Hoppa till sidans innehåll

Daniel Eriksson

Teamledare/Scrum master

Områden

 • Teamledare/Scrum master
 • Testledare
 • Utvecklare

Daniels CV

 • Jordbruksverket

  Teamledare

  2018 -

  I sin roll som teamledare har Daniel arbetat med förändringsledning inom systemet Jorden. Under uppdraget har Daniel varit teamledare för ett eller två team samt under perioder kombinerat sin teamledarroll med rollen som systemtestare.
  Daniel har haft ett stor roll i flera stora förändringar kopplat till arbetssätt och metod.
  Med sin bakgrund inom test har Daniel under perioder fått ta en mentors och stöttande roll till testledarna inom projektet.
  Tekniker som användes i uppdraget var bland annat Postgres och Java.
  I uppdraget användes Jira som ärendehanteringssystem och arbetet bedrevs enligt ett scrumliknande agilt arbetssätt i flera team med hjälp av ramverket LeSS.
 • Jordbruksverket

  Testledare och teamledare

  2017 - 2018

  Som testledare på Jordbruksverket i systemet Jorden ansvarade Daniel som en av 3 testledare för systemet Jorden att planera, dokumentera samt utföra systemtester av systemet.
  Rollen omfattade även implementation av automatiska systemtester i FitNesse av den regelmotor som var kärnan i systemet, demo av utvecklad funktionalitet,, manuella systemtester, att ta fram testdata och felsöka genom SQL, api-tester av REST-anrop via Postman, Git.
  Tekniker som användes i uppdraget var bland annat Postgres och Java.
  Ett större fokus under detta uppdrag var att automatisera systemtester av Droolsregler i FitNesse.
  Under uppdragstiden fick Daniel ett större ansvar och gick sedan in i rollen som teamledare för det team han var testledare i.
  I uppdraget användes Jira som ärendehanteringssystem och arbetet bedrevs enligt ett scrumliknande agilt arbetssätt i flera team med hjälp av ramverket LeSS.
 • Jordbruksverket

  Testledare

  2016 - 2016

  Som testledare på Jordbruksverket i systemet Jorden ansvarade Daniel som en av 3 testledare för systemet Jorden att planera, dokumentera samt utföra systemtester av systemet.
  Rollen omfattade även implementation av automatiska systemtester i FitNesse av den regelmotor som var kärnan i systemet, demo av utvecklad funktionalitet,, manuella systemtester, att ta fram testdata och felsöka genom SQL, api-tester av REST-anrop via Postman, Git.
  Tekniker som användes i uppdraget var bland annat Postgres och Java.
  I uppdraget användes Jira som ärendehanteringssystem och arbetet bedrevs enligt ett scrumliknande agilt arbetssätt i flera team med hjälp av ramverket LeSS.
 • Head Coach Games AB

  Delägare och utvecklare

  2015 -

  Daniel har i C# samt Flutter byggt upp en plattform för Sport Management som finns releasad på App Store samt Google Play under namnet Fantasy Hockey League.
  Tekniker som används är bland annat C#, Flutter, SQL, Git.
 • Apex Import AB

  Delägare och utvecklare

  2014 - 2019

  Som delägare och utvecklare av Apex Import AB var Daniel ansvarig för tekniken (e-butik samt ett flertal egenutvecklade program) på företaget. Dessa utvecklades i C# av Daniel.
 • Skandiabanken

  Verksamhetsanalytiker och kravare

  2013 - 2015

  Daniel ansvarade i sin roll som verksamhetsanalytiker och kravare för att analysera, utreda, dokumentera, ta beslut och förankra beslut samt beskriva de system- och lagkrav som dokumenterats för en ny systemleverantör.
  Daniel arbetade främst med området "Interna betalningar" vilket innefattade alla transaktioner mellan reskontror inom banken (bank, värdepapper, lån och försäkring). Daniel ansvarade även för att beskriva och dokumentera tillhörande systemprocesser samt informera om förändringar inom dessa för Skandiabankens medarbetare och kunder.
  Arbetet mot systemutvecklingsavdelningen bedrevs enligt agil utvecklingsmetod och under detta uppdrag implementerades Scrum och Safe i organisationen där Daniel var involverad i att implementera metoden på kravsidan för en av avdelningarna på Skandiabanken.
  Under detta uppdrag drev Daniel även ett internt uppdrag att implementera automatiserade regressionstester på verksamhetssidan i Selenium.
  I uppdraget användes Quality Center (QC) som ärendehanteringssystem och tekniker som användes var bland annat MSSQL, Java och Cobolt.
 • Skandiabanken

  Uppdragsledare/kravanalytiker

  2012 - 2013

  Som uppdragsledare på Skandiabanken ansvarade Daniel för att samla in, analysera, dokumentera samt genomföra systemförändringar inom affärsområdet Betala & Spara samt de administrativa handläggningssystem som användes av backoffice på banken. Förändringarna var allt från mindre buggfixar till mindre projekt i såväl interna system som tredjepartssystem.
  I uppdraget användes Quality Center (QC) som ärendehanteringssystem och tekniker som användes var bland annat MSSQL, Java och Cobolt.
 • Skandiabanken

  Support- och förvaltningsansvarig

  2011 - 2012

  I rollen som Support- och förvaltningsansvarig ansvarade Daniel för Third line support-funktionen på Skandiabankens affärsområde Betala & Spara.
  Daniel ansvarade bland annat för att genomföra ett analysarbete med förslag på förbättringsåtgärder för att minska supporten. De förbättringsåtgärder som framkom efter analysen (främst process- och systemförändringar) ansvarade Daniel sedan för att implementera genom förändrade rutiner, utbildning samt systemförändringar.
  I uppdraget användes Quality Center (QC) som ärendehanteringssystem och tekniker som användes var bland annat MSSQL, Java och Cobolt.
 • Swebus

  Produktägare och teamledare

  2009 - 2011

  Som Produktägare och Teknisk projektledare ansvarade Daniel för den normala förvaltningen av Swebus olika egenutvecklade system. Samtidigt genomfördes ett flertal större projekt där Daniel ansvarade bland annat för planering av projekten, insamling och prioritering av krav, kommunikation och planering tillsammans med externa samarbetspartners, genomförandet av systemutveckling och testledning.
  I uppdraget användes TFS som ärendehanteringssystem och arbetet bedrevs enligt scrumliknande agilt arbetssätt och under perioder enligt Kanban. Utvecklingsarbetet drevs med stort fokus på TDD.
  Tekniker och verktyg som användes i uppdraget var bland annat C# och MSSQL.
 • Swebus Express

  IT-ansvarig

  2008 - 2009

  Som tf. IT-ansvarig ansvarade Daniel för alla typer av IT-frågor inom Swebus Express. Detta innefattade bland annat beslut kring utveckling av system, budget, dialog med leverantörer, planering av utveckling och tillhörande releaseplan.
 • Swebus Express

  Testledare, produktägare och teamledare

  2006 - 2008

  Daniel arbetade i en kombinerad roll med testledning, produktägare och teamledare. Han ansvarade i sin roll som testledare för att ta fram testdokumentation, ta fram, dokumentera och implementera testprocesser för manuella samt automatiserade tester (FitNesse samt Selenium), stötta av en grupp av två testare med att införa beslutade testprocesser samt att ta fram en teststrategi för Swebus försäljningssystem.
  I utvecklingsteamet arbetade Daniel med att samla in och dokumentera krav, prioritering av backlog, utbilda användare, informera och dokumentera information för användare samt arbetade med kontinuerlig förbättring av den scrumliknande agila utvecklingsmetoden man använde i en roll som bäst kan beskrivas som teamledare eller scrum master.
  I uppdraget användes TFS som ärendehanteringssystem och arbetet bedrevs enligt ett scrumliknande agilt arbetssätt med stort fokus på TDD.
  Tekniker och verktyg som användes i uppdraget var bland annat C# och MSSQL.
 • Swebus Express

  Testare

  2004 - 2006

  I sin roll som testare ansvarade Daniel för utförande av funktions-, acceptans- samt regressionstester av Swebus försäljningssystem i projekt samt förvaltning.
  I uppdraget användes TFS som ärendehanteringssystem och arbetet bedrevs enligt ett scrumliknande agilt arbetssätt med inslag av TDD.
  Tekniker och verktyg som användes i uppdraget var bland annat C# och MSSQL.

Daniels kompetensområden

 • Utvecklingsspråk

  HTML
 • Projektfaser

  Utveckling/Genomförande, Test, Implementation
 • Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Agile project systems

Daniels anställningar

 • Delägare och utvecklare, Head Coach Games AB

  2015 -

 • Delägare och utvecklare, Apex Import AB

  2014 - 2019

 • Produktägare/Teknisk projektledare, Swebus

  2009 - 2011

 • IT-samordnare, Swebus Express

  2009 - 2009

 • tf. IT-ansvarig, Swebus Express

  2008 - 2009

 • Testledare, Swebus Express

  2006 - 2008

 • Testare, Swebus Express

  2004 - 2006

Daniels utbildningar

 • Professional Scrum Master I (PSM I), Scrum.org

  2019 - 2019

 • ISTQB Foundation, SSTB (Swedish Software Testing Board)

  2011 - 2011

 • Scrum, lean och mycket mer agile, Dataföreningen Kompetens

  2009 - 2009

 • Webdesign, webapplication developement, Jönköping University

  2002 - 2003

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning