Hoppa till sidans innehåll

Daniel Franzén

Systemutvecklare

Daniel är en systemutvecklare med många års erfarenhet av olika typer av system, tekniker och organisationer. Han har valt att fokusera på Java och har mångårig erfarenhet av Javaprogrammering i backend-system med Java EE och andra Java-tekniker. Daniel är kvalitetsmedveten och arbetar därför också gärna med automatiserad testning. Han har lång erfarenhet av agila arbetssätt och vill arbeta i agila team.

Områden

 • Systemutvecklare
 • Javautvecklare

Om Daniel

Daniel är en noggrann och kvalitetsmedveten systemutvecklare med många års erfarenhet som gillar att leverera värdeskapande programvara till användaren med ett agilt arbetssätt. Han förespråkar clean code, automatiserad testning och arkitektur som stödjer automatiserad testning för att kunna leverera stabila system av hög kvalité. Daniel samarbetar gärna med beställare, testare och slutanvändare och ser hur ett sådant samarbete bidrar till mer användbara system med större kundnytta.

Daniels CV

 • Jordbruksverket

  Systemutvecklare

  2017 -

  UPPDRAG
  Vidareutveckling av ett handläggningssystem för ansökningar om utbetalningar av EU-stöd till lantbrukare.

  ROLL
  Engagerad systemutvecklare i ett team som utvecklar både i backend och frontend och dessutom aktivt deltar i testarbete, kravarbete och förbättring av det agila arbetssättet.

  KUNDNYTTA
  Med Daniels kunskap och erfarenhet i systemutveckling bidrar han till användbara system som möjliggör handläggning av ansökningar om miljöersättningar. Användarna får användbara system som gör det möjligt att betala ut pengar till lantbrukare och möjlighet för Jordbruksverket att nå det mål de har för EU-stöden. Daniel bidrar också till mer agilt arbetssätt på Jordbruksverket med hans kunskap och erfarenhet inom detta område.

  METOD/TEKNIK
  Agilt arbetssätt med Scrum. TDD, DDD, Objektorienterad design. Automatiserad testning.
  Java 8, EJB3, JPA/Hibernate, Javascript, Angular JS, Typescript, HTML, CSS, SQL queries, CQRS/Event sourcing,
  Jboss Drools, REST, JMS, JBoss, PostgreSQL, Git, Maven, Jenkins, Docker, Eclipse, Jira
 • Domstolsverket

  Systemutvecklare

  2015 - 2017

  UPPDRAG
  Modularisering och modernisering av verksamhetsstödsystemet Vera.

  ROLL
  Daniel var systemutvecklare i ett utvecklingsteam med fokus på refaktorering av Vera, men även utveckling av nya funktioner.

  KUNDNYTTA
  Med tidigare Java-kunskaper och Java EE-standarder bidrog Daniel till att Vera blev modulariserat och moderniserat vilket minskat förvaltningskostnaden och även gjort det enklare och mer kostnadseffektivt att vidareutveckla systemet.

  METOD/TEKNIK
  Refaktoring av större system. Jira.
  Java 8, EJB, JPA, QueryDSL, Servlet, JSP, Javascript, HTML,
  Oracle DB, SQL, Stored prodedures,
  Git, Maven, Jenkins, Intellij.
  Automatiserad testning med JMockit och Arquillian.
 • Ericsson

  Systemutvecklare

  2013 - 2015

  UPPDRAG
  Felrättningar och förbättringar av SDP som är en del av Ericsson Charging System.

  ROLL
  Daniel var del av ett Design Maintenance-team och arbetade med att analysera, felsöka och rätta fel och göra allmänna förbättringar i SDP. I rollen ingick också att samarbeta med personal från Indien och lära dessa hur man arbetar i SDPn.

  KUNDNYTTA
  Daniels förmåga att analysera och lösa problem gjorde att problem hos Ericssons kunder kunde lösas på ett bra sätt. Ericssons relation med kunden påverkas positivt när Ericssons kunder upplever att problemen blir lösta på ett bra sätt.

  METOD/TEKNIK
  Felsökning. Kanban. Samarbete med personal från Indien.
  Java, C++, Git, Linux/Unix, Bash-script, Eclipse
  Automatiserad testning med unit-test och TTCN.
 • Ericsson

  Systemutvecklare

  2012 - 2013

  UPPDRAG
  Utveckling av Ericssons produkt Ericsson Wallet Plattform som möjliggör betalning med mobiltelefoner.

  ROLL
  Systemutvecklare i ett utvecklingsteam.

  KUNDNYTTA
  Daniels insatser i utvecklingen bidrog till att Ericsson fick en produkt som kunde installeras och köras hos en kund. Tidigare erfarenhet i Java och automatiserad testning bidrog till ökad kvalité och stabilitet i produkten.

  METOD/TEKNIK
  Scrum, TDD, Continuous integration, Eclipse
  Java, Scala, Git, Oracle DB
  Automatiserad testning med JUnit, Mockito
 • GTECH G2

  Systemutvecklare

  2012 - 2012

  UPPDRAG
  Vidareutveckling och nyutveckling av system för pokerspel. Lägga till språkstöd och utveckla en ny modernare version av pokerplattformen.

  ROLL
  En del av uppdraget som utvecklare i ett mindre team med ansvar för att en ny språkfunktion. En del av tiden i ett större team där vi tillsammans med medarbetare från Italien utvecklade nya pokerplattformen.

  KUNDNYTTA
  Genom arbetet med att utveckla språkstödet öppnade det upp möjlighet för kunden att sälja pokerspelet i fler länder.

  METOD/TEKNIK
  Arbete tillsammans med medarbetare från Italien.
  Java, Hibernate C++, .Net, ASP.NET, Javascript, HTML, CSS
  Weblogic, Oracle DB, Eclipse, Visual Studio
 • Ericsson

  Systemutvecklare

  2010 - 2012

  UPPDRAG
  Vidareutveckling av produkten Provisioning Gateway.

  ROLL
  Systemutvecklare med fokus på Javautveckling och även arbete med automatisering av tester.

  KUNDNYTTA
  Daniel är med och utvecklar nya funktioner för provisionering i 4G-nät och bidrar till att produkten får fler tillämpningar vilket kan generera mer intäkter till Ericsson. Genom att Daniel arbetade med automatisering bidrog han till att effektivisera testarbetet och öka kvalitén på produkten.

  METOD/TEKNIK
  Java, Maven, Eclipse, Soap,
  Autotmatiserad testning med SoapUI, Lasttester
 • Telenor

  Systemutvecklare

  2009 - 2010

  UPPDRAG
  Vidareutveckling av Telenors webbportaler för Bredbandsbolaget och Glocalnet.

  ROLL
  Frontend- och backendutvecklare i en organisation med kort tid från beslut till handling. Refaktorera webbgränssnittet och bygga integrationer med backend-system.

  KUNDNYTTA
  Daniel kunde med sin kunskap och erfarenhet av webbutveckling och backendutveckling snabbt implementera förändringar när kunden ville köra t.ex. en marknadsföringskampanj. Det innebar att kunden kunde lansera erbjudande vid planerade tillfällen och öka försäljningen.

  METOD/TEKNIK
  Dialog och snabba beslut framför långa processer.
  Java, Spring, Web services, JSP, Javascript, HTML, CSS
  Eclipse, Visual Studio, Tridion CMS, Integrationer, Refaktorering
 • Telenor Connexion

  Systemutvecklare

  2009 - 2009

  UPPDRAG
  Utveckla webbportalen till Telenor Connexions system för M2M-kommunikation.

  ROLL
  Systemutvecklare i ett agilt utvecklingsteam som i nära samarbete med beställaren tar fram en användbar lösning.

  KUNDNYTTA
  Webbportalen gav Telenor möjlighet att på ett enklare och konstanseffektivt sätt administerera kunder och deras M2M-lösningar.

  METOD/TEKNIK
  Scrum, Java, Servlets, JSP, HTML, Javascript
  Flera Java-ramverk t.ex. Liferay, Spring Webflow och Portlets.
 • Ericsson

  Systemutvecklare

  2007 - 2009

  UPPDRAG
  Utveckla Ericssons produkt Provisioning Gateway, som används för att provisionera bl.a. HLR:er.

  ROLL
  Java-utvecklare i utvecklingsteam.

  KUNDNYTTA
  Daniels insatser bidrog till att Ericsson kunde få fram en första version av systemet som installerades hos deras kund. Tidigare erfarenhet Scrum kunde Daniel dela med sig av när avdelningen började sin resa mot agilt arbetssätt.

  METOD/TEKNIK
  Scrum, Automatiserad testning.
  Java, Maven, LDAP, Telnet, TTCN
  XML, XSD, XSLT
 • Telenor

  Systemutvecklare

  2007 - 2007

  UPPDRAG
  Vidareutveckling av Telenors webbutik.

  ROLL
  Utvecklare i ett team som jobbade enligt Scrum i nära samarbete med beställaren.

  KUNDNYTTA
  Daniel implementerade flera förbättringar, bl.a. en betal-integration som innebar en bättre upplevelse för Telenors kunder och ökade intäkter till Telenor.

  METOD/TEKNIK
  Scrum, Visual Studio, .NET, C#, MS SQL, HTML, CSS, Javascript, NUnit, Selenium

Daniels kompetensområden

 • Systemtyper

  Objektorienterade system
 • Utvecklingsspråk

  Java
 • Projektfaser

  Utveckling/Genomförande
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare
 • Metoder & Processer

  TDD - Test Driven Development

Daniels anställningar

 • Systemutvecklare, Softhouse Consulting

  2007 - 2020

Daniels utbildningar

 • Informationssystem (fil. kand i Datavetenskap), Blekning Tekniska Högskola

  1998 - 2002

 • Ekonomisk linje, Njudungs gymnasieskola

  1992 - 1995

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning