Hoppa till sidans innehåll

Vi vill förändra medborgardialogen

Avståndet mellan medborgare och beslutsfattare har ökat, trots en omfattande digitalisering. Majoriteten av medborgarna vill delta men endast en bråkdel säger sig få möjlighet – fram till nu! Markus Ludvigsson och Jimmy Fransson har som vision att öka medborgarengagemanget i Sverige, tillsammans driver de startup:en WINR, som förenklar medborgardialogen för kommuner.

Markus och Jimmy jobbar med WINR:s plattform, som är utformad för att vara engagerande och lätt att använda för medborgare och ge insiktsfull input till kommunerna. I höst går WINR live med en kommun och har som mål att hitta fler intresserade kommuner. 

Hej Markus och Jimmy – er vision är "ökat medborgarengagemang" kan ni utveckla det lite?

Jimmy: Vi hade ett antagande: många vill delta i medborgardialog, men det är inte många som vet hur man gör det eller var man hittar det. Det finns statistik som visar att många vill delta i medborgardialog men inte vet hur det går till, så det är ett verkligt problem. Den digitalisering som hittills skett i Sveriges offentlighet har ofta resulterat i väldigt simpla lösningar till relativt stora kostnader. Vi kan leverera något mycket bättre, som kan engagera medborgarna mycket mer, med mycket mer fruktbar dialog som resultat.

Markus: vår vision är att öka engagemanget i samhället, att det ska upplevas som enkelt och roligt för medborgare att delta i dialog - och att det ska vara enkelt även för de kommunanställda. Vi vill sänka tröskeln så mycket som möjligt. Lösningen som vi lanserar inom kort bygger på MVP-tänk (minimum viable product). Vi bygger den funktionalitet som vi har verifierat ett behov av utifrån den feedback vi får. Drivkraften för kommunerna kommer från Agenda 2030-målen om ett inkluderande samhälle. Vi vet att de har problem med hur det ska gå till, vi har pratat med många kommuner. WINR bidrar till målet om ett deltagandebaserat och representativt beslutsfattande och kan också användas som ett verktyg för kommunerna att hjälpa till i arbetet för att uppnå andra globala mål där man vill få in förslag från medborgarna.

Tack vare att vi har en kommun som pilotkund, så har vi fördelen att kunna ställa frågor till dem om vad de behöver för funktioner. På så sätt har vi kunnat verifiera alla funktioner i verktyget mot krav från riktiga användare.

Vad kommer pilotkommunens medborgare kunna göra?

Markus: Medborgarna kommer kunna lämna in förslag kring centrummiljöer och om miljöarbete. Två av kommunens förvaltningar kommer vara med i piloten, men det är fritt fram för andra förvaltningar att ansluta sig. Under piloten kommer vi löpande intervjua användarna. Baserat på intervjuerna kommer vi göra snabba uppdateringar och förbättra verktyget - bygga vidare på det som är bra, lägga till sånt som saknas. Kommunen får på så sätt en stor möjlighet att påverka hur verktyget utvecklas. Byggt för kommuner av kommuner.

Ni har två målgrupper - medborgare och kommunanställda, berätta hur ni ser på dem!

Markus: De kommunanställda har ofta begränsad tid för att administrera medborgardialog, så verktyget behöver vara lättanvänt och tidseffektivt. Vi ser gärna att kommunen kan ägna tid åt själva dialogen och engagemanget än att administrera ytterligare ett krångligt verktyg.

Jimmy: Många är ju idag engagerade på sociala medier. Vi har satsat på ett modernt utseende och upplägg som man känner igen. Man ska förstå hur allt fungerar redan innan man har använt det. Alla funktioner vi lägger till ska uppfylla två kriterier, det ska vara en funktion vi vet behövs och WINR ska fortfarande vara lätt att använda efter att vi har lagt till den.

Hur fungerar WINR tekniskt?

Markus: Det är ingen app, allt körs i webbläsare och skalas automatiskt till det skärmformat som användaren har, så det fungerar oavsett om du har mobil, platta eller dator. Rent utseendemässigt kommer WINR att se ut som en del av kommunens hemsida, kommuninvånarna kommer inte behöva fundera på om de hamnat i ett externt verktyg.

Kommunen kan sätta upp affischer på de faktiska platser som diskuteras i medborgardialog och ställa frågor. Skannar du in en QR-kod kan du med hjälp av din mobil lämna dina synpunkter direkt på platsen.

Jimmy: Det kan till exempel vara "Här planerar vi att bygga en ny parkeringsplats 2022, vi vill ha förslag på hur vi kan göra den trevlig.”

Markus: Invånarna kommer även att kunna rösta på förslagen, så kommunen får inte bara in förslag utan får dem även prioriterade genom röstning från medborgarna, det en av de stora nyttorna.

Vad tror ni att WINR kan få för effekt för kommunerna?

Markus: I och med att vi sänker tröskeln för att lämna in förslag - man kan göra det anonymt - kommer engagemanget stimuleras och antalet förslag öka.

Jimmy: Vi ser i en förlängning att avståndet mellan medborgare och beslutsfattare uppfattas som mindre. Vi hoppas även på att beslutsfattare kan ta mer välgrundade beslut som ligger i linje med “nära demokrati”.

Mer om WINR:

Är du nyfiken på Kvadrats inkubator, Inkubik? Läs mer här.

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning