Hoppa till sidans innehåll

Adam Deblén

Systemutvecklare

Adam är boende i Örebro och har arbetat med systemutveckling av komplexa och avancerade system sedan år 2015 och har sedan dess utvecklat hög kompetens inom mjukvaruutveckling med god förståelse för hela systemutvecklingsprocessen, från arkitektur, kravställning och analys till implementation och testning. Adam har förmågan att utifrån behov sammanställa önskad behovsbild och arbeta fram förvaltningsbara hållbara lösningar. Adam har både ansvarat för tekniska lösningar och lett utvecklingsteam för att uppnå en högkvalitativ slutprodukt i flera olika projekt.

Områden

 • Systemutvecklare
 • Lead Developer
 • Lösningsarkitekt

Om Adam

Adam är en strukturerad och noggrann person med hög social kompetens som inte är rädd för att ta sig an nya utmaningar och tekniker. Som person är han ansvarstagande, noggrann samt prestigelös. Adam har lätt för att snabbt greppa helheten, har förmåga att arbeta självständig likväl som i grupp och lyfter vikten av samarbete för att nå en högkvalitativ slutprodukt i alla projekt han genomför. Adam är en problemlösare och blir därför blir ofta en tillgång i befintliga projekt för att hjälpa till att uppnå önskat resultat. Hans sätt att vara och arbeta gör att projektmedlemmar med ofta på ett naturligt sätt söker sig till honom för stöd och vägledning.

Adams CV

 • Transportstyrelsen

  Systemutvecklare/Lead Developer

  2020 - 2022

  ROLL: Systemutvecklare, Lead Developer

  BRANSCH: Myndighet

  OMRÅDE: Systemutveckling, nyutveckling, förvaltning

  UPPDRAG: Adam arbetade med nyutveckling samt med att bygga om, förvalta och lyfta över interna applikationer, integrationer och externa e-tjänster till nya servermiljöer.

  TEKNIKER: Web API 2, C# .NET (core, .NET 5 samt olika versioner av ramverket), WCF, MVC, vanilla JavaScript, jQuery, MSSQL, Powershell, XML, SQL Stored Procedures, SOAP, JSON, CSS, HTML, Blazor, Angular, Typescript

  VERKTYG: MS SQL Server, Team Foundation Server, Visual Studio, SQL Management Studio, Entity Framework, Bootstrap, Azure Devops, Dependency Injection, Inversion of Contol, Azure Function Apps, Azure Storage Account, Azure Service App/Plan, Azure Key Vault

  METODER: SCRUM
 • Energimyndigheten - Ny etjänst

  Lösningsarkitekt

  2019 - 2019

  ROLL: Lösningsarkitekt

  BRANSCH: Myndighet

  OMRÅDE: Systemutveckling, nyutveckling

  UPPDRAG: Adam ansvarade för ett projekt gällande ansökan om konton till en bakomliggande etjänst via Energymyndighetens Mina Sidor-plattform. Detta inkluderade att ta fram lösningsförslag, anpassa systemdiagram och ansvara för lösningen som helhet.

  Här användes även Enterprise Architect för att modellera upp lösningen i relation till den övergripande systemkartan, integrationer samt kontraktmappningar och dylikt.

  TEKNIKER: Enterprise Architect, UML

  VERKTYG: TFS, Azure DevOps

  METODER: SCRUM
 • Energimyndigheten - Mina Sidor plattform

  Lead Developer, Lösningsarkitekt, Systemutvecklare

  2019 - 2020

  ROLL: Lead Developer, Lösningsarkitekt, Systemutvecklare

  BRANSCH: Myndighet

  OMRÅDE: Systemutveckling, nyutveckling

  UPPDRAG: Adam ledde och hjälpte till att ta fram lösningen kring en ombyggnation av Energimyndighetens e-tjänster plattform samt bakomliggande system för att möjliggöra att två olika diarieföringssystem skulle kunna samleva.

  TEKNIKER: Web API 2, Angular, C# .NET (core samt olika versioner av ramverket), WCF, MVC, vanilla JavaScript, jQuery, MSSQL, MSMQ, nServiceBus, BizTalk, Powershell, XML, SQL Stored Procedures, SSIS, SOAP, JSON, CSS, HTML

  VERKTYG: MS SQL Server, Sqlite, Team Foundation Server, Visual Studio, SQL Management Studio, Entity Framework, Bootstrap, Enterprise Architect, Azure Devops, Dependency Injection, Inversion of Contol, WebPack, Angular CLI

  METODER: SCRUM
 • Energimyndigheten - Administrativt verktyg

  Lead Developer/Systemutvecklare

  2018 - 2018

  ROLL: Lead Developer, Systemutvecklare

  BRANSCH: Myndighet

  OMRÅDE: Systemutveckling, nyutveckling

  UPPDRAG: Adam arbetade med att leda det tekniska arbetet och utveckla ett administrationsgränssnitt som skulle användas av administratörer för att ändra viss infomation gällande e-tjänster på Energimyndighetens Mina Sidor-plattform.

  TEKNIKER: C#, WCF, MSSQL, Angular samt Web API 2, Entity Framework, Dependency Injection, TFS, VSTS, Powershell

  METODER: SCRUM
 • Energimyndigheten - Handläggarstöd och E-tjänster

  Systemutvecklare

  2018 - 2019

  ROLL: Systemutvecklare

  BRANSCH: Myndighet

  OMRÅDE: Systemutveckling, förvaltning & nyutveckling

  UPPDRAG: Adam arbetade med olika projekt som innefattade att ta fram lösningsförslag, olika förvaltningsuppdrag samt nyutveckling gällande Energimyndighetens e-tjänster och bakomliggande handläggarstöd.

  TEKNIKER: C# .NET (core samt olika ramverk), MVC, Angular, Web API 2, MSSQL, WCF, MSMQ, nServiceBus, BizTalk, Powershell, XML, SQL Stored Procedures, SSIS, SOAP, JSON, CSS, HTML

  VERKTYG: MS SQL Server, Sqlite, Team Foundation Server, Visual Studio, SQL Management Studio, Entity Framework, Bootstrap, Enterprise Architect, Azure Devops, Dependency Injection, Inversion of Contol, WebPack, Angular CLI

  METODER: SCRUM
 • Energimyndigheten - Etjänster

  Systemutvecklare

  2017 - 2018

  ROLL: Systemutvecklare

  BRANSCH: Myndighet

  OMRÅDE: Systemutveckling, förvaltning & nyutveckling

  UPPDRAG: Adam arbetar med att utveckla olika e-tjänster för olika system. Han jobbar även med att förbättra, vidareutveckla befintliga tjänster och handläggarsystem.

  TEKNIKER: C# .NET (core samt olika versioner av ramverket), WCF, jQuery, ASP.NET MVC, MSSQL, MSMQ, BizTalk, Powershell, Web API 2, Angular, XML, SQL Stored Procedures, SSIS, SOAP, JSON, CSS, HTML

  VERKTYG: MS SQL Server, Team Foundation Server, Visual Studio, SQL Management Studio, Entity Framework, Bootstrap, Azure Devops, Dependency Injection, Inversion of Contol, WebPack, Angular CLI

  METODER: SCRUM
 • Stanley Security - Produktkatalog

  Systemutvecklare

  2016 - 2016

  ROLL: Systemutvecklare

  BRANSCH: Säkerhet och brandskydd

  OMRÅDE: Systemutveckling, nyutveckling

  UPPDRAG: Adam utvecklade en tjänst för att hantera hela Stanleys produktkatalog. Tjänsten hjälper till med att hålla produktkatalogen aktuell samt ger möjlighet till att hämta produktkatalogen i diverse filformat, t.ex. CSV.
  Adam utvecklade tjänsten från lösningsförslag till implementation.

  TEKNIKER: WCF, C#, MSSQL, Dependency Injection, Entity Framework, IoC, TFS, Azure DevOps

  METODER: SCRUM
 • Energimyndigheten - Generisk utformning av etjänster

  Systemutvecklare

  2016 - 2017

  ROLL: Systemutvecklare

  BRANSCH: Myndighet

  OMRÅDE: Systemutveckling, nyutveckling

  UPPDRAG: Adam byggde e-tjänster åt Energimyndigheten och var även med och utformade hur dessa etjänsters databasschema skulle se ut. Adam fokuserade primärt på tjänster som hanterar handlingar som ska till verksamhetssystem.

  TEKNIKER: Web API 2, Angular, C# .NET (core samt olika versioner av ramverket), WCF, MVC, vanilla JavaScript, jQuery, MSSQL, MSMQ, nServiceBus, BizTalk, Powershell, XML, SQL Stored Procedures, SSIS, SOAP, JSON, CSS, HTML

  VERKTYG: MS SQL Server, Sqlite, Visual Studio, SQL Management Studio, Entity Framework, Bootstrap, Azure Devops, Team Foundation Server, Dependency Injection, Inversion of Contol, WebPack, Angular CLI

  METODER: SCRUM
 • Stanley Security - Tidsrapportering

  Systemutvecklare

  2016 - 2016

  ROLL: Systemutvecklare

  BRANSCH: Säkerhet och brandskydd

  OMRÅDE: Systemutveckling, nyutveckling

  UPPDRAG: Adam byggde och utformade en tjänst för Stanley Security's tidsrapportering. Syftet med systemet är att agera mellanhand mellan Agresso och Stanleys interna system. Adam utformade systemet från lösningsförslag till implementation.

  TEKNIKER: C#, MSSQL samt WCF, Entity Framework, Dependency Injection, Windows Services, TFS

  VERKTYG: MS SQL Server, Team Foundation Server, Visual Studio, SQL Management Studio

  METODER: SCRUM
 • Stanley Security - Administrativt verktyg

  Systemutvecklare

  2015 - 2015

  ROLL: Systemutvecklare

  BRANSCH: Säkerhet och brandskydd

  OMRÅDE: Systemutveckling, förvaltning

  UPPDRAG: Adam utförde förvaltning av befintligt administrativt system. Systemet omfattar alla processer i Stanley Security's verksamhet. Adam utförde ny kalkyl på olika avtalstyper samt implementerade detta i deras system.

  TEKNIKER: C#, MS SQL, Windows Services, TFS

  VERKTYG: MS SQL Server, Team Foundation Server, Visual Studio, SQL Management Studio

  METODER: SCRUM
 • Nergeco - Administrativt verktyg

  Systemutvecklare

  2015 - 2016

  ROLL: Systemutvecklare

  BRANSCH: Industri

  OMRÅDE: Systemutveckling, nyutveckling

  UPPDRAG: Adam var med och utformade ett administrativt verktyg för personalhantering, orderhantering och tidsrapportering.

  TEKNIKER: ASP.NET MVC, jQuery, AngularJS, WCF, C#, TFS, Web API 2, MS SQL, XML, SQL Stored Procedures, JSON, SOAP, CSS, HTML

  VERKTYG: MS SQL Server, Team Foundation Server, Visual Studio, SQL Management Studio, Entity Framework, Bootstrap, WebPack, Angular CLI

  METOD: SCRUM
 • Skyltonline - Onlineverktyg för skylthantering

  Systemutvecklare

  2015 - 2015

  ROLL: Systemutvecklare

  BRANSCH: Säkerhet och brandskydd

  OMRÅDE: Systemutveckling, nyutveckling

  UPPDRAG: Skyltonline är ett webbverktyg för hantering och beställning av skyltar online (vektorgrafik). Adams roll var att agera fullstack-utvecklare och fick röra tekniker rörande både front-end och back-end.

  TEKNIKER: ASP.NET MVC, jQuery, AngularJS, WCF, C#, TFS, Web API 2, RaphaelJS, JSON, SQL Stored Procedures, SOAP, CSS, HTML

  VERKTYG: MS SQL Server, Team Foundation Server, Visual Studio, SQL Management Studio, Entity Framework, Bootstrap, WebPack, Angular CLI

  METOD: SCRUM

Adams kompetensområden

 • Databaser

  Databaser allmänt, Databasadministration, Datalager, Databaskonstruktion
 • Systemtyper

  Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Systemförvaltning, Systemintegration, Systemarkitektur - systemnivå, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Windowsapplikationer
 • Test & Verifiering

  Validering & Test - Mjukvara, Funktionstestning, Systemtestning, Integrationstest
 • Databashanterare

  MS SQL-server
 • Utvecklingsspråk

  HTML, Javascript, SQL, XML, C#, ASP.NET, HTML5, Jquery, Webservices, MVC, Typescript, Angular 2, Angular
 • Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, Scrum, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, Continious Delivery
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting
 • Verktyg & Middleware

  Visual Studio .NET, Team Foundation Server, Enterprise Architecht (verktyg), Entity Framework
 • Projektfaser

  Utveckling/Genomförande, Implementation
 • Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem, Affärssystem, SOA, AJAX
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare

Adams anställningar

 • Systemutvecklare, Precio Fishbone

  2015 - 2020

Adams utbildningar

 • Certifierad Lead Developer, DF Kompetens

  2020 - 2020

 • Systemvetenskapliga Programmet, Örebro Universitet

  2012 - 2015

 • 98-365: Microsoft Technology Associate: Windows® Server Administration Fundamentals, Microsoft

  2011 - 2011

 • 98-366: Microsoft Technology Associate: Networking Fundamentals, Microsoft

  2011 - 2011

 • 98-367: Microsoft Technology Associate: Security Fundamentals, Microsoft

  2011 - 2011

 • IT/Nätverk, Realgymnasiet

  2008 - 2011

Till konsultsök

Kontakt

Sarvi Glemfors Sälj och Rekrytering inom Systemutveckling 0731574441 sarvi.glemfors@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning