Hoppa till sidans innehåll

Att leda utan att vara chef

En praktisk utbildning som ger konkreta verktyg för att leda andra, få andra att lyckas och skapa motivation samt välfungerande team.

Syfte

 • Att utveckla det personliga ledarskapet och självledarskapet
 • Att förstå och kunna kommunicera min roll som ledare
 • Att få grunderna i kommunikation och målstyrning
 • Att genom aktivt lyssnande utveckla och motivera andra genom feedback och coachning. Yttre faktorer kan enligt forskning inte styra individens process för att få ökad Inre motivation.
 • Att kunna förebygga och hantera problem
 • Att kunna skapa bra struktur, framförhållning och riskplanering
 • Att kunna övertyga utan att övertala
 • Att aktivt börja omvärldsbevaka i området självledarskap
 • Att ge färdigheter i metoder för utvärdering och uppföljning 

Lärandemål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning erhålla grundläggande kunskap:

 • Om självledarskap
 • I verbal kommunikation och retorik
 • I målstyrningsteorier
 • Om vad som styr inre och yttre motivation
 • Om teorin feedbacktrappan och i att kunna ge feedback.
 • I att lyssna och kunna coacha andra
 • I att skapa egna och teamets handlingsplaner och riskplanering
 • I att kunna göra uppföljning och utvärdering

Deltagaren ska efter genomförd utbildning erhålla färdigheter i:

 • Strukturerad verbal kommunikation och vardagsretorik
 • Att kunna sätta upp mål enligt målstyrningsteorier
 • Att aktivt kunna lyssna och att kunna ha ett coachande förhållningsätt till andra
 • Att kunna göra handlingsplaner och upprätta riskplanering
 • Att kunna göra uppföljning och utvärdering

Deltagaren ska efter genomförd utbildning ha kompetens i:

 • Att kunna aktivt utveckla det egna personliga ledarskapet
 • Att aktivt kunna utveckla sitt egna framtida självledarskap

Förberedelser

Deltagare uppmanas att ta med sig frågeställningar och utmaningar kring själva ledarskapet som vi diskuterar och analyserar.

 Innehåll

 • Ledarskap är något man gör med andra, inte något man gör mot Definition av ett bra ledarskap och ledarrollen samt hur förankra min roll hos alla deltagare.
 • Att förstå mig själv och andra, om olika människors sätt att agera och varför de gör som de gör. Att öka självkännedomen.
 • Trender och krafter som påverkar ledarskap och kommunikation.
 • Grunderna i kommunikation. Att leda genom kommunikation och motivation dvs att leda utan att stödja sig på det formella ledarskapet”.
 • Tydliggöra förväntningar på mig själv och andra.
 • Hur skapa ett högpresterande team med engagemang och ett arbetsklimat präglat av öppen och god kommunikation.
 • Tydlighet och övertyga utan att övertala.
 • Att sätta mål som ger effekt.
 • Bli bra på att tydliggöra dina budskap, vardagsretorik.
 • Problemlösningsmodell. Hur förebygga och hantera problem.
 • Hantera konflikter och besvärliga situationer.
 • Utvecklande feedback – effektiv och rak. Att ge trovärdig återkoppling.
 • Uppskattning som påverkar.
 • Aktivt lyssnande och det coachande ledarskapet.
 • Att skapa motivation genom utvärdering och uppföljning - olika metoder.
 • Individuell målstyrd handlingsplan utformas.

Tid 

Två dagar mellan kl 08:30-17:00, vid digital utbildning 09.00-16.00.

Gruppstorlek

Max 10 deltagare. Detta antal deltagare bidrar till att vi kan få en bra gruppdynamik och hög energi.

Pris  

Priset är 14 500 kronor per person exklusive moms och inkluderarar  material, fika och lunch.

Kursanmälan

Kvadrat i siffror

 • 439

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning