Hoppa till sidans innehåll

Elin Berg

Systemutvecklare

Elin är en strukturerad och noggrann person med hög social kompetens. Hon tar stort ansvar i sina projekt och arbetar ofta i rollen som projektledare. Hon har en god förmåga att se kundens behov och utifrån det sammanställa krav och ta fram hållbara lösningar.

Områden

 • Systemutvecklare
 • Utvecklingsprojektledare

Översikt

Elin har arbetat med utveckling av webb- och Windowsapplikationer sedan 1999. Hon har på senare år även jobbat med handdatorbaserade system. Elin har arbetat inom flertalet projektfaser men implementationen har haft störst fokus.

Elins CV

 • Transportstyrelsen

  Scrummaster

  2016 -

  Scrummaster för ett av utvecklingsteamen inom Yrkestrafiken
 • Transportstyrelsen

  Systemutvecklare

  2015 -

  Förvaltning av externa och interna system inom Yrkestrafiken. Nyutveckling av system för insamling av information och beräkning av riskvärde som ligger till grund för tillsyn av tillstånd för yrkestrafik. Teknisk miljö: MVC, WCF, SQL Server, TFS 2013, C#, jQuery, Bootstrap
 • Introva

  Systemutvecklare

  2014 - 2014

  Vidareutveckling av handdatorbaserad applikation för spårning av sprängämnen. Införande av lagerhantering. Applikationen är skriven i C# och körs på Windows Mobile 6.5.
 • Mio AB

  Systemutvecklare/Projektledare

  2014 -

  Vidareutveckling och redesign av kundens reklamationsportal.
 • Sectra AB

  Systemutvecklare

  2013 - 2014

  Vidareutveckling och felrättning av administrativt system för röntgen. Systemet är utvecklat i VB6 och C# med en Oracledatabas.
 • Bygg och Industrigross i Sverige AB

  Systemutvecklare

  2013 - 2014

  Införande och rättningar i tidigare konverterad applikation (från VB6 till C# .Net).
 • Unilever (via DGC Örebro AB)

  Systemutvecklare

  2013 -

  Övertagande av befintligt handdatorbaserat sälj- och leveranssystem skrivet i C++ och MFC. Nyutveckling samt support mot kund.
 • Lagena

  Systemutvecklare

  2012 - 2013

  Utveckling och utvecklingsprojektledning av beräkningsmodul för fakturering i samband med uppgradering av affärssystem. Utveckling i C# och Oracle.
 • Introva

  Systemutvecklare

  2012 -

  Utveckling av applikation för sammanställande av information inom bergssprängarbranschen. Applikationen underlättar för företag att uppfylla de juridiska krav som finns samt stödja de administrativa rutinerna och dokumentationskraven för detta.
 • Sapa Group AB

  Projektledare

  2012 - 2012

  Sammanhållning av mindre utvecklingsprojekt på Sapas publika webb och intranät. Kontaktperson mot kund gällande vidareutveckling.
 • Lagena

  Systemutvecklare

  2011 - 2012

  Uppgradering av kundens EPiServerbaserade intranät.
 • Polestar (via Zooma by Semcon AB)

  Systemutvecklare

  2011 - 2011

  Support och mindre utvecklingsarbeten på Polestars EPi Serverbaserade websajt.
 • Mio AB

  Systemutvecklare

  2011 - 2012

  Vidareutveckling av kundens reklamationsportal. Införande av modul för hantering av transportskador.
 • DGC Örebro AB

  Systemutvecklare

  2010 -

  Support och vidareutveckling av DGCs system som ligger som underlag för fakturering. Utveckling av automatiska avläsningar från olika kringssytem. Systemet är utvecklat i VB .Net och C# med en SQL Serverdatabas.
 • Introva

  Systemutvecklare

  2010 - 2011

  Utveckling av prototyp av handdatorapplikation för spårning av sprängämnen enligt lagkrav.
 • Sapa Group AB

  Projektledare

  2010 - 2011

  Projektledare för uppgradering av EPi Serverbaserad web.
 • Mio AB

  Systemutvecklare

  2010 - 2011

  Utveckling av kundens reklamationsportal. Införande av central faktureringsmodul.
 • Bygg och Industrigross Sverige AB

  Systemutvecklare

  2009 - 2010

  Konvertering av befintlig applikation från VB6 till C# .Net.
 • Sectra AB

  Systemutvecklare

  2008 - 2009

  Utveckling av ett administrativt röntgensystem. Applikationen är utvecklad i VB6 och delvis i C#. Även fungerat som mentor för nyanställda då djup kunskap i systemet finns som tidigare anställd.
 • Capto/Inpension

  Systemutvecklare

  2008 - 2010

  Utveckling av ett webbaserat pensions/riskförsäkingssystem med tillhörande backofficesystem. Applikationen är helt utvecklad i med Microsoft-teknik. Systemet kommunicerar med ett flertal olika försäkrings- och personalsystem.
 • Sectra AB

  Systemutvecklare

  2001 - 2008

  Under anställningen som utvecklare på Sectra arbetade Elin med administrativa system för röntgen. Hon arbetade även med kundanpassade integrationer för bland annat fakturering. Under sitt sista år som anställd arbetade hon som planeringsansvarig för beställda kundanpassningar.
 • Aerotech Telub AB

  Systemutvecklare

  1999 - 2001

  Under sin anställning på Aerotech arbetade Elin med system som tillhandahåler information till radion i JAS. Stora delar av arbete var klassat som hemligt och krävde stor disicplin i hanteringen av information.

Elins kompetensområden

 • Databaser

  Datamodellering
 • Databashanterare

  Oracle, MS SQL-server, mySQL, MS Access, SQLite
 • Utvecklingsspråk

  ASP, C#, C++, Delphi, Pascal, Visual Basic, ASP.NET, HTML, PL/SQL, SQL, XML, XSL-T, MFC, Visual Basic .NET, HTML5, XSL, Javascript, SOAP, Webservices, XSD, MVC
 • Verktyg & Middleware

  Visual Studio .NET, Episerver, Subversion, MS Office, MS Explorer, MS Visual Studio, CVS, Team Foundation Server, TeamCity, MS Visual Source Safe, Windows Communication Foundation, Entity Framework, Cordova/PhoneGap
 • Metoder & Processer

  KANBAN, Scrum, Agila metoder allmänt
 • Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande
 • Projektledning

  Projektadministratör/assistent, Projektledning
 • Branscherfarenhet

  Medicinsk Teknik, Service/Tjänster, Hälso-Sjukvård, Försäkring, Försvar, Stat/kommun/Landsting
 • Systemtyper

  Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Systemarkitektur - systemnivå, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Windowsapplikationer, Mobilapplikationer, Stordatorsystem
 • Drift/Support/Service

  Användarsupport
 • Affärssystem

  IFS
 • Test & Verifiering

  Funktionstestning, Integrationstest

Elins anställningar

 • Systemutvecklare, Palmarium Konsult AB

  2008 - 2013

 • Systemutvecklare, Sectra Imtech AB

  2001 - 2008

 • Systemutvecklare, Aerotech Telub

  1999 - 2001

Elins utbildningar

 • Systemvetenskapliga programmet, Örebro Universitet

  1996 - 1999

Till konsultsök

Kontakt

Marianne Wallgren Försäljning/förhandling 070-7720360 marianne.wallgren@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 436

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning