Hoppa till sidans innehåll

Ulrika Hennyey

Configuration Manager (CM)

Ulrikas arbetsområden är Configuration Management, projekt- och uppdragsledning samt kvalitetssäkring.
En av Ulrikas styrkor är att hon både kan verka på operativ såväl som strategisk nivå. Ulrika har erfarenhet av en mängd verktyg och metoder för att identifiera, införa och förändra processer för CM och releasehantering.

Ulrika har erfarenhet från komplexa projekt – både tekniskt och organisatoriskt sett. Dessutom har hon en förmåga att metodiskt strukturera och komma till rätta med till synes kaotiska situationer och projekt.

Områden

 • Configuration Manager (CM)
 • Projektledare
 • Översättare

Om Ulrika

Ulrika är ofta den person som i en rörig situation sammankallar rätt personer till möte eller workshop, leder och styr upp mötet med fokus på målet, får ut essensen ur livliga diskussioner, sammanställer resultatet och kommunicerar ut det på ett begripligt sätt. När saker inte går enligt ursprunglig plan, har Ulrika den goda förmågan att se alternativa vägar och lösningar. Dessa egenskaper gör att hon har kunnat se till att kunderna har fått effektiva och dokumenterade rutiner och arbetssätt. Ulrika har även en språklig ådra och är skicklig på att sammanställa, presentera och kommunicera i såväl tal som skrift, på både engelska och svenska. Ulrika har även haft rena översättningsuppdrag (främst från engelska till svenska). Ulrika har certifiering i ITIL och SAFe® 4 Agilist.

Ulrikas CV

 • Skatteverket

  Change Manager

  2023 - 2023

  Medlem i teamet för Change & Requset: Inplanering och hantering av förändringar, CAB-möten, dokumentation av beslut, informationsspridning, vidareutveckling av arbetsrutiner.2
 • Skatteverket

  Verktygsspecialist

  2021 - 2023

  Verktygsspecialist IT-portalen: Hantera beställningar, skapa tekniska beskrivningar, acceptanstester, driftsättningsaktiviteter samt releaseplanering.
 • Kvadrat, internt

  Dokumenthantering, översättning, egen utbildning

  2020 - 2021

  Interna uppdrag för Kvadrat, exempelvis
  - Genomgång av Kvadrats policydokument både strukturellt och språkligt, översyn av granskningsprocess och riktlinjer för dokumenthanteringen
  - Översättning av konsulters CV från svenska till engelska
  - Översättning från engelska till svenska av slutkunds IT-säkerhetsdokument (offentlig förvaltning)
  Deltagit i seminarier och föreläsningar inom Configuration Management och tangerande områden, såsom projektledning, förändringsledning, teststrategi, IT-arkitektur, AI, IT-säkerhet, agil utveckling och styrning inom offentlig sektor.
 • Skandia

  CM

  2019 - 2019

  Medlem i DevOps-teamet för Mainframe. Arbetet skedde enligt SAFe. I rollen som CM kontrollerades löpande att testmiljöernas användes i enlighet med vad som hade överenskommits mellan teamen och att namnsättningsregler för att upprätthålla spårbarhet följdes. För detta användes verktyget ISPW med gränssnittet Topaz. Dessutom kontrollerades att alla statusförändringar av User Stories och Features var korrekt uppdaterade i verktyget Azure Devops.

  Tillsammans med testkoordinatorn drevs också ett arbete med att höja kvaliteten på den kod som levererades till test- respektive produktionsmiljöer. Det innebar framtagande av checklistor och nya arbetsrutiner för utvecklarna. Checklistorna måste vara ifyllda och godkända av Product Owner inför leverans till test respektive produktionssättning. CM drev arbetet med framtagning, förankring och införande av checklistorna och de nya arbetsrutinerna för 5 utvecklingsteam och kontrollerade också efterlevnaden.
 • Trafikförvaltningen

  Configuration Manager

  2016 - 2019

  Övergripande CM i projekt SL Lås, som bestod av två delprojekt: IT och Installation.

  Inom IT-projektet infördes ett nytt övergripande behörighetssystem och flera underliggande passersystem. Allt utvecklingsarbete utfördes av externa, upphandlade leverantörer. I CM-arbetet ingick att sätta upp och införa processer för ändringshantering, leveranshantering och dokumenthantering. Leverantörerna var både svenska och utländska varför allt material togs fram och kommunicerades både på svenska och engelska.

  I Installationsprojektet gjordes fysiska installationer av låspunkter i ett antal olika entreprenader i alla Trafikförvaltningens anläggningar. Även här ingick det i uppdraget att ta fram, införa, utbilda i och följa upp processerna för ändringshantering, dokumenthantering, versionshantering, och leveranshantering. Här anpassades processerna dessutom för att passa ihop med de regelverk som gäller inom byggsektorn.

  Slutligen ingick det i uppdraget att paketera, planera och genomföra överlämningar av projektresultaten till mottagande organisationer inom IT, Bana El Signal Tele, samt till driftcentral och fastighet.
 • Storstockholms Lokaltrafik

  Configuration Manager

  2012 - 2016

  Configuration Manager i ett antal införandeprojekt på programsektionen: Tågradio, Trafikradio, SL Lås, TMSL Kameraupphandling och Positioneringsinformation i tunnelbanan (GPS).

  SL hade genomgått en omorganisation och projekten flyttades till programsektionen från projektkontoret där de tidigare hade legat organisatoriskt. Så CM-uppdraget var egentligen detsamma som 2011-2012, dvs att delta i upphandlingarna för att säkerställa att krav på ändringshantering, dokumenthantering, versionshantering, och leveranshantering inkluderades i avtalen med leverantörerna. Därefter skedde ett kontinuerligt arbete med att följa upp att kraven uppfylldes och att utbilda leverantörerna när så inte var fallet.

  Slutligen strukturerade och drev CM överlämningen av projektens resultat till mottagande förvaltningsorganisation.
 • Storstockholms Lokaltrafik

  Configuration Manager

  2011 - 2012

  Configuration Manager för IT-relaterade projekt under projektkontoret.

  CM-arbetet bestod i att delta i upphandlingarna för att säkerställa att krav på ändringshantering, dokumenthantering, versionshantering, och leveranshantering inkluderades i avtalen med leverantörerna. Därefter skedde ett kontinuerligt arbete med att följa upp att kraven uppfylldes och att utbilda leverantörerna när så inte var fallet.

  Slutligen strukturerade och drev CM överlämningen av projektens resultat till mottagande förvaltningsorganisation.
 • Storstockolms Lokaltrafik

  Configuration Manager

  2008 - 2011

  Del av ett CM-team på två personer som arbetar med förbättring av CM-processerna för SL:s prioriterade utvecklingsprojekt, JustNu (trafikinformationen) och Trygghetsprojektet. Båda projekten använde externa leverantörer från flera olika länder. Arbetet bestod i att ta fram och införa processer för ändringshantering, dokumenthantering, versionshantering, och leveranshantering.

  Dessutom infördes CM-verktyget Dimensions och arbetsprocesser runt detta, för att få en spårbarhet och baseline-hantering av den programvara som användes.
 • Ericsson Enterprise/Aastra

  Price- and Configuration Manager

  2008 - 2008

  CM- och release-aktiviteter avseende pris- och konfigurationsmodeller för utvecklade produkter.
 • Handelsbanken

  Utredningsledare

  2007 - 2008

  Utredningsledare för "Kvalitetshöjande åtgärder i produktionssättningen".
 • Handelsbanken

  Uppdragsledare Verktygsstöd

  2007 - 2007

  Uppdragsledare för att ta fram verktygsstöd för releasehanteringen.
 • Ericsson Enterprise

  Configuration Manager

  2006 - 2007

  Projekt-CM i flera stora projekt, med koordinering av CM-processer för externa parter inom och utanför Sverige.
 • Ericsson WCDMA RNC

  Testkoordinator

  2005 - 2006

  Testkoordinator på RNC I&V. Under perioden aug 06 – okt 06 även teamledare för real environment-tester.
 • Ericsson WCDMA RNC

  Teamleader System Verification

  2005 - 2005

 • Reverb

  Översättare

  2005 - 2005

  Översättning från engelska till svenska av boken "Keith Richards – the unauthorised biography" av Victor Bockris.
 • Aftonbladet

  Projektledare/Utvecklare

  2005 - 2005

  Uppgradering och utveckling av nya funktioner i transportersättningssystemet.
 • Ki No Kenkyukai Sweden

  Översättare

  2005 - 2005

  Översättning (från engelska till svenska) av boken "Inner Voyage of a Stranger" av Kenjiro Yoshigasaki.
 • Summa Information AB

  Systemutvecklare 4D

  2003 - 2004

  Förvaltning och vidareutveckling av befintligt system för försäkringshantering.
 • Fri Kompetens i Stockholm AB

  Översättare

  2002 - 2003

  Översättningar på uppdragsbasis från engelska till svenska av produktblad, handböcker, texter till webbplatser etc.
 • Ericsson WCDMA

  TCM (Test Configuration Manager)

  2000 - 2002

  Koordinering av leveranser och felhantering.
 • Aftonbladet

  Projektledare/utvecklare

  1999 - 1999

  Konvertering/utveckling av ersättningssystem till tidningstransportörer.
  Ansvarig för hela kedjan från krav till införande.
 • Expressen

  Programmerare / utvecklare

  1999 - 1999

  Konvertering/utveckling av ersättningssystem till tidningstransportörer.
  Ansvarig för hela kedjan från krav till införande.
 • Ericsson ETX

  Assisterande projektledare

  1998 - 1999

  Assisterande projektledare i ett av projekten inom Ericsson ETX
 • Aftonbladet och Expressen

  Utvecklare

  1996 - 1998

  Vidareutveckling av transportersättningssystem åt Aftonbladet och Expressen.
 • Becker Industrifärg

  Utvecklare

  1996 - 1998

  Vidareutveckling av Prishistorikregister.
 • KAW

  Projektledare/utvecklare

  1996 - 1998

  Konvertering av databas hos Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.
 • Konstnärshuset

  Projektledare/utvecklare

  1996 - 1998

  Utveckling av databas för konstförsäljning.
 • Mac Universtitetet

  Kursledare

  1996 - 1998

  Kursledare i 4th Dimension för utvecklare.
 • Porfyricentrum

  Utvecklare och rådgivare

  1996 - 1998

  Vidareutveckling av databas och rådgivning åt Porfyricentrum, St Görans Sjukhus
 • Telia Data

  Utredare/rådgivare

  1996 - 1998

  Utredningsarbete för projekt hos Telia Data.
 • Anställning Data Distribution AB

  Konsult, projektledare, konsultchef

  1986 - 1996

  Konsult med databaser/kalkyl som inriktning
  Kursledare
  Utbildningsansvarig
  Ansvarig för det interna arbetsflödet och administrationen
  Chef för konsultgruppen – resursplanering, budgetering, uppföljning
  Delägare och medlem av ledningsgruppen

Ulrikas kompetensområden

 • Kvalitetsstyrning

  Configuration Management, Change Management, Dokumenthantering
 • Roller

  Configuration Manager (CM)

Ulrikas anställningar

 • Konsult (eget företag), Fri Kompetens i Stockholm AB

  1996 - 1998

 • konsult, projektledare, konsultchef, Data Distribution

  1986 - 1996

Ulrikas utbildningar

 • Doktorand Elementarpartikelfysik, Stockholms Universitet

  1989 - 1990

 • Fysikerlinjen, Stockholms Universitet

  1983 - 1986

Till konsultsök

Kontakt

Johan Huss Kundansvarig säljare, Bransch: Offentlig sektor och Bank 070-783 83 36 johan.huss@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning