Hoppa till sidans innehåll

Dominic Chan

Systemutvecklare

Dominic brinner för att utveckla smarta och effektiva systemlösningar. Han har ett stort intresse för systemutveckling och det är i interaktionen mellan människa och teknik som han hittar störst inspiration. Han jobbar gärna i roller där det krävs god teknisk bakgrund och förståelse för olika affärs- och verksamhetsområden.

Dominic har stor vana att arbeta agilt och har stor erfarenhet av hela projektcykeln - förstudie, kravanalys, projekt- och sprintplanering, uppföljning, dokumentation och överlämning. Han är utåtriktad och kommunikativ samt har ofta haft ansvaret för att vara länken mellan kravställare och projektgrupp.

Han har arbetat inom både Systemutveckling, test- och projektledning.

Områden

 • Systemutvecklare
 • DevOps
 • Tech-lead
 • Scrum Master
 • Team ledare
 • Testare

Om Dominic

Dominic gillar alla typer av sport. Han har tränat och instruerat Kung fu, men har för närvarande lagt handskarna på hyllan och plockat upp pingisracket.

Dominics CV

 • Arbetsförmedlingen

  Cloud Native Full Stack DevOps

  2023 -

  Uppdraget var att tillsammans med fem utvecklare, bygga en ny mikrotjänst baserad på Angular 15 och Spring Boot 3. Applikationen skulle hostas och distribueras i Openshift 4-plattformen. Utöver kodning var han också ansvarig för att bygga upp pipelines och implementera GitOps genom Kustomize, Tekton och ArgoCD.
 • Arbetsförmedlingen

  Javautvecklare

  2023 - 2023

  Uppdraget var att tillsammans med ett team på tre utvecklare, automatisera en befintlig manuell process inom myndigheten. Målet var att minska det manuella arbetet och öka noggrannheten och effektiviteten när ifyllda aktivitetsrapporter skickades till Arbetsförmedlingen. Implementeringen integrerades med flera andra system genom cronjobs och REST API-integrationer. När implementationen släpptes till produktion var han involverad i att implementera flera tweaks och buggfixar.
 • Arbetsförmedlingen

  Cloud Native Fullstackutvecklare

  2022 - 2023

  Sammanfattning: Hans uppdrag var att stödja och koordinera migreringen av en applikation från Openshift 3 till Openshift 4. Hans ansvar var att tillsammans med andra utvecklare planera, implementera, testa och distribuera till Openshift 4-plattformen. Han var också ansvarig för att sätta upp CI/CD-pipelines i Tekton och ArgoCD.
 • Knowit Development

  Utbildare inom AWS, Docker & Kubernetes

  2022 - 2023

  Sammanfattning: Hans uppdrag var att förbereda och genomföra utbildningar för 40 konsulter på en konsultfirma. Utbildningen var inom AWS, Docker & Kubernetes och det blev totalt 10 pass där han förberedde både presentationer och instruktioner för praktisk certifiering inom Kubernetes för konsulterna.
 • Arbetsförmedlingen

  Angular utvecklare

  2022 - 2023

  Sammanfattning: Hans uppdrag var att ta på sig en front-end utvecklarroll inom Angular. En gammal webbapplikation skriven i AngularJS behövde uppgraderas och migreras till Angular 15. Applikationen containeriserades och deployades på Openshift 4-plattformen. Utöver front-end utveckling var han ansvarig för att stödja andra frontend-utvecklare med att sätta upp pipelines och implementera GitOps genom Tekton och ArgoCD.
 • Arbetsföremedlingen

  Säkerhetsutvecklare

  2022 - 2022

  Sammanfattning: Hans uppdrag var att fixa säkerhetsrelaterade problem i kritiska webbapplikationer.

  Resultat:
  - Säkra webbanrop genom att implementera API-endpoints genom POST-requests
  - Säker gränssnittskod genom att implementera indexobjekt istället för webbadresser med klartext
  - Se till att känsliga skyddade personuppgifter inte var tillgängliga
 • Arbetsförmedlingen

  Cloud Native Fullstackutvecklare och DevOps

  2022 - 2022

  Sammanfattning: Hans uppdrag var att ta på sig en teknisk ledande roll och koordinera migreringen av applikationer från Legacy till Cloud-plattformen. Hans ansvar var att tillsammans med andra tekniska ledare samordna team i att designa, planera, implementera, testa och distribuera containeriserade applikationer till Openshift 4-plattformen. Han var också ansvarig för att sätta upp CI/CD-pipelines i Tekton och ArgoCD samt att använda S2I-verktygen från Red Hat.
 • Arbetsförmedlingen

  Pythonutvecklare

  2021 - 2021

  Sammanfattning: Uppdraget var att utveckla ett fristående cli-verktyg för att arkivera filer till .zip-format och generera fillista i anpassat .xml-format. Detta verktyg skulle användas inom hela Arbetsförmedlingen för digital arkivering och omvandla dokument till ett nationellt digitalt arkiveringsfilformat. Cli-verktyget utvecklades i Python och paketerades i en .exe-körbar fil för Windows.

  Resultat: Verktyget utvecklades framgångsrikt och fick hög kundnöjdhet
 • Leaftieshop

  Cloud Native Fullstackutvecklare

  2021 - 2021

  Sammanfattning: Projektet var att utveckla en produktsida med eShop-funktionalitet och integration till Klarna Checkout. Teknikstacken består av frontend inbyggd i vanilla javascript, html och css. Backend är utvecklat i Quarkus, ett microservice-ramverk. Projektet är containeriserat och distribuerat på en PaaS-leverantör.

  Resultat: Produktsidan lanserades framgångsrikt och fick sina första kunder efter en kort tids utveckling
 • Arbetsförmedlingen

  Fullstackutvecklare

  2020 - 2021

  Sammanfattning: Uppdraget var att utveckla och underhålla två befintliga webbapplikationer som används för ärende- och dokumenthantering inom hela Arbetsförmedlingen. Implementeringarna bestod av funktionsuppgraderingar, buggfixar och säkerhetsfixar, konfigurering och optimering av APM-lösning, konsumering av nya API:er samt utveckling av nya API-slutpunkter. Han skötte uppgraderingen av Wildfly 8 till Wildfly 14 och migreringen av AMQ:er. Han har ofta bistått som teknisk rådgivare vid strategiska möten.

  Resultat:
  - Release av produktionsklar kod inom två veckor.
  - Ansvarig för coachning och onboarding av 10 nya teammedlemmar.
  - Implementering av larmsystem genom APM och migrering av AMQ.
  - Ansvarig för flera implementeringar och releaser som optimerar och stabiliserar systemen t.ex. logik för att återsända misslyckade REST-förfrågningar och optimera frontend-förfrågan till backend
 • Arbetsförmedlingen

  Cloud Native utvecklare

  2020 - 2021

  Sammanfattning: Uppdraget var att containerisera befintlig monolitisk webbapplikation och anpassa den till Openshift 3-plattformen. Hans ansvar var att samordna teamet vid design, reverse engineering, planering, implementering, testning och driftsättning av den containeriserade applikationen. Under projektet har han också coachat teamet i att anta DevOps metodik och implementera CI/CD pipelines, automatisering och utvecklingsverktyg.

  Resultat: Framgångsrikt byggt om och migrerat en monolitisk webbapplikation till containerbaserad plattformsmiljö. Systemet var ett diarietförande system inom hela Arbetsförmedlingen. Migrering och driftsättning behövdes göras sömlöst för att minimera påverkan på verksamheten. Sjösättningen kunde göras utan något driftstopp.
 • Arbetsförmedlingen

  Fullstackutvecklare

  2019 - 2020

  Sammanfattning:
  Uppdraget var att utveckla nya funktioner för en befintlig webbapplikation som används för ärendehantering av arbetslösa som används av alla handläggare på Arbetsförmedlingen. Uppgraderingarna bestod av att konsumera nya API:er, skapa nya API-slutpunkter, nya säkerhetsimplementeringar och implementeringar på frontend-gränssnittet.

  Resultat:
  - Framgångsrikt implementerat ny integration till nytt API som hjälper handläggare att förbättra sina arbetsflöden för att lyfta fram och föreslå jobbmöjligheter.
  - Leverans av produktionsklar kod inom några veckor.
  - Ansvarig för coachning och onboarding av två teammedlemmar.
 • Statlig myndighet

  Systemutvecklare Java / DevOps/ Scrum master

  2018 - 2019

  Uppdraget gick ut på att utveckla och leverera en webbaserad systemlösning för informationsinsamling för statlig myndighet med integration mot behörighetssystem.

  Som systemutvecklare/devops hade Dominic ansvar för att tillsammans med sex andra systemutvecklare ta fram den tekniska systemlösningen samt implementera enligt projekt- och implementationsplan samt säkerhetskrav enligt godkända säkerhetsfunktioner (KSF). Under projektet hade han ansvar för design och implementation av XML/XSD, JSP, HTML och Javascript. Han hade huvudansvaret för systemintegration och konfiguration mot Red Hat och middlewares (httpd, jboss, mysql och amq).

  Han hade även huvudansvar för att ta fram Ansiblekod för deployment och provisioning av systemlösningen. Som scrummaster hade han ansvar för dagliga standups, uppföljning av projektplan och kommunikation med kravställare och styrgrupp.

  Resultat: Projektmålen och säkerhetskraven enligt godkända säkerhetsfunktioner (KSF) uppfylldes och säkerhetsplattformen levererades under uppsatt tid och höll uppsatt budget. Kunden kunde med hjälp av den nya systemlösningen utföra informationsinsamling enligt högt ställda KSF krav.
 • Racasse

  Systemutvecklare Java

  2017 - 2017

  Dominics uppdrag var att utveckla ett registersystem för kampanjer. Kampanjsystemet hade ett REST API och ett webgränssnitt. Applikationen kunde importera och exportera kampanj- och kunddata via textfil. Systemet utvecklades i Java och Spring Boot Start. För kopplingen mellan databasen MySQL och backend användes Spring JDBC.
 • Statlig myndighet

  Systemutvecklare Java / DevOps / Scrum master

  2017 - 2018

  Uppdraget gick ut på att utveckla och leverera en ny version av en säkerhetsplattform. Plattformen var utvecklad i Java och driftsattes i Red Hat och Jbossas och hade som funktion att utfärda användarcertifikat samt förse funktioner för auktorisering och autentisering för andra webapplikationer.

  Som kravanalytiker hade Dominic ansvar för att sammanställa kraven och den löpande kravhanteringen under projektet. Han hade ansvar för att sammanställa estimat och följa upp projektets budget- och tidsplanering.

  I utvecklingsfasen var han Scrum master i utvecklingsteamet och hade ansvar för ståuppmöten och den löpande koordineringen, planering, kommunikationen internt och extern. Inför sprinterna hade han ansvar för att förbereda och genomföra workshops för sprintplanering. Han hade huvudansvar för att dokumentera projektet löpande samt att sammanställa all dokumentation inför projektleverans.

  Som systemutvecklare hade han ansvar för uppsättning och nyinstallation av virtuella servrar via Kickstart. Han hade ansvar för konfiguration och administration av RHEL servrar och Jbossas. Under projektet hade han ansvar för test och verifikation av kodförändringar och även haft ansvar för buggrättningar. Han hade under projektet jobbat med bland annat följande tekniker inom SSL tunneling, tvåfaktorsautentisering, one-time-password (OTP) generering och OTP leverans via SMS, PKI, Red Hat Server, Jboss Vault och Kickstart.

  Resultat: Projektmålen uppfylldes och säkerhetsplattformen levererades under uppsatt tid och höll uppsatt budget. Kunden kunde med hjälp av den nya säkerhetsplattformen erbjuda en säkrare, flexiblare och snabbare leverans och administration av certifikat och lösenord till sina användare.
 • Cashbow

  Sysadmin

  2015 - 2015

  Systemutveckling av ett kontanthanteringssystem som var kopplat till en molntjänst. Webapplikationen utvecklades i C#, .NET och backenddelen utvecklades i Java och kördes i SUSE Linux. Dominic hade ansvar för att planera workshops för kravinsamling och utbildning. Han hade även ansvar för att samordna och koordinera projektet mellan produktägare och utvecklingsgrupp. Som sysadmin hade han ansvar för att sätta upp och konfigurera fysiska och virtuella servrar som kördes på SUSE Linux. Han var också ansvarig för att konfigurera nätverksinställningar, PKI och SSL/TSL.
 • Origum AB

  Projektledare

  2014 - 2015

  Uppdraget var att projektleda utvecklingen av en ny molntjänst. Dominic var länken mellan produktägare och utvecklingsgruppen. Han hade ansvar för förstudier, kravhantering, löpande rapportering till produktägare, dokumentation och att sammanställa Greengate ”Software Development Kit” (SDK). Han hade även rollen som testare under projektet.
 • Origum AB

  Sysadmin

  2014 - 2015

  Uppdraget var att installera och konfigurera trådbundna och trådlösa betalterminaler ute hos olika detaljhandlare/Hotell. Under uppdraget genomförde Dominic en certifiering som ledde till att han blev auktoriserad för servicehantering av deras betalterminaler. Han hade även ansvar för den tekniska dokumentationen och att sammanställa Verifone ”Software Development Kit” (SDK).
 • Pacific Medical Systems Ltd

  Applikationsutvecklare

  2012 - 2014

  Uppdraget var att utveckla företagets nya CRM system. CRM systemet utvecklades i Filemaker Pro och Filemaker Server. Systemet skulle ha databas och register över företagets potentiella kunder, leads och även generera säljrelaterade rapporter och information. Dominic hade ansvar för förstudie, kravhantering, planering och genomförande. Han hade även ansvar för dokumentation, driftsättning och ansvar för löpande utbildning av personal.

  Resultat: Dominic skapade ett CRM system i molnet som kunde synkroniseras med säljare ute på fältet. Under projekttiden hade han ansvaret för löpande utbildning och även vidareutvecklingen av CRM systemet baserat på feedback från slutanvändare och workshops. Systemet gav företagsledningen nya rapportfunktioner för säljprojiceringar samt budgetstöd. Systemet gav säljarna ett bättre stöd för kundregistrering, leads- och säljuppföljning.
 • Vanceinfo

  Teknisk projektledare och testare

  2008 - 2009

  Projektet var ett internationellt test- och kvalitetssäkringsprojekt. Dominic hade ansvar för test – design, genomförande och rapportering av test cases. Han hade gruppledaransvar för 6 st. testare under 12 sprinter. Han hade tekniskt projektledaransvar för 30 st. testare under 9 sprinter. Som projektledare hade han ansvar för strategisk planering, implementering, uppföljning och avrapportering. Hans ansvar som projektledare innefattade att driva testarbetet, koordinera testgruppen med alla intressenter inom projektorganisationen, samt vara länken till produktägare. Han blev utnämnd till bästa Teamledare år 2009.

  Resultat: Under projektet har Dominic med hjälp av sin breda och förståelse för test, gruppledning och säkerhetsrutiner bidragit till att projektet blivit mycket framgångsrikt och hållit ett tight tidsschema med 0 förseningsdagar. Han har vid flera tillfällen kommit med kreativa lösningar till svårställda tekniska problem. Till exempel då han föreslog och implementerade en testplan enligt högt ställda krav som besparade projektet 6 000 manstimmar.

Dominics kompetensområden

 • Databaser

  Databaser allmänt, Databasadministration
 • Bredbandsnät & IP-tjänster

  Bredband allmänt, Gateways och modem, Routrar, ADSL
 • Fast datakommunikation

  Ethernet, TCP/IP, LAN
 • Trådlös datakommunikation

  WLAN
 • IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt
 • Test & Verifiering

  Validering & Test - Hårdvara, Validering & Test - Mjukvara, Testledning, Testprocessutveckling, Testutveckling
 • Modulkunskap affärssystem

  Inköp/lager, Projektredovisning/Projektstyrning, Redovisning, Säljstöd/ Marknadsföring
 • Hårdvara

  Mac, PC
 • Drift/Support/Service

  Användarsupport, Installation/underhåll, Nätverksadministration, Drift/Support/Service allmänt
 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Event Management
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Organisationsutveckling, Strategisk planering, Processutveckling, Affärsutveckling, Workshopledning, Kravanalys, Processinförande, Kravmodellering, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Projektrevision, Utbildning
 • Marknadsföring

  Marknadsanalys, Marknadsundersökning, Marknadsplanering, Profilering & positionering, Varumärke/branding, Marknadsintroduktion, Marknadsstöd, Strategisk affärsplanering
 • Roller

  Produktledare, Testare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Testledare, Affärsutvecklare, Coach, Lärare, Grafisk designer
 • Försäljning

  Avtal och Förhandling, Försäljning, Försäljningsledning, Säljsupport
 • Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Mentor, Ledarskap allmänt, Kurs- och seminarieledare, Affärscoachning, Mentorskap
 • Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Medicinsk Teknik, Hälso-Sjukvård, Läkemedelsindustri, Skola och utbildningsväsende
 • Operativsystem/plattformar

  Mac OS X, Windows 7
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Test, Implementation, Införande och överlämning, Drift
 • Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer

Dominics anställningar

 • Senior IT-konsult, Knowit Development

  2021 -

 • IT-konsult, Capgemini Sverige AB

  2019 - 2021

 • IT-konsult, MSC Solutions AB

  2017 - 2019

 • Produktspecialist Orthobiologics, Arthrex Sverige AB

  2015 - 2015

 • Teknisk konsult, Koordium Consulting AB

  2014 -

Dominics utbildningar

 • Agil projektledare, Plushögskolan

  2016 - 2017

 • Backendutvecklare, Lernia

  2016 - 2017

 • Verifone payment terminal service för supporttekniker, Verifone

  2014 - 2014

 • Evolis card printer service; Evolis Card Printer,

  2014 - 2014

 • Företagsekonomi B, Uppsala Universitet (Uppsala) Uppsala

  2013 - 2014

 • Företagsekonomi B (Kurs B), Uppsala Universitet (Uppsala) Uppsala

  2013 - 2014

 • Medical Science of Biomedicine (Magisterexamen), Karolinska Insitutet Stockholm

  2000 - 2006

 • Medical Science of, Biomedicine Karolinska Insitutet Stockholm

  2000 - 2006

 • Naturvetenskaplig; forskarinriktning, Norra Reals gymnasium Stockholm

  1996 - 1999

 • Naturvetenskaplig med forskarinriktning (Gymnasium), Norra Reals gymnasium Stockholm

  1996 - 1999

Till konsultsök

Kontakt

Magnus J Nilsson Kundansvarig säljare, Bransch: Offentlig sektor 070-938 31 38 magnus.j.nilsson@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning