Hoppa till sidans innehåll

Adam Björnberg

Full-stack

Adam är full-stack utvecklare och teknisk projektledare med expertis inom Cloud Native, JavaScript, Java, Go, och Python.

Bekväm i både backend och frontend, med specialkompetens inom avancerad UI-utveckling för webben med THREE.js, D3, Canvas API, och animation.

Har stark bakgrund inom DevOps och CI/CD, och kan ofta hittas knattrandes på tangenterna i syfte att förenkla och automatisera utvecklingsprocesser.

Områden

 • Full-stack
 • DevOps
 • Teknisk projektledare

Om Adam

Optimistisk, ödmjuk, och social. Skicklig på att driva förändring och förena team kring gemensamma mål. Stort fokus på affärsnytta och verksamhetens behov.

Adams CV

 • Leica Geosystems

  Software engineer

  2023 - 2024

  Leica Geosystems är en marknadsledare inom reality capture, mätteknik, och machine control. Adam jobbade som software engineer i teamet som utvecklar ConX, en molnplattform för hantering av Leica-enheter inom byggbranschen (machine control).

  * Teknisk projektledare och initiativtagare till ett UI-facelift och modernisering av frontend-kodbasen från Angular 1 till en nyare Vue-baserad toolchain (Vite, Nx.dev, Tailwind, TypeScript).

  * Migrering av komponenter till Docker och omarbetning av den lokala utvecklingsmiljön för att möjliggöra full-stack utveckling över hela systemet, från webbapp till fältenhet.

  * Integrerade den nya Docker-miljön med den centrala CI/CD-pipelinen i Jenkins för att göra den snabbare och lättare att underhålla.

  * Färdigställde och produktionssatte ett nytt analytics-system (PowerBI) byggt på serverless tjänster i AWS (Lambda, S3, Parquet, Athena, Firehose, Glue)

  * Ledde utveckling av SSO-login och delning av resurser mellan användarkonton i molnplattformen. Involverade bland annat autenticering via IdP mha Keycloak och OIDC.

  Tekniker:
  Docker, Python, Django, Nx.dev, Vite, Vue, Angular 1, Tailwind, MySQL, MongoDB, Redis, Elasticsearch, nginx, Caddy, MQTT, Celery, HaProxy, Jenkins, Slack integration, SQL, AWS (RDS, Lambda, Athena, Firehose, Glue, EC2, S3, Parquet, CloudFormation, CDK), PowerBI, Microsoft data gateway, OpenID Connect (OIDC), Keycloak, Monitorering, New relic
 • Topgolf

  Software engineer

  2021 - 2023

  Topgolf är marknadsledare inom virtuell golf och bollspårning. Adam jobbade på R&D avdelningen (Toptracer) i ett team med ansvar för att utveckla verktyg för support, installation, konfigurationshantering och releasehantering.

  * Ledde utvecklingen av ett webbaserat system för kamerakalibrering, bestående av tre microservices (Flask), en webapp (React, MUI, Canvas API, D3) och ett JavaScript-lib för projektiv geometri.

  * Ledde utvecklingen av ett nytt system för releasehantering (Django), och tillhörande web interface (React)

  * Byggde om frontend-delen för det interna rangehanteringssystemet från grunden (Angular ? React) för att introducera en mängd förbättringar och buggfixar, samt standardisera kodbasen. Projektet involverade bland annat 3D rendering av golf ranger (THREE.js) och stöd för kodredigering i webbläsaren (Monaco Editor).

  * Utvecklade Helm-prototyp för migrering av tjänster till Kubernetes.

  * Underhåll och förbättringar av CI/CD pipelines i Gitlab och Bitbucket med infrastruktur konfigurerad i Ansible.

  * Utvecklade förbättringar i validering av systeminstallationer mha schema-validering och script-validering, samt introduktion av nya Datadog dashboards och widgets för förbättrad monitorering.

  * Uppgraderade PostgreSQL-version på konfigurationsdatabasen.

  Tekniker:
  React, Material UI, Vite, D3, Projektiv geometri, 3D grafik, Kamerakalibrering, Flask, numpy, RabbitMQ, MongoDB, PostgreSQL, AWS (S3, EC2, RDS), RabbitMQ, Gitlab, Docker, Kubernetes, Helm, Ansible, Infrastruktur, nginx, THREE.js, Monaco editor, Datadog, Monitorering, SRE, Konfigurationshantering, Releasehantering
 • Electrolux

  Master thesis student

  2021 - 2021

  Electrolux är en av världens största tillverkare av vitvaror. Under sitt masterexamensarbete var Adam med i SRE-teamet, som ansvarade för infrastruktur och systemhälsa i företagets globala IoT-molnplattform.

  * Uppsats: Cloud native chaos engineering for IoT systems

  * Utveckling av ramverk och prototyp för kaosorkestrering och övervakning.

  * Höll flera presentationer för utvecklare på Electrolux samt en för hela företaget.

  Tekniker:
  AWS (EKS), GCP, Kubernetes, gRPC, Docker, Java (Spring Boot), Node.js, Redis, MQTT, Site Reliability Engineering, SRE, Kafka, Grafana, Prometheus, Jaeger, Istio, Linkerd, OpenTelemetry, JMeter, Testautomatisering
 • XWorks

  Webbutvecklare

  2018 - 2018

  XWorks är en web/omni-byrå i Stockholm som utvecklar CRM och marketing automation lösningar. Vid sidan av studierna hjälpte Adam företaget att utveckla ett CRM-system åt en kund inom telemarketing.

  Tekniker:
  PHP, Wordpress, CodeIgniter, Angular, SQL
 • Messe Frankfurt

  Databasadministratör

  2015 - 2018

  Messe Frankfurt är ett av världens största mässkomplex. Adam arbetade som databasadministratör på Sverigekontoret som ansvarade för att koordinera och underhålla relationer med svenska utställare och besökare.

  * Migrerade databasschemat för att möjliggöra och underlätta batch-operationer.

  * Utvecklade VBA-scripts för att automatisera enformiga Excel-flöden.

  * Underhöll Sverigekontorets landningssida.

  Tekniker:
  Excel, VBA, Filemaker, SQL, HTML/CSS
 • 0001 -

Adams anställningar

 • Topgolf, Leica Geosystems

  2023 - 2024

 • Software engineer, Topgolf

  2021 - 2023

 • Webbutvecklare, XWorks

  2018 - 2018

 • Databasadministratör, Messe Frankfurt

  2015 - 2018

Adams utbildningar

 • Civilingenjör datateknik, KTH

  2016 - 2021

 • Tekniskt basår, KTH

  2013 - 2014

 • IT-ekonomi, Tibble Gymnasium

  2011 - 2013

Till konsultsök

Kontakt

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning