Hoppa till sidans innehåll

Alexandra Wikström Kelemen

Verksamhetsutvecklare

Alexandra tycker om utmaningar och att ha många bollar i luften. Hon har en stor social kompetens och kommer överens med de flesta, men trivs även med att arbeta enskilt. Alexandra har lätt att lära sig nya saker och ta till sig nya kompetenser och kan därför ta sig an en stor variation av uppdrag.

Områden

 • Verksamhetsutvecklare
 • Interimschef
 • Projektledare

Översikt

Alexandra har under de senaste åren haft ledande positioner, dels som program- och projektledare och dels som affärsutvecklare och e-strateg. Alexandra tycker om utmanande uppdrag där hon får ta mycket ansvar och har möjlighet att jobba självständigt. Hon trivs i ledande positioner där hon får motivera och utveckla sina medarbetare.

Alexandras CV

 • Region Jönköpings län

  Programledare/Projektledare

  2017 - 2018

  Konsulten var programledare för Region Jönköpings läns anpassning till GDPR (Dataskyddsförordningen) samt projektledare för ett av de projekt som ingick i programmet. I konsultens projekt "Ledning och styrning av GDPR" tog konsulten fram en styrningsmodell samt riktlinjer och rutiner för GDPR. Konsulten utbildade även samtliga av Regionens ledningsgrupper samt nämnder och styrelser i GDPR. Som programledare hade konsulten ansvar för att starta upp projekten i programmet, följa upp dessa samt rapportera till programstyrgruppen.
 • Nässjö Kommun

  Tf. e-strateg/CIO

  2017 - 2018

  E-strategen ansvarar för kommunens övergripande e-utvecklingen och stöttar förvaltningarna i deras arbete. Fokus låg på informationssäkerhet, rollstyrd behörighetshantering (Identity Management) samt e-tjänsteutveckling. E-strategen sitter också med i olika samarbetsforum, så som e-strategerna på Höglandet och E-utvecklingsrådet i Jönköpings län.
 • Länsstyrelsen Västra Götalands län

  Projektledare

  2017 - 2017

  Konsulten ansvarande för övergripande projektledning och rapportering till styrgruppen. I projektgruppen ingick ca 10 personer.

  Projektet syftade till att migrera Fastighetsmäklarinspektionens IT-miljö då myndigheten skulle utlokaliseras och samlokaliseras med Länsstyrelsen i Karlstad. I projektet ingick migrering av system, mail, användardata etc. samt beställning av hårdvara och telefonitjänster.
 • Husqvarna AB

  Huvudprojektledare

  2016 - 2017

  Konsulten ansvarande för övergripande projektledning och under projektledaren fanns tre underprojektledare med ansvar för olika områden. Totalt ingick 15-20 personer i projektet.

  Projektet implementera ett nytt IT Service Management system (ärendehantering) globalt inom Husqvarna Group, en ny ITSM-portal för samtliga slutanvändare inom Husqvarna Group, nya processer (baserade på ITIL) samt ett nytt team med ansvar för Service Integration. I projektet ingick även People Change and Communications, med ansvar för att kommunicera förändringen globalt, utbilda samtliga handläggare samt tillhandahålla utbildningsmaterial för slutanvändare.

  Projektets mål var en effektivare hantering av den outsourcade IT-miljön där leverantörerna jobbar i ett system, med samma processer och har en ingångsport för koordinering av ärenden. Projektet levererade även en möjlighet för Husqvarna att följa upp leverantörernas prestationer genom att mäta SLA:er.
 • Höglandets Kommunalförbund/Höglandets IT

  Affärsutvecklare/Projektledare

  2013 - 2016

  Som affärsutvecklare på Höglandets Kommunalförbund (HKF) var konsulten ansvarig för framtagande och utveckling av tjänstekatalog för IT samt för prissättning och fakturering av IT-tjänster. Tjänstekatalogen är i ständig utveckling och nya tjänster för att möte kommunernas behov tas fram efter hand. Då tjänsterna ska vara generella och passa flera kommuners behov är en viktig del av arbetsuppgifterna även att genom workshops och andra metoder samla in kommuner och förvaltningars behov för att kunna utveckla rätt tjänster i rätt tid. Då tjänstekatalogen infördes under 2014 har en viktig del även varit att pedagogiskt förklara tjänsteinnehåll och prissättning för ekonomer, förvaltningschefer, strateger etc.

  Affärsutvecklaren har även ansvar för att leda och delta i utvecklingsprojekt. Konsulten har bland annat drivit projekt för uppgradering av Microsoft Office 2010 till Microsoft Office 2016 samt med flera tjänsteutvecklingsprojekt mot kommunernas barn- och utbildningsförvaltningar.
 • Höglandets Kommunalförbund/Höglandets IT

  Projektledare

  2012 - 2013

  Som projektledare var konsulten ansvarig för ett antal kommunövergripande projekt inom IT, så som exempelvis framtagande av koncept samt utrullning av ca 1000 datorer till kommunernas gymnasieskolor. Då företaget saknade erfarenhet av att driva projekt tog hon även fram en projektmodell (baserad på PROPS).

  Konsulten var även ansvarig för processkartläggning och modellering och använde sig av verktygen 2c8 och Visio och vidareutbildade sig under denna tid i processmodellering i 2c8 samt processledning.

  Konsulten var även kundansvarig, främst mot Barn- och utbildningsförvaltningarna i de fem kommunerna och startade upp det första kommunöverskridande nätverket som nu fungerar som en gemensam kravställare mot Höglandets Kommunalförbund.
 • Vertis Environmental Finance, Budapest

  Sales Trader

  2011 - 2011

  Konsulten hade ansvar för att starta upp handel med utsläppsrätter mot den svenska marknaden.
 • Sony Ericsson Mobile Communications

  Requirement Coordinator

  2010 - 2011

  Hantering av kund- och marknadskrav, legala krav samt interna krav för hårdvara. Ansvarig för att ta in och analysera kravmassa från nya kunder så som NTT Docomo, Verizon US och AT&T samt för att sätta upp process för kravhantering från kund till produktion.
 • Sony Ericsson Mobile Communications

  PlayNow plus Configuration Manager

  2009 - 2009

  Hantering och viss konfigurering av mjukvaruklienter och sevrar för musiktjänsten PlayNow plus.
 • Sony Ericsson Mobile Communications

  Sales Item Design Engineer

  2009 - 2009

  Konfigurering av marknads- och operatörsspecifika Sales Items samt insamling och hantering av operatörskrav.
 • Sony Ericsson Mobile Communications

  Sales Item Configuration Manager

  2007 - 2009

  Konfigurering av marknads- och operatörsspecifika Sales Items för produktion.

Alexandras kompetensområden

 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Processinförande, Verksamhetsutveckling allmänt, Organisationsutveckling, Strategisk planering, Processutveckling, Affärsutveckling, Workshopledning, Kravanalys, Kravmodellering, Verksamhetsmodellering, Utbildning, Omvärldsanalys, Sustainability/Hållbarhet, Projektledning, Affärs och IT strategi, Change Management, Utredning, Programledning, GDPR
 • Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Styrelseledamot, Operativ ledning
 • Kvalitetsstyrning

  Configuration Management, Change Management, Kvalitetsledning, Kvalitetssystem, Kvalitetscertifiering, Dokumenthantering, Dokumentation
 • Branscherfarenhet

  Service/Tjänster, Tillverkare av Telekomutrustning, Stat/kommun/Landsting, Skola och utbildningsväsende, Hotell , Restaurang och Mötesindustri, Tillverkande Industri, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Hälso-Sjukvård
 • Utbildning

  civ.ek, Workshopledning
 • Modulkunskap affärssystem

  Fakturering, Projektredovisning/Projektstyrning, Tidrapportering
 • Verktyg & Middleware

  MS Explorer, MS Office, MS Exchange
 • Projektledning

  Teknisk projektledning, Projektledning, Portföljledning, Administrativ huvudprojektledning, Administrativ delprojektledning, Event Management, Agile project systems, Inköp, Effekt- och nyttohemtagning
 • Metoder & Processer

  PROPS, Processer och metoder allmänt, PPS, ITIL, Agila metoder allmänt, Prince2, Lean-baserad processmetodik, PENG, PM3, Processkartläggning
 • Försäljning

  Avtal och Förhandling, Anbudsförfarande
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Projektering, Utveckling/Genomförande, Test, Implementation, Införande och överlämning, Drift
 • Upphandling

  Kravformulering, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Inköp och förhandling, Beställarstöd, Tillgänglighet, LOU, Resurs i upphandlingsprocess
 • Roller

  Delprojektledare, Huvudprojektledare, Upphandlare, Affärsutvecklare, Teknisk projektledare
 • Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem
 • Kommunikation & Information

  Förändringskommunikation, Kampanjer, Engelska, Internkommunikation, Sociala medier, Event management, Externkommunikation
 • Hårdvara

  Mac, PC
 • IT-strategi

  Teknikutredning
 • Marknadsföring

  Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster, Digitalisering

Alexandras anställningar

 • Affärsutvecklare, Höglandets Kommunalförbund

  2013 - 2016

 • Projektledare, Höglandets Kommunalförbund

  2012 - 2013

 • Sales Trader, Vertis Environmental Finance

  2011 - 2011

 • Ägare & Konsult, AxW Consulting

  2009 -

 • Konsult, Maxkompetens AB

  2007 - 2008

 • Säljassistent, Din Bil Syd AB

  2006 - 2007

 • Turistinformatör, Sävsjö Kommun

  2004 - 2006

Alexandras utbildningar

 • GDPR i Teori och praktiken, Olingo Consulting AB

  2017 - 2017

 • Att bygga en tjänstekatalog, BiTA

  2013 - 2013

 • Processledning, Peter & Partner

  2013 - 2013

 • ITIL Foundation v3 (certifierad), BiTA

  2012 - 2012

 • Redaktörsutbildning SharePoint 2010, Lexicon

  2012 - 2012

 • Grundkurs Lagen om Offentlig Upphandling, Sveriges Kommuner och Landsting

  2012 - 2012

 • SQL, HTML, CSS och PHP programmering, Blekinge Tekniska Högskola

  2011 - 2011

 • Project Management, Gävle Högskola

  2011 - 2011

 • CSR baserat på kvalitetsutveckling, Högskolan på Gotland

  2011 - 2011

 • Magisterprogrammet Service Management, Campus Helsingborg, Lunds Universitet

  2002 - 2007

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 436

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning