Hoppa till sidans innehåll

Andreas Ljungeskog

Systemutvecklare

Andreas är en lagspelare med god samarbetsförmåga som alltid sätter kundens önskemål i fokus. Han har mångårig erfarenhet ifrån utvecklingsprojektens olika faser, har bred teknisk kompetens och kvalitetskänsla. Han arbetar gärna med hela stacken men hans arbetsuppgifter på senare år har främst rört systemintegrationer, systemmodellering och arkitektur, agila metoder samt Java EE backend utveckling.

Områden

 • Systemutvecklare
 • Javautvecklare

Om Andreas

Andreas är en lugn, kommunikativ och metodisk utvecklare som jobbar strukturerat och analytiskt. Han har en god förmåga att arbeta både självständigt så väl som i grupp och har inga problem att koordinera mindre utvecklingsteam. Han lämnar inget till slumpen, arbetar proaktivt och tar ett helhetsansvar för sina lösningar.

Andreas CV

 • Statens Jordbruksverk

  Systemutvecklare

  2016 -

  ARBETSUPPGIFTER: Systemutveckling, agila metoder, handledning och IT-strategi
  PRESTATION I UPPDRAG: Andreas bidrog med teknisk kunskap både vid underhåll av befintlig applikation men också främst vid vidareutveckling, stabilisering och införande av ny funktionalitet. Han har agerat lösningsorienterat bollplank vid framtagning av nya verksamhetskrav och även haft handledarroller för mindre erfarna systemutvecklare.
  UPPDRAG: Uppdraget är i löpande i form av teknisk förvaltning och vidareutveckling i form av agila sprintar för att anpassa stödsystemet efter nya önskemål och processförändringar av kunden.
  TEKNIK/METOD: Java EE, EJB3, AngularJS, REST, JMS, PostgresSQL, CQRS, Docker, Jenkins, Scrum
  KUNDNYTTA: Resultatet av detta förvaltningsuppdrag är ett kundsystem anpassat helt efter kundens önskemål och format efter nya processer, arbetssätt och/eller införande av nya tekniska tjänster.
 • Telia Company AB

  Systemutvecklare

  2016 - 2016

  ARBETSUPPGIFTER: Systemutveckling, systemmodellering och kravutredning.
  PRESTATION I UPPDRAG: Andreas bidrog med domänkunskap vid kravframtagning och teknisk kunskap vid framtagning av teknisk plattform samt införande av detta tillsammans med kund.
  UPPDRAG: Uppdraget gick ut på att ta ett befintligt system som utförde denna uppgift och migrera in och utveckla detta i ett redan existerande stödsystem för att komma närmare källdata och minska antalet stödsystem som kunden använder sig av.
  TEKNIK/METOD: Java EE, EJB3,QueryDSL, AngularJS, REST, SQL
  KUNDNYTTA: Efter projektleverans kan kunden stryka ett system ifrån systemkartan och har nu ytterligare en systemkoppling mindre. Man slipper nu även ha separata behörighetsmodeller då den befintliga i målsystemet nu går att återanvända.
 • Telia Company AB

  Systemutvecklare / Systemarkitekt

  2015 - 2015

  ARBETSUPPGIFTER: Systemutveckling, systemmodellering och kravutredning.
  PRESTATION I UPPDRAG: Andreas bidrog med domänkunskap vid kravframtagning och teknisk kunskap vid framtagning av teknisk plattform för införandet och utvecklandet av ett nytt nätkartesytem.
  UPPDRAG: Uppdraget gick ut på att ta fram ett integrerat stödsystem för att kunna visualisera nätelement på kartbilder. Informationen hämtades ifrån ett stödsystem med inventarieinformation.
  TEKNIK/METOD: Java EE, Dropwizard, REST, SQL, Gradle
  KUNDNYTTA: Efter projektleverans har kunden nu ett kundanpassat system för att visualisera sina nätelement samt de kopplingar de har. Ett perfekt hjälpmedel vid nätplanering för att exempelvis kunna hitta trånga sektorer och felande förbindelser.
 • Telia Company AB

  Systemutvecklare

  2014 - 2016

  ARBETSUPPGIFTER: Systemutveckling, systemmodellering och kravutredning.
  PRESTATION I UPPDRAG: Andreas bidrog med domänkunskap vid kravframtagning både vid tekniskt underhåll av befintlig applikation men också vid deltagandet i projekt för vidareutveckling samt införande av ny funktionalitet.
  UPPDRAG: Uppdraget är i löpande i form av teknisk förvaltning och vidareutveckling i form av kvartalsvisa projekt för att anpassa stödsystemet efter nya önskemål och processförändringar av kunden.
  TEKNIK/METOD: Java EE, SOAP, REST, JSP, GWT, SQL, EJB3, JPA
  KUNDNYTTA: Resultatet av detta förvaltningsuppdrag är ett kundsystem anpassat helt efter kundens önskemål och format efter nya processer, arbetssätt och/eller införande av nya tekniska tjänster.
 • Telia Company AB

  Systemutvecklare

  2014 - 2014

  ARBETSUPPGIFTER: Systemutveckling, systemmodellering och kravutredning.
  PRESTATION I UPPDRAG: Andreas bidrog med teknisk kompetens då den tekniska integreringen skulle tas fram och då interfacekontrakt skulle spikas.
  UPPDRAG: Uppdraget gick ut på att koppla samman en befintlig kundportal och integrera denna mot ett större standardsystem. Mycket anpassningar gjordes för att kundinformation och informationsmodeller skulle stämma systemen emellan.
  TEKNIK/METOD: Java EE, SOAP, SQL
  KUNDNYTTA: Efter projektavslut så har kunden sammanstrålat mycket information som tidigare varit spridda mellan flera system att nu samexistera under ett tak och därmed ha en gemensam plats att få en överblick på.
 • Transmode Systems AB

  Systemutvecklare / Systemarkitekt

  2013 - 2015

  ARBETSUPPGIFTER: Systemutveckling, systemmodellering och kravutredning.
  PRESTATION I UPPDRAG: Andreas bidrog med domänkunskap vid kravframtagning och teknisk kunskap vid framtagning av teknisk plattform för införandet och utvecklandet av kundportal. Han låg även bakom hur portalen strukturerades och modellerades tekniskt samt hur den tekniska stacken skulle se ut.
  UPPDRAG: Uppdraget gick ut på integrera emot kundens egna MTOSI interface och använda sig av denna information för att knyta relevant data till respektive kund och på detta sätt på ett enkelt och förståeligt sätt ge dem ett verktyg att kunna överblicka sitt kunddata.
  TEKNIK/METOD: Java EE, EJB3, JPA, GWT, GIT, Mockito, JUnit, Guice, GIN, Gradle, MariaDB, SQL
  KUNDNYTTA: Den framtagna kundportalen ger möjlighet för slutkunden att på ett enkelt och förståeligt sätt få överblick på sitt kunddata utan att nödvändigtvis kunna en massa om telekom domänen. Den ger även Transmode ett verktyg som de kan använda vid in försäljning av deras egna tjänster och produkter då det är lätt att visa och resonera kring informationen som visas.
 • Telia Company AB

  Systemutvecklare

  2012 - 2012

  ARBETSUPPGIFTER: Andreas arbetsuppgifter bestod av allt från kravutredning, framtagning av lösningsförslag till utvecklingen av systemstöd för hantering av IPv6.
  PRESTATION I UPPDRAG: Andreas bidrog med tekniskt kunnande och systemkunskap och var delaktig i utvecklandet av nya funktioner och verktyg.
  UPPDRAG: Utvecklings uppdraget som drevs av Persistent Solutions innebar en systemförändring för att stödja införandet av IPv6, vilket bl.a. innebar utveckling av flertalet nya externa systeminterface och även nya verktyg i det befintliga OSS systemet.
  TEKNIK/METOD: Java, Java EE, GWT, JavaScript, Ajax, C, TCSH och HTML.
 • Telia Company AB

  Systemutvecklare

  2008 - 2013

  ARBETSUPPGIFTER: Systemutveckling, systemmodellering och kravutredning.
  PRESTATION I UPPDRAG: Andreas bidrog med domänkunskap vid kravframtagning både vid tekniskt underhåll av befintlig applikation men också vid deltagandet i projekt för vidareutveckling samt införande av ny funktionalitet.
  UPPDRAG: Uppdraget är i löpande i form av teknisk förvaltning och vidareutveckling i form av kvartalsvisa projekt för att anpassa stödsystemet efter nya önskemål och processförändringar av kunden.
  TEKNIK/METOD: Java EE, SOAP, JSP, GWT, SQL
  KUNDNYTTA: Resultatet av detta förvaltningsuppdrag är ett kundsystem anpassat helt efter kundens önskemål och format efter nya processer, arbetssätt och/eller införande av nya tekniska tjänster.

Andreas kompetensområden

 • Systemtyper

  Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Systemförvaltning, Systemintegration, Mjukvaruarkitektur - programnivå
 • Verktyg & Middleware

  MS Explorer, MS Office, J2EE, JDBC, JBoss, Hibernate, Subversion, Git, Maven, Jira, SoapUI, Docker, Office 365, IntelliJ
 • Utvecklingsspråk

  EJB, HTML, Java, Javascript, JSP, SQL, XML, Ingres, J2SE, SOAP, Webservices, Rust, XSD, AngularJS, IntelliJ
 • Hårdvara

  PC
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Teleoperatörer
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Implementation, Drift
 • Test & Verifiering

  Funktionstestning, Systemtestning
 • Tillämpningar

  OSS (Operational Support Systems), Affärssystem
 • Utbildning

  Systemvetenskap, Matematik, Annan högskoleutbildning 3 år, Högskoleingenjör
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare, Lösningsarkitekt
 • Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt, TDD - Test Driven Development
 • Ledarskap

  Mentorskap
 • Operativsystem/plattformar

  Windows 7
 • Kommunikation & Information

  Engelska
 • Databaser

  Ingres, Postgresql
 • Databashanterare

  Postgresql

Andreas anställningar

 • Systemutvecklare / IT Konsult, Knowit Jönköping AB

  2012 -

 • Systemutvecklare / IT Konsult, Persistent Solutions AB

  2008 - 2012

 • Utvecklare Inbyggda System, Kapsch TrafficCom AB

  2007 - 2008

Andreas utbildningar

 • Högskoleingenjör Medieteknik 120p, Jönköping University

  2004 - 2007

 • Naturvetenskaplig Linje (Inriktning Datateknik), Erik Dahlbergsgymnasiet

  1999 - 2002

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning