Hoppa till sidans innehåll

Annika Ehrenbåge

Integrations specialist

Annika har 16 års erfarenhet av integrationsutveckling/testning och arkitektur. Hon är erfaren och resultat driven.
Hon har jobbat som utvecklare, integrations utvecklare, Scrum master, projektledning. Hon har erfarenhet att fånga krav och att överbrygga klyftan mellan tekniska team och stakeholders.

Hon har varit aktiv i flera olika branscher så som Automotive, Logistik, Bank, Shipping, Kommun och Automation.

Hennes anpassningsförmåga till olika miljöer, förmåga att hantera ansvar och att hantera komplexiteten i produktutveckling har gjort henne till en uppskattad medarbetare.
Fokus på coachning och motivation visar på hennes engagemang för att inte bara leverera resultat utan också främja tillväxten för dem omkring sig.

Områden

 • Integrations specialist
 • Scrum master

Material

Om Annika

Annika är en lösningsfokuserad person som lätt sätter sig in i nya problemställningar. Hon har en förmåga att snabbt sätta sig in i nya saker och även kunna förmedla ett problem/lösning på ett överskådligt sätt. Hon är även van att jobba mot deadlines. Hon är mycket engagerad och har en förmåga att få människor med sig med sin positiva energi.

Annikas CV

 • Toyota Material Handling

  Scrum master/Project leader

  2020 -

  Roll
  Uppdraget består av att jobba som Scrum master för team i en produktutvecklingsorganisation. Det var ett förändringsarbetet, gå från en projekt styrd organisation till att implementera det agila arbetssättet.
  Under denna tid ledde hon ett team som lade grunden för en ny produkt som i dag används i flera länder och världsdelar.
  Hon ledde också test teamet i sin framtagning av en automatiserad testplattform. Testerna var allt från funktion till belastningstester.
  Jobbar idag med att leda flera utvecklingsteam. I det dagliga arbetet och är hon även med och faciliterar release förfarandet.
  Engagerars sig även i de pågående arkitektuella lösnings arbetet.
  Hon håller också i utbildningar om hur Azure DevOps.

  Teknik/Metodik
  Arbetar med Azure Devops som verktyg för att hantera det dagliga arbetet. Planerar även framtida arbeten så som prioritering, estimering, beroende utifrån önskemål från arkitekter, PO, support och andra stakeholders.
  Arkitektuella bilder av kopplingarna mellan micro services skapas med Graphviz som är en open source visualiserings mjukvara
  Underhåller vid behov byggpipelines och använder sig då av yaml och power shell.
  Allt detta görs med SAFE som arbetssätt.

  Nytta
  Men sin helhetssyn på arbetet så visar Annika fram beroenden och lyfter risker när behov uppstår. Detta underlättar för stakeholders och beslutsfattare att kunna förmedla och ta mer korrekt beslut. I det dagliga arbetet med teamen så använder hon sin kunskap av hur hela processen, från kravinsamling till kundrelease, fungerar. Förmedlar detta och får på så sätt till en bättre förståelse för hur arbetsuppgifterna passar in i helheten.
 • Toyota Material Handling

  CI/CD DevOps Engineer

  2019 - 2020

  Roll
  Annika jobbade själv med att skapa och sätta upp de första bygg och testpipelines för att säkerställa snabb uppföljning av kvaliteten på koden basen. Vidareutvecklade sedan detta för att klara av långtidstestning och belastningstester.
  Satte även upp testplaner och test cases i Azure devops som kopplades till dessa pipelines så man kontinuerligt och automatiserat kunde köra och verifiera produkten.
  I arbetet ingick även att skapa process för att få både utveckling och release processen automatiserad. Detta gjordes som en del i att införa en agil arbetsprocess.

  Teknik/Metodik
  Utvecklingen gjordes med MSBuild och senare yaml i Azure devops. Även Power shell och SoupUI användes.

  Nytta
  Med implementation av automatiserad build och releasepipelines så gick man från manuella funktionstester till att verifiera hela produktens funktioner. Även hur produkten hanterar en längre tids användning. Kvaliteten på koden som releasades ökade markant och tid som spenderades på testning och deploy sjönk.
 • Vattenfall Ringhals

  Integration Developer/Architect

  2018 - 2019

  Roll
  Uppdraget bestod i att migrera integrationer från befintlig plattform till Biztalk Server och testa och verifiera de ny migrerade integrationer.
  I uppdraget ingick också att utbilda befintlig personal i hur man arbetar och supporterar integrationer i Biztalk.

  Teknik/Metodik
  Biztalk Server användes som integrationsplatform. För att starta flöden så behövde man gå in i SAP och sätta upp informationen som behövdes. Utvecklingen som gjordes var i C#

  Nytta
  Genom att strukturera upp befintliga integrationer till en mer hanterbar struktur så minskade riskerna för att bygga nya integrationer på fel sätt och underlättade vid felsökning och förvaltning av systemet.
 • DB Schenker

  Integration Developer

  2018 - 2018

  Roll
  En ny integration för att skeppa flytande plast på stora fartyg över haven skulle implementeras. För att göra detta jobbade jag med att koppla ihop behoven mellan olika länder, Saudi Arabien, Canada och Mexico. Allt från vilken information de olika länders tullarna kräver, farligt gods, ekonomi till vad det är för vara som skeppas.
  Teknik/Metodik
  Genom möten med de olika involverade parterna så kopplade vi samman den de olika ländernas individuella information av data, vi använde standarden EDIFACT för att göra detta.
  EDIFACT schemat använde jag sedan i BizTalk installation hos Schenker.
  Använde även PowerShell för att automatisera test arbetet.
  Nytta
  Fick en fullt automatiserad process för att hantera skeppningen av en vara mellan tre olika länder.
  Migrerade också Biztalk installationen till en nyare version och byggde automatiserade tester för att verifiera denna migrering.
 • Falukommun

  Integration Developer

  2017 - 2017

 • Göteborgs Hamn AB

  Integration Developer

  2017 - 2017

 • Mercedes-Benz

  Integration Developer

  2017 - 2017

 • Volvo Car Retail Solution

  Integration management

  2015 - 2017

  Roll
  Det befintliga integrationssystemet fungerade inte optimalt och orsakade extra arbete och felaktigheter. Uppdraget bestod av att utvärdera implementationen av integrationerna och komma med lösnings och förbättringsförslag. Arbetet bestod också i att analysera support ärenden för att arbeta bort, genom automatisering eller dokumentation, ärenden.
  Teknik/Metodik
  Utvärderade uppsättningen av Biztalk server och implementationen av integrationerna. Gick från 7000 fel per dag till 0 fel.
  Arbetade också med utvecklarna för att ta fram nya integrationslösningar och ny arkitektur.
  Mycket av arbetet var att ha kontakt med stakeholders och ägarna av systemen som kunden hade integrationer med för att felsöka och korrigera flödena.
  Under denna tid satta jag också nivån för vilken övervakning integrations servern skulle ha.
  Nytta
  En heltidstjänst för support kunde efter arbetet tas bort. Dessutom reducerades felen så markant att utvecklarna kunde fokusera på nyutveckling i stället för att hitta och lösa problemen som tidigare uppstod dagligen.
 • Intraservice, Göteborgs stad

  Integration Developer

  2012 - 2015

  Roll
  Utveckla nya integrationer för staden och hanterade befintliga. Utredde möjligheter för att automatisera befintliga manuella integrationer.
  Teknik/Metodik
  Jobbade med olika stadsdelar och förklara hur de kunde automatisera sina kopplingar till stadens integrations plattform. Implementera lösningarna i BizTalk.
  Tog fram nya test ramar för integrationstester för att sedan migrera till nyare BizTalk version.
  Nytta
  Genom att implementera manuellt hanterade flöden till automatiserade så lösgjordes tid och säkerställde ett mer korrekt resultat.
 • ICA Banken Borås

  Integration Developer

  2011 - 2012

  Roll
  Utvecklade integrationer för att införa fond handel på banken på ett sådant sätt att man säkerställer att lagkrav följs.
  Upplärning av nya anställda och stötta team ledaren i sitt arbete.
  Teknik/Metodik
  Startade uppdraget med att migrera Biztalk servern till en nyare version. Skapade automatiserade tester för att verifiera att migreringen gått bra.
  Byggde de nya integrationer för fondhandeln.
  Nytta
  Banken kunde sälja sina nya fond tjänster till sina kunder.
 • Stena Line AB Gothenburg

  Integration Developer

  2010 - 2011

  Roll
  Annika jobbade med att ta fram integrationen mellan olika hamnar i Europa för att kunna frakta farligt gods.
  Hon migrerade även äldre integrationer byggda i VB till Biztalk server

  Teknik/Metodik
  Annika jobbade med utveckling, integrationsutveckling, test, testautomatisering. Tekniker var VB, Biztalk Server, C# WCF, MS SQL Server. Microsoft Team Foundation Server, MSBuild

  Nytta
  Nytt lagkrav, när det kom till hur man hanterade farligt gods i hamnarna, uppfylldes med dessa integrationer.
  Genom migrering av äldre integrationer kunde man rensa bort gammal kod och på så sätt lägga grunden för en mer lättöverskådlig kod bas. Tester och övervakning på de nya integrationerna skapade också bättre kvalitet på leveranser.
 • Assa Abloy AB

  Integration Developer

  2010 - 2010

 • ABB Västerås

  Integration Developer

  2010 - 2010

 • Örebro Kommun

  Integration architect

  2008 - 2008

 • Strålfors

  Integration Developer

  2008 - 2010

 • TIBCOS Spotfire

  Developer

  2008 - 2008

 • Ericsson AB

  Developer

  2007 - 2008

 • Göteborgs Stad

  Developer

  2006 - 2006

 • Health Intelligence AB

  Developer

  2006 - 2006

 • Telia Sonera

  Developer

  2004 - 2006

Annikas anställningar

 • Integrations specialist, Zool AB

  2019 -

 • Integration Architect/developer, Sigma

  2011 - 2016

 • Integration Developer, E-man

  2007 - 2011

Annikas utbildningar

 • Certified Scrum Product Owner, SCRUM ALLIANCE®

  2020 - 2020

 • Microsoft Certified Technical Specialist (MCTS) 70-241 TS, Cornerstone

  2011 - 2011

 • Systemvetarprogrammet 160p, Institutionen för Informatik, Göteborgs Universitet

  2004 - 2004

 • Sociologi 20p Sociologiska, institutionen, Göteborgs Universitet

  2001 - 2001

 • Idé och Lärdomshistoria 60p, Institutionen för Idéhistoria och vetenskapsteori, Göteborgs

  2001 - 2001

Till konsultsök

Kontakt

Sarvi Glemfors Sälj och Rekrytering inom Systemutveckling 0731574441 sarvi.glemfors@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning