Hoppa till sidans innehåll

Pressmeddelande - Känslan av lycka på jobbet helt beroende av mjuka värden

Vad gör konsulter lyckliga? Hur lycklig är branschen överlag och hur mår våra egna? Kvadrat anlitade undersökningsföretaget Novus, som frågade anställda konsulter, konsulter med egna företag och konsulter anslutna till Kvadrat. Stora skillnader framkom när det gäller balans mellan arbete och fritid, frihet att välja uppdrag, utveckling i sin yrkesroll och större sammanhang som man trivs i.

En bra lön och en imponerande titel är väl bra, men inte gör det någon lycklig. Det anade redan Konsultföretaget Kvadrat, men man hade egentligen aldrig kollat upp saken på ett vetenskapligt sätt. Nu har man gjort det och ställt sig tre viktiga frågor: Vad gör konsulter lyckliga? Hur lycklig är branschen överlag och hur mår våra egna?

För att få trovärdiga svar anlitades undersökningsföretaget Novus. Undersökningen visade att konsulter överlag är ganska lyckliga och att Kvadratarna faktiskt är allra lyckligast. Några särskiljande faktorer kom fram - att uppleva balans mellan arbete och fritid, friheten att välja sina uppdrag, känslan av att utvecklas i sin yrkesroll och känslan av att ingå i ett större sammanhang som man trivs i.

– Även om undersökningen tyder på att konsultbranschen överlag mår ganska bra fick vi bekräftat att det lönar sig att satsa på lycka och att förstå vilka faktorer som driver lycka, säger Maria Hellström, koncernchef på Kvadrat.

Mest särskiljande mellan egna företagare och anställda var i vilken grad man upplever balans mellan arbete och fritid. Endast 66 procent av de anställda tycker att de klarar den balansgången på ett tillfredsställande sätt, medan hela 90 procent av de egna företagarna på Kvadrat upplever att det fungerar bra. Skillnaden är signifikant även mot gruppen konsulter med egna företag, där 73 procent svarade positivt.

– Balans är nummer ett men ytterligare tre faktorer sticker ut som särskilt viktiga, säger Maria Hellström. Det är friheten att välja uppdrag, möjligheten att utvecklas och att tillhöra en rolig gemenskap.

Novus undersökning visar på tydliga skillnader kring dessa faktorer för de tillfrågade grupperna:

 • 75 procent av de egna konsulterna uppger att de har frihet att välja uppdrag, att jämföra med endast 59 procent av de anställda konsulterna och hela 95 procent av Kvadratarna.
 • På frågan om personliga utvecklingsmöjligheter var 79 procent av de egna konsulterna, 74 procent av de anställda konsulterna och 91 procent av Kvadratarna nöjda.
 • När det gäller känslan av tillhörighet var skillnaderna riktigt stora: 57 procent av de egna konsulterna, 75 procent av de anställda konsulterna och 91 procent av Kvadratarna kände att de hörde till en större gemenskap.

Vill du ta del av undersökningen i sin helhet, kontakta:
Maria Hellström, koncernchef Kvadrat
Tel: 073-66 777 54
maria.hellström@kvadrat.se

För information om undersökningen, kontakta:
Katarina Hajdu, projektledare Novus
Tel: 072-856 20 91
katarina.hajdu@novus.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning