Hoppa till sidans innehåll

Carina Höglander

Javautvecklare

Carina har mer än 10 års erfarenhet av javautveckling med fokus på backend. Hon sätter stort värde på teamarbete, älskar utmaningar, och känner stolthet i att leverera lösningar av god kvalitet.

Områden

 • Javautvecklare

Om Carina

Carina är lugn och analytisk, men driven och vill ständigt utveckla sig själv och det hon arbetar med. Hon vet att god kommunikation är viktigt för att uppnå bra resultat, och trivs när hon får diskutera och resonera kring problem och lösningar.

Carinas CV

 • Warner Bros Discovery

  Systemutvecklare Java

  2022 -

  Carina ingår i ett utvecklingsteam som har ägarskap för ett antal mikrotjänster som tillsammans ansvarar för att hålla metadata om innehållet på bland annat Discovery+ uppdaterat, samt att leverera ett API som tillhandahåller detta innehåll till klienterna. Mikrotjänsterna är byggda antingen med Spring Boot eller Vert.x och med en asynkron, ickeblockerande och funktionell programmeringsstil. Kommunikation mellan interna mikrotjänster sker främst genom gRPC eller Kafka, men även i vissa fall med REST.

  Carina jobbade också med att anpassa plattformen till den nya streamingtjänsten Max inför lanseringen i USA.

  Teknisk miljö: Java 17, Vert.x, Spring Boot, gRPC, REST, ElasticSearch, Protobuf, Docker, Kubernetes, PostgreSQL, AWS, Kafka, Git, GitHub, GitHub Actions, Maven, Json, JUnit, Jenkins, IntelliJ, Kibana, Grafana, Prometheus, PagerDuty.
 • Nationale Postcode Loterij, Novamedia Netherlands

  Tech Lead

  2021 - 2021

  Carina var tech lead i ett av backendteamen. Det innebar att jobba nära affärsanalytikerna och arkitekterna för att översätta önskningar till tekniska krav. Hon arbetade också nära tech leads från andra team för att diskutera och besluta om företagsövergripande designmönster. Inom teamet jobbade Carina tillsammans med de seniora utvecklarna för att hitta de bästa möjliga lösningarna, och med att guida de juniora utvecklarna.

  Teknisk miljö: Java 8, Java 11, Java 17, Dropwizard, Spring Boot, Docker, PostgreSQL, AWS API Gateway, AWS Lambda, AWS CloudFormation, AWS CloudWatch, AWS Cognito, JMS, ActiveMQ, Git, GitHub, GitLab, Maven, REST, Json, JUnit, TeamCity, Jenkins, IntelliJ, Swagger, OpenApi 3, Sonar, Temporal.
 • Nationale Postcode Loterij, Novamedia Netherlands

  Systemutvecklare Java

  2017 - 2022

  Carina ingick i ett mindre utvecklingsteam som hade ägarskap av ett tiotal mikrotjänster byggda i Dropwizard och Spring Boot. Huvudfokuset låg på utveckling och underhåll av ett API som aggregerar information från, och agerar som gateway mot, underliggande mikrotjänster.

  Teknisk miljö: Java 8, Java 11, Java 17, Dropwizard, Spring Boot, Docker, PostgreSQL, AWS API Gateway, AWS Lambda, AWS CloudFormation, AWS CloudWatch, AWS Cognito, JMS, ActiveMQ, Git, GitHub, GitLab, Maven, REST, Json, JUnit, TeamCity, Jenkins, IntelliJ, Swagger, OpenApi 3, Sonar, Temporal.
 • ATG

  Systemutvecklare Java

  2016 - 2016

  Carinas roll under detta projekt har varit att migrera en applikation som ingått i ett gammalt tjänstelager, till ett nytt tjänstelager. Detta har gjorts genom att skriva om applikationen från grunden, men med samma funktionalitet som tidigare. Carina jobbade med Java 8 och JMS för att skapa en motor som vid specifika tidpunkter lägger spel och meddelar kunder via epost och sms.

  Teknisk miljö: Java 8, JMS, Git, GitHub, Oracle Weblogic, Go, JUnit, Splunk, IntelliJ
 • ATG

  Systemutvecklare Java

  2016 - 2017

  Carinas roll har under detta projekt varit att implementera funktionalitet för en ny spelform i atg.se's tjänstelager.

  Teknisk miljö: Java, JUnit, REST, Git, GitHub, Oracle Weblogic, IntelliJ, Go, Swagger
 • ATG

  Systemutvecklare Java

  2015 - 2016

  Carina har under detta projekt byggt upp ett nytt REST-API för användning av externa partners.

  Teknisk miljö: Java, JUnit, REST, REST-assured, Git, GitHub, Splunk, Oracle Weblogic, IntelliJ, Go, Swagger
 • Tele2

  Systemutvecklare Java

  2014 - 2014

  Carina jobbade med underhåll och vidareutveckling av webbutikens orderintag.

  Teknisk miljö: Java, SOAP, Hibernate, Oracle SQL, Ant, GitHub, SQL Developer, IntelliJ, Jboss EAP, Maven, SoapUI.
 • Accumulate

  Systemutvecklare Java

  2013 - 2014

  Carina arbetade med underhåll och vidareutveckling av WyWallet, en mobil plånbok som används för att betala och överföra pengar med mobilen.

  Teknisk miljö: Java, MySQL, SOAP, Hibernate, Ant, Git, IntelliJ, Jboss EAP, SoapUI.
 • Accumulate

  Systemutvecklare Java

  2013 - 2013

  Carina arbetade med underhåll och vidareutveckling av mobilapplikationerna för C-pod och Buster, som är larm och söksystem som visar din båtars position samt ger realtidsinformation.

  Teknisk miljö: Java, Git, XML, MySQL, Hibernate, JBoss EAP, Eclipse.
 • Accumulate

  Systemutvecklare Java

  2013 - 2013

  Carina jobbade med vidareutveckling av Accumulates interna säljstöd.

  Teknisk miljö: Java, Git, JSP, MySQL, Jboss EAP, Eclipse.

Carinas kompetensområden

 • Utvecklingsspråk

  Java, JUnit, IntelliJ
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare
 • Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt
 • Verktyg & Middleware

  Git, Maven

Carinas anställningar

 • Konsult, Dynabyte AB

  2015 - 2018

 • Konsult, Elvagruppen AB

  2012 - 2015

Carinas utbildningar

 • LFD459 - Kubernetes for App Developers, Elastisys

  2022 - 2022

 • 1Z0-808 - Java SE 8 Programmer I, Oracle

  2017 - 2017

 • Certified Scrum Master, Citerus AB

  2015 - 2015

 • Application Development With Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 6, Red Hat Online Partner Enablement Network (OPEN) program

  2014 - 2014

 • Data- och Systemvetenskapligt kandidatprogram, Stockholms Universitet

  2010 - 2013

 • Socionomprogrammet, Umeå Universitet

  2004 - 2008

Till konsultsök

Kontakt

Johan Huss Kundansvarig säljare, Bransch: Offentlig sektor och Bank 070-783 83 36 johan.huss@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning