Hoppa till sidans innehåll

Ali Javadi

Teknisk Testare

Ali har lång erfarenhet av test och kvalitetssäkring inom produktutveckling. Han har arbetat med test av hårdvara och mjukvara, från integrerade kretsar och delsystem till storskaliga system med komplicerade integrationer. Han har erfarenhet av både manuella och automatiska tester, och har arbetat med support och felsökning i test- och produktionsmiljö.

Han har stor erfarenhet av API-testning, både under utvecklingsprocessen och support till API-konsumenter. Han har utvecklat automatiserade API-tester i SoapUI och Postman.

Som testledare har han jobbat med processförbättringar, lett testteam, planerat och följt upp testarbetet, och arbetat nära kunden under acceptanstestning. Han har också väglett verksamhetsteam inom inkrementell och iterativ produktutveckling. Som Scrum Master har han jobbat med implementation av agila arbetsmetoder i krossfunktionella team.

Han är en driven, självgående och proaktiv problemlösare som är van att sätta sig in i ny teknik, nya produkter och lösningar. Han har stor erfarenhet av att granska och diskutera verksamhets- och tekniska krav med alla intressenter.

Vid sidan av arbetet jobbar han aktivt med sin kompetensutveckling.

Områden

 • Teknisk Testare
 • Testare
 • Testande testledare

Om Ali

Han är en prestigelös lagspelare som fokuserar på resultat och är även en mycket uppskattad kollega och konsult.

Alis CV

 • Undisclosed

  Teknisk testare

  2024 -

  Teknisk test och testkoordinering.
 • OHB Sweden AB

  Teknisk Testare

  2023 - 2023

  Teknisk test av satellitmjukvara i ett utvecklingsprojekt inom Innosat mikrosatellitplattformen. Utveckling av systemtester i Python samt förvaltning av befintliga testfall i skriptspråket PLUTO som används inom rymdindustrin.

  Testfallen utvecklades i tät samarbete med systemutvecklarna och systemexperter. Alla automatiska testfall kördes i CI-loopen.

  Test av komplexa realtidssystem är komplext, därav kontinuerlig förbättring och stabilisering av automatiska testfallen ingick i arbetsuppgifterna.

  Teknik & verktyg: DevOps, Scrum, testautomatisering med Python, Git, Jenkins
 • DHL

  Testledare

  2022 - 2023

  Testledare för acceptanstestning av ett nytt Transport Management System.
  Samordning av förberedelser, bl.a. framtagning av testfall och kvalitetssäkring av testdata i samarbete med IT- samt verksamhetsexperter.
  Samordning under pågående acceptanstestning.
  Teknik & verktyg: IBM Engineering Workflow Management.
 • Trafikförvaltningen

  Teknisk Testare

  2020 - 2022

  Teknisk testare i ett Agilt team med ansvarar för utveckling och underhåll av integrationer inom lokaltrafiken för bland annat trafikledning och informationshantering inom Region Stockholm.

  Arbetsuppgifter:

  - Utveckling och underhåll av automatiska funktionella API/integrationstester huvudsakligen i Postman och Javascript

  - Teknisk support till interna och externa intressenter, verksamhet samt utvecklare

  - Felsökning i test och produktionsmiljöer

  Teknik & verktyg: DevOps, Scrum, Linux, Mulesoft Anypoint, MQTT, Git, Jenkins, CentOS, Jira, Confluence, Xray, AWS Cloudwatch, Bitbucket pipeline, SOAP/REST API, testautomatisering med Postman, JavaScript, JMeter.
 • Svenska kraftnät

  Teknisk Testare

  2019 - 2020

  Teknisk testare inom projektet Elmarknadshubben.

  Arbetsuppgifter:

  - Utveckling av funktionella och icke-funktionella end-to-end tester av REST API:er i testverktyget SoapUI

  - Support till verksamhetsexperter i deras validering av affärsflöden genom utforskande tester av API:er, tjänster och funktionalitet under utvecklingen

  - Granskning av automatiserade acceptanstester för analys och validering av kravuppfyllnad

  Teknik & verktyg: DevOps, Scrum, SwaggerUI, Confluence, Jira, Xray, REST API, testautomatisering med SoapUI (ReadyAPI) och Groovy script.
 • Svenska kraftnät

  Testledare och Teknisk Testare

  2018 - 2019

  Testledare och teknisk testare inom projektet Elmarknadshubben.

  Arbetsuppgifter:

  - Framtagning av Agil QA-process för kvalitetssäkring av leveranser under utvecklingsprocessen

  - Utveckling av funktionella och icke-funktionella end-to-end tester av REST API:er i testverktyget SoapUI

  - Support till verksamhetsexperter i deras validering av affärsflöden genom utforskande tester av API:er, tjänster och funktionalitet under utvecklingen

  - Granskning av automatiserade acceptanstester för analys och validering av kravuppfyllnad

  Teknik & verktyg: DevOps, Scrum, SwaggerUI, Confluence, Jira, Xray, REST API, testautomatisering med SoapUI (ReadyAPI) och Groovy script.
 • Stockholm stad

  Testledare, Testare och Scrum Master

  2013 - 2018

  Testledare, Testare och Scrum Master i grupp med ansvar för utveckling, underhåll och support av verksamhetssystem inom Stockholm stad.

  Arbetsuppgifter:

  - Framtagning och underhåll av testfall och testdata

  - Ledning, planering, utförande och uppföljning av regressionstester

  - Ledning av CCB, samordning och uppföljning av felrapporter och förändringsbegäran

  - Framtagning av QA-process inom ramen för Agil transformation

  - Ledning av testautomatiseringsprojekt

  - Scrum Master i utvecklingsteam
 • Ericsson AB

  Continuous Integration Testingenjör

  2012 - 2012

  Integrationstester av 3G radiobasstationer i en automatiserad miljö för kontinuerlig integration.
  Konfiguration av hårdvara och mjukvara, monitorering av automatiserade tester, felsökning och support i ett Kanban-team. Testfall i Python.
  Allt tekniskt arbete i Linux.
 • Ericsson AB

  Software Integration Configuration Management

  2009 - 2011

  Mjukvarubyggare och ansvarig för framtagning, uppföljning och granskning av systemuppgraderingsfiler, ”Upgrade Control File” baserat på förändringar och felrättningar av ingående system. Analys och implementation av UCF förändringar i samarbete med test och utvecklingsteamen. Koordinering, administration och dokumentation av mjukvarubyggen och releaser i samarbete med projektledningen.
  Utbildning och vägledning av teammedlemmar i transferprojekt.
  Allt tekniskt arbete i Linux.
 • Ericsson AB

  Software Configuration Management

  2008 - 2009

  Ansvarig för versionshantering i utvecklings- och testmiljöer i verktygen IBM Rational UCM / ClearCase och Subversion, användarsupport och hantering av mjukvarureleaser i samarbete med projektledningen.
  Ali jobbade även med strategier för versionshantering baserad på öppen källkod.
  Allt tekniskt arbete i Linux.
 • Ericsson AB

  Testingenjör och Test Configuration Management

  2007 - 2008

  Integration av delsystem inom Ericsson Connectivity Packet Plattform. Konfiguration, felsökning, support och verifiering av felrapporter. Versionshantering av tester i IBM Rational ClearCase.
  Allt tekniskt arbete i Linux.
 • Ericsson AB

  Testingenjör

  2006 - 2007

  Funktionell verifiering av 3G mobila radiobasstationer i avancerat testlab med simulatorer och instrument. Felsökning och verifiering av externa och interna felrapporter, analys och dokumentation. Allt tekniskt arbete i Unix.
 • Andrew AT Sweden

  Systemtestingenjör

  2005 - 2006

  Systemverifiering av 3G mobila radiobasstationer. Estimering, planering av systemtester, utveckling och underhåll av tester baserade på 3GPP standarder.
  Utveckling av tester och verfieringsinstruktioner, förberedelse och utförande av systemtester i avancerat testlab med simulatorer och instrument. Felsökning, analys och dokumentation.
 • Ericsson AB

  Integrations- och verifieringsingenjör

  2004 - 2005

  Systemverifiering och integration av 2G mobila radiobasstationer.
  Estimering och planering av integrations och systemtestning, dokumentation av testspecifikationer, förberedelse och utförande av tester. Felsökning, analys och dokumentation. Felhantering i Rational ClearQuest.
  Allt tekniskt arbete i Unix.
 • Siemens Medical Solutions

  Systemtestingenjör

  2004 - 2004

  Integration och systemtestning av digitalt mammografisystem.
  Framtagning av testspecifikationer, testfall och felsökning i samarbete med utvecklare av hårdvara och mjukvara. Analys och dokumentation av testresultat. Kundsupport. Krav och dokumenthantering i IBM Rational RequisitePro och felhantering i IBM Rational ClearQuest. Utvecklingsprocess enligt krav från US FDA Quality System Regulation.
 • Siemens Medical Solutions

  Systemtestingenjör

  2004 - 2004

  Integration och systemtestning av digitalt mammografisystem.
  Framtagning av testspecifikationer, testfall och felsökning i samarbete med utvecklare av hårdvara och mjukvara. Analys och dokumentation av testresultat. Kundsupport. Krav och dokumenthantering i IBM Rational RequisitePro och felhantering i IBM Rational ClearQuest. Utvecklingsprocess enligt US FDA Quality System Regulation.
  Uppdraget utfördes under 9 veckor hos kunden i Erlangen, Tyskland.
 • Siemens Medical Solutions

  Systemtestingenjör

  2003 - 2003

  Integration och systemtestning av digitalt mammografisystem.
  Framtagning av testspecifikationer, testfall och felsökning i samarbete med utvecklare av hårdvara och mjukvara. Analys och dokumentation av testresultat. Kundsupport. Krav och dokumenthantering i IBM Rational RequisitePro och felhantering i IBM Rational ClearQuest. Utvecklingsprocess enligt US FDA Quality System Regulation.
 • Ericsson AB

  Integrations- och verifieringsingenjör

  2001 - 2003

  Delsystemverifiering av 2G mobila radiobasstationer. Framtagning av testspecifikation, verifieringsinstruktion och testscripter. Versionshantering i IBM Rational ClearCase. Testexekvering i avancerat testlab med simulatorer och instrument. Analys av testresultat, felsökning, hantering av interna och externa felrapporter. Ansvarig för verifiering inom projektet. Allt tekniskt arbete i Unix.
 • Nokia Sweden AB

  Testutvecklingsingenjör

  2000 - 2001

  Utveckling av testmjukvara och drivrutiner i testverktyget Agilent VEE. Utveckling av användargränssnitt för testfallshantering i Visual Basic.
 • LGP Telecom

  Testutvecklingsingenjör

  2000 - 2000

  Utveckling av testmjukvara och drivrutiner i Agilent VEE.

Alis kompetensområden

 • Systemtyper

  Realtidssystem, Systemintegration
 • Test & Verifiering

  Validering & Test - Mjukvara, Testledning, Testprocessutveckling, Funktionstestning, Systemtestning, Testutveckling, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Integrationstest
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Tillverkare av Telekomutrustning
 • Utvecklingsspråk

  Python
 • Projektfaser

  Utveckling/Genomförande, Test
 • Roller

  Testare, Team-ledare, Testledare, Scrum master
 • Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, ISTQB, LEAN, KANBAN

Alis utbildningar

 • Certified ScrumMaster, Scrum Alliance

  2012 - 2012

 • ISTQB® Certified Test Manager, ISTQB

  2009 - 2009

 • Certified ISTQB® Foundation, ISTQB

  2008 - 2008

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning