Hoppa till sidans innehåll

Adam Ydenius

Systemutvecklare

Adam är en engagerad utvecklare som har närmare 15 års erfarenhet och har varit aktiv inom flera olika typer av branscher så som till exempel handel, tillverkning, bygg, shipping och finans. Han har stor erfarenhet inom .NET och varit med och byggt många system, mest fokus har varit på någon sorts webbsysstem. Adam har varit del av flödet från idé till förverklad produkt tillsammans med kunden. Adam sätter sig snabbt in i nya domäner och tekniker. Under sin tid har han haft flera roller och tagit ett helhetsanvsvar från frontend med olika ramverk så som Angular och React, backend, api:er, integrationer, och databaser som till exempel MS SQL och MongoDB. Adam har också DevOps erfarhenhet och har satt upp pipelines för flera projekt i t.ex. Azure DevOps.

I ett uppdrag är Adam van att ta ett större ansvar och han kan både vara tekniskt ledande i ett team eller driva ett projekt som ensam utvecklare. Adam har varit involverad i att förstå de egentliga behoven tillsammans med kund, design, arkitektur, testautomation, Continuous Integration och Continuous Deployment. Han brinner för att skapa innovativa och eleganta lösningar som förenklar livet för de som är inblandade i arbetet och de som använder systemet.

Adam prövar gärna nya tekniker och angreppssätt och har lätt att sätta sig in i nya problem, nya tekniker och ramverk. Han är speciellt intresserad av användbarhet, automation, optimering och att skapa kod som är enkel att underhålla. Adam föredrar att arbeta testdrivet och om det passar situationen så sitter han gärna tillsammans med parprogrammering.

Områden

 • Systemutvecklare
 • Webbutvecklare
 • Tech lead

Om Adam

Adam är en lösningsfokuserad person som har ett öga för detaljer. Han sätter sig lätt in i nya problemställningar, experimenterar och lär sig snabbt. Adam drivs av att leverera värde löpande med hög kvalitet och att hjälpa människor i sin omgivning att briljera.

Adams CV

 • Norion Bank AB/Walley

  Systemutvecklare

  2021 -

  UPPDRAG
  Walley erbjuder betallösningar för att göra det tryggare och säkrare för handlare och slutkunder. En av produkterna är en checkout som handlare kan använda i sina butiker online, använda i butik genom att skicka ut länk till kundens enhet eller integrerat i terminaler. Lansering av nytt varumärke, Walley. En omskrivning av checkout i React och integrering mot nya och existerande partners.

  ROLL
  Adam har som utvecklare varit del av ett krossfunktionellt team som bygger Walley Checkout. Han har varit inblandad i de flesta delarna, med interna stödsystem runt om, testautomatisering, backend-api:er mot frontend och handlare, integrationer mot partners, och frontend mot de som handlar i butikerna. Satt upp pipelines för CI/CD och scriptat infrastruktur för Azure. Arbetar datadrivet och testar ändringar mot slutkunderna för att se vilken lösning som fungerar bäst.

  NYTTA
  Adam har bidragit med att bygga en ny fräsch modern checkout-lösning för framtiden med smarta lösningar. Tagit stort ansvar för ariktekturen i React frontend och hur den integreras i handlares kassa. Förbättrat både läsbarhet och underhållsbarheten i kodbasen. Han har även varit med och hjälpt nya medarbetare att komma in i produkten och utvecklingsprocessen. Adam har tillsammans med teamet arbetat för ett bra arbetsklimat och förbättrat arbetsprocesserna inom teamet. Under tiden i teamet har vi introducerat danska och norska mobila betallösningar, integrering mot en mer kapabel kort-partner, lanserat nytt varumärke och checkout 2.0.

  TEKNIK
  .NET 8, C#, React, Redux, Typescript, HTML, SCSS, Azure, Cosmos DB, Redis, App services, AKS, EventStore, ElasticSearch, Grafana, ArgoCD, Octopus Deploy, AppVeyor, LaunchDarkly (feature flags), Terraform, Figma, Design tokens, Git, Yarn workspaces, Kanban
 • Preventia Finans AB

  Systemutvecklare

  2020 - 2021

  UPPDRAG
  Preventia Finans vill erbjuda inkassotjänster till små kunder utan att det ska behöva kosta dem något. En webtjänst som är enkel att använda och där flödet är automatiserat så det kan användas utan någon större handläggning.

  ROLL
  Adam var ensam utvecklare för front-end och back-end för webapplikationen. Hade tillsammans med en person på IT ansvar att ta fram lösning på och implementera hur synkronisering och kommunikation skulle ske mellan inkassosystemet Aptic ARC och webapplikationen. Adam satte även upp CI/CD pipelines på Azure DevOps.

  NYTTA
  Adam har levererat ett system som ger Preventia Finans en ny plattform för att nå mindre kunder. I och med det har de även ett sätt att marknadsföra sig för att kunna växa i andra delar av sin verksamhet.

  TEKNIK
  Angular, ASP.Net Core 3.1, C#, RabbitMQ, Typescript, HTML, SCSS, MongoDB, Sql Server, BankID, Bankgirot API
 • Protan AS

  Systemutvecklare

  2019 - 2020

  UPPDRAG
  Protan erbjuder en tjänst för inspektion och underhåll av tak. I en befintlig webapplikation fanns det begränsningar i datamodellen och hur rättigheterna fungerade vilket krävde stora strukturella förändringar för att komma runt.

  ROLL
  Adam var ansvarig för en stor refaktorisering av datamodellen och rättighetsmodellen i en existerande webapplikation. Adam satte även upp CI/CD pipelines på Azure DevOps.

  NYTTA
  Protan kan efter ändringarna erbjuda externa kunder att använda systemet med data separerad från varandra och enklare ändra rättigheter för användare. Förkortad tid från utveckling till produktionsättning.

  TEKNIK
  DurandalJS, ASPNET MVC, C#, Breeze.js, Javascript, HTML, CSS
 • Aptic AB

  Systemutvecklare

  2019 - 2019

  UPPDRAG
  Aptic utvecklade en betal- och finansieringstjänst där handlaren initierar köp med kundens telefonnummer och kunden sedan slutför köpet på sin mobila enhet och signerar med BankID.

  ROLL
  Adam var lead-utvecklare för att ta fram en Angular-applikation för handlare där de hanterade initiering och följde köp, och en Angular-applikation för köpare där de kunde välja betalalternativ och signera köpet. Adam var delaktig i att utveckla API för att kunna integrera det i POS-system. Adam integrerade tjänsten med BankID, SMS-leverantör och Aptic CreditConnect.

  NYTTA
  Aptic kunde erbjuda en enkel betallösning för kunder som har större inköp och slippa hantering av papper och signaturer. Handlaren behövde inte involveras i hur köparen betalade.

  TEKNIK
  Angular, C#, ASP.net Core, HTML, SCSS, BankID, SMS, Aptic CreditConnect
 • Ultramare AB

  Systemutvecklare

  2019 - 2019

  UPPDRAG
  Ultramare säljer ventilationsfilter i ett webordersystem. De ville göra anpassningar som tillåter systemet att köras hos deras partner i Norge.

  ROLL
  Adam var ledande i vidareutveckling av systemet, i att genomföra ändringar systemet för att kunna koppla ihop det med andra affärssystem och implementerade integration med DynamicsAX. Adam flyttade över kodbasen till Azure DevOps och byggde en ny CI/CD pipeline för att förenkla uppdateringar.

  NYTTA
  Förenklade försäljning av Ultramare och dess partner. I och med ändringen kunde deras partner använda samma produkt för att sälja sina ventilationsfilter och kunde på så sett dela på utvecklingskostnaden. Adam fick ner tiden från utveckling till produktionssätting.

  TEKNIK
  MSSQL, Entity Framework, ASP .NET MVC, C#, AngularJS, JavaScript, HTML, CSS, Monitor ERP, DynamicsAX
 • Aptic AB

  Systemutvecklare

  2018 - 2018

  UPPDRAG
  Aptic skulle automatisera dokumention för några av deras SOAP API.

  ROLL
  Adam var ansvarig för att utvärdera olika sätt att kunna automatisera dokumentationen. Han tog fram en lösning som genererade HTML från koden vid byggning av koden som använde C# dokmentationskommentarer. Det kan både köras från egen-hosting eller distribueras till kunder. Adam har konfigurerat och gjort specialanpassningar i valt verktyg.

  NYTTA
  Aptic behövde inte manuellt dokumentera deras SOAP API på separat ställe utan all dokumentation kunde skrivas tillsammans med API.

  TEKNIK
  Wyam.io, SOAP, C#
 • Aptic AB

  Systemutvecklare

  2018 - 2018

  UPPDRAG
  Aptic behövde säkerställa att en kundwebb fungerade tillförlitligt under hög belastning inför en ny stor kund.

  ROLL
  Adam utvärderade olika testverktyg för prestandatestning av webapplikation. Adam utformade test case för olika typer av användare och implementerade testerna med locust.

  NYTTA
  Aptic kan nu se hur hög belastning appikationen hanterar. De kan enkelt återupprepa prestandatester och se vilka konsekvenser ändringar i applikationen ger. Aptic har nu ett verktyg där de kan prestandatesta webbapplikationer. De kan enkelt att lägga till nya test case och andra webbapplikationer.

  TEKNIK
  locust.io, python
 • Aptic AB

  Systemutvecklare

  2018 - 2018

  UPPDRAG
  Aptic ville erbjuda en tjänst för ansökan av lån utan säkerhet.

  ROLL
  Adam var med och utvecklade en prototyp som kördes på Aptics WebIntegrationPlatform.

  NYTTA
  Med hjälp av prototypen kunde de få in en ny kund i deras system.

  TEKNIK
  MSSQL, ASP.NET Web API, Angular, Typescript, HTML, CSS
 • Aptic AB

  Systemutvecklare

  2017 - 2017

  UPPDRAG
  Aptic utvecklade systemstöd för GDPR i deras produkt Aptic ARC.

  ROLL
  Adam var med och byggde gränssnitt och bakomliggande kod i C++ för att stödja invändningar och avgränsningar i data som lagras inför GDPR i Aptic ARC.

  NYTTA
  Aptic fick ett sätt för handläggare att hantera invändningar eller avgränsningar i data som lagras.

  TEKNIK
  C++
 • Aptic AB

  Systemutvecklare

  2017 - 2018

  UPPDRAG
  Aptic hade flera olika enklare web-applikationer, SOAP-api, Web API utspridda och ville ha en plattform för att enklare köra dessa på ett gemensamt ställe och sätt.

  ROLL
  Adam var med i utformning och utveckling av en produkt för att enklare skapa webintegrationer som t.ex. customwebbar, SOAP- eller Web API:er. Med konfiguration kunde flera olika typer av tjänster host:as med en gemensam OAuth implementering utbyggbar med olika sorters authentisering. De olika delarna integrerar sedan med Aptics ARC direkt eller via CreditConnect.

  NYTTA
  Adam bidrog till att Aptic ska enklare kunna implementera och produktionssätta olika API:er och webbapplikationer.

  TEKNIK
  .NET, C#, OWIN, ASP.NET Web API, SOAP, RPC
 • Aptic AB

  Systemutvecklare

  2017 - 2017

  UPPDRAG
  Aptic har flera delsystem som testas utförligt inför varje release men mycket var upprepningar och ville minska den manuella testningen.

  ROLL
  Adam var med och utvecklade ett testverktyg för att driva funktionella tester av Aptics produkt ARC och dess kringsystem. Tog fram ett system som bygger på SpecFlow där det finns stöd för att köra RPC, databasanrop, Selenium tester mot webbar m.m.

  NYTTA
  Aptic kunde minska sin manuella testning och kunde automatiskt testa varje release mer noggrant. I och med att testerna bygger på ett enkelt textformat så kan fler vara med och skapa tester för integrationener och funktionaliteten i ARC.

  TEKNIK
  SpecFlow, C#, RPC, Sql Server, Selenium, Gherkin
 • Aptic AB

  Systemutvecklare

  2017 - 2017

  UPPDRAG
  Aptic hade fått in en kund som önskade handelslösning.

  ROLL
  Adam var ledande utvecklare för en handelslösning som riktade sig mot affärer med dyrare varor som behöver finansiering.

  NYTTA
  Förenklade köp och finansiering för kunder till butiken.

  TEKNIK
  MSSQL, ASP.NET Web API, Angular, Typescript, HTML, CSS, BankID, Aptic ARC, Aptic CreditConnect
 • Preventia Finans AB

  Systemutvecklare

  2016 - 2016

  UPPDRAG
  Preventia Finans vill ha en anpassad portal.

  ROLL
  Adam var med i utvecklandet av en webb kopplat till Aptic ARC. Adam var även delaktig i utvecklande av ett externt API för att kunder till Preventia Finans skulle kunna läsa ut data och skicka ny. Adam var delaktig i att fram systemarkitektur som byggde på ett synkroniseringslager som tillät att separera produkten och inte vara beroende på om bakomliggande system var online.

  NYTTA
  Preventia Finans kunde erbjuda en bättre användarupplevelse för sina kunder och gäldenärer och som var mer i linje med deras profil.

  TEKNIK
  MongoDB, ASP.NET Web API, Angular, Typescript, HTML, CSS
 • Svalefelt Solutions AB

  Systemutvecklare

  2016 - 2016

  UPPDRAG
  Utveckla ett webbverktyg för att skapa och följa upp kampanjer inriktat mot inkassobranchen.

  ROLL
  Adam ledde utvecklingen och ytterligare en utvecklare.

  NYTTA
  Adam var med och levererade en produkt som sedan kunde säljas för att kunna skapa och följa upp kampanjer så slutkunden kunde optimera inbetalning av skulder.

  TEKNIK
  MSSQL, .NET MVC, C#, AngularJS, JavaScript, HTML, CSS
 • Svalefelt Solutions AB

  Systemutvecklare

  2016 - 2016

  UPPDRAG
  Vidareutveckla en produkt för att skicka e-post, SMS eller röstuppringning via en databasintegration.

  ROLL
  Adam ledde utvecklingen och ytterligare en utvecklare.

  NYTTA
  Adam var med och förbättrade existerande funktionalitet och gav den en ny front-end.

  TEKNIK
  MSSQL, .NET MVC, C#, AngularJS, JavaScript, HTML, CSS
 • Protan AS

  Systemutvecklare

  2015 - 2015

  UPPDRAG
  Protan hade problem med att manuellt behöva korrigera prislistor och behövde hjälp med att bygga ett verktyg som genererade dem från databas.

  ROLL
  Adam var med i utvecklingen av ett verktyg för att generera prislistor åt olika kunder i olika länder.

  NYTTA
  Protan kunde låta användare hämta aktuella prislistor direkt utan att behöva manuellt behöva skapa dem och publicera dem på deras hemsida.

  TEKNIK
  MSSQL, ASP.NET MVC, JavaScript, HTML, CSS
 • GoLife AB

  Systemutvecklare

  2015 - 2016

  UPPDRAG
  GoLife hade tidigare använt Excel som verktyg men utvecklade ett specialanpassat verktyg för livsplanering till för ekonomiska rådgivare. En rådgivare kunde mata in data för sin kund och utifrån det visualisera i grafer hur försäkringar, pension, sparande m.m. såg ut och om det behövdes förändras något.

  ROLL
  Adam var tekniskt ledande i ett litet team som utvecklade verktyget från start till en första version.

  NYTTA
  Förenklar arbetet och säkrar kvalitén för rådgivare och ger möjlighet för kunden att se visualisering av sin ekonomi även efteråt.
 • Ultramare AB

  Systemutvecklare

  2015 - 2018

  UPPDRAG
  Ultramare tillverkar ventilationsfilter i sin fabrik och behövde hjälp att utveckla deras webbordersystem för deras kunder.

  ROLL
  Adam var tech-lead i ett litet team där vi utvecklade ett webordersystem från grunden tillsammans med kunden. Det integrerades med deras affärssystem Monitor ERP. Adam underhöll produkten och har under perioder vidareutvecklat systemet efter nya önskemål.

  NYTTA
  Ultramare fick en uppdaterad kanal att sälja vilket förenklade att få in nya kunder och ökade försäljningen av ventialationsfilter.

  TEKNIK
  MSSQL, Entity Framework, ASP .NET MVC, C#, AngularJS, JavaScript, HTML, CSS, Monitor ERP, Symbrio (Punchout)
 • Shippersys AB

  Systemutvecklare

  2014 - 2015

  UPPDRAG
  Shippersys hade samlat data om sin skeppsflotta på ett ställe i ett format, men behövde ett sett att kunna använda data externt.

  ROLL
  Adam utvecklade ett export-API för masterdata, dagliga rapporter, och beräkningar från andra delsystem.

  NYTTA
  Shippersys kunde komma åt all data på ett ställe och kunde låta andra system hämta data från systemet.

  TEKNIK
  MSSQL, ASP.NET Web API, C#
 • Shippersys AB

  Systemutvecklare

  2014 - 2015

  UPPDRAG
  Shippersys ansvarade för att samla in data och optimera användning av skeppsflottan, med både väder, bränsle, rengöring av båt m.m.

  ROLL
  Adam var del av ett team, som fanns utspritt i Trollhättan, Stockholm och Litauen. Adam ansvarade för utveckling av en portal för visualisering av beräkningar av flottans effektivitet. Beräkningar gjordes utifrån automatisk loggning från skeppen, dagliga rapporter, väderberäkningar och masterdata.

  NYTTA
  Olika skepp kunde jämföras och utifrån denna data kunde de göra energibesparande åtgärder i rätt tid som t.ex. att tvätta skrovet för att glida lättare genom vattnet.

  TEKNIK
  MSSQL, ASP.NET Web API, C#, jQuery/AngularJS, JavaScript, HTML, CSS
 • Protan AS

  Systemutvecklare

  2014 - 2015

  UPPDRAG
  Protan hade en ny idé om att använda erbjuda serviceavtal på tak och behövde en produkt som takinspektörer kunde använda under inspektion och senare kunna generera rapporter från.

  ROLL
  Adam var utvecklare i ett team som ansvarade för att ta fram verktyg för inspektörer, fastighetsägare och säljare.

  NYTTA
  Protan kan med nya verktyget sälja avtal för inspektion och service av tak. Ett system för både planering och utförande samt rapportering. Anpassningsbara mallar för inspektioner som sedan inspektörer gå igenom på plats uppe på taket med en surfplatta eller telefon och bocka av stegen. Inkluderar även möjlighet att ta bilder med GPS-position och annoteringar.

  TEKNIK
  MSSQL, EntityFramework, ASP.NET MVC C#, BreezeJS, DurandalJS, KnockoutJS, JavaScript, HTML, CSS
 • Protan AS

  Systemutvecklare

  2014 - 2014

  UPPDRAG
  Protan hade flera olika delsystem med egen autentisering och ville ha en gemensam inloggning för sina produkter.

  ROLL
  Adam var en av två utvecklare som tog fram en gemensam inloggning och med både interna användare i Active Directory och externa användare. Adam var med och integrerade det i existerande produkter.

  NYTTA
  Protan kunde administrera användare för alla flera system på ett ställe och förenklade inlogginngen.

  TEKNIK
  MSSQL, EntityFramework, ASP.NET MVC, C#, LDAP/Active Directory
 • Shippersys AB

  Databasanalytiker/designer

  2014 - 2014

  UPPDRAG
  Shippersys fick uppdrag att samla in data från sina partners skeppsflottor och homogenisera data.

  ROLL
  Adam samlade in data från partners om skepp och designade en gemensam masterdatabas för skeppsdata och konverterade data från källorna till det nya formatet.

  NYTTA
  All data är i samma format och kan enklare använda data i andra system och få jämförbara resultat mellan olika skeppsdata.

  TEKNIK
  MSSQL, Excel
 • Apper AB

  Systemutvecklare

  2013 - 2013

  UPPDRAG
  Det fanns flera existerande system som saknade förändrings-loggar och versionshantering, ibland ändrades något någonstans och något annat slutade fungera och därför behövdes något som höll koll på vad som förändras när och möjlighet att kunna ändra tillbaka.

  ROLL
  Adam var med och utvecklade ett verktyg för att övervaka förändringar i konfigurationsfiler, databasscheman (table, stored procedure, view, function, etc.), rader och celler databastabeller. Och loggade förändringar med datum och användare.

  NYTTA
  Det gick nu att se vem som ändrat vad och när det var ändrat bara genom att konfigurera upp övervakar-verktyget.

  TEKNIK
  .NET WPF, C#, Entity Framework, MSSQL
 • Protan AS

  Systemutvecklare

  2013 - 2015

  UPPDRAG
  Protan tillverkar och lägger takduk och bygger takkonstruktioner. De hade problem med att projektera arbeten på ett enkelt sätt, och det gjordes på olika sätt i organisationen.

  ROLL
  Adam var med och utvecklade en intern produkt för att kunna sätta pris på arbeten. Börjar med parametrar på projektet och deltak, sedan väljs material som ska användas och utifrån det så genereras de aktiviteter som behövdes för att genomföra arbetet. En kalkyl skapas där användaren kan justera både totalbelopp och gå in på separata rader, sedan kan användaren generera ett antal rapporter. Protan kan själv skriva egna regler för hur aktiviteter genereras ifrån ett administrationsgränssnitt. Adam utvecklade en regelmotor som tolkar en enklare form av C# till exekverbar kod via ICSharpCode och Reflection.

  NYTTA
  Protan har nu en flexibel produkt som de kan använda för att beräkna pris och vad som behövs för ett projekt på ett enkelt sätt.

  TEKNIK
  MSSQL, EntityFramework, ASP.NET MVC, jQuery, JavaScript, HTML, CSS, LDAP, Reporting Services
 • Apper AB

  Systemutvecklare

  2012 - 2012

  UPPDRAG
  Bygga en integration i ett annat system för inskanning av streckkoder.

  ROLL
  Adam utvecklade ett enkelt verktyg för att skanna streckkoder med en läsare för till exempel att skanna brev. Den triggade en databasintegration som kunde göra vad kunden ville skulle hända.

  NYTTA
  Minskade manuell inmatning.

  TEKNIK
  .NET WPF, C#, MSSQL
 • Svalefelt Solutions AB

  Systemutvecklare

  2012 - 2012

  UPPDRAG
  Upprepade ofta samma SQL-rapporter till kunden och önskade därför ett enkelt sätt att återupprepa dem och kunna presentera dem.

  ROLL
  Adam byggde ett enkelt verktyg för att kunna skapa och rendera rapporter i webbläsaren.

  NYTTA
  En mer avancerad användare kunde skapa egna rapporter och enkelt kunna se resultatet medan andra kunde använda redan skapade rapporter för att enkelt kunna läsa ut data från databasen.

  MSSQL, ASP.NET MVC, jQuery, KnockoutJS, JavaScript, HTML, CSS
 • Visma Collectors AB

  Systemutvecklare

  2011 - 2012

  UPPDRAG
  Visma Collectors är ett inkassobolag men saknade ett enkelt sätt för gäldenärer att kunna se och hantera sina skulder.

  ROLL
  Adam utvecklade en ”Mina sidor” lösning för Vismas inkassokunder där de kunde se nuvarande status på akter, fakturor, betalplaner m.m. Gäldenern kunde även skicka olika typer av meddelanden till handläggare, så som respitförfrågan, avbetalningsförfrågan osv. Meddelande funktionen fungerade i realtid med handläggarna. Kort- och bankbetalning fans också som val.

  NYTTA
  Minskade belastning på handläggare och tillät att ge gäldenärer information som de behövde enklare.

  MSSQL, WPF, C#, ASP.NET MVC, JavaScript, HTML, CSS, jQuery
 • Aktiv Kaptital/Intrum Justitia

  Systemutvecklare

  2010 - 2012

  UPPDRAG
  En klientwebb för a för Aktiv Kapitals i Norge och deras inkassokunder.

  ROLL
  Adam var med i ett litet team med anvsvar över front-end och stora delar av back-end. Adam implementerade webben som en Single Page Application och använde AJAX för att hämta både vyer och data. Integrerade med deras system Nova (Tieto Enator) och handläggarna kunde därifrån hämta information om gäldenärer och akter, göra urval och generera rapporter. Även funktioner så som skicka och läsa meddelande mellan handläggare och gäldenär, registreringar av nya akter och inbetalningar.

  NYTTA
  Aktiv Kapital/Intrum Justitia kunde erbjuda sina kunder ett enkelt sätt att

  TEKNIK
  ASP.NET MVC, C#, MSSQL, jQuery, JavaScript, HTML, CSS
 • Svalefelt Solutions AB

  Systemutvecklare

  2009 - 2010

  UPPDRAG
  Svalefelt Solutions har en produkt som bygger på integration med databasen och kan sedan skicka ut SMS, e-post eller göra röstuppringning.

  ROLL
  Adam var med och vidareutvecklade, moderniserade applikationen. Adam var med och lade in stöd att skapa mallar och som dynamiskt kan läsa från databasen och med hjälpar av taggar i mallen bygga ihop meddelanden.

  NYTTA
  Adam gjorde verktyget mer användarvänligt och lade till mer funktionalitet.

  TEKNIK
  MSSQL, .NET WPF, C#
 • Svalefelt Solutions AB

  Systemutvecklare

  2009 - 2009

  UPPDRAG
  Svalefelt Solutions hade en enkel produkt för att inspektera åtgärdsträd i TietoEnator Nova som behövde mer funktionalitet.

  ROLL
  Adam vidareutvecklade produkten. Adam lade till funktioner som att lägga till, ändra och ta bort åtgärder. Även funktion för att göra diffar mellan olika system och kunna kopiera hela eller delar av trädet till andra miljöer.

  NYTTA
  Förenklade hantering av åtgärdsträd i Nova.

  TEKNIK
  .NET WPF, C#, MSSQL

Adams kompetensområden

 • Systemtyper

  Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Systemförvaltning, Systemintegration, Mjukvaruarkitektur - programnivå
 • Databashanterare

  MS SQL-server
 • Utvecklingsspråk

  HTML, Javascript, SQL, C#, ASP.NET, HTML5, CSS, AngularJS, Typescript, Angular
 • Hårdvara

  PC
 • Verktyg & Middleware

  MS Visual Studio, Git, Entity Framework, AngularJS
 • Test & Verifiering

  Funktionstestning, Testautomatisering, Testutveckling, Integrationstest
 • Utbildning

  Systemvetenskap, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare
 • Tillämpningar

  AJAX
 • Metoder & Processer

  Continuous Integration, Continious Delivery

Adams anställningar

 • Senior systemutvecklare, Aptic AB

  2017 - 2019

 • Senior systemutvecklare, Svalefelt Solutions AB

  2015 - 2017

 • Systemutvecklare, Shippersys AB

  2014 - 2015

 • Systemutvecklare, Apper Solutions AB

  2012 - 2014

 • Systemutvecklare, Svalefelt Software Solutions AB

  2009 - 2012

Adams utbildningar

 • Programming with C++, 7,5 hp, Högskolan på Gotland

  2008 - 2008

 • Software Engineering, 60 hp, Högskolan Väst

  2008 - 2009

 • Applied Computer and Systems Science Program, 180 hp, Högskolan Väst

  2005 - 2008

Till konsultsök

Kontakt

Anna Funke Sälj och Rekrytering inom Systemutveckling 073-804 67 73 anna.funke@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning