branscher exempelvis produktföretag, telekom, skogsnäringen och offentlig förvaltning.

Områden

 • Projektledare
 • Uppdragsledare
 • Teamledning

Om Sofia

Jag är en jordnära, lugn och glad person som har ett stort driv och engagemang. Får mycket energi av att leda team, styra upp, samordna och vara en del av att arbetet går framåt. Min främsta styrka är att jag på ett snabbt och enkelt sätt kan strukturera, planera och organisera arbetet när ett uppdrag eller ett projekt ska startas. Jag är intresserad av verksamheter och dess resultat och uppskattas ofta för min snabba förståelse för vad det som är viktigt i produktmål och effektmål. Min flexibilitet gör att jag antingen själv kan fylla de luckor som inte delegerats eller att driva planering och bemanning för att säkerställa att alla bollar hålls i luften av projektets medlemmar. Leverans mot resultat och flexibel hantering av uppkomna utmaningar präglar mitt ledarskap. Jag jobbar med tillitsbaserat ledarskap och skapar alltid en bra relation till personerna i teamet och är mån om att de trivs tillsammans. Sen är jag väldigt bra på att lyssna och sammanfatta det viktigaste i både tal och skrift.

Sofias CV

 • ServaNet/Sundsvall Elnät

  Projektledare

  2021 - 2022

  Sofia är delprojektledare i ett projekt som implementerar ett nytt CRM-system på ServaNet och Sundsvall Elnät. Hon leder 2 av delprojekten, ett gällande Integrationer och anpassningar samt ett innefattande migrering.
 • Masarin consulting

  Scrummaster/teamledare

  2021 - 2022

  Sofia har en sammanhållande ledarroll och ingår i teamet som utvecklar diwise på Masarin Consulting. Hennes roll är att leda avstämningsmöten, kommunicera om diwise inom organisationen, skapa rutiner samt ordning och reda under produktutvecklingsfasen.

  Diwise är en IoT-kommunikationsplattform för att ta emot sensordata och reglera fysiska styrsystem. Diwise är licensierat som öppen källkod (AGPL-3.0) för att möjliggöra en så transparent och flexibel utveckling som möjligt. Primärt kundsegment är kommunal verksamhet.
 • ServaNet/Sundsvall Elnät

  Projektledare

  2021 - 2022

  Sofia är projektledare och driver ett projekt som inför en ny förvaltningsorganisation (grundat på pm3) på ServaNet och Sundsvall Elnät.
 • Centrala studiemedelsnämnden

  Teamledare/testledare

  2019 - 2020

  Sofia har varit teamledare/testledare för ett testteam i det stora migreringsprojektet (systemförnyelsen) på CSN. Uppdraget innebar ledarskap, planering, ordning och reda, coachning och uppföljning.
 • Centrala studiemedelsnämnden

  Uppdragsledare/Projektledare

  2016 - 2021

  Uppdragsledare/Projektledare för årsbearbetningen på CSN i 4 år, vilket är det enskilt största uppdrag som årligen körs hos denna myndighet. Uppdraget innebär väldigt mycket planering, ledarskap av ett antal olika team, kommunikation, information, samarbete och intensivt jobb under vissa perioder.
 • Centrala studiemedelsnämnden

  Projektledare

  2014 - 2021

  Sofia har jobbat som projektledare på CSN och har bedrivit ett antal olika projekt, både inom systemutveckling, integration och införande av nya IT-system.
  Exempelvis:
  - Ny E-handelstjänst
  - Studiestartsstödet del 2, kompletteringar till ett nytt studiestöd.
  - eIDAS och Svenska e-legitimationer
  - Förvaltningsprojekt
  - ”Bevarande urvalet” ett DW-projekt i samarbete med Riksarkivet
  - ILaC – ny integration mellan Ladok och CSN
  - Införande av Jira, både på IT och Verksamhet.
  - Förstudier av kommande projekt.
 • Centrala studiemedelsnämnden

  Systemspecialist

  2013 - 2015

  Sofia har jobbat som Systemspecialist inom Återbetalningsområdet. Det innebar kravarbete, test samt uppdragsledning inom teamet.
 • SCA Forest products

  Projektarbete/systemförvaltning

  2005 - 2013

  Sofia ingick i projektteamet för POLAR-projektet och jobbade heltid under drygt 5 år med att införa ett nytt marknadssystem på SCA Forest Products i Europa.
  Rollen var att delta hela vägen från att samla in krav från användare, följa utvecklingsarbetet, testa, utbilda och delta i driftsättningsarbetet på plats. Det är en väldigt lärorikt internationell erfarenhet både gällande olika kulturer och hela processen med att byta ut ett stort verksamhetskritiskt system. Sista året på SCA jobbade hon med systemförvaltning, support och ändringshantering av det nya driftsatta systemet samt felhantering av PapiNetmeddelanden.
 • Mobeon

  Configuration manager

  2005 - 2006

  Sofia har haft en anställning som Configuration manager med uppgift att hålla ordning på de olika releaserna samt vara projektadministratör i ett antal utvecklingsprojekt inom telekom.
 • Telia Mobile

  Projektledare

  2001 - 2002

  Delprojektledare i 2 stora projekt inom tjänsteutveckling på Telia Mobile.
  Projekten var inom områdena Billing och MMS.
 • Metso Paper

  Verksamhetskonsult affärssystem

  2000 - 2004

  Har jobbat med affärssystemet Jeeves och infört EDI för order och orderbekräftelse på Metso Paper. Rollen var både delprojektledare för detta samt att hon själv jobbade med att anpassa och utveckla affärssystemet så att det passade kunden. Bland annat gjorde hon specifikationerna för XML-meddelandena som skulle användas. Även support och förvaltning av lösningen har skett.
 • HL-Display

  Verksamhetskonsult affärssystem

  1999 - 2003

  Har jobbat med affärssystemet Jeeves och infört EDI för order, orderbekräftelse och fakturering på HL-display och dess säljbolag i Europa. Rollen var både projektledare för dessa uppdrag samt att hon själv jobbade med att anpassa och utveckla affärssystemet så att det passade kunden. Hon åkte även runt på säljbolagen i Europa och utbildade personalen och driftsatte EDI-lösningen på egen hand.
 • Telia Mobile

  Logistiker

  1997 - 1999

  Sofia jobbade operativt med materialplanering och logistiklösningar för GSM-utbyggnaden. Hon har även varit delprojektledare för ett antal förbättringsprojekt avseende transporter och förkortade leveranstider tillsammans med externa leverantörer.

Sofias kompetensområden

 • Mobila Telesystem

  GSM
 • Systemtyper

  Systemförvaltning, Stordatorsystem
 • Drift/Support/Service

  Användarsupport, Drift/Support/Service allmänt
 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Administrativ delprojektledning, Projektledning inom Supply Chain, Projektledning
 • Test & Verifiering

  Testledning, Systemtestning
 • Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Operativ ledning, Grupprocesser
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Teleoperatörer, Skog och Papper
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsanalys, Order- och leveransflöden, Projektledning, Supply chain management
 • Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Drift, Produktionsinförande
 • Tillämpningar

  Affärssystem
 • Utbildning

  civ.ing
 • Roller

  Team-ledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Systemförvaltare, Projektadministratör, Scrum master
 • Metoder & Processer

  PM3
 • IT-strategi

  CRM Project systems
 • Kvalitetsstyrning

  Dokumentation

Sofias anställningar

 • Konsult inom ledarskap, Masarin Consulting

  2021 - 2022

 • Projektledare, Centrala studiemedelsnämnden

  2015 - 2021

 • Systemspecialist, Centrala studiemedelsnämnden

  2013 - 2015

 • Systemförvaltare/Projektarbete, SCA Forest Products

  2006 - 2013

 • Configuration manager, Mobeon

  2005 - 2006

 • Verksamhetskonsult, Datavis

  1999 - 2004

 • Logistiker, Telia Mobile

  1997 - 1999

Sofias utbildningar

 • Att leda framgångsrika team, Offentliga utbildningar

  2019 - 2019

 • Ledare utan personalansvar, Myndighetsnätverket

  2018 - 2018

 • PPS - projektmodell, Intern utbildning

  2018 - 2018

 • Certifierad Scrum master, Citerus, Stockholm

  2016 - 2016

 • Certifierad Projektledare, Westhagen utbildning, Sundsvall

  2015 - 2016

 • Industriell ekonomi, Mitthögskolan

  1992 - 1997

Till konsultsök

Kontakt

Lars Markström VD, Rekrytering 070-389 38 38 lars.markstrom@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning