Hoppa till sidans innehåll

Sophie Spennare

Projektledare

Sophie är en engagerad och driven IT-projektledare som brinner för att vara med och skapa effektiva team som är prestigelösa och lösningsorienterade. Hon är social, lyhörd och har god en förmåga att skapa positiv stämning i teamen hon jobbar i.

Sophie har flerårig erfarenhet inom roller som team lead, projektledning och förvaltningsledning. Hon har stor erfarenhet av kunder och uppdrag från offentlig myndighet och andra reglerade verksamheter.

Områden

 • Projektledare
 • Förvaltningsledare
 • Team lead

Om Sophie

Som projektledare är Sophie strukturerad, effektiv och en problemlösare med ett starkt inre driv. Sophie har erfarenhet av att vid flera tillfällen hoppa in och hantera havererade projekt som därav krävt större omtag i såväl projektledning men också i vårdande av kundrelationer. Den erfarenheten har gjort Sophie modig, effektiv och flexibel. Sophie är bra på att stätta struktur och reda ut komplexa problem. Att hon är lyhörd och en god kommunikatör gör att hon kan kommunicera med flera olika intressenter till projekten och kan således fånga upp och hantera krav från flera håll. Hon är mån om att driva projekt framåt i en positiv atmosfär, med hänsyn till att alla intressenter känner sig hörda och har rätt förutsättningar för att kunna bidra i arbetet.

Sophies CV

 • Statistiska centralbyrån, SCB

  Projektledare

  2022 -

  Hösten 2022 tog Sophie rollen som teknisk projektledare för ett projekt vars mål var att utveckla ett systemstöd för att möjliggöra kombinerad insamling hos SCB. Projektet var ett nyutvecklingsprojekt av en vad som kan ses som ett ärendehanteringssystem som säkerställer informationsflöden mellan olika insamlingsmodes (t.ex intervju, webbformulär etc) vid kombinerad insamling. Med hjälp av det nyutvecklade systemstödet kan SCB och dess undersökningar enklare hålla koll på i vilken insamlingskanal respektive rapporteringsobjekt befinner sig i samt att från ett gemensamt ställe kunna tillhandahålla sig de insamlade svaren.
 • Green Cargo

  Product Manager / Team lead

  2021 - 2022

  Hos Green Cargo hade Sophie en linjeroll som Product Manager för low code-plattformen OutSystems samt Team Lead för två utvecklingsteam. I rollen hade Sophie bland annat ansvar för prioritering av backlog, sätta produktmål på kort, medel och lång sikt, roadmap samt att sätta utvecklingsteamens leveransmål och releaseplaner. Sophie hade ett ansvar för att både utvecklingsteam och verksamhet ska känna en tydlighet i vad som ska utvecklas och när det ska implementeras.
 • Stockholmshem

  Kravanalytiker

  2020 - 2020

  För Stockholmshem hade Sophie rollen som kravanalytiker i förstudie inför införandet av nya systemanpassningar i Platina. I uppdraget fick Sophie uppgiften att leda kravmöten med kund, sammanställa krav och hjälpa kunden att bearbeta beställningsunderlag av utvecklingsprojektet och samordna det med uvecklingsteamet.
 • Trafikkontoret Göteborg Stad

  Projektledare

  2020 - 2020

  Under nyutvecklingsprojektet av ansökansportalen för Trafikkontoret 2019 samlades det under projektet in nya krav. Det här projektet bestod av att utveckla de nya kraven och hantera dem som ett projekt. Sophie hade i projektet rollen som projektledare för alla IT-relaterade frågor och hade en tät dialog med kund och utvecklingsteam för att säkerställa kvalitén i leveransen och fånga upp kundens behov.
 • Upphandlingsmyndigheten

  Förvaltningsledare

  2019 - 2020

  Efter slutförandet av utvecklingsprojektet av verksamhetsanpassningar så hade Sophie rollen som förvaltningsledare.
 • Brummer & Partner

  Projektledare

  2019 - 2019

  Hos Brummer & Partner hade Sophie rollen som projektledare och ansvarade för uppgraderingen av deras system Platina till senaste versionen. Samtidigt som uppgraderingen utfördes så fick Sophie i uppdrag att genomlysa av systemet efter gammal och/eller icke nödvändig funktionalitet som därmed kunde exkluderas från uppgraderingen. Arbetet resulterade i att kunden kunde göra betydande kostnadsbesparingar för systemet.
 • Trafikkontoret Göteborg Stad

  Projektledare

  2019 - 2019

  Parallellt med nyutvecklingsprojektet som påbörjades 2019 ledde och genomförde Sophie tillsammans med ett projektteam en förstudie med syfte att utreda kostnader och omfattning av att separera ett gemensamt system till två separata. Detta innebar att utforska och sortera ut vilka anpassningar i systemet som tillhörde respektive förvaltning och sedan skapa två separata förvaltningar med sina egna system.
 • Trafikkontoret Göteborg Stad

  Projektledare

  2019 - 2020

  Under 2019 tog Sophie över ett projekt från en tidigare projektgrupp. Projektet var ett nyutvecklingsprojekt av en ansökansportal för dispenstransporter för långa, tunga och breda fordonskombinationer samt införande av systemet Platina för handläggning av dispensansökningar. Sophie hade i projektet rollen som projektledare för alla IT-relaterade frågor och hade en tät dialog med kund och utvecklingsteam för att säkerställa kvalitén i leveransen och fånga upp kundens behov.
 • Stockholms länstrafik

  Förvaltningsledare

  2019 - 2020

  Sophie hade rollen som förvaltningsledare där hon i ett samlat grepp tog ansvar för flera kunder. I rollen som förvaltningsledare hade Sophie tät kommunikation med kunderna kring krav, lösning, design, budget och planering.
 • Stockholmshem

  Förvaltningsledare

  2019 - 2020

  Sophie hade rollen som förvaltningsledare där hon i ett samlat grepp tog ansvar för flera kunder. I rollen som förvaltningsledare hade Sophie tät kommunikation med kunderna kring krav, lösning, design, budget och planering.
 • Upphandlingsmyndigheten

  Projektledare

  2018 - 2020

  Upphandlingsmyndigheten stod när Sophie tog över rollen som projektledare i startgroparna för att påbörja sitt utvecklingsprojekt i Platina för deras verksamhetsanpassningar. I projektet behövdes det från kunden mycket stöd och vägledning. Därav ansvarade Sophie för flertalet dagar med workshops tillsammans med kunden med syfte att reda ut frågetecken, skapa
  trygghet och en tydligare kravbild för både kund och utvecklingsteam. I projektet hade Sophie rollen som projektledare för alla IT-relaterade frågor och hade en central roll för projektet där Sophie blev den "trygga punkten" för både utvecklingsteam och kund.
 • Trafikkontoret Göteborg Stad

  Förvaltningsledare

  2018 - 2019

  För Trafikkontoret i Göteborg stad hade Sophie rollen som förvaltningsledare för fyra olika förvaltningar av Systemet platina med tillhörande ansökansportaler. I samtliga förvaltningar hade Sophie huvudansvaret när det kom till förvaltning av respektive system och hade en tät dialog med såväl utvecklingsteamet samt respektive produktägare från Trafikkontoret.
 • Svenska filminstitutet

  Förvaltningsledare

  2018 - 2018

  Sophie hade rollen som förvaltningsledare där hon i ett samlat grepp tog ansvar för flera kunder. I rollen som förvaltningsledare hade Sophie tät kommunikation med kunderna kring krav, lösning, design, budget och planering.
 • Region Örebro län

  Förvaltningsledare

  2018 - 2020

  Sophie hade rollen som förvaltningsledare där hon i ett samlat grepp tog ansvar för flera kunder. I rollen som förvaltningsledare hade Sophie tät kommunikation med kunderna kring krav, lösning, design, budget och planering.

Sophies kompetensområden

 • Modulkunskap affärssystem

  Fakturering, Tidrapportering
 • Verktyg & Middleware

  MS Office, Office 365, Azure DevOps., Azure DevOps
 • Hårdvara

  PC
 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Projektledning
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting
 • Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem
 • Utbildning

  Systemvetenskap
 • Roller

  Delprojektledare, Huvudprojektledare
 • Metoder & Processer

  Scrum, Prince2
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Projektledning

Sophies anställningar

 • Projektledare, Quale Consulting AB

  2021 -

 • Team Lead, Sigma IT

  2020 - 2021

 • Service Manager / Project manager, Sigma IT

  2018 - 2020

 • Systemutvecklare, Sigma IT

  2017 - 2018

Sophies utbildningar

 • Leading SAFe® 6, We are movement

  2023 - 2023

 • Professional Scrum Master™ I (PSM I), scrum.org

  2022 - 2022

 • Systemvetenskapliga programmet, Örebro Universitet

  2015 - 2017

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning