Hoppa till sidans innehåll

Historiska perspektiv på innovation

Begreppet "innovation" har en historia som sträcker sig över flera århundraden, men det användes inte i dagens kontext förrän relativt nyligen. Här är en översikt över begreppets historiska utveckling.

Historiska perspektiv på innovation

"The day before something is truly a breakthrough, it's a crazy idea." - Peter Diamandis

Begreppet "innovation" har en historia som sträcker sig över flera århundraden, men det användes inte i dagens kontext förrän relativt nyligen. Här är en översikt över begreppets historiska utveckling:

Tidiga användningar

Ordet "innovation" härstammar från det latinets "innovatio," vilket betyder "förnyelse" eller "förändring." Termen användes i tidigare språk, inklusive latin och medeltida engelska, men det hade en bredare betydelse än den mer specifika innebörden som det har i dag. Begrepp som "uppfinning" och "förnyelse" användes mer frekvent för att beskriva liknande idéer och aktiviteter.

Det finns exempel på jordbruksinnovationer i förindustriell tid, till exempel den tunga plogen[1], som anses ha möjliggjort ökad livsmedelsproduktion och i sin tur medfört befolkningsökning, vilket naturligtvis hade en långtgående påverkan på dåtidens samhällen. Per Frankelius har forskat på området, och har bland annat tillsammans med Charlotte Hedenstierna Jonson skrivit en intressant artikel[2] som tar upp stigbygelns betydelse för framväxten av det moderna samhället.  

Den industriella revolutionen

Under den industriella revolutionen började begreppet "innovation" användas mer aktivt och specifikt för att beskriva de omvälvande förändringarna och teknologiska framsteg som påverkade samhället, ekonomin och industrierna.

Ett konkret exempel på hur begreppet "innovation" användes under denna tid är ångmaskinen, som starkt bidrog till omvandlingen av många industriella processer och transportmedel. Ångmaskinen användes i gruvdrift, textilindustrin, järnvägar och båtar, och den möjliggjorde en ökad produktivitet och effektivitet inom många branscher. Ångmaskinen spelade en central roll i att driva den industriella revolutionen framåt.

1900-talet

Under 1900-talet blev begreppet "innovation" alltmer etablerat som en term som beskriver processen med att skapa och införa nya idéer, produkter, processer eller metoder för att förbättra eller förnya något. Ett konkret exempel på hur begreppet "innovation" användes under denna tid är inom bilindustrin, specifikt med Henry Fords introduktion av löpande band-produktion. stället för att bygga bilar på plats av skickliga hantverkare använde Ford ett löpande band som flyttade bilen genom olika stationer där olika delar monterades. Denna innovation förkortade dramatiskt tiden det tog att tillverka en bil och minskade produktionskostnaderna avsevärt.

Introduktionen av det löpande bandet ledde till en explosion av bilproduktionen och gjorde bilar mer överkomliga för allmänheten. Det ökade också arbetsproduktiviteten och skapade en ny standard för industriell effektivitet. Termen "innovation" användes i stor utsträckning för att beskriva Fords införande av löpande band-produktion som en ny metod för att tillverka bilar och dess påverkan på bilindustrin och produktionen generellt.

Modern tid

Under andra hälften av 1900-talet och framåt har begreppet "innovation" blivit en central del av affärsstrategi, ekonomisk politik och teknologisk utveckling. Det har också utvecklat sig till att omfatta kreativitet och nydaning inom en mängd olika områden, inklusive vetenskap, teknik, konst och samhälle i stort.

I dag används begreppet "innovation" i en bred och mångsidig betydelse och är centralt inom många områden av samhället, inklusive teknik, näringsliv, offentlig politik och forskning.

I nästa bloggpost kommer vi att kika lite på om det finns några kritiska röster mot innovation, och i så fall vari denna kritik består.

Häng med, vi ses i nästa post i Innovationsbloggen!

Joakim Falkäng och Mikael Berg

Innovationsbloggen startsida[1] White, Jr., L., Medieval Technology & Social Change,” 1962.

[2] Frankelius, P och Hedenstierna Jonson, C., Stigbygeln – Uppfinningen som erövrade världen, Vetenskap & Historia Nr 4, 2010. https://www.frankelius.com/pdf-dokument/stigbygel_vetenskap_historia-light.pdf

 

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning