Hoppa till sidans innehåll

Anders Lindström

Kravhanterare

Anders är en mjukvaruutvecklare med omfattade erfarenhet av att bygga, ändra och förbättra applikationer för administrativa system i olika miljöer.
Något som engagerar Anders, är att få använda sina färdigheter till hög kundnytta, i form av tidsbesparingar eller mervärde.

Anders har analysförmågan att snabbt förstå underliggande utmaningar och omvandla dem till detaljerade kravspecar, definiera testscenarios med krav och mätetal, genomföra tester och införa lösningen.
Arbetet har innefattat kravhantering med utgångspunkt hos verksamhetens kravställare, processkartläggning etc. Han är van att hålla workshops inom bl a kravanalys, uttrycka sig i tal och skrift, både på svenska och engelska, dokumentera och rapportera på ett strukturerat sätt.

Områden

 • Kravhanterare
 • Testare
 • Systemanalytiker/Utvecklare.

Om Anders

Karaktäristiskt för Anders är att han är strukturerad, analytisk, noggrann och kreativ. Anders är självgående och målinriktad i sitt arbete och vill leverera kvalitet. Hans egenskaper kommer bäst till sin rätt, i uppdrag som kräver både analytisk förmåga och social kompetens. Anders beskrivs som en som agerar affärsmässigt och proffessionellt, har god social kompetens, samarbets- kommunikations- och analysförmåga.

Anders CV

 • Transportstyrelsen

  Testare

  2021 - 2024

  Testare i utvecklingsteam i Produktområdet Väg & Järnväg / Yrkestrafik. Nyutveckling i systemen för Färdskrivarkort, Yrkeskompetensbevis och Taxiförarlegitimation. Förvaltning av ett 10-tal andra system också. Delvis utvecklare i Vägtrafikregistret på Yrkestrafik-sidan.
  METOD/TEKNIK: ADS (Scrum, Testplan etc), SharePoint, Cherwell, Visual Studio, C#, SOAP UI, W3D3, MS SQL Server, NetServiceBus, Swagger, PowerShell-script etc.
 • Covid-19 "restriktioner"

  Korttids­arbete

  2020 - 2021

  Har använt tiden till kurser bl a. Mycket Teams-aktiviteter har det blivit i dessa Corona-tider, främst inom Kvadrat, men också i kurssammanhang.
 • Transportstyrelsen

  Systemförvaltare

  2016 - 2019

  Huvudsakligen i Förvaltningsobjekt Ekonomi och Personal. Främst Agresso for ekonomi, men också andra system som hanterar komptensutveckling, sjukanmälan, passage, besök, e-handel mm.
  METOD/TEKNIK: TFS (Scrum and Kanban), SharePoint, Cherwell, Agresso, ARX, Grade, Proceedo, Visit etc.
  Viss kravhantering, utveckling (integrationer) och testhantering (unit, integration, system).
 • Kvadrat och Kvadrat-kunder

  Systemförvaltare

  2014 - 2016

  Mindre uppdrag i Kvadrats systemförvaltning för interna och kunders system. Förbättringar i SharePoint-miljön för all dokumentation.
  METOD/TEKNIK: SharePoint, ZenDesk, Bizagi...
 • Dyno Nobel Sweden/ Orica Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  2013 - 2014

  Intercompany proforma invoice (SD)
  Ny förenklad hanteringen vid interna transporter mellan egna bolag i olika länder. Producera proforma invoice-dokument för flera leveranser, utifrån en eller flera sales orders/deliveries.
  METOD/TEKNIK: SAP - ABAP, SmartForms.
 • Dyno Nobel Sweden/ Orica Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  2012 - 2013

  Regional demand forecast SOP (PP/SD)
  Ny förenklad rapportering av prognoser för regionansvariga. Excel-fil med aggregerade nivåer i materialstrukturen för viss budgetversion.
  METOD/TEKNIK: SAP - Interface output (Excel). ABAP.
 • Dyno Nobel Sweden/ Orica Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  2012 - 2013

  Product demand forecasting (PP/SD)
  Ny förenklad rapportering av prognoser för regionansvariga. Excel-fil med aggregerade nivåer i materialstrukturen för viss budgetversion. Uppdatering av lägsta nivå i Excel-filen tillbaka in i SAP.
  METOD/TEKNIK: SAP - Interface output/input (Excel). ABAP.
 • Dyno Nobel Sweden/ Orica Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  2010 - 2010

  Implementering av ABN AMRO interface program för betalningsfiler till ABN AMRO/Bank of Scotland.
  METOD/TEKNIK: ABAP. FI.
 • Dyno Nobel Sweden/ Orica Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  2009 - 2010

  Activity allocation för månadsrapporter från externt system.
  METOD/TEKNIK: Input interface. ABAP. CO.
 • Dyno Nobel Sweden/ Orica Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  2009 - 2009

  Assessment cycle upload (EMEA).
  METOD/TEKNIK: Input interface. ABAP. CO.
 • Dyno Nobel Sweden/ Orica Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  2009 - 2011

  Extend/Clone new material.
  Massuppdatering av valfria vyer online, vissa via download/upload-filer.
  METOD/TEKNIK: ABAP. MM.
 • Dyno Nobel Sweden/ Orica Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  2009 - 2014

  Nyutveckling av dynamiska utgående standarddokument (Norden).
  METOD/TEKNIK: SAPscript, SmartForms. FI/CO, MM, SD.
 • Dyno Nobel Sweden/ Orica Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  2008 - 2008

  Confirmed production orders not goods issued.
  Larmrapport produktionsorder som inte allokerat råvaror.
  METOD/TEKNIK: ABAP. PP.
 • Dyno Nobel Sweden/ Orica Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  2008 - 2009

  Raw material price impact on finished products.
  Analysrapport för simulering av produktpriser utifrån råvarupriser.
  METOD/TEKNIK: ABAP. MM/PP.
 • Dyno Nobel Sweden/ Orica Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  2008 - 2008

  Customer analysis - Sales order to Payment.
  Analysrapport över kundbeteende från beställning till betalning.
  METOD/TEKNIK: ABAP. FI/SD.
 • Dyno Nobel Sweden/ Orica Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  2008 - 2014

  Nyutveckling och underhåll av utgående standarddokument (Norden).
  METOD/TEKNIK: StreamServe. FI/CO, MM, SD.
 • Dyno Nobel Sweden/ Orica Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  2006 - 2007

  Migration av vår legala enhets data från ett SAP-system (Dyno, USA) till ett annat (Orica, Australien), samt en tysk legal enhet inom Orica.
  (Kundutvecklad programkod och kundändrad standardprogramkod, tabeller, säkerhetsobjekt användare, StreamServe-koppling etc...)
  ETL-förfarande.
  METOD/TEKNIK: ABAP. StreamServe. LSMW...
 • Dyno Nobel Sweden/ Orica Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  2005 - 2006

  MTO (Make to order) planning.
  Interaktiv rapport för kundspecifika order, där enskilda produktionsorder kopplades mot varje orderrad och man planerade och följde uppfyllnaden av producerade produkter på orderraderna.
  METOD/TEKNIK: ABAP. PP/SD.
 • Dyno Nobel Sweden/ Orica Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  2005 - 2006

  Sourcing report - volumes and prices.
  Analysrapport för prisnivåutveckling för råmaterial och handelsvaror, jämfört med budget. Drill-down i valda sorteringsnivåer.
  METOD/TEKNIK: ABAP. MM.
 • Dyno Nobel Sweden/ Orica Sweden

  Basis och användarbehörighet.

  2005 - 2007

  Underhåll och drift (från Sverige) av Oricas del av Dynos SAP-system, lokaliserat i USA (Mesa, Arizona), under en "mellantid" när Dyno blev delat i två delar och "vår" del inte hade kommit över i Oricas SAP-system, ännu
  METOD/TEKNIK: Basis and security.
 • Dyno Nobel Sweden/ Orica Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  2004 - 2011

  Advanced range of coverage.
  Interaktiv analysrapport som visar materialtillgången i dagar utifrån förbrukningstakt, lager, produktionsordrar, inköpsordrar och försäljningsordrar. Produktionsordrar och inköpsordrar skapas för att täcka upp lager i den interaktiva delen.
  METOD/TEKNIK: ABAP. PP/MM.
 • Dyno Nobel Sweden/ Orica Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  2004 - 2014

  Skannade och mailade leverantörsfakturor in i SAP via ReadSoft.
  Dokumentation av allt konsultarbete från första implementationen till tredje eller fjärde uppgraderingen.
  METOD/TEKNIK: ABAP. Workflow. IDoc. FI, MM.
 • Dyno Nobel Sweden/ Orica Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  2003 - 2004

  Stock turn over w/o special stock (MTO and MTS).
  Analysrapport för lagrets omsättningshastighet.
  METOD/TEKNIK: ABAP. MM.
 • Dyno Nobel Sweden/ Orica Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  2002 - 2014

  Underhåll och support av interfacet till KSD-systemet (som kommunicerade med Svenka och Norska tullen) för utskrift av transportdokument för farligt gods.
  METOD/TEKNIK: IDoc, user exits, ftp transfer. ABAP. SD.
 • Dyno Nobel Sweden/ Orica Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  2002 - 2014

  Support av all konsult- och egenutvecklade program för Nordisk och EMEA-tidszon, främst.
  METOD/TEKNIK: ABAP, SAPscripts, SmartForms. Alla moduler.
 • Dyno Nobel Sweden/ Orica Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  2001 - 2002

  Levererade all masterdata, integrationsdata och transaktionsdata som behövdes i SAP, från HP3000-systemet.
  Materialmaster, leverantörsmaster, kundmaster och produkt-/tillverkningsstrukturer.
  Förfallna skulder, reskontror, prislistor, bokslutsbalanser och budgetar.
  Inköps- och försäljningsstatistik.
  Basis-information för användarbehörighet.
  METOD/TEKNIK: PowerHouse. Textfiler.
 • Dyno Nobel Sweden/ Orica Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  2001 - 2002

  Interface till och från externa parter (banker, transportörer etc).
  METOD/TEKNIK: ABAP. FI, SD.
 • Dyno Nobel Sweden/ Orica Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  2001 - 2014

  SAP.
  SAP-servrar och överordnade i USA (Dyno) resp Australien (Orica).
  MODULER: FI/CO, MM, PP, PM, SD.
  VERKTYG: ABAP, SAPscript, SmartForms, LSMW.
  METOD/TEKNIK: IDoc, Workflow, BDC, Function modules (inkl BAPI/BADI)...
  3:E-PARTSPRODUKTER: StreamServe (local servers), RevTrac (SAP).
  Kravställning och kravanalys har varit en del i alla uppdrag.

  Största delen av kompetenserna, som beskrivs för den här tiden, är relaterade till SAP-miljön.
  - Projektfaser, Kravhantering, Test & Verifiering, Databaser, Systemtyper, Roller och Moduler i ERP-system.
 • Dyno Nobel Sweden/ Orica Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  2000 - 2002

  EU-template för uppsättningen och konfigureringen av SAP. Lokalt (Norge/Sverige) project.
 • Nitro Nobel/ Dyno Nobel Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  2000 - 2002

  Etikettprintningssystem med interface mot produktionssystemet för orderdata.
  METOD/TEKNIK: Visual Basic to LabelShop.
 • Nitro Nobel/ Dyno Nobel Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  2000 - 2002

  Års-, månads-, vecko- och dagsrapporter styrs om från att printas på papper, och distribueras, till att mailas till rätt mottager.
  METOD/TEKNIK: Lotus Notes interface.
 • Nitro Nobel/ Dyno Nobel Sweden

  Ombud

  1998 - 2014

  Personuppgiftsombud (PUL-ombud) på företaget.
 • Nitro Nobel/ Dyno Nobel Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  1998 - 1998

  Förfinade backup- och återläsningsrutiner, med backup av databasernas transaktionsloggar varje timme, vilket minimerade förluster av data, vid ett haveri, till max en timme.
  METOD/TEKNIK: O/S scripting language.
 • Nitro Nobel/ Dyno Nobel Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  1998 - 1998

  Daglig, automatisk, databasövervakning för att undvika att dataset/tabeller blir fulla.
  METOD/TEKNIK: Flexibase, PowerHouse.
 • Nitro Nobel/ Dyno Nobel Sweden

  Revisor

  1993 - 1999

  Internrevisor ISO9000.
 • Nitro Nobel/ Dyno Nobel Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  1991 - 2001

  Nyutveckling av inköpssystem.
  METOD/TEKNIK: PowerHouse.
 • Nitro Nobel/ Dyno Nobel Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  1990 - 2002

  Integration mellan egenutvecklade system och MM3000 (materialhanterings- och produktionsplaneringssystem).
  METOD/TEKNIK: PowerHouse, Cobol. MM3000.
 • Nitro Nobel/ Dyno Nobel Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  1989 - 2001

  Nyutveckling av kundorder-, leverans och faktureringssystem.
  METOD/TEKNIK: PowerHouse.
 • Nitro Nobel/ Dyno Nobel Sweden

  Drifttekniker

  1989 - 2002

  Uppgradering av operativsystem och 3-partsprodukter.
  METOD/TEKNIK: HP3000. MPE/XL. IMAGE/3000, QEdit, FlexiBase, PowerHouse.
 • Nitro Nobel/ Dyno Nobel Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  1988 - 1999

  Nyutveckling av ett adressystem för externa utskick.
  METOD/TEKNIK: PowerHouse.
 • Nitro Nobel/ Dyno Nobel Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  1988 - 2002

  Användarbehörighetssystem för alla typer av system och funktioner i minidatorn.
  METOD/TEKNIK: PowerHouse.
 • Nitro Nobel/ Dyno Nobel Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  1988 - 1993

  Vidareutveckling av ritningsarkivsystem.
  METOD/TEKNIK: PowerHouse.
 • Nitro Nobel/ Dyno Nobel Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  1988 - 1989

  Nyutveckling av ett tidregistrerings- och planeringssystem för underhållsavdelningen och alla dess grupper.
  METOD/TEKNIK: PowerHouse.
 • Nitro Nobel/ Dyno Nobel Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  1987 - 2002

  Nyutveckling av ett konteringsregelsystem, där ekonomiavdelningen kunde programmera automatiska konteringar i ekonomisystemet, utifrån vissa händelser i materialhanterings- och produktionsplaneringssystemet.
  METOD/TEKNIK: Cobol.
 • Nitro Nobel/ Dyno Nobel Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  1987 - 1989

  Nyutveckling av ett tidregistrerings- och planeringssystem för transportavdelningen.
  METOD/TEKNIK: PowerHouse.
 • Nitro Nobel/ Dyno Nobel Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  1986 - 1998

  Nyutveckling av ett registersystem för externa avtal för arkivavdelningen.
  METOD/TEKNIK: PowerHouse.
 • Nitro Nobel/ Dyno Nobel Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  1986 - 2002

  Underhåll och vidareutveckling av ett fraktdokumentsystem för farligt gods, främst.
  METOD/TEKNIK: Cobol.
 • Nitro Nobel/ Dyno Nobel Sweden

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  1986 - 2002

  SERVER: HP3000.
  OPERATIVSYSTEM: MPE(/XL).
  DATABAS: IMAGE/3000 --> IMAGE/SQL.
  VERKTYG: QEdit, FlexiBase, PowerHouse (QDD, QDesign, Quiz, QTP).

  Under den här tiden byggdes mycket kompetens upp inom många områden:
  - Projektfaser (Drift, Förstudie, Implementation, Roll-out och kunskapsöverföring, Systemdesign och systemspecifikation, Test, Programutveckling).
  Kravställning och kravanalys har varit en del i alla uppdrag.
  - Test & Verifiering (Enhetstest, Acceptanstest, Functionstest, Systemtest, Tillgänglighet).
  - Databaser, dvs IMAGE/3000 (Databasadministratör, prestandaoptimering).
  - Systemtyper (Operativsystem och drivrutiner, Systemunderhåll).
  - Roles (Databasadministratör, Kravhanterare, Systemanalytiker, Systemadministratör, Testare, Programutvecklare).
  - Module-kompetens (inköp, inventering/lager, produktion (MM3000), försäljning, distribution och fakturering...).
 • MB Data

  Systemanalytiker/ Utvecklare

  1984 - 1986

  HÅRDVARA: ICL modell DRS-20.
  VERKTYG: CIS Cobol.

  Underhåll och utveckling av program/system för försäljningsorder och fakturering, inköp och statistik (försäljnings- och inköpsstatistik).
  ...
 • Systemteknik

  Utvecklare

  1982 - 1984

  Under den här tiden arbetade jag 6 månader, effektiv tid, på Systemteknik.
  HÅRDVARA: ABC80/800.
  VERKTYG: Basic

  - Testning av ett Basic-genereringsystem, som genererade kod från en "grafisk" JSP-notering (Jacksons Structured Programming).
  - Utveckling av ett dynamiskt registersystem.

Anders kompetensområden

 • Databaser

  Databaser allmänt, Databaskonstruktion
 • IT-säkerhet

  Riskanalys, IT-säkerhet allmänt
 • Systemtyper

  Systemförvaltning, Systemintegration
 • Operativsystem/plattformar

  HP
 • Databashanterare

  MS SQL-server, MS Access
 • Affärssystem

  Agresso, SAP
 • Modulkunskap affärssystem

  Fakturering, Inköp/lager, Material-/ Produktionsstyrning, Order/Distribution, SAP
 • Verktyg & Middleware

  Lotus Notes, MS Explorer, MS Office, Stream Serve, MS Sharepoint, Sharepoint, SharePoint 2013, SharePoint Online, Office 365
 • Utvecklingsspråk

  ABAP/4, Cobol
 • Hårdvara

  PC
 • Drift/Support/Service

  Datadrift/övervakning, Installation/underhåll
 • Kvalitetsstyrning

  Configuration Management, Change Management, Dokumentation
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Ideell organisation
 • Standarder

  ISO 9001
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Test
 • Test & Verifiering

  Funktionstestning, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Integrationstest
 • Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem, Affärssystem, Elektronisk fakturering, Lagerhanteringssystem
 • Roller

  Designer, Utvecklare/Programmerare, Testare, Utredare, Kravanalytiker, Systemanalytiker, Systemförvaltare, Databasadministratör, Scrum master
 • Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt, KANBAN
 • Kommunikation & Information

  Engelska

Anders anställningar

 • VD/ IT-konsult, Limpans IT AB

  2015 -

 • Systemanalytiker/ Utvecklare, Nitro Nobel/ Dyno Nobel Sweden/ Orica Sweden AB

  1986 - 2014

 • Systemanalytiker/ Utvecklare, MB Data AB

  1984 - 1986

 • Utvecklare, Systemteknik AB

  1982 - 1984

 • Dögrävare, Nora Bergsförsamling

  1982 - 1982

Anders utbildningar

 • IREB CPRE Foundation (Kravhanterare) - 3 days, AFRY, Stockholm

  2020 - 2020

 • ISTQB CTFL Foundation (Testare) - 3 days, AFRY, Stockholm

  2020 - 2020

 • ITIL Foundation - 2 days, BiTA, Stockholm

  2016 - 2016

 • Project Manager - 1 day, IO4PM (Internationel Organization for Project Management), Internet

  2016 - 2016

 • Scrum Master, International Scrum Institute, Internet

  2016 - 2016

 • SAP50 R/3 Basis Technology Overview 4.6 - 2 days, SAP, Stockholm

  2001 - 2001

 • BC400 ABAP WB Foundations and Concepts 4.6 - 5 days, SAP, Stockholm

  2001 - 2001

 • BC402 ABAP Programming Techniques - 3 days, SAP, Stockholm

  2001 - 2001

 • BC430 ABAP Dictionary - 2 days, SAP, Stockholm

  2001 - 2001

 • MS Visual Basic 6.0 company specific - 4 days, IMS, Örebro

  2000 - 2000

 • Building Applications with PowerHouse Web - 1 day, Cognos, Stockholm

  1999 - 1999

 • Lotus Notes / Domino application development 4.6 - 3 days, IMS / Leylock, Örebro

  1999 - 1999

 • Quality audit ISO9000 - 3 days, STF Q, Karlstad

  1994 - 1994

 • Quality training ISO9000 - 3 days, Nitro Nobel, Gyttorp, Nora

  1993 - 1993

 • Program testing – Quality assurance - 3 days, NFI, Stockholm

  1989 - 1989

 • Advanced PowerHouse Topics - 5 days, Cognos, Stockholm

  1988 - 1988

 • C-programming - 4 days, Nitro Nobel, Gyttorp, Nora

  1988 - 1988

 • Airport / Emergency firefighter - 8 weeks basic training, Brand- och Räddnings-skolan Arlanda, Stockholm

  1983 - 1983

 • Natural science Computer technique variant, Lindeskolan Lindesberg

  1979 - 1982

 • Compulsory (primary/secondare) school, Nora

  1970 - 1979

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning