Hoppa till sidans innehåll

Stina Odlingson

Projektledare

Stina har lång erfarenhet av att coacha individer, driva på personlig utveckling och att skapa en positiv, förstärkt företagskultur. Hon arbetar ofta med att säkerställa god dynamik inom arbetsgrupper och utröna hur olika kompetenser och personligheter passar bäst tillsammans utifrån företagets övergripande mål. Hon är van att jobba över kulturgränserna och anpassar sig snabbt till nya sammanhang. Stina är bra på att se strukturer, mönster och förbättringsområden. Hon trivs i ledarskapsroller där fokus ligger på gruppens utveckling i relation till företagens mål.

Områden

 • Projektledare
 • scrum master
 • coach
 • förändringsledare
 • kommunikatör
 • verksamhetsutvecklare
 • utbildare

Om Stina

Stina är en god mentor och har en inlyssnande personlighet. Hon är coachande, pragmatisk, positiv, lugn och kommunikativ. Hon driver ofta frågor om delaktighet i arbetsgrupper, kommunikation i förändringsprocesser och att skapa ett gott självledarskap. Stina är också en välanlitad föredragshållare och workshophållare inom feedback, presentationsteknik, retorik, kommunikativt ledarskap, förhandling och trygghet vid presentationer.

Stinas CV

 • Spotlight - MIR Akademien

  Expert Aktiva Åtgärder

  2023 - 2023

  Skapande och inspelning av digital master class med fokus på diskrimineringslagens bestämmelser om Aktiva åtgärder.

  Framtagande av stödmaterial för att underlätta lärande med avstamp i verkliga case.

  Mål: Underlätta företagens arbete med de aktiva åtgärderna och att skapa en arbetsplats där alla medarbetare kan nå sin fulla potential.
 • Beatum AB

  Coach

  2023 - 2023

  Coach med mål personlig utveckling och utveckling i arbetslivet.

  Nulägesanalys, SWOT-analys, samtalsledning och uppföljning.

  Coaching enligt GROW-modellen.
 • Sälj och marknadshögskolan AB

  Utbildare

  2022 - 2022

  Digital utbildning i kursen Influencer marketing.

  Tema: presentera resultat så att andra förstår.

  Mål: Ge förståelse för hur statistik och fakta kan presenteras på ett visuellt tilltalande sätt för skilda målgrupper
 • Developers Bay

  Kursledare

  2022 - 2023

  Kursledare för utbildning av konsultchefer på Developers Bay.

  Aktiviteter: Planering, partnerdialog, genomföra digitala föreläsningar, workshops och bistå i hemuppgifter.

  Mål: vinna fler uppdrag, attrahera fler medlemmar, känna trygghet vid förhandling.

  Teman: förhandling, argumentationsteknik, retorikens grunder, kroppsspråk, målgruppsanpassning och intervjuteknik.
 • RetorIT

  Utbildare

  2022 -

  Utbildningar på svenska och engelska, digitalt och fysiskt för IT-företag.

  Teman: härskartekniker, effektiva team, självledarskap, förhandling, kunddialog, trygg talare, relationsbyggande, konflikthantering, retorik, mötesteknik och feedback.


  Aktiviteter: Behovsanalys, insälj, nätverkande, genomförande av utbildning, avrapportering. Marknadsföring och byggande av personligt varumärke på LinkedIn och Youtube.

  Målet med utbildningarna har ofta varit att ge en ögonöppnare, en energikick och en kraft att utvecklas.
 • Örebro universitet

  Coach

  2021 - 2021

  Coaching av en universitetslektor i maskinteknik. Lektorn var ytterst kritisk till att få coaching från start men var tacksam i slutet av processen.

  Aktiviteter: Observation av föreläsningar, dialog med coachee, feedback, relationsskapande aktiviteter för att bygga förtroende.

  Lektorns mål: bli mer pedagogisk, bli bättre på studentdialog och skapa mer intressanta föreläsningar.
 • Son of a Coder

  Ledarcoach

  2021 - 2021

  Coaching av en företagsledare vars mål var att bli en bättre föredragshållare och framstå mer karismatiskt.

  Aktiviteter: Förmöte med nulägesanalys och målsättning, observation av framförande, feedbacksession med positiv och konstruktiv feedback samt tips på utvecklingsmöjligheter.
 • Örebro universitet

  Utbildare och presentationscoach

  2020 - 2020

  Framtagande och genomförande av utbildningsstråk i retorik.

  Föreläsningar och feedback på gruppresentationer och individuella presentationer. Fysiskt och digitalt.

  Teman: Förtroendeskapande, målgruppsanpassning, känsloskapande, kroppsspråk, gruppsamverkan, nervositetshantering, teamkommunikation, agil mötesteknik.

  Mål: skapa trygghet vid presentationer och skapa målgruppsanpassade presentationer samt förstärka agila processer i team

  Program: Socionomprogrammet, Civilingenjör - datateknik
 • Sälj och marknadshögskolan

  Kursledare

  2019 - 2020

  Framtagande och genomförande av retorikkurs i programmen Digital marknadsförare och Internationell marknadsförare/säljare.

  Mål: Få en bred förståelse för hur övertygande skapas genom ord, fakta, kroppsspråk och känslor.

  Teman: kroppsspråk, struktur, feedback, den retoriska arbetsprocessen, argumentation, powerpoint

  Aktiviteter: Avtalsförhandling, planering, genomförande, studentdialog, rättssäker betygssättning, återrapportering. Enskilda coachingsamtal kring talängslan.
 • Länsstyrelsen Örebro

  Studiecirkelledare

  2019 - 2020

  Cirkelledare för Rättighetscirkeln, en studiecirkel i fyra pass för nyanlända.

  Teman: mänskliga rättigheter, normer & diskriminering.

  Mål: få kunskap om rättigheter och skyldigheter. Få kraft att säga ifrån vid illa behandling. Få forum att lyfta hemska händelser.

  Aktiviteter: Fysiska och digitala cirklar i hela Örebro Län. Flertalet pass utfördes med tolkar på ett till tre olika språk samtidigt.

  Samverkan med RFSL och Studieförbundet vuxenskolan. Projektpengar från Länsstyrelsen i Örebro.
 • Sälj och marknadshögskolan Göteborg

  Kursledare

  2019 - 2019

  Framtagande och genomförande av retorikkurs i programmet Internationell säljare/marknadsförare

  Mål: Få en bred förståelse för hur övertygande skapas genom ord, fakta, kroppsspråk och känslor.

  Teman: kroppsspråk, struktur, feedback, den retoriska arbetsprocessen, argumentation, powerpoint

  Aktiviteter: Avtalsförhandling, planering, genomförande, studentdialog, rättssäker betygssättning, återrapportering.
 • Sälj och marknadshögskolan Göteborg

  Kursledare

  2018 - 2019

  Framtagande och genomförande av retorikkurs i programmet Account manager IT sales


  Mål: Få en bred förståelse för hur övertygande skapas genom ord, fakta, kroppsspråk och känslor.

  Teman: kroppsspråk, struktur, feedback, den retoriska arbetsprocessen, argumentation, powerpoint, schyst sälj

  Aktiviteter: Avtalsförhandling, planering, genomförande, studentdialog, rättssäker betygssättning, återrapportering.
 • Företag i Örebro med omnejd

  Utbildare och diskrimineringsexpert

  2018 - 2020

  Framtagande, insälj och genomförande av företagsutbildningar.

  Teman: normkritik, feedback, härskartekniker, gott gruppklimat, diskrimineringslagen såsom aktiva åtgärder och sexuella trakasserier.

  Samtalsledare och hanterare av känsliga samtalsämnen.
 • Örebro Rättighetscenter

  Digital kampanjkreatör

  2018 - 2020

  Framtagande och idérealisering av den digitala påverkanskampanjen FlickaFakta.

  Meta; Instagram, Facebook

  Aktiviteter: Samverkan, målgruppsanpassning, omvärldsbevakning, utvärdering och kommentarsfältsmoderation.
 • Gymnasieskolor i Örebro

  Utbildare

  2018 - 2020

  Genomförande av utbildningar i diskrimineringslagen och normer och normkritik.

  Aktiviteter: Föreläsare. Workshopledare. Samtalsledare kring känsliga samtal. Hanterande av provokativa känslor. Arbete med inkluderande samtalsprinciper. Skapare av Tryggare rum.

  Mål: ge kraft att säga ifrån vid diskriminering, ge förståelse för varför grupper och samhället fungerar som det gör, skapa bättre stämning i klassen.
 • Flickaplattformen

  Delegat

  2018 - 2018

  Delegat via Flickaplattformen på CSW62, The commision on the status of women - FN's årliga sammanträde i New York med fokus att förbättra situationen för flickor och kvinnor i världen utifrån FN's hållbarhetsmål.

  Årets tema: Utmaningar i att skapa jämställdhet, och empowernment för flickor och kvinnor på landsbygden.

  Aktiviteter: Återrapportering via digitala medier, nätverkande, omvärldsanalys, påverkansarbete genom lokalmedia.

  Mål: Belysa flickors och kvinnors särskilt sårbara situation i samhället. Sprida förståelse för hur olika samhällsåtgärder och försök till förbättring påverkar situationen i positiv/destruktiv riktning.
 • Örebro universitet

  Utbildare och presentationscoach

  2017 - 2017

  Kurshållare för måltidsekologprogrammet.

  Teman: ledarskap, personkännedom, organisationsteori.

  Målsättning: Ge studenter en bra grund att stå på för att bli en förtroendeingivande ledare och kunna skapa en god organisation för att skapa vinst för företag i hotell,- och restaurangbranschen

  Aktiviteter: Partnerdialog, planering, skrivande av kurshandledning, föreläsningar, workshops, rättssäker betygssättning.
 • Region Örebro Län

  Utbildare & presentationscoach

  2017 - 2017

  Utbildning i retorik för ortodontiassistenter, Odontologiska utbildningsenheten.

  Teman: nervositetshantering, talängslan, feedback och presentationer.

  Mål: skapa trygghet vid presentationer, träna bort tix, förstå varför nervositet uppstår
 • Flickaplattformen

  Delegat

  2017 - 2017

  Delegat för Flickaplattformen på CSW61, The commision on the status of women. FN's årliga sammanträde i New York med fokus att förbättra situationen för flickor och kvinnor i världen utifrån FN's hållbarhetsmål.

  Årets tema: Kvinnors ekonomiska empowernment i ett förändrat arbetsliv

  Återrapportering via digitala medier, nätverkande, omvärldsanalys, påverkansarbete genom lokalmedia.

  Mål: Belysa flickors och kvinnors särskilt sårbara situation i samhället. Sprida förståelse för hur olika samhällsåtgärder och försök till förbättring påverkar situationen i positiv/destruktiv riktning.
 • Örebro universitet

  Utbildare & delkursansvarig

  2017 - 2017

  Utbildare och delkursansvarig i kommunikativt ledarskap 1.

  Mål:
  Skapa trygga ledare med en interkulturell förståelse.

  Ämnen:
  Tvärkulturell retorik, personligt ledarskap, sammarbetsövningar, tvärkulturellt ledarskap, kulturteori.

  Aktiviteter: Schemaläggning, skapande av kurshandledning, föreläsningar, workshops, rättssäker betygssättning, studentkommunikation.
 • Örebro universitet

  Utbildare & presentationscoach

  2016 - 2018

  Framtagande och genomförande av utbildningsstråk i retorik.

  Aktiviteter: Föreläsningar och feedback på gruppresentationer och individuella presentationer. Fysiskt och digitalt.

  Mål: skapa trygghet vid presentationer, skapa effektiva, målgruppsanpassade presentationer som fyller tilltänkt syfte.

  Teman: Förtroendeskapande, målgruppsanpassning, struktur, känsloskapande, kroppsspråk, gruppsamverkan, nervositetshantering, mötesteknik.

  Utbildningsstråken genomfördes i:
  Socionomprogrammet
  Högskoleingenjör - byggteknik
  Högskoleingenjör - elteknik
  Svensklärarprogrammet
  Förskolelärarprogrammet
 • Örebro universitet

  Utbildare & delkursansvarig

  2016 - 2018

  Utbildare i retorik grundkurs med delkursansvar.

  Aktiviteter: Framtagande av studiehandledning, rättssäker betygssättning, studentkommunikation, föreläsningar, workshops, feedback på presentationer.

  Mål: Skapa trygghet vid presentationer och optimera kroppsspråket. Skapa djupgående förståelse för argumentation och påverkan. Göra studenter bra på skriven och talad kommunikation med ett tydligt syfte.

  Teman:
  Effektiv argumentation, förhandling, debatt, målgruppsanpassning, förtroendeskapande, nervositetshantering, presentationer, situationsanalys, retorik, uppsats
 • Örebro universitet

  Utbildare & workshoppledare

  2016 - 2016

  Utbildare i Kommunikativt ledarskap 1.

  Teman: Ledartyper, fältstudie för att undersöka det kommunikativa ledarskapet i företag, hitta sin egen ledarskapsprofil.

  Mål: Få förståelse för sig själv som ledare, få kunskap om olika sätt att vara ledare på, kunna ta bra, välmotiverade beslut i etiskt svåra situationer.
 • Conventus media house AB

  Säljare B2B & säljcoach

  2015 - 2015

  B2B annonsförsäljning för Transportochlogistik.se. Partnerdialog och merförsäljning.

  Säljcoach med fokus att hitta motivationsfaktorer för säljare och finna sätt att överkomma svårigheter i arbetet.
 • Conductive AB

  Projektledare

  2015 - 2015

  Projektledning av konferenserna Kanslichef & administrativ chef i offentlig förvaltning och Framtidens akutmottagning.

  Aktiviteter: Samordning, budgethantering, partnerdialog, eventplanering, marknadsföring. Idéskapande till nya konferenser.

  Mål: Attrahera deltagare och talare. Bli det självklara konferensvalet för privata och offentliga aktörer.
 • Telia Sonera AB

  Säljare B2B

  2015 - 2015

  Företagssäljare av Telia telefonabonnemang och internet med utgångspunkt i SWEDMAs riktlinjer och DISC-profilerna.
 • Vattenfall AB

  Säljare B2C

  2014 - 2014

  Säljare av Elavtal för Vattenfall. DISC-profilering och nykundsbearbetning.
 • Lernia AB

  Ledarskapskonsult - studentuppdrag

  2013 - 2013

  Fältstudie där en verksamhetschef på Lernia observerades och analyserades utifrån hens kommunikativa ledarskap.

  Aktiviteter: SWOT-analys, analys av det situationsanpassade ledarskapet, analys av ledarskap ur ett coachande perspektiv. Coachingsamtal med djupgående feedback över ledarens observerade styrkor och svagheter.

  Mål: optimera chefens ledarskap utifrån ett kommunikativt perspektiv.

  Efter avslutad fältstudie sa chefen "Det var den bästa ledarskapsutbildningen jag någonsin har gått".
 • Proccordia Food AB

  Organisationskonsult - studentuppdrag

  2012 - 2012

  Fältstudie där Proccordias internkommunikation analyserades ur fyra organisatoriska perspektiv; det strukturella perspektivet, HR-perspektivet, politiska perspektivet och symboliska perspektivet.

  Vid avslutad studie gavs feedback till VDn över hur kommunikationen kan bli mer ändamålsenlig och hur visuella och kommunikativa processer kan optimeras. Det gavs även feedback över hur olika avdelningar kan lära av varandra för att skapa mer tillfredställelse hos personalen.

Stinas anställningar

 • Retorikkonsult & coach, RetorIT

  2021 -

 • Adjunkt, Örebro universitet

  2020 - 2021

 • Utbildningsansvarig, Örebro Rättighetscenter

  2018 - 2020

 • Adjunkt, Örebro universitet

  2016 - 2018

 • Säljande projektledare, Conventus Media House AB

  2015 - 2015

 • Projektledare, Conductive AB

  2015 - 2015

 • Säljare, Reffekt AB

  2014 - 2015

Stinas utbildningar

 • Psykologi GR (A), Psykologins grunder: introduktion och aktuella tillämpningar 7.5 hp, Mittuniversitetet

  2022 - 2022

 • Socialpsykologi och förändringsarbete i arbetslivet 7.5 hp, Linnéuniversitetet

  2022 - 2022

 • Individer och grupper i projekt 7.5 hp, Karlstads universitet

  2021 - 2021

 • Praktisk projektledning 7.5 hp, Stockholms universitet

  2021 - 2021

 • Företagsekonomi, Entreprenörskap - Idé- och affärsutveckling 15 hp, Örebro universitet

  2021 - 2021

 • Informatik A, Publicering på internet, 7.5 hp, Högskolan dalarna

  2014 - 2015

 • Förbättringskunskap, lärande och informationskompetens, 7.5 hp, Linköpings universitet

  2013 - 2013

 • Utbytestermin i management och franska, Université Jean Moulin – Lyon 3, Frankrike

  2013 - 2013

 • Fil.kand. Retorik & kommunikativt ledarskap, Örebro universitet

  2011 - 2014

 • ,

  0001 -

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning