Hoppa till sidans innehåll

Adam Sernheim

Systemutvecklare

Adam har en bakgrund i som skidåkare och en uppväxt i fjällvärlden. Detta har gjort honom orädd inför nya utmaningar. Kombinationen med hans enorma drivkraft att lära sig mer gör att han har samlat på sig mycket teknisk kunskap och ständigt törstar efter mer och djupare kunskap.
Denna kunskap kommer väl till pass när komplexa problem ska diskuteras och lösas.

Områden

 • Systemutvecklare
 • Arkitekt
 • Java

Om Adam

Adams styrkor är bland annat att se mönster i komplexa domäner och se hur dess komplexitet kan minskas. Han är en duktig Java-utvecklare som är väl införstådd med plattformen. Han har även stor kompetens inom molnplattformen AWS.

Adams CV

 • Day of the Programmer

  Konferensarrangör

  2018 - 2021

  Adam har tillsammans med sin kollega Roland arrangerat en återkommande utvecklarkonferens i Jönköping. Målgruppen har varit programmerare, oavsett språk.
 • Husqvarna DS

  Systemutvecklare

  2016 - 2020

  Systemutveckling av webapplikation med backend i Java samt front-end i react.js. DevOps-organisation med ansvar för drift av applikationen som driftades i AWS.

  Adams roll är som systemutvecklare med en helhetssyn på applikationen. Han har varit drivande i design val samt i vilken arkitektur som använts.

  Verktyg och tekniker som använts: Java 8/11, Spring Boot, React, Node.js, AWS, Docker, AWS Lambda, Cloudformation, Elasticsearch, TypeScript.
 • Jordbruksverket

  Systemutvecklare

  2013 - 2016

  Systemutveckling av webapplikation med backend i Java samt front-end i JavaSript, Angular.js.

  Adams roll är som systemutvecklare med fokus på integrationer och kommunikation mellan server och klient. Han har under uppdraget fått ta större och större ansvar som lead developer i teamet med ansvar för integrationer.
 • Telekomoperator

  Systemutvecklare

  2013 - 2013

  Uppdraget gick ut på att förenkla kundens arbete med IP-adresshantering. Adam hade rollen som systemutvecklare och han tog även stort ansvar i designen av lösningen.

  Platformen för lösningen: J2EE, Ingres, GWT, JBoss, Groovy
 • Telekomoperator

  Systemutvecklare

  2012 - 2013

  Uppdraget innebar att funktionalitet för massuppdateringar av entiteter i ett komplext nätverk. Klienten togs fram i ett iterativt arbetssätt där mock-implementationer var till stor hjälp.
  Tekniker i projektet: GWT, J2EE, Ingres, Apache POI, Groovy
 • Telekomoperator

  Systemutvecklare

  2012 - 2013

  Adam skrev om ett stödsystem som hanterade e-post och sms kommunikation. Stödsystemets arkitektur förändrades för att använda sig av Linux-kärnan processhantering.
 • Telekomoperator

  Systemutvecklare

  2011 - 2011

  Förstudie där Adam tog fram en testimplementation för illustrering av nätverkskonfigration.
  Tekniker: JavaScript
 • Telekomoperator

  Systemutvecklare

  2011 - 2011

  Uppdraget innebar utveckling av en modul för rapportexekvering.
  Tekniker: Java, Oracle, Ingress, J2EE, GWT, JasperReport, IReport
 • Telekomoperator

  Systemutvecklare

  2010 - 2013

  Förvaltningsuppdrag med kontinuerliga buggrättningar.

Adams kompetensområden

 • Operativsystem/plattformar

  Linux, Mac OS X, Windows 7, AWS
 • Utvecklingsspråk

  HTML, Java, Javascript, SQL, J2SE, HTML5, JUnit, IntelliJ, Spring, Typescript
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting
 • Verktyg & Middleware

  J2EE, JDBC, Hibernate, Spring, Git, Atlassian Bamboo, Atlassian Jira, Atlassian Stash, Gradle, Docker, React, IntelliJ, Kubernetes
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Implementation
 • Utbildning

  Systemvetenskap, Matematik, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare, Lösningsarkitekt
 • Metoder & Processer

  Scrum, Parprogrammering, Agila metoder allmänt, SAFe, TDD - Test Driven Development
 • Databaser

  Postgresql

Adams anställningar

 • Systemutvecklare, Knowit Jönköping

  2010 - 2015

 • Amanuens, Umeå Universitet

  2008 - 2009

Adams utbildningar

 • Advanced Software Architecture, DF Kompetens

  2024 - 2024

 • Introduction to Modern Architecture, DF Kompetens

  2023 - 2023

 • IT-Säkerhet, Informationssäkerhet, dataskydd för Systemutvecklare, IT-Säkerhetsbolaget AB

  2022 - 2022

 • LFD459: Kubernetes for App Developers, The Linux Foundation, Elastisys

  2022 - 2022

 • Amazon Web Services Solutions Architect Associate, AWS

  2020 - 2020

 • Amazon Web Services Developer Associate, AWS

  2019 - 2019

 • Java SE 6 Programmer, Oracle

  2011 - 2011

 • Teknisk datavetenskap, Umeå Universitet

  2006 - 2011

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning