Hoppa till sidans innehåll

Anna Engelin

- Systemutvecklare

Anna är en erfaren Systemutvecklare som är van att ta ansvar, fokuserar på kundnytta och gillar att lösa tekniska problem så effektivt som möjligt. Anna är analytisk och strukturerad och har lätt för att sätta sig in i olika projekt. Hon har en bred teknisk erfarenhet och trivs att jobba varierat med analys, kravställning, utveckling, testning och deploy. Anna är van att jobba i självorganiserade team och har lång erfarenhet av utveckling i komplexa system i en mängd olika tillämpningsområden. Bland annat patientsystem i sjukvården och planeringssystem för värdetransporter. Som person är Anna nyfiken, social och har en stark vilja att leverera med kvalitet.

Områden

 • - Systemutvecklare
 • - Produktägare
 • - Projektledare

Om Anna

Annas CV

 • RCC Väst (VGR)

  Projektledare/Systemförvaltning/Support

  2022 - 2024

  - Arberar med att beställa/kravställa ny funktionalitet i Screening system för cervixcancerprevention, test och support utifrån aktuellt vårdprogram och förändringsönskemål.

  - Representerar HKS i stödteam för Npcx (Nationellt processregister för Cervixcancerprevention) som hanterar delar av den kallelsegrundande datan för screeningprogrammet.

  - Ansvarar för hantering och fördelning av ärenden i Screeningprogammens supportportal,

  - Projektledning för införandet av HKS som kallelse- och svars system för screening in om Cervixcancerprevention
 • Saab

  Systemutvecklare

  2022 - 2023

  UPPDRAG
  Vidareutveckling och förvaltning av system för värdetransporter. Systemet hanterar kund- och kontraktsdata, ordergenerering, ruttplanering och optimering, leverans, spårning och uppföljning av order och paket. Systemet integrerar även med externa kunders kontraktssystem och Cash Management System (CMS).

  ROLL
  Systemutvecklare

  TEKNIK
  SCRUM, Kanban, Net, C#, React/Asp.Net Nunit, Moq, Team city, Android, ESB, MSMQ, WCF, Entity FW, NHibernate, MS SQL, WIX
 • VCRS

  Systemutvecklare

  2021 - 2022

  UPPDRAG
  Vidareutveckla och göra anpassingar i Tacdisportföljens CRM system.

  ROLL
  I rollen som systemutvecklare ansvarar Anna för att utveckla nya och befintliga integrationer mot CRM. Övervakning av drift.

  NYTTA
  Hålla systemet uppdaterat gentemot externa Apier. Anpassa systemet för att ge kunden värde.

  TEKNIK
  CRM - Caesar
  Devops: Azure DevOps, pipelines, deployment groups, releases , Kibana, RabbitMQ, Lens
  Devleopment Backend: Asp.Net 5.0, C# ,XUnit,FluentAssertions, NSubstitute
  Development Frontend: React/Vue/Asp.Net core
 • SÖDRA

  Systemutvecklare/Systemarkitekt

  2020 - 2020

  UPPDRAG
  - Kravanalys, lösningsarkitektur och framtagning av estimat för att lyfta plattformen till Azure, förbättrad transaktionshantering och ökad testbarhet.
  - Förvaltningen av egenutvecklade mobilapplikationer.
  - Färdigställande av publik websida som riktar sig mot SÖDRAs medlemmar men även potentiala medlemmar. Sidan visar kontaktpersoner inom Södra. Sökning via kartfunktion.

  ROLL
  Systemutvecklare/ Systemarkitekt

  NYTTA

  TEKNIK
  Deploy: Appcenter.ms, Appstore, Googleplay, Intunes, Azure devops
  Mobile: iOS, Swift
  Backend: C#, .NetCore, Node.js, EF Core,Asp.Net, Azure funciton, Azure Datafactory
  Frontend: React/Vue
  Hosting: Azure, Episerver CMS
 • Lindex

  Systemutvecklare/Scrummaster

  2018 - 2021

  UPPDRAG
  För Lindex POS i Norge , EverestByLindex, skapa en central tjänst för insamling av finasiell data som lagras i databas för rapportuttag.

  ROLL

  I rollen som Srummaster har Anna bidragit till teamutveckling och genom att introducera Scrum. Som systemutvecklare har Anna ansvarat för systemdesign och implementering och driftsättning av moduler i EverestByLindex som krävs för insalmling av finansiell data.


  NYTTA
  För att EverestByLindex ska godkännas som Varudeklararat kassasytem i Norge krävs möjlighet till rapportuttag av finansielldata i ett specfikt format, SAF-t

  TEKNIK
  Devops: Azure DevOps, pipelines, deployment groups, releases
  Devleopment Backend: Asp.Net Core 3.1,C# , NodeJS, EF Core,NUnit,XUnit,Moq
  Website: React/Asp.Net core
  Thick Client: OS WindowsXP, .Net framwork 4.0, windowstjänst, C#,
 • Saab

  Product Owner

  2017 - 2018

  UPPDRAG
  I rollen som Produktägare ansvarade Anna för projektets product backlog, arbetade med framtagning av user stories tillsammans med kund, prioritering av vad som skulle ingå i kommande sprintar samt utformade vision för produktens långsiktiga mål.

  NYTTA
  Track and Trace användes av kunder i USA, UK och Norden. Dagligen planerades över 3500 rutter med systemet.

  TEKNIK/METODIK
  SCRUM, Kanban, JIRA, Confluence, One Note
 • Saab

  Systemutvecklare

  2015 - 2017

  UPPDRAG
  Vidareutveckling och förvaltning av system för värdetransporter. Systemet hanterar kund- och kontraktsdata, ordergenerering, ruttplanering och optimering, leverans, spårning och uppföljning av order och paket. Systemet integrerar även med externa kunders kontraktssystem och Cash Management System (CMS).

  ROLL
  Systemutvecklare

  NYTTA

  TEKNIK
  SCRUM, Kanban, Net, C#, Silverlight, ASP. Net, Angular (1), PDA, Android, ESB, MSMQ, WCF, Entity FW, NHibernate, MS SQL, WIX
 • Insieme Consulting AB

  Systemutvecklare

  2009 - 2015

  UPPDRAG - Screening
  Utveckling av ett nytt kallelsesystem för screeningverksamhet i Västra Götalandsregionen (HKS) Ett samverkansprojekt med KnowIT. Syftet med systemet var att underlätta kallelseverksamheten samt underlätta för kallade personer att kunna av/omboka sig via webben. I samband med införandet av detta system även ansvarat för delar av utbildningen.

  ROLL
  Systemutvecklare

  TEKNIK
  WPF, C#, XAML(MVVM), XBAP, WCF, SQL-Server


  UPPDRAG - Tidbok
  Utveckling av en tidboksmodul i ett patientadministrativt system, ELVIS. Systemet används för att administrera olika mottagningars besök med möjligheter att reservera resurser som personal, lokaler och utrustning till ett specifikt besök. Anna har ansvarat för design och utveckling av både back-end och front-end

  ROLL
  Systemutvecklare

  TEKNIK
  WPF, C#, XAML(MVVM), WCF, SQL-Server


  UPPDRAG - Central Patient Manager (CPM)
  Modul för hantering av personuppgifter som används i Elvis. För att inte göra slagningar mot befolkningsregister i onödan lagrades dessa i en lokal databas. CPM hanterade även reserv-och tillfälliga personnummer. Dessa kan används för att skriva in en patient som inte har ett svenskt personnummer eller inte är i tillstånd att kunna uppge sitt personnummer.

  ROLL
  Systemutvecklare

  TEKNIK
  SQL-Server, .Net FW, C# webservice

  UPPDRAG - DICOM worklist
  Utveckling av integrationsmodul för DICOM worklist. Överföring av persondata från tidböcker i patientadministrativt system (ELVIS) till anropande modaliteter, sjukhusapparaturer. Via ett konfigurationsverktyg kan personal styra över vilka tidbokslistor som ska skickas till de olika modaliteterna. Här ansvarade Anna även för installation och drift.

  ROLL
  Systemutvecklare

  TEKNIK
  SQL-Server, C# WCF, WPF, DICOM 3.0
 • LT Elektroniklab

  Systemutvecklare

  2007 - 2008

  UPPDRAG
  Utveckling av en e-handelsplattform för tandtekniska produkter. Förutom hantering av orders ingick även framtagning av patientprofiler för underlättande av beställning av rätt produkter för patienten.

  ROLL
  Systemutvecklare

  NYTTA

  TEKNIK
  Delphi, Firebird DB
 • Excelspecialisten XLS AB

  Systemutvecklare

  2006 - 2007

  UPPDRAG
  För Region Skånes räkning förvaltning och vidareutveckling av ekonomisystem för budgetering, redovisning av intäkter/utgifter av regionens lokaler/fastigheter.

  ROLL
  Systemutvecklare

  NYTTA

  TEKNIK
  Excel, VBA

Annas kompetensområden

 • Databaser

  Databaser allmänt, Datamodellering
 • Databashanterare

  MS SQL-server
 • Utvecklingsspråk

  C#, .NET Framework
 • Projektfaser

  Utveckling/Genomförande
 • Branscherfarenhet

  Hälso-Sjukvård, Point of Service (POS).
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare
 • Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt
 • Verktyg & Middleware

  Jira, Entity Framework

Annas anställningar

 • Systemutvecklare - IT konsult, Avega group

  2018 -

 • Systemutvecklare - Product Owner, Saab - Public Safety

  2017 - 2018

 • Systemutvecklare - IT konsult, Elicit AB

  2015 - 2017

 • Systemutvecklare, Insieme Consulting AB

  2009 - 2015

 • Systemutvecklare, LT Elektroniklab

  2007 - 2009

 • Systemutvecklare, Excelspecialisten XLS AB

  2006 - 2007

Annas utbildningar

 • Certified SAFe® 5 Agilist, Avega group

  2021 - 2021

 • Magisterexamen Informatik, Handelshögskolan Göteborg

  1999 - 2002

 • Religionsvetenskap 20p, Göteborgs Universitet

  1995 - 1995

 • Engelska A+B 40p, Göteborgs Universitet

  1994 - 1995

Till konsultsök

Kontakt

Anna Funke Sälj och Rekrytering inom Systemutveckling 073-804 67 73 anna.funke@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning