Hoppa till sidans innehåll

Anna Westerberg

Scrum master

Anna är en erfaren och ansvarstagande projektledare, Scrum Master och systemutvecklare med en imponerande karriär som sträcker sig över 20 år. Hon är passionerad över att leda agila team. Under sin yrkesbana har hon också agerat som team lead, projektledare, testare, användarsupport-tekniker, och kravställare, vilket har gett henne en djup förståelse för teknik och verksamhet och samspelet mellan dem.

Med nästan femton års erfarenhet av agilt arbete och drygt fem års erfarenhet som Scrum Master är Anna väl förtrogen med Scrum-metodiken och brinner för att tillämpa den i sina projekt.

Hon har en gedigen bakgrund som utvecklare inom både C# och VB.Net och har arbetat med en omfattande variation av applikationer, inklusive webb- och Windowsapplikationer. Erfarenheten av databasutveckling har också breddat hennes kompetens och förståelse för olika typer av system och teknologier.

Anna har en gedigen och lång erfarenhet av att arbeta med både Jira och Azure DevOps. Dessa verktyg har varit centrala i hennes arbete som projektledare, Scrum Master och systemutvecklare, och hon har använt dem för att effektivt hantera projekt, organisera arbetsuppgifter och underlätta samarbete inom teamet. Genom att behärska både Jira och Azure DevOps har Anna haft förmågan att anpassa verktygen efter projektens specifika behov och maximera deras potential för att främja smidigt samarbete, transparens och effektivitet. Hennes erfarenhet har gett henne en djup förståelse för dessa verktyg och deras roll i att stödja framgångsrika projekt och teamsamarbeten.

Anna har mestadels deltagit i större systemutvecklingsprojekt, men även visat prov på att självständigt driva hela leveransåtaganden, från kravställning till testning och leverans av färdig produkt.

Bland hennes imponerande lista av kunder återfinns företag som Ida Infront, Trygg-Hansa, CPA Global, Toyota Material Handling Europe, Kriminalvården, Danske Bank och Transportstyrelsen. Dessa kunder har bidragit till att ytterligare utveckla hennes expertis och förmåga att hantera olika verksamhetsområden och kundbehov.

Områden

 • Scrum master
 • Projektledare
 • Teknisk projektledare
 • Systemutvecklare

Om Anna

Anna är en glad och ansvarsfull Scrum master och systemutvecklare. Hon är strukturerad och noggrann i sitt arbete, och har en naturlig fallenhet för att skapa ordning och reda. Med sin ambition och analytiska läggning tar hon sig an nya utmaningar med entusiasm och lär sig snabbt nya verksamhetsområden och tekniker. Annas starka intresse för utveckling och inlärning gör att hon ständigt strävar efter att förbättra sig och de hon jobbar med och hålla sig uppdaterad inom sitt område.

Annas CV

 • Ida Infront

  Projektledare

  2022 -

  Uppdrag:
  Anna hade rollen som projektledare för två kundprojekt för ärendehanteringssystemet iipax Case, där hon hade både planerings- och budgetansvar under en övergångsperiod innan rekryteringen för rollen var klar. I hennes roll som projektledare var hon ansvarig för att planera, budgetera och följa upp projekten samt rapportera avvikelser. Som en proaktiv ledare tog hon befälet och informerade projektgruppen för att sträva mot de fastställda projektmålen och leverera det som utlovats inom den angivna tidsramen.

  Anna kommunicerade projektets status både till kunden och den interna projektgruppen genom regelbundna möten och säkerställde att avtalet för projektgenomförandet följdes noggrant. Dessutom hade hon ansvar för fakturering gentemot kunden i enlighet med projektavtalet.

  Resultat:
  Genom att upprätthålla kontinuerlig dialog med både kund och projektgrupp kunde vi genomföra flera mindre leveranser till en kund samt planera, utföra och förbereda allt inför en större leverans till en annan kund. Tack vare den goda kommunikationen med alla inblandade undvek vi eventuella frågetecken och kunde leverera enligt förväntan. Genom en smidig överlämning till den nya projektledaren för kundprojekten kunde projekten fortsätta utan avbrott eller missförstånd.

  Metod: Agilt arbetssätt
  Verktyg: Jira, Confluence, Planacy, Milltime, Millbill, Excel
 • Ida Infront

  Team lead

  2022 -

  Uppdrag:
  Som Team lead hade Anna ansvaret att samråda med teamets projektledare för att fördela teamets tillgängliga timmar mellan flera kundprojekt inför nästa sprint under en övergångsperiod innan rekryteringen för rollen var klar. Hon säkerställde även att teamet inte arbetade med för många olika kunder samtidigt.

  Anna ansvarade också för att planera förbättringsinsatserna i enlighet med budgeten och främja innovation och kompetensutveckling hos teammedlemmarna. Hon skapade en god arbetsmiljö där teamet kände sig tryggt och hade möjlighet att växa och utvecklas.

  Genom regelbunden kommunikation höll Anna teamet informerat om vad som pågick och vilka planer som fanns.

  Resultat:
  Genom att fokusera på teamets välmående och fortsatta utveckling kunde Anna bidra till en produktiv och harmonisk arbetsmiljö där teammedlemmarna trivdes och presterade på sin bästa nivå.

  Metod: Agilt arbetssätt
  Verktyg: Jira, Confluence, Planacy, Excel
 • Trygg-Hansa

  Scrum Master

  2022 - 2022

  Uppdrag:
  Under sin tid på Trygg-Hansa arbetade Anna inom domänen Customer Communication Management. Som Scrum Master ledde hon två agila team som var ansvariga för output management och dokumentlagring. Hennes uppdrag var att hjälpa teamen att arbeta mer i enlighet med Scrum och följa de viktiga ritualer och arbetssätt som kännetecknar Scrum, under tiden som Trygg-Hansa sökte en Scrum Master att anställa för rollen.

  Som Scrum Master var det Annas ansvar att leda och coacha teamen för att uppnå högsta möjliga produktivitet och effektivitet. Hon arbetade nära teamen för att säkerställa att de förstod Scrum-principerna och använde dem korrekt i sitt dagliga arbete. Det innebar bland annat att hon organiserade och faciliterade de olika Scrum-ritualerna.

  En viktig del av Annas uppdrag var att hjälpa teamen att identifiera och hantera eventuella hinder eller utmaningar som kunde påverka deras framsteg. Hon arbetade mycket med att de skulle anamma de delar inom Scrum som de tidigare valt att inte följa, såsom att flera teammedlemmar ska kunna arbeta inom olika områden så att det inte enbart är en person som har ansvaret för viss typ av uppgifter, att backloggen ska vara tydlig och prioriterad samt att varje user story ska vara tydlig så att alla i teamet förstår vad den innebär.

  Resultat:
  Genom att guida teamen att följa Scrum-principer och skapa en miljö som främjade samarbete och kontinuerlig förbättring, kunde hon hjälpa till att säkerställa att teamen var förberedda och förstod metodiken när en Scrum Master rekryterades för rollen.

  Metod: Scrum
  Vertyg: Azure DevOps
 • Samhall DevCenter

  Testare

  2020 - 2021

  Uppdrag:
  Under Annas uppdrag på Samhall hade hon möjligheten att arbeta med testning av nya integrationer mellan olika standardsystem. Det var en intressant och utmanande erfarenhet som gav henne möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper inom systemintegration och testning.

  Hennes arbete innebar att säkerställa att integrationerna fungerade korrekt och att dataöverföringen mellan systemen skedde på ett tillförlitligt sätt. För att uppnå detta utförde hon både manuella tester och använde automatiserade testverktyg. En viktig del av hennes ansvar var att identifiera och dokumentera eventuella fel och brister i integrationerna. Genom att utföra noggranna tester kunde hon upptäcka och rapportera problem som behövde åtgärdas innan systemet driftsattes.

  Hon fick också möjlighet att arbeta nära andra inom organisationen, såsom utvecklare, team lead och systemförvaltare. Att kunna kommunicera och samarbeta med olika intressenter var värdefullt för att säkerställa att integrationerna uppfyllde deras behov och krav.

  Resultat:
  Innan systemen och integrationerna driftsattes genomfördes omfattande tester under Annas ledning, och i stort sett alla fel och brister i integrationerna identifierades och åtgärdades. Denna noggranna testning och åtgärdsprocess bidrog till att användarna av systemen fick en bra och positiv användarupplevelse när de började använda systemen.

  Metod: Scrum
  Verktyg: Azure Test Plans, Azure DevOps, Cypress
 • CPA Global

  QA

  2019 - 2020

  Jag har under ett år jobbat som QA ansvarig i det team som arbetar med vidareutveckling av molnbaserade plattformsfunktioner för hantering av immateriella rättigheter.
  Som QA ansvarig planerade jag teamets testning samt utförde både manuella och skapade automatiserade testsviter.

  Verktyg: Jira, Confluence, Cypress
  Tekniker: .Net, Git, Azure, SQL Server, C#.NET, Jenkins, Azure DevOps, AngularJS, Typescript, Entity Framework, NUnit
 • CPA Global

  Scrum master, Systemutvecklare

  2016 - 2019

  Under de år jag varit på CPA Global har jag varit med i flera olika team. Teamen ansvarar för olika tekniska moduler. Jag har under hela min tid på CPA kombinerat rollen som Scrum Master och systemutvecklare med fokus på Scrum Master.

  I ett av teamen utvecklade vi ett flödesbaserat verksamhetssystem. I ett annat team jobbade vi med vidareutveckling av molnbaserade plattformsfunktioner för hantering av immateriella rättigheter.

  Metod: Scrum
  Verktyg: Jira, Confluence
  Tekniker: .Net, Git, Azure, SQL Server, C#.NET, Jenkins, Azure DevOps, AngularJS, Typescript, Entity Framework
 • Transportstyrelsen, Sjö- och luftfartsavdelningen

  Förvaltning, Systemutvecklare samt Scrum master

  2013 - 2015

  Under de två år jag var på Transportstyrelsen hann jag med flera uppdrag/projekt.

  Teknik jag använde under dessa två år är bland annat följande: T-SQL, C#, Visual Basic.NET, Sybase, MS SQL 2008, MS SQL 2008 R2, SQL Server 2012, Webservices, SQL Server merge replication, MVC, WCF, WPF, MVVM, MS Reporting Services, TFS 2010, TFS 2013
  Roll: Scrum master, databasutvecklare, systemutvecklare, teknisk projektledare, testare och utredare

  ** Applikationsförvaltning av flertalet applikationer på Sjö- och luftfartsavdelningen **
  Jag var Scrum Master för det teamet som ansvarade för applikationsförvaltningen för de flesta applikationer och e-tjänster som används på Sjö- och luftfartsavdelningen. I uppdraget ingick vidmakthållande, vidareutveckling och utvecklingsnära förvaltning. Förutom rollen som Scrum Master hade jag även vissa utvecklingsuppgifter.

  ** Migrering ifrån Win2003/SQL2000 plattform **
  Sju olika applikationer skulle byta serverversion från Windows Server 2003 och databas från SQL Server 2000 till nyare plattformar såsom SQL Server 2008 och 2012 samt Windows server 2012. Flertalet av systemen behövde även uppgraderas till en nyare version av .Net för att kunna köra på de nya plattformarna.
  Då flertalet av systemen var riktigt gamla ingick det väldigt mycket förarbete för att säkerställa hur applikationerna skulle lyftas på bästa sätt innan själva lyftet utfördes.
  Jag var med både i utredningar och som Scrum Master.

  ** Migrering från Sybase till SQL Server för applikationen SITS **
  Projektet innebar att den tio år gamla Sybasedatabasen skulle migreras till SQL Server 2008 och att synkroniseringstjänsten skulle bytas från MobiLink till Merge Replication. I och med lyftet behövde alla SQL frågor verifieras och i stor utsträckning skrivas om för att kunna köras i SQL Server 2008.
  Under pågående projekt utökades omfattningen till att även innefatta lyft av applikationen från Windows XP till Windows 7 och Windows server 2003 till 2012.
  Jag var både utvecklare och teknisk projektledare i detta projekt.

  ** Mindre ändring och rättningar i e-tjänsten Sök Flygläkare **
  Jag var som utvecklare ansvarig för att göra en ändring och en del rättningar i den integration som e-tjänsten har mot systemet standardsystemet Empic.

  ** Byte av integration för kunduppgifter för systemet Rörelseregistret **
  Uppdraget innebar att den gamla integrationen för att hämta kunduppgifter till systemet byttes ut till en integration mot standardsystemet Empic. Här var min roll utvecklare.

  ** Uppdatera integration till att använda ny version av Eccairs **
  Projektet innebar att den integration applikationen Lindra har med systemet Eccairs skulle uppdateras till Eccairs 5 och det medförde även att byte av .net version behövde göras. I praktiken innebär det ändringar i samtliga skikt, allt från den feta klienten, webtjänsterna samt i databasen och jag ansvarade för alla dessa delar då jag var utvecklare i projektet.
 • Kriminalvården, HK - Norrköping

  Systemutvecklare

  2013 - 2013

  Projekt Förvaltning - Detta projekt har som huvuduppgift att förvalta och förbättra Kriminalvårdens system för klienthantering. I uppdraget ingår även en del nyutveckling, samt utredningar av befintlig funktionalitet som är i behov av att göras om.
  Teknik: Visual Basic .NET, C#, MVC, NHibernate, MS SQL, Subversion, Reporting Services, WCF och Webservices
 • Kriminalvården, HK - Norrköping

  Systemutvecklare

  2013 - 2013

  Utveckling av system för säkerhetsbedömningar (riskklassning) av kriminalvårdsklienter. Projektet bygger på ett nytt ramverk där varje delsystem har sin egen livscykel. Teknik: C#, .NET, Prism, WPF, WCF, MVVM, Visual Studio 2010, SQL Server, NHibernate
 • Danske Bank

  Systemutvecklare och delprojektledare

  2012 - 2012

  Uppgradera Bovaf för att kunna köra på Windows 7 respektive Windows Server 2008.
  Bovaf är ett system som Danske Bank använder för att hantera och bedöma bolåneansökningar.
  Roll: Utvecklare och sammanhållande i projektet
  Teknik: Migrera lösningen från VB 6 till .NET 4 och C#. Databas SQL Server 2008.
 • Toyota Material Handling Europe

  Systemutvecklare

  2011 - 2012

  Ny version av EASY med nytt stöd för Offerthantering, Tidrapportering samt ett tjugotal andra nyheter eller förbättringar. Uppdatering av databas och rapportserver till nyare versioner.
  Framförallt utveckling av handdatorapplikationen, nya rapporter, dokumentation både teknisk och användarmanual samt testning.
  EASY är en mobilitetsapplikation där servicetekniker ute på fältet får sina ordrar till handdatorer och rapporterar arbete mm direkt. Merge Replication används för att synkronisera den centrala databasen med de databaser som finns på handdatorerna. EASY används i 15 länder i Europa samt i Australien.
  Roll: Utvecklare och testansvarig
  Teknik: C#, .Net, Compact framework, Reporting Services 2005 och 2008. Databas: SQL Server 2005, 2008 samt CE. Merge replication.
 • Toyota Material Handling Europe

  Systemutvecklare

  2011 - 2011

  Anpassningar och rättningar i PDA applikationen EASY för att även Toyota i Australien ska kunna använda den EASY är en mobilitetsapplikation där servicetekniker ute på fältet får sina ordrar till handdatorer och rapporterar arbete mm direkt. Merge Replication används för att synkronisera den centrala databasen med de databaser som finns på handdatorerna. EASY används i 15 länder i Europa samt i Australien.
  Uppdraget innebar att den befintliga PDA applikationen EASY ska justeras för att uppfylla Toyota Australiens krav. Bland annat har Australien inom samma land olika tidszoner. Rapport-utskrifter justerades till Australiens krav med olika sidhuvuden och sidfötter inom samma land.
  Teknik: C#, .Net, Compact framework, Reporting Services 2005, SQL Server integration services. Databas: SQL Server 2005 och CE. Merge Replication.
 • Toyota Material Handling Europe

  Systemutvecklare

  2010 - 2011

  Möjliggöra att PDA applikationen EASY kan köras installerad på PC. EASY är en mobilitetsapplikation där servicetekniker ute på fältet får sina ordrar till handdatorer och rapporterar arbete mm direkt. Easy används i 15 länder i Europa.
  Uppdraget innebar att den befintliga PDA applikationen EASY ska justeras så att den med samma kodbas även kan köras i flera instanser på en vanlig PC. Samtliga formulär i applikationen justerades också i storlek till dubbla storleken då PC tillåter större formulär en PDA.
  Teknik: C# .Net, Compact Framework, Databas: SQL Server 2005.
 • Toyota Material Handling Europe

  Systemförvaltare/användarsupport-tekniker

  2010 - 2013

  Förvaltning av EASY mot 16 länder i Europa. EASY är en mobilitetsapplikation där servicetekniker ute på fältet får sina ordrar till handdatorn och rapporterar arbete mm direkt i handdatorn.

  Förvaltningen innebär att ha ansvar för att applikationen fungerar, felsökning och rättning vid problem samt säkerställa att kommunikationen mellan miljöerna är uppe. Rutinmässig driftövervakning av Windowstjänster, meddelandeköer och databassynkroniseringar (Merge replication).

  Arbetet är 1:st- 2:nd- och 3:rd line support, både på ärendehanteringssystem, e-post och telefon. Då applikationen finns i hela Europa används uteslutande engelska i all kommunikation. Arbetet genomförs både proaktivt och reaktivt.

  Teknik: Windows CE Platform SDK, C# .Net, SQL Server 2005, 2008 samt CE, Merge Replication, SQL Server Integration Services, Reporting Services 2008.
 • Kriminalvården, HK - Norrköping

  Systemutvecklare

  2009 - 2010

  Arbetade med att förvalta KVR, Kriminalvårdsregistret, som används inom fängelse, häkte och frivård. Inom varje förvaltningsrelease utförde vi ett antal förbättringar och rättningar i applikationen, där allt från krav, design och implementation ingick.
  Teknik: VB.Net, VB6. NHibernate används i mellanskiktet. Databas: SQL Server 2005 och SQL Server 2008, Reporting Services, SSIS.
 • Kriminalvården, HK - Norrköping

  Systemutvecklare

  2008 - 2009

  Utveckling av den administrativa applikationen KVR som används inom fängelse, häkte och frivård för att hantera allt som händer med en dömd person under dess vistelse inom kriminalvården.
  Har arbetat inom flera nyutvecklingsreleaser. I rollen som utvecklare ingår bland annat kravstabilisering, design, implementering, testning.
  Samhällstjänst och kontraktsvård: Utökade KVR med registreringsbilder för information som rör en person som är dömd till Samhällstjänst eller kontraktsvård.
  Domsinläsning: Gjorde ett tekniklyft för hur KVR tar emot filer, bland annat domsfiler, för inläsning i KVR.
  Intensivövervakning: I den här releasen gjordes ett teknik- och funktionalitetslyft och där implementerades hantering för intensivövervakning, dvs fotboja, i KVR. Vi levererade på utsatt datum med hög kvalitet
  Utsluss och misskötsamhet: I den här releasen implementerades hantering av utsluss och misskötsamhet . Vi levererade på utsatt datum med hög kvalitet.
  Teknik: VB.Net. NHibernate används i mellanskiktet. Databas: SQL Server 2005 och SQL Server 2008, Reporting Services.
 • Fujitsu Services AB

  Systemutvecklare

  2008 - 2008

  Arbetade som systemutvecklare i projektet och då främst med utveckling av användargränssnitt.
  Teknik: C# Databas: SQL Server 2000.
 • Holmen Paper AB

  Systemutvecklare

  2008 - 2008

  Produkten Cenit som är ett system för projektstyrning och ska användas för projektstyrning av Holmen Papers interna projekt.
  Arbetade som systemutvecklare främst med nya användargränssnitt och koppling mot databas där databasdesign ingick.
  Teknik: C#, Databas: SQL Server 2000.
 • Östgötafrakt

  Systemutvecklare

  2007 - 2008

  Utveckling av handdatorapplikationen i Ponera som är ett system för att få ut ordrar till Östgötafrakts bilar. Till att börja med ska systemet stödja ordrar till bud-, miljö- och fjärrbilar. Ponera är en applikation för att skicka ut ordrar direkt till förarnas handdatorer. Poneras webservice som är integrerad med Hogia Mobilast anropas trådlöst från handdatorn för att hämta de senaste ordrarna och lämna utförda ordrar. Förarna kan sedan acceptera och ändra uppgifter på ordrarna och dessa uppdateringar skickas tillbaka till ordersystemet. Via integration med både Garmin och TomTom kan föraren enkelt navigera till både avsändare och mottagare av ordern. Programmeringsspråk: C# Databas: SQL Server 2005 och SQL Server 2005 Compact Edition Miljö: MS Windows och Windows Mobile 6
 • Östgötafrakt

  Systemutvecklare

  2006 - 2008

  Elsa är ett system för att hålla reda på ordrar för tömning av slambrunnar.
  Utvecklade webbgränssnittet som används på kontoret samt vidareutvecklat och gjort tekniklyft av handdatorapplikationen.
  Elsa består av flera delar; en Windowsapplikation där planeringen av slamtömningar sker, ett webbgränssnitt för att få en bra översikt över planerade tömningar samt en handdatorapplikation. Via webbservicar kan förarna trådlöst få ut sina egna tömningar till handdatorn i bilen för att se dagens tömningar. Föraren utför tömning och rapporterar tillbaka till kontoret (via webbservice) genom att i Elsa markera tömningen som utförd och eventuellt även komplettera med extra information.
  Använda tekniker: C#, ASP.NET, SQL Server 2000 och 2005. SQL Server CE, Windows Mobile 5 och 6
 • TietoEnator Public & Healthcare AB

  Kravhanterare

  2006 - 2006

  Arbetade som kravhanterare med utredning och verifiering att de krav som ställdes på Laboratioriesystemet FlexLab uppfattades rätt och implementerades så som kunden önskade.
  Arbetade under denna tid tätt tillsammans med TietoEnator i Danmark.
 • SLL, Stockholms Läns landsting, Landstingskontoret

  Intern verksamhetskonsult

  2005 - 2005

  Deltog i förstudien när Stockholms läns landsting upphandlat nytt ROS (remiss- och svarssystem för laboratorieanalyser på sjukhus) för att säkerställa de funktionella kraven på applikationen.
  Hade främst rollen som intern verksamhetskonsult med stor kännedom om utvecklande av remiss- och svarssystem.
  Projektet drevs enligt DSDM, en inkrementell metod, och hade flera mindre delleveranser för att säkerställa redan i ett tidigt skede att projektet var på rätt väg. En leverans var en presentation av hur remiss- och svarssystemet skulle integreras med de övriga applikationerna och mot det ramverk som skulle användas och hur olika delar av applikationen skulle uppfylla kraven.
  Tillsammans med representanter från verksamheten, dvs läkare, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker, gicks kraven igenom, stabiliserades samt prioriterades.
  Under förstudien togs det fram användningsfall för de flesta av kraven.
 • Länssjukhuset i Halmstad

  Projektledare och systemutvecklare

  2003 - 2004

  Konverterade och vidareutvecklade ett system för epikriser och operationsberättelser.

  Roll: Projektledare och systemutvecklare
  Teknik: Visual Basic 6, SQL Server 2000, Sybase, COM+
 • Länssjukhuset i Halmstad

  Projektledare och systemutvecklare

  2002 - 2005

  Kurir är ett remiss och svarssystem för klinisk kemi, mikrobiologi och radiologi på Länssjukhuset i Halmstad.
  Ansvarade som projektledare för en grupp om 3 utvecklare för kravinsamling, kravstablisering, framtagande av kravspecifikationer, lösningsförslag, dokumentation och hjälptexter, tidsuppskattningar, interna tester, produktreleaser, leverans till kund, kundkontakt samt ledde utvecklingen.
  Arbetade som systemutvecklare med hela kedjan från kravinsamling, lösningsförslag, tidsuppskattningar, utveckling, leverans, skapande av F1 hjälp och kundkontakt.
  Roll: Projektledare och systemutvecklare
  Teknik: Visual Basic 6, SQL Server 2000, COM+

Annas kompetensområden

 • Databaser

  Databaser allmänt
 • Systemtyper

  Objektorienterade system, Systemförvaltning, Windowsapplikationer
 • Test & Verifiering

  Validering & Test - Mjukvara
 • Databashanterare

  MS SQL-server
 • Utvecklingsspråk

  SQL, Visual Basic, C#, Visual Basic .NET, MS .NET
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting
 • Verktyg & Middleware

  MS Visual Studio, Visual Studio .NET, Atlassian Jira, Jira
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Implementation
 • Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Agile project systems
 • Utbildning

  Systemvetenskap
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare, Scrum master
 • Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt

Annas anställningar

 • Konsult, vd, Anagram Design & Konsult AB

  2013 -

 • Konsult, Sogeti Sverige AB

  2010 - 2013

 • Konsult, Fujitsu Services AB

  2008 - 2010

 • Konsult, Mandator AB (förvärvades 2008 av Fujitsu)

  2006 - 2008

 • Senior software engineer, TietoEnator Public & Healthcare AB

  2005 - 2006

 • Senior software engineer, C&S Healthcare Software AB (förv. av TE)

  2000 - 2004

 • Konsult, WM-data eSolutions

  1999 - 2000

Annas utbildningar

 • Leading SAFe® 4.6, Stockholm

  2019 - 2019

 • Certified Scrum Master, Scrum Alliance

  2014 - 2014

 • Spel- och applikationsutveckling på Android 7.5hp, Luleå tekniska universitet, Distans

  2013 - 2013

 • BizTalk, Norrköping

  2010 - 2010

 • Programming with the Microsoft .NET Framework, Linköping

  2006 - 2006

 • Programming a Microsoft SQL Server 2000 database, Göteborg

  2002 - 2002

 • Systemvetenskapliga programmet 120p, Umeå Universitet

  1996 - 1999

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning